Tsahim test urnaa

5,268 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • татаж авч болохшүй байна
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tsahim test urnaa

 1. 1. нүүрХуудас 1
 2. 2. нүүрХуудас 2
 3. 3. нүүрСУРГУУЛЬАнги ,бүлэгСурагчийн нэр Хуудас 3
 4. 4. нүүрбичиж дуусаад CTRL­s­ийХуудас 4
 5. 5. нүүр798.в Хуудас 5
 6. 6. нүүрусаад CTRL­s­ийг дарна уу Хуудас 6
 7. 7. нүүрЦахим  нүүрХуудас 7
 8. 8. нүүрХувилбар 1Хуудас 8
 9. 9. нүүрим  нүүр­1 хичээлийн нэр хичээлийн сэдэв огноо Хуудас 9
 10. 10. нүүрбар 1 Хуудас 10
 11. 11. нүүрбиологиАмьд бие орчин Хуудас 11
 12. 12. нүүр Хувилбар 2 Хувилбар 2Хуудас 12
 13. 13. нүүрХуудас 13
 14. 14. нүүр бар 2илбар 2 Хуудас 14
 15. 15. нүүрХуудас 15
 16. 16. нүүрХуудас 16
 17. 17. тест1Хуудас 17
 18. 18. тест1Хуудас 18
 19. 19. тест1Хуудас 19
 20. 20. тест1Хуудас 20
 21. 21. тест1Хуудас 21
 22. 22. тест1Хуудас 22
 23. 23. тест1Хуудас 23
 24. 24. тест1Хуудас 24
 25. 25. тест1Хуудас 25
 26. 26. тест1Хуудас 26
 27. 27. тест1Хуудас 27
 28. 28. тест1Хуудас 28
 29. 29. тест1Хуудас 29
 30. 30. тест1Хуудас 30
 31. 31. тест1Хуудас 31
 32. 32. тест1Хуудас 32
 33. 33. тест1Хуудас 33
 34. 34. тест1Хуудас 34
 35. 35. тест1Хуудас 35
 36. 36. тест1Хуудас 36
 37. 37. тест1Хуудас 37
 38. 38. тест1Хуудас 38
 39. 39. тест1Хуудас 39
 40. 40. тест1Хуудас 40
 41. 41. тест1Хуудас 41
 42. 42. тест1Хуудас 42
 43. 43. тест1Хуудас 43
 44. 44. тест1Хуудас 44
 45. 45. тест1Хуудас 45
 46. 46. тест1Хуудас 46
 47. 47. тест1Хуудас 47
 48. 48. тест1Хуудас 48
 49. 49. тест1Хуудас 49
 50. 50. тест1Хуудас 50
 51. 51. тест1Хуудас 51
 52. 52. тест1Хуудас 52
 53. 53. тест1Хуудас 53
 54. 54. тест1Хуудас 54
 55. 55. тест1Хуудас 55
 56. 56. тест1Хуудас 56
 57. 57. тест1Хуудас 57
 58. 58. тест1Хуудас 58
 59. 59. тест1 1.Орчны ижил нөхцөлд                               а. 2.Дараах амьд биеэс х 3.Дараах амьтадаас та      а.                        дэгл 4.Нэг нь нөгөөдөө орон     а.                        Хөхөө Хуудас 59
 60. 60. тест1 5.Дараах амьд биеэс а      6.Цахлай тоо толгой нь     а.                 Паразит 7.   Бүргэд шувууны хо                 8.Тогтолцоот бүтцийн  9.Ижил газар нутаг дээ     а.                 Паразит 10.Говь цөлийн бүлгэм Хуудас 60
 61. 61. тест1      Асуулт ХариултХуудас 61
 62. 62. тест1Хуудас 62
 63. 63. тест1Хуудас 63
 64. 64. тест1Хуудас 64
 65. 65. тест1 1.Орчны ижил нөхцөлд хамтран амьдар         а. биологи 2.Дараах амьд биеэс харилцан ашигтай    а. чоно ба зээр 3.Дараах амьтадаас тайгад амьдардаг       а.                        дэглий                   4.Нэг нь нөгөөдөө орон байр олж өгөх ха    а.                        Хөхөө жижиг шувуу     Хуудас 65
 66. 66. тест15.Дараах амьд биеэс аль нь бүтээгч вэ а.                       хуланжороо                    6.Цахлай тоо толгой нь олширсон үедэ    а.                 Паразит7.   Бүргэд шувууны хооллолтын хэлбэ а.                фитофаг                               8.Тогтолцоот бүтцийн  хамгийн доод тө а.            атом                                           9.Ижил газар нутаг дээр оршин хоорон а.           бүлгэмдэл                                  10.Говь цөлийн бүлгэмдэлд ургадаг ур Хуудас 66
 67. 67. тест1а.          заг                                           в    1 2 b d Хуудас 67
 68. 68. тест1Хуудас 68
 69. 69. тест1Хуудас 69
 70. 70. тест1Хуудас 70
 71. 71. тест1 Тест 1 өлд хамтран амьдарч байгаа ургамал ,амь биологи .биоценоз в.эс харилцан ашигтай харилцаатай оршдо чоно ба зээр в.              тарвагс тайгад амьдардаг амьтныг олоорой.эглий                   в.              баавг он байр олж өгөх харилцааны хэлбэрт аль хөө жижиг шувуу         в.            Чоно зээр  Хуудас 71
 72. 72. тест1эс аль нь бүтээгч вэ? анжороо                        в.              Бозлог  й нь олширсон үедээ өөрийн өндөг авгал в.              баавга            каннибаы хооллолтын хэлбэрийг олно уу? аг                                 в.             зоофаг          йн  хамгийн доод төвшин аль   нь вэ?                                     в.             Молекул дээр оршин хоорондоо чөлөөтэй үржих л                                  в.             Популяци        гэмдэлд ургадаг ургамлыг олоорой  Хуудас 72
 73. 73. тест1                              в                 шинэс                Хариултын хуудас 34 5 d d c Хуудас 73
 74. 74. тест1Хуудас 74
 75. 75. тест1Хуудас 75
 76. 76. тест1Хуудас 76
 77. 77. тест1гамал ,амьтан ,бичил биетний иж бүрдлий биоценоз .с.               биотоп     й оршдог амьд биеийг олоорой.       тарвага ба бүүрэг     с.       Буга ба хэрэ орой.       баавгай                     с.      Хулан             лбэрт аль нь хамаарах вэ? оно зээр                   с.        Замаг мөөг         Хуудас 77
 78. 78. тест1Бозлог       с.          Бударганадөг авгалдайгаа иддэг .Энэ үзэгдлийг ю    каннибализм              с.          Махчлагч      офаг                         с.          Копрофаг           нь вэ?лекул с.             эс                й үржих амьд биеийн зохион байгуулалт уляци                  с.            Экосистем             d рой  Хуудас 78
 79. 79. тест1с                        с.              Хуш                   d.    6 7 8 b b а нүүр Хуудас 79
 80. 80. тест1Хуудас 80
 81. 81. тест1Хуудас 81
 82. 82. тест1Хуудас 82
 83. 83. тест1 бүрдлийг юу гэх вэ?биотоп              d.         Биосфера ба хэрэм        d.      Буурцагт урган                 d.        Зээрмөөг         d.      Тарвага могой Хуудас 83
 84. 84. тест1ударгана          длийг юу гэдэг вэ?члагч            d.                            аг            d.     некрофаг                                                    d.          Эдйгуулалтын түвшнийг юу гэдэг вэ?м             d.       биосфер                                Хуудас 84
 85. 85. тест1         d.          гацуур 9 b Хуудас 85
 86. 86. тест1Хуудас 86
 87. 87. тест1Хуудас 87
 88. 88. тест1Хуудас 88
 89. 89. тест1длийг юу гэх вэ?оп              d.         Биосферхэрэм        d.      Буурцагт урга мал ба булцууны нян            d.        Зээр         d.      Тарвага могой Хуудас 89
 90. 90. тест1 на           d.        мэлхий йг юу гэдэг вэ?              d.        Хам амьдрал         d.     некрофаг                                             d.          Эдлалтын түвшнийг юу гэдэг вэ?        d.       биосфер                                Хуудас 90
 91. 91. тест1  d.          гацуур 10                                          а Хуудас 91
 92. 92. тест1Хуудас 92
 93. 93. тест1Хуудас 93
 94. 94. тест1Хуудас 94
 95. 95. тест1Хуудас 95
 96. 96. тест1                 Хуудас 96
 97. 97. тест1Хуудас 97
 98. 98. тест1Хуудас 98
 99. 99. тест1Хуудас 99
 100. 100. тест1Хуудас 100
 101. 101. тест1Хуудас 101
 102. 102. тест1Хуудас 102
 103. 103. тест1Хуудас 103
 104. 104. тест1Хуудас 104
 105. 105. тест1Хуудас 105
 106. 106. тест1Хуудас 106
 107. 107. тест1Хуудас 107
 108. 108. тест1Хуудас 108
 109. 109. тест1Хуудас 109
 110. 110. тест1Хуудас 110
 111. 111. тест1Хуудас 111
 112. 112. тест1Хуудас 112
 113. 113. тест1Хуудас 113
 114. 114. тест1Хуудас 114
 115. 115. тест1Хуудас 115
 116. 116. тест1Хуудас 116
 117. 117. тест1Хуудас 117
 118. 118. тест1Хуудас 118
 119. 119. тест1Хуудас 119
 120. 120. тест1Хуудас 120
 121. 121. тест1Хуудас 121
 122. 122. тест1Хуудас 122
 123. 123. тест1Хуудас 123
 124. 124. тест1Хуудас 124
 125. 125. тест1Хуудас 125
 126. 126. тест1Хуудас 126
 127. 127. тест1Хуудас 127
 128. 128. тест1Хуудас 128
 129. 129. тест1Хуудас 129
 130. 130. тест1Хуудас 130
 131. 131. тест1Хуудас 131
 132. 132. тест1Хуудас 132
 133. 133. тест1Хуудас 133
 134. 134. тест1Хуудас 134
 135. 135. тест1Хуудас 135
 136. 136. тест1Хуудас 136
 137. 137. тест1Хуудас 137
 138. 138. тест1Хуудас 138
 139. 139. тест1Хуудас 139
 140. 140. тест1Хуудас 140
 141. 141. тест1Хуудас 141
 142. 142. тест1Хуудас 142
 143. 143. тест1Хуудас 143
 144. 144. тест1Хуудас 144
 145. 145. тест1Хуудас 145
 146. 146. тест1Хуудас 146
 147. 147. тест1Хуудас 147
 148. 148. тест1Хуудас 148
 149. 149. тест1Хуудас 149
 150. 150. тест1Хуудас 150
 151. 151. тест1Хуудас 151
 152. 152. тест1Хуудас 152
 153. 153. тест1Хуудас 153
 154. 154. тест1Хуудас 154
 155. 155. тест 2Хуудас 155
 156. 156. тест 2Хуудас 156
 157. 157. тест 2 2. Эхий aХуудас 157
 158. 158. тест 2Хуудас 158
 159. 159. тест 2Хуудас 159
 160. 160. тест 2Хуудас 160
 161. 161. тест 2Хуудас 161
 162. 162. тест 2Хуудас 162
 163. 163. тест 2Хуудас 163
 164. 164. тест 2Хуудас 164
 165. 165. тест 2Хуудас 165
 166. 166. тест 2Хуудас 166
 167. 167. тест 2 Асуулт ХариултХуудас 167
 168. 168. тест 2Хуудас 168
 169. 169. тест 2 1 Дээрх эхийн гол санааг ол. a   Монголын тал н b Төрсөн нутаг түү c Монголын тал ну d Төрөөд үхэх хүртэ2. Эхийн сэдвийг ол тал нутаг Хуудас 169
 170. 170. тест 2А, Жаргал зовлон, баяр гуниг ямa, харилцан зэрэгцсэн4, Зовлон ямар гишүүн болох вэ a, тодотгол 5,               Дээдсийн шарил харв Хуудас 170
 171. 171. тест 2 a, ЗНӨ 6                 А, Нулимс гэсэн үг ям a, Хамтрах 7,                А, Чөлөөт бус холбоо А, Зүрх үхэх, үзг  aУтгазүйжсэн.... Хуудас 171
 172. 172. тест 28,               Хождож утгат хэсгээр a, хож­д­о­о­ж9,               Дүрслэх ур маягаар б10,             Монгол бичгээр бичих a зөөлөн               Хуудас 172
 173. 173. тест 2Хуудас 173
 174. 174. тест 2Хуудас 174
 175. 175. тест 2                  1. Шувууны биеийн дулаан  х                        а 36.5                   2.Археоптерикс  буюу анхны                       а.     120Сая  жилийн өмн                  3.Монгол оронд хэдэн зүйли                      а.         444                       в.                  4.Галууны багт ямар шувуу  б                      а.      Бор шувуу         в.                         5. Тоншуул   шавжийн   авга Хуудас 175
 176. 176. тест 2                          а.           Хараад        в.                     6.казак  анчид ямар  шувууга                         а.           Элээ            в.                     7.тахианы  багийн улаан ном                          а.          Харцага         в.                  8.хөлийн 4 хуруу  холбогдсон                        а.            Дэглий           в.                 9.хүчирхэг хошуу , том хумс, г                       а.              Нугас            в.                  10.  бие бахим  хошуу  богино                         а.            Хэрээ           в.    Хуудас 176
 177. 177. тест 2 Асуулт      1 ХариултХуудас 177
 178. 178. тест 2Хуудас 178
 179. 179. тест 2 Тест 3 Хариул1 2 3b d c Хуудас 179
 180. 180. тест 2Торго шиг зөөлөн байсан чиЖаргал зовлан хоёрыг амсаж эдэЧулуун дээр чинь баяр гунигийнЭр хүн шиг нуруутай гэсэн шигЭргүүлж над руу цацан хатуугаасСайран дээр чинь өдөлсөн жигүүБотго нь үхсэн ингэнийБорвио хагартал савирсан цусныЧи л залгиж, зовлонг нь хугаслажЧинэсэн хөхийг нь амруулсанДээдсийн шарил харваж унасан т Хуудас 180
 181. 181. тест 2 Дэлхийн төвтэй чи л нийлүүлнэ Чиний шарх Зүрхний шархнаас хождож анинасанааг ол.онголын тал нутаг их уудам                рсөн нутаг түүнийг эзэгнэсэн хүн хоёр нголын тал нутаг их уудам өөд үхэх хүртэл тал нутаг ивээдэг b. Баяр гунигийн н Хуудас 181
 182. 182. тест 2 баяр гуниг ямар холбоонд байна вэ? b, Угсран хамжсаншүүн болох вэ?одотгол  b, байцйн шарил харваж унасан тэнгэрийн с Хуудас 182
 183. 183. тест 2 НӨ  b, Хазнө мс гэсэн үг ямар тийн ялгалд байна  амтрах  b, Үйлдэх өт бус холбоо үгийг ол.Зүрх үхэх, үзгэн бал, голын дунд, дэтгазүйжсэн...................  bБүхэлзүйжсэ Хуудас 183
 184. 184. тест 2ж утгат хэсгээр зөв задалсныг ол. ож­д­о­о­ж b, хо­д­о­о­жх ур маягаар бүтсэн өгүүлбэрийг ол, бичгээр бичихэд хатуу дэвсгэр үсгээөөлөн                     b,  тал                      Хуудас 184
 185. 185. тест 2Хуудас 185
 186. 186. тест 2 ТЕСТ­2Хуудас 186
 187. 187. тест 2биеийн дулаан  хэдэн  хэм байдаг вэ? .в. 38рикс  буюу анхны  шувуу хэдий  үед  амьдарСая  жилийн өмнө   в.     150Сая жилийн өмн онд хэдэн зүйлийн  шувууд тархдаг вэ?4                       в.          458                            с.агт ямар шувуу  багтах  вэ?шувуу         в.          Хун                      с.             шавжийн   авгалдайг    олохдоо   Хуудас 187
 188. 188. тест 2  Хараад        в.       Дуу чимээнээр         с.      ид ямар  шувуугаар  ан барилдаг  вэ? Элээ            в.         Бүргэд                 с .        агийн улаан номд  орсон  шувуу  бол    …..... Харцага         в.          Гургуул                   с.  уруу  холбогдсон  оочны  доор нүцгэн арьса Дэглий           в.           Сар                   с.        ошуу , том хумс, гүеэтэй  ангаахайт шувуу бо  Нугас            в.          Тоншуул               с.      м  хошуу  богино  ангаахайт  шувуу  бол   Хэрээ           в.           Тагтаа                  с.       Хуудас 188
 189. 189. тест 2лт      1 2 3 с                       в        с              в               Хуудас 189
 190. 190. тест 2Хуудас 190
 191. 191. тест 2ест 3 Хариултын хуудас 4 5 d d Хуудас 191
 192. 192. тест 2байсан чиёрыг амсаж эдэлжбаяр гунигийн нулимс унагаахадай гэсэн шиг ацан хатуугаас хатуу байсан чи өдөлсөн жигүүртэн тэнгэртээ нөгчихө эний авирсан цусны туяатай сүүгонг нь хугаслаж амруулсан арваж унасан тэнгэрийн солирыг Хуудас 192
 193. 193. тест 2 л нийлүүлнэ хождож анина тал минь удам                                                     гнэсэн хүн хоёрын холбоо дамутаг ивээдэг аяр гунигийн нулимс Хуудас 193
 194. 194. тест 2оонд байна вэ?н хамжсан c, Зэрэгцсэн  c, Өгүүлэгдэхүүнан тэнгэрийн солирыг Дэлхийн төвтэ Хуудас 194
 195. 195. тест 2 c, БГӨУНөялгалд байна вэ? c, Өгөх оршихголын дунд, дэвтрийн цаас, хүлээж бbБүхэлзүйжсэн.................. Хуудас 195
 196. 196. тест 2 алсныг ол. c, хожид­о­о­ж үүлбэрийг ол, дэвсгэр үсгээр төгссөн үг аль вэ? ал                     c, цэцэг                  d, н Хуудас 196
 197. 197. тест 2Хуудас 197
 198. 198. тест 2ТЕСТ­2 Хуудас 198
 199. 199. тест 2 байдаг вэ? с.               42                d.       дий  үед  амьдарч байсан бэ?0Сая жилийн өмнө       с.    100Сая жилийн өувууд тархдаг вэ?                           с.           472                           d                с.              Хэрээ                  d..цахлалохдоо   Хуудас 199
 200. 200. тест 2мээнээр         с.        Үнэрээр               d.          рилдаг  вэ?                  с .               элээ                d.           Хшувуу  бол    …..........  юмуул                   с.           Галуу            d.            оор нүцгэн арьсан ууттай  шувуу  бол                      с.              Элээ                d.      Гогнгаахайт шувуу бол        уул               с.           Цасны хажир       d.       т  шувуу  бол   а                  с.                 Хойлог              Хуудас 200
 201. 201. тест 2 4 5             в               в                 в             в         Хуудас 201
 202. 202. тест 2Хуудас 202
 203. 203. тест 2н хуудас 6 7 8 d d c Хуудас 203
 204. 204. тест 2мс унагаахадуу байсан чи тэнгэртээ нөгчихөдатай сүүгэрийн солирыг Хуудас 204
 205. 205. тест 2миньхолбоо c. Уужим ухаан Хуудас 205
 206. 206. тест 2рэгцсэн  d, Угсран на d, Тусагдахууныг Дэлхийн төвтэй чи л нийлүүлсэн Хуудас 206
 207. 207. тест 2 d, ТоГӨУНӨ d, Заахйн цаас, хүлээж байх, эмээлийн бүү  cХэлзүйжсэн................      dҮгий Хуудас 207
 208. 208. тест 2 d, хождож­о­огссөн үг аль вэ? цэг                  d, нулимс Хуудас 208
 209. 209. тест 2Хуудас 209
 210. 210. тест 2Хуудас 210
 211. 211. тест 2       42                d.            40 сан бэ?с.    100Сая жилийн өмнө      d.  130 сая жил  472                           d.    472  d.             460ээ                  d..цахлай Хуудас 211
 212. 212. тест 2рээр               d.           Амтаарлээ                d.           ХойлогГалуу            d.           Хотонтай  шувуу  бол   лээ                d.      Гогойасны хажир       d.              Хойлог  Хойлог                           d.           Хурагч бо Хуудас 212
 213. 213. тест 2 6 7 8           в             в             d Хуудас 213
 214. 214. тест 2Хуудас 214
 215. 215. тест 2 19 10d c Хуудас 215
 216. 216. тест 2Хуудас 216
 217. 217. тест 2м ухаан d. Тал нутаг эзэн хоёрын хар Хуудас 217
 218. 218. тест 2сран найрсанүүлсэн, өгүүлбэрт тохирох тодорхо Хуудас 218
 219. 219. тест 2ийн бүүрэг, гэрийн дээвэр   dҮгийн санжсан............... Хуудас 219
 220. 220. тест 2Хуудас 220
 221. 221. тест 2Хуудас 221
 222. 222. тест 2Хуудас 222
 223. 223. тест 20 сая жилийн  өмнө      460 Хуудас 223
 224. 224. тест 2Хурагч бор Хуудас 224
 225. 225. тест 2 9 10        с              в Хуудас 225
 226. 226. тест 2Хуудас 226
 227. 227. тест 2Хуудас 227
 228. 228. тест 2Хуудас 228
 229. 229. тест 2зэн хоёрын харьцаа Хуудас 229
 230. 230. тест 2хирох тодорхойлолтыг ол Хуудас 230
 231. 231. тест 2эвэр........ Хуудас 231
 232. 232. тест 2Хуудас 232
 233. 233. тест 2Хуудас 233
 234. 234. тест 2Хуудас 234
 235. 235. тест 2Хуудас 235
 236. 236. тест 2Хуудас 236
 237. 237. тест 2Хуудас 237
 238. 238. тест 2Хуудас 238
 239. 239. тест 2Хуудас 239
 240. 240. тест 2Хуудас 240
 241. 241. тест 2Хуудас 241
 242. 242. тест 2Хуудас 242
 243. 243. тест 2Хуудас 243
 244. 244. тест 2Хуудас 244
 245. 245. тест 2Хуудас 245
 246. 246. тест 2Хуудас 246
 247. 247. тест 2 шшшшХуудас 247
 248. 248. тест 2Хуудас 248
 249. 249. тест 2Хуудас 249
 250. 250. тест 2Хуудас 250
 251. 251. тест 2Хуудас 251
 252. 252. тест 2Хуудас 252
 253. 253. тест 2Хуудас 253
 254. 254. тест 2Хуудас 254
 255. 255. тест 2Хуудас 255
 256. 256. тест 2Хуудас 256
 257. 257. тест 2Хуудас 257
 258. 258. тест 2Хуудас 258
 259. 259. тест 2Хуудас 259
 260. 260. тест 2Хуудас 260
 261. 261. тест 2Хуудас 261
 262. 262. тест 2Хуудас 262
 263. 263. тест 2Хуудас 263
 264. 264. тест 2Хуудас 264
 265. 265. тест 2Хуудас 265
 266. 266. тест 2Хуудас 266
 267. 267. тест 2Хуудас 267
 268. 268. тест 2Хуудас 268
 269. 269. тест 2Хуудас 269
 270. 270. тест 2Хуудас 270
 271. 271. тест 2Хуудас 271
 272. 272. тест 2Хуудас 272
 273. 273. тест 2Хуудас 273
 274. 274. тест 2Хуудас 274
 275. 275. тест 2Хуудас 275
 276. 276. тест 2Хуудас 276
 277. 277. тест 2Хуудас 277
 278. 278. тест 2Хуудас 278
 279. 279. тест 2Хуудас 279
 280. 280. тест 2Хуудас 280
 281. 281. тест 2Хуудас 281
 282. 282. тест 2Хуудас 282
 283. 283. тест 2Хуудас 283
 284. 284. тест 2Хуудас 284
 285. 285. тест 2Хуудас 285
 286. 286. тест 2Хуудас 286
 287. 287. тест 2Хуудас 287
 288. 288. тест 2Хуудас 288
 289. 289. тест 2Хуудас 289
 290. 290. тест 2Хуудас 290
 291. 291. тест 2Хуудас 291
 292. 292. тест 2Хуудас 292
 293. 293. тест 2Хуудас 293
 294. 294. тест 2Хуудас 294
 295. 295. тест 2Хуудас 295
 296. 296. тест 2Хуудас 296
 297. 297. тест 2Хуудас 297
 298. 298. тест 2Хуудас 298
 299. 299. тест 2Хуудас 299
 300. 300. тест 2Хуудас 300
 301. 301. тест 2Хуудас 301
 302. 302. тест 2Хуудас 302
 303. 303. тест 2Хуудас 303
 304. 304. тест 2Хуудас 304
 305. 305. тест 2Хуудас 305
 306. 306. тест 2Хуудас 306
 307. 307. тест 2Хуудас 307
 308. 308. тест 2Хуудас 308
 309. 309. тест 2Хуудас 309
 310. 310. тест 2Хуудас 310
 311. 311. тест 2Хуудас 311
 312. 312. тест 2Хуудас 312
 313. 313. тест 2Хуудас 313
 314. 314. тест 2Хуудас 314
 315. 315. тест 2Хуудас 315
 316. 316. тест 2Хуудас 316
 317. 317. тест 2Хуудас 317
 318. 318. тест 2Хуудас 318
 319. 319. тест 2Хуудас 319
 320. 320. тест 2Хуудас 320
 321. 321. тест 2Хуудас 321
 322. 322. тест 2Хуудас 322
 323. 323. тест 2Хуудас 323
 324. 324. тест 2Хуудас 324
 325. 325. тест 2Хуудас 325
 326. 326. тест 2Хуудас 326
 327. 327. тест 2Хуудас 327
 328. 328. тест 2Хуудас 328
 329. 329. тест 2Хуудас 329
 330. 330. тест 2Хуудас 330
 331. 331. тест 2Хуудас 331
 332. 332. тест 2Хуудас 332
 333. 333. тест 2Хуудас 333
 334. 334. тест 2Хуудас 334
 335. 335. тест 2Хуудас 335
 336. 336. тест 2Хуудас 336
 337. 337. тест 2Хуудас 337
 338. 338. тест 2Хуудас 338
 339. 339. тест 2Хуудас 339
 340. 340. тест 2Хуудас 340
 341. 341. тест 2Хуудас 341
 342. 342. тест 2Хуудас 342
 343. 343. тест 2Хуудас 343
 344. 344. тест 2Хуудас 344
 345. 345. тест 2Хуудас 345
 346. 346. тест 2Хуудас 346
 347. 347. тест 2Хуудас 347
 348. 348. тест 2Хуудас 348
 349. 349. тест 2Хуудас 349
 350. 350. тест 2Хуудас 350
 351. 351. тест 2Хуудас 351
 352. 352. тест 2Хуудас 352
 353. 353. тест 2Хуудас 353
 354. 354. тест 2Хуудас 354
 355. 355. тест 2Хуудас 355
 356. 356. тест 2Хуудас 356
 357. 357. тест 2Хуудас 357
 358. 358. тест 2Хуудас 358
 359. 359. тест 2Хуудас 359
 360. 360. тест 2Хуудас 360
 361. 361. тест 2Хуудас 361
 362. 362. тест 2Хуудас 362
 363. 363. тест 2Хуудас 363
 364. 364. тест 2Хуудас 364
 365. 365. тест 2Хуудас 365
 366. 366. тест 2Хуудас 366
 367. 367. тест 2Хуудас 367
 368. 368. тест 2Хуудас 368
 369. 369. тест 2Хуудас 369
 370. 370. тест 2Хуудас 370
 371. 371. тест 2Хуудас 371
 372. 372. тест 2Хуудас 372
 373. 373. тест 2Хуудас 373
 374. 374. тест 2Хуудас 374
 375. 375. тест 2Хуудас 375
 376. 376. тест 2Хуудас 376
 377. 377. тест 2Хуудас 377
 378. 378. тест 2Хуудас 378
 379. 379. тест 2Хуудас 379
 380. 380. тест 2Хуудас 380
 381. 381. тест 2Хуудас 381
 382. 382. тест 2Хуудас 382
 383. 383. тест 2Хуудас 383
 384. 384. тест 2Хуудас 384
 385. 385. тест 2Хуудас 385
 386. 386. тест 2Хуудас 386
 387. 387. тест 2Хуудас 387
 388. 388. тест 2Хуудас 388
 389. 389. тест 2Хуудас 389
 390. 390. тест 2Хуудас 390
 391. 391. тест 2Хуудас 391
 392. 392. тест 2Хуудас 392
 393. 393. тест 2Хуудас 393
 394. 394. тест 2Хуудас 394
 395. 395. дүн Сургууль Анги Бүлэг     Үнэлгээ харах хэсХуудас 395
 396. 396. дүн Хувилбар 1 Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9Хуудас 396
 397. 397. дүн 10 Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Буруу хариулт Гүйцэтгэл Үсгэн үнэлгээХуудас 397
 398. 398. дүнХуудас 398
 399. 399. дүнэ харах хэсэг Хуудас 399
 400. 400. дүн   Оноо Хариулт 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в Хуудас 400
 401. 401. дүн1 зө в 10 10 10 10 100                АХуудас 401
 402. 402. дүнХуудас 402
 403. 403. дүн79 8Хуудас 403
 404. 404. дүнХуудас 404
 405. 405. дүнХуудас 405
 406. 406. дүнХуудас 406
 407. 407. дүн Цахим тестийХуудас 407
 408. 408. дүнХуудас 408
 409. 409. дүнХуудас 409
 410. 410. дүнХуудас 410
 411. 411. дүним тестийн үнэлгээ Хичээлийн нэр Хичээлийн  сэдэв Хуудас 411
 412. 412. дүнХувилбар 2Асуулт      Оноо 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 Хуудас 412
 413. 413. дүн 10 1Авах онооАвсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 413
 414. 414. дүнХуудас 414
 415. 415. дүнэлгээ Биологи Монгол орны шувуу Хуудас 415
 416. 416. дүн   Хариулт     зөв      зөв      зөв      зөв      зөв      зөв      зөв       зөв       зөв Хуудас 416
 417. 417. дүн       зөв 10 9 9 1 90 Хуудас 417
 418. 418. дүнХуудас 418
 419. 419. дүнХуудас 419
 420. 420. дүнХуудас 420
 421. 421. дүнХуудас 421
 422. 422. дүнХуудас 422
 423. 423. дүнХуудас 423
 424. 424. дүнХуудас 424
 425. 425. дүнХуудас 425
 426. 426. дүнХуудас 426
 427. 427. дүнХуудас 427
 428. 428. дүнХуудас 428
 429. 429. дүнХуудас 429
 430. 430. дүнХуудас 430
 431. 431. дүнХуудас 431
 432. 432. дүнХуудас 432
 433. 433. дүнХуудас 433
 434. 434. дүнХуудас 434
 435. 435. дүнХуудас 435
 436. 436. дүнХуудас 436
 437. 437. дүнХуудас 437
 438. 438. дүнХуудас 438
 439. 439. дүнХуудас 439
 440. 440. дүнХуудас 440
 441. 441. дүнХуудас 441
 442. 442. дүнХуудас 442
 443. 443. дүнХуудас 443
 444. 444. дүнХуудас 444
 445. 445. дүнХуудас 445
 446. 446. дүнХуудас 446
 447. 447. дүнХуудас 447
 448. 448. дүнХуудас 448
 449. 449. дүнХуудас 449
 450. 450. дүнХуудас 450
 451. 451. дүнХуудас 451
 452. 452. дүнХуудас 452
 453. 453. дүнХуудас 453
 454. 454. дүнХуудас 454
 455. 455. дүнХуудас 455
 456. 456. дүнХуудас 456
 457. 457. дүнХуудас 457
 458. 458. дүнХуудас 458
 459. 459. дүнХуудас 459
 460. 460. дүнХуудас 460
 461. 461. дүнХуудас 461
 462. 462. дүнХуудас 462
 463. 463. дүнХуудас 463
 464. 464. дүнХуудас 464
 465. 465. дүнХуудас 465
 466. 466. дүнХуудас 466
 467. 467. дүнХуудас 467
 468. 468. дүнХуудас 468
 469. 469. дүнХуудас 469
 470. 470. дүнХуудас 470
 471. 471. дүнХуудас 471
 472. 472. дүнХуудас 472
 473. 473. дүнХуудас 473
 474. 474. дүнХуудас 474
 475. 475. дүнХуудас 475
 476. 476. дүнХуудас 476
 477. 477. дүнХуудас 477
 478. 478. дүнХуудас 478
 479. 479. дүнХуудас 479
 480. 480. дүнХуудас 480
 481. 481. дүнХуудас 481
 482. 482. дүнХуудас 482
 483. 483. дүнХуудас 483
 484. 484. дүнХуудас 484
 485. 485. дүнХуудас 485
 486. 486. дүнХуудас 486
 487. 487. дүнХуудас 487
 488. 488. дүнХуудас 488
 489. 489. дүнХуудас 489
 490. 490. дүнХуудас 490
 491. 491. дүнХуудас 491
 492. 492. дүнХуудас 492
 493. 493. дүнХуудас 493
 494. 494. дүнХуудас 494
 495. 495. дүнХуудас 495
 496. 496. дүнХуудас 496
 497. 497. дүнХуудас 497
 498. 498. дүнХуудас 498
 499. 499. дүнХуудас 499
 500. 500. дүнХуудас 500
 501. 501. дүнХуудас 501
 502. 502. дүнХуудас 502
 503. 503. дүнХуудас 503
 504. 504. дүнХуудас 504
 505. 505. дүнХуудас 505
 506. 506. дүнХуудас 506
 507. 507. дүнХуудас 507
 508. 508. дүнХуудас 508
 509. 509. дүнХуудас 509
 510. 510. дүнХуудас 510
 511. 511. дүнХуудас 511
 512. 512. дүнХуудас 512
 513. 513. дүнХуудас 513
 514. 514. дүнХуудас 514
 515. 515. дүнХуудас 515
 516. 516. дүнХуудас 516
 517. 517. дүнХуудас 517
 518. 518. дүнХуудас 518
 519. 519. дүнХуудас 519
 520. 520. дүнХуудас 520
 521. 521. дүнХуудас 521
 522. 522. дүнХуудас 522
 523. 523. дүнХуудас 523
 524. 524. дүнХуудас 524
 525. 525. дүнХуудас 525
 526. 526. дүнХуудас 526
 527. 527. дүнХуудас 527
 528. 528. дүнХуудас 528
 529. 529. дүнХуудас 529
 530. 530. дүнХуудас 530
 531. 531. дүнХуудас 531
 532. 532. дүнХуудас 532
 533. 533. дүнХуудас 533
 534. 534. дүнХуудас 534
 535. 535. дүнХуудас 535
 536. 536. дүнХуудас 536
 537. 537. дүнХуудас 537
 538. 538. дүнХуудас 538
 539. 539. дүнХуудас 539
 540. 540. дүнХуудас 540
 541. 541. дүнХуудас 541
 542. 542. дүнХуудас 542
 543. 543. дүнХуудас 543
 544. 544. дүнХуудас 544
 545. 545. дүнХуудас 545
 546. 546. дүнХуудас 546
 547. 547. дүнХуудас 547
 548. 548. дүнХуудас 548
 549. 549. дүнХуудас 549
 550. 550. дүнХуудас 550
 551. 551. дүнХуудас 551
 552. 552. дүнХуудас 552
 553. 553. дүнХуудас 553
 554. 554. дүнХуудас 554
 555. 555. дүнХуудас 555
 556. 556. дүнХуудас 556
 557. 557. дүнХуудас 557
 558. 558. дүнХуудас 558
 559. 559. дүнХуудас 559
 560. 560. дүнХуудас 560
 561. 561. дүнХуудас 561
 562. 562. дүнХуудас 562
 563. 563. дүнХуудас 563
 564. 564. дүнХуудас 564
 565. 565. дүнХуудас 565
 566. 566. дүнХуудас 566
 567. 567. дүнХуудас 567
 568. 568. дүнХуудас 568
 569. 569. дүнХуудас 569
 570. 570. дүнХуудас 570
 571. 571. дүнХуудас 571
 572. 572. дүнХуудас 572
 573. 573. дүнХуудас 573
 574. 574. дүнХуудас 574
 575. 575. дүнХуудас 575
 576. 576. дүнХуудас 576
 577. 577. дүнХуудас 577
 578. 578. дүнХуудас 578
 579. 579. дүнХуудас 579
 580. 580. дүнХуудас 580
 581. 581. дүнХуудас 581
 582. 582. дүнХуудас 582
 583. 583. дүнХуудас 583
 584. 584. дүнХуудас 584
 585. 585. дүнХуудас 585
 586. 586. дүнХуудас 586
 587. 587. дүнХуудас 587
 588. 588. дүнХуудас 588
 589. 589. дүнХуудас 589
 590. 590. дүнХуудас 590
 591. 591. дүнХуудас 591
 592. 592. дүнХуудас 592
 593. 593. дүнХуудас 593
 594. 594. дүнХуудас 594
 595. 595. дүнХуудас 595
 596. 596. дүнХуудас 596
 597. 597. дүнХуудас 597
 598. 598. дүнХуудас 598
 599. 599. дүнХуудас 599
 600. 600. дүнХуудас 600
 601. 601. дүнХуудас 601
 602. 602. дүнХуудас 602
 603. 603. дүнХуудас 603
 604. 604. дүнХуудас 604
 605. 605. дүнХуудас 605
 606. 606. дүнХуудас 606
 607. 607. дүнХуудас 607
 608. 608. дүнХуудас 608
 609. 609. дүнХуудас 609
 610. 610. дүнХуудас 610
 611. 611. дүнХуудас 611
 612. 612. дүнХуудас 612
 613. 613. дүнХуудас 613
 614. 614. дүнХуудас 614
 615. 615. дүнХуудас 615
 616. 616. дүнХуудас 616
 617. 617. дүнХуудас 617
 618. 618. дүнХуудас 618
 619. 619. дүнХуудас 619
 620. 620. дүнХуудас 620
 621. 621. дүнХуудас 621
 622. 622. дүнХуудас 622
 623. 623. дүнХуудас 623
 624. 624. дүнХуудас 624
 625. 625. дүнХуудас 625
 626. 626. дүнХуудас 626
 627. 627. дүнХуудас 627
 628. 628. дүнХуудас 628
 629. 629. дүнХуудас 629
 630. 630. дүнХуудас 630
 631. 631. дүнХуудас 631
 632. 632. дүнХуудас 632
 633. 633. дүнХуудас 633
 634. 634. дүнХуудас 634
 635. 635. дүнХуудас 635
 636. 636. дүнХуудас 636
 637. 637. дүнХуудас 637
 638. 638. дүнХуудас 638
 639. 639. дүнХуудас 639
 640. 640. дүнХуудас 640
 641. 641. дүнХуудас 641
 642. 642. дүнХуудас 642
 643. 643. дүнХуудас 643
 644. 644. дүнХуудас 644
 645. 645. дүнХуудас 645
 646. 646. дүнХуудас 646
 647. 647. дүнХуудас 647
 648. 648. дүнХуудас 648
 649. 649. дүнХуудас 649
 650. 650. дүнХуудас 650
 651. 651. дүнХуудас 651
 652. 652. дүнХуудас 652
 653. 653. дүнХуудас 653
 654. 654. дүнХуудас 654
 655. 655. дүнХуудас 655
 656. 656. дүнХуудас 656
 657. 657. дүнХуудас 657
 658. 658. дүнХуудас 658
 659. 659. дүнХуудас 659
 660. 660. дүнХуудас 660
 661. 661. дүнХуудас 661
 662. 662. дүнХуудас 662
 663. 663. дүнХуудас 663
 664. 664. дүнХуудас 664
 665. 665. дүнХуудас 665
 666. 666. дүнХуудас 666
 667. 667. дүнХуудас 667
 668. 668. дүнХуудас 668
 669. 669. дүнХуудас 669
 670. 670. дүнХуудас 670
 671. 671. дүнХуудас 671
 672. 672. дүнХуудас 672
 673. 673. дүнХуудас 673
 674. 674. дүнХуудас 674
 675. 675. дүнХуудас 675
 676. 676. дүнХуудас 676
 677. 677. дүнХуудас 677
 678. 678. дүнХуудас 678
 679. 679. дүнХуудас 679
 680. 680. дүнХуудас 680
 681. 681. дүнХуудас 681
 682. 682. дүнХуудас 682
 683. 683. дүнХуудас 683
 684. 684. дүнХуудас 684
 685. 685. дүнХуудас 685
 686. 686. дүнХуудас 686
 687. 687. дүнХуудас 687
 688. 688. дүнХуудас 688
 689. 689. дүнХуудас 689
 690. 690. дүнХуудас 690
 691. 691. дүнХуудас 691
 692. 692. дүнХуудас 692
 693. 693. дүнХуудас 693
 694. 694. дүнХуудас 694
 695. 695. дүнХуудас 695
 696. 696. дүнХуудас 696
 697. 697. дүнХуудас 697
 698. 698. дүнХуудас 698
 699. 699. дүнХуудас 699
 700. 700. дүнХуудас 700
 701. 701. дүнХуудас 701
 702. 702. дүнХуудас 702
 703. 703. дүнХуудас 703
 704. 704. дүнХуудас 704
 705. 705. дүнХуудас 705
 706. 706. дүнХуудас 706
 707. 707. дүнХуудас 707
 708. 708. дүнХуудас 708
 709. 709. дүнХуудас 709
 710. 710. дүнХуудас 710
 711. 711. дүнХуудас 711
 712. 712. дүнХуудас 712
 713. 713. дүнХуудас 713
 714. 714. дүнХуудас 714
 715. 715. дүнХуудас 715
 716. 716. дүнХуудас 716
 717. 717. дүнХуудас 717
 718. 718. дүнХуудас 718
 719. 719. дүнХуудас 719
 720. 720. дүнХуудас 720
 721. 721. дүнХуудас 721
 722. 722. дүнХуудас 722
 723. 723. дүнХуудас 723
 724. 724. дүнХуудас 724
 725. 725. дүнХуудас 725
 726. 726. дүнХуудас 726
 727. 727. дүнХуудас 727
 728. 728. дүнХуудас 728
 729. 729. дүнХуудас 729
 730. 730. дүнХуудас 730
 731. 731. дүнХуудас 731
 732. 732. дүнХуудас 732
 733. 733. дүнХуудас 733
 734. 734. дүнХуудас 734
 735. 735. дүнХуудас 735
 736. 736. дүнХуудас 736
 737. 737. дүнХуудас 737
 738. 738. дүнХуудас 738
 739. 739. дүнХуудас 739
 740. 740. дүнХуудас 740
 741. 741. дүнХуудас 741
 742. 742. дүнХуудас 742
 743. 743. дүнХуудас 743
 744. 744. дүнХуудас 744
 745. 745. дүнХуудас 745
 746. 746. дүнХуудас 746
 747. 747. дүнХуудас 747
 748. 748. дүнХуудас 748
 749. 749. дүнХуудас 749
 750. 750. дүнХуудас 750
 751. 751. дүнХуудас 751
 752. 752. дүнХуудас 752
 753. 753. дүнХуудас 753
 754. 754. дүнХуудас 754
 755. 755. дүнХуудас 755
 756. 756. дүнХуудас 756
 757. 757. дүнХуудас 757
 758. 758. дүнХуудас 758
 759. 759. дүнХуудас 759
 760. 760. дүнХуудас 760
 761. 761. дүнХуудас 761
 762. 762. дүнХуудас 762
 763. 763. дүнХуудас 763
 764. 764. дүнХуудас 764
 765. 765. дүнХуудас 765
 766. 766. дүнХуудас 766
 767. 767. дүнХуудас 767
 768. 768. дүнХуудас 768
 769. 769. дүнХуудас 769
 770. 770. дүнХуудас 770
 771. 771. дүнХуудас 771
 772. 772. дүнХуудас 772
 773. 773. дүнХуудас 773
 774. 774. дүнХуудас 774
 775. 775. дүнСургууль  79Анги  4Бүлэг д Хуудас 775
 776. 776. дүнҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 2Асуулт оноо 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Хуудас 776
 777. 777. дүн 9 1 10 1Авах оноо 10Авсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 777
 778. 778. дүнМаш муу Хуудас 778
 779. 779. дүн Цахим тестийн үнэлгХуудас 779
 780. 780. дүнхариултзөвзөвзөвзөвзөвзөвзөвзөв Хуудас 780
 781. 781. дүнзөвзөв 10 10 10 0 100 F Хуудас 781
 782. 782. дүнХуудас 782
 783. 783. дүнтестийн үнэлгээ Нэр Хичээлийн нэр Хичээлийн сэдэв Хуудас 783
 784. 784. дүн Хувилбар 1Асуулт оноо 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 Хуудас 784
 785. 785. дүн 9 1 10 0Авах онооАвсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 785
 786. 786. дүнМаш муу Хуудас 786
 787. 787. дүнМонгол хэлБалархай эгшиг Хуудас 787
 788. 788. дүнхариултбуруубуруубуруубуруубуруубуруузөвзөв Хуудас 788
 789. 789. дүнзөвбуруу 10 2 3 7 20 F Хуудас 789
 790. 790. дүнХуудас 790
 791. 791. дүнХуудас 791
 792. 792. дүнХуудас 792
 793. 793. дүнХуудас 793
 794. 794. дүнХуудас 794
 795. 795. дүнХуудас 795
 796. 796. дүнХуудас 796
 797. 797. дүнХуудас 797
 798. 798. дүнХуудас 798
 799. 799. дүнХуудас 799
 800. 800. дүнХуудас 800
 801. 801. дүнХуудас 801
 802. 802. дүнХуудас 802
 803. 803. дүнХуудас 803
 804. 804. дүнХуудас 804
 805. 805. дүнХуудас 805
 806. 806. дүнХуудас 806
 807. 807. дүнХуудас 807
 808. 808. дүнХуудас 808
 809. 809. дүнХуудас 809
 810. 810. дүнХуудас 810
 811. 811. дүнХуудас 811
 812. 812. дүнХуудас 812
 813. 813. дүнХуудас 813
 814. 814. дүнХуудас 814
 815. 815. дүнХуудас 815
 816. 816. дүнХуудас 816
 817. 817. дүнХуудас 817
 818. 818. дүнХуудас 818
 819. 819. дүнХуудас 819
 820. 820. дүнХуудас 820
 821. 821. дүнХуудас 821
 822. 822. дүнХуудас 822
 823. 823. дүнХуудас 823
 824. 824. дүнХуудас 824