Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumen permohonan ldp_2011

Dokumen permohonan ldp_2011

 1. 1. Senarai semak dokumen-dokumen bagi tuntutan Latihan Dalam Perkhidmatan Secara “School –Base” Langkah 1 - Permohonan kelulusan LO ke PPD Kluang ( 2 minggu sebelum laksanakan program hantar 2 set ) 1 salinan untuk Simpanan fail LDP SekolahSUSUNAN Tandakan _/ 1 Borang e-perolehan (cetakan gunakan kertas kuning) 2 Surat permohonan peruntukan kepada PPD Kluang 3 Surat panggilan kursus/bengkel/seminar 4 Jadual kursus/bengkel/seminar 5 Senarai nama peserta Lampiran A 6 Surat sebut harga kepada pembekal 7 Surat sebut harga dari pembekal 8 Surat lantikan kepada pembekal 9 Surat setuju terima lantikan dari pembekal Sesalinan sijil dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) disahkan oleh Pengetua/ 10 Guru Besar 11 Sesalinan sijil dari Kementerian Kewangan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar 12 Sesalinan Buku Akaun/Penyata Bank Syarikat disahkan oleh Pengetua/Guru Besar Langkah 2 – Permohonan untuk pembayaran (sila hubungi untuk status kelulusan pembayaran) Dokumen-Dokumen Sokongan1 Invois ASAL pembayaran dari pembekal ditandatangani dan Cop oleh Pengetua/Guru Besar dan Pembekal2 Penilaian Prestasi Pembekal PKPS 07-2 ditandatangani dan Cop oleh Pengetua/Guru Besar3 Pesanan Kerajaan (akan diberikan dari PPD)4 Senarai kehadiran ASAL peserta kursus/bengkel/seminar (Lampiran B) / Salinan disahkan Langkah 3 – Setelah tamat kursus/bengkel/seminar sepanjang tahun Dokumen-Dokumen Sokongan1 Laporan pelaksanaan kursus/bengkel/seminar/taklimat professional/ input ”in house”/Hari Profesional dihantar kepada PPPD Pembangunan Profesional setelah semua kursus dijalankan. CATATAN: 1. Pindaan tarikh pada invois tidak dibenarkan, LO perlu dibuat semula mengikut tarikh aktiviti sebenar. 2. Setiap helian LO perlu ditandatangani dan di Cop oleh Pengetua/Gurubesar dan Pembekal 3. Kursus hendaklah dilaksanakan1 hari kursus (6 jam) sebelum akhir bulan April 2011. 4. Kursus yang dicadangkan mengikut Bidang/Skop Pengetahuan dan Profesional, Kemahiran Profesional, dan Nilai dan Amalan Profesional 5. Kadar agihan peruntukan kali ini adalah RM 5.00 seorang X bilangan guru. 6. Penyelaras LDP sekolah bertanggungjawab untuk memastikan semua keperluan dokumen dipatuhi. 7. Borang permohonan LO hendaklah dihantar kepada En. Mohamad Mazlan Bin Husin Pen. PPD Kluang (019-7771154) atau Pn. Azdura Bt. Mahd Natar Pembantu Tadbir 07-7733649.
 2. 2. KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL BASENama SekolahFokus KursusBidang KursusTajuk Kursus TempatTarikh Kursus Kursus BilanganMasa / Tempoh PesertaObjektif1.2.3.4Kos Perbelanjaan Kursus OS29000 OS27000 OS24000 OS21000 JUMLAHRM RM RM RM RMNama Penceramah/Fasilitator 1Nama Penceramah/Fasilitator 2Nama Penceramah/Fasilitator 3 Masa Slot / Atur Cara CatatanDisediakan oleh; Disahkan oleh;…………………………………… ……………………………………( Setiausaha LDP) (Pengetua / Guru Besar ) Tarikh: Cop Rasmi:
 3. 3. BORANG PERMOHONAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL BASENama Sekolah DanAlamatKod SekolahPusat TanggungjawabLDP KeTajuk KursusFokus Kursus Pengetahuan/Kemahiran/Nilai dan Amalan ProfesionalismeBidang KursusTarikhTempatMasaNama Penceramah 1. 2. 3.Nama PemantauPenggunaan Peruntukan LDP Objek Sebagai Peruntukan Baki Peruntukan Jumlah Kelulusan Diterima (RM) Permohonan OS21000 OS24000 OS27000 OS29000Disediakan oleh;……………………………..( Setiausaha LDP)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Permohonan sekolah untuk mengadakan Program LDP seperti tajuk di atas padatarikh ……………………..DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN…………………………………………PPD/Pengetua/Guru Besar
 4. 4. PERMOHONAN PENGELUARAN PESANAN KERAJAAN (e-Perolehan) DI BAWAH PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI MENGGUNAKAN PERUNTUKAN : LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN TAHUN : 2011 TUJUAN AKTIVITI : MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN - KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK…………………. SEKTOR/UNIT/ : UNIT PEMBANGUNAN PROFESIONAL TEMPAT : BILIK MESYUARAT, SMK /SK………………… Kod Pembekal Nama Pembekal Alamat Pembekal REANISYA ENTERPRISE NO.15 JALAN MAHSURI JUMLAH TAMAN YANI SIMPANG RENGGAM RM 1200.00 86200 KLUANG JOHOR Butir-butir No Tel : Daftar Perniagaan :JM0442068-H No Fax : No. Daftar Kem. Kew. / Sijil PKK : 357-02061942 No Telex: : Taraf : Bumiputera / Bukan Bumiputera * E-mail : Daftar Tamat: : 23 DISEMBER 2011 Nama Bank No Akaun Bank Alamat Bank MAYBANK 501196501418 SIMPANG RENGGAM DISEDIAKAN (Nama Pengetua/Guru Besar) DISOKONG/ MOHAMAD MAZLAN BIN HUSIN TIDAK DISOKONG TARIKH DISOKONG Sila Bekalkan barang-barang Yang tersebut kepada PPDK pada atau sebelum: Laksanakan kerja Tarikh Aktiviti :14 Mac 2011 AKTIVITI PTJ/PK PROG / AKT OBJEK LANJUT LDP PERUNTUKAN DILULUSKAN BAKI PERUNTUKAN AMAUN RM 21,985.00 RM 00.00DISEMAK OLEH : DILULUSKAN OLEH:…………………………………………………… ………………………………………………PN.SH.NORNABIHA BINTI SYED ABD.RAHMANPENOLONG AKAUNTAN W 27PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLUANGNOTA: Jabatan tidak akan menguruskan pembayaran ke atas sebarang program/aktiviti yang dijalankan sebelum Pesanan Kerajaan e-Perolehan dikeluarkan.
 5. 5. NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TEL : Ruj. Kami : Tarikh : 1 Mac 2011Tuan Pegawai Pelajaran DaerahPejabat Pelajaran Daerah Kluang424 Jalan Sekolah86000 Kluang JohorTuan,PERMOHONAN PERUNTUKAN BAGI MEMBIAYAIKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah ini akan mengadakan Bengkel PengurusanHeadcount sebagaimana ketetapan berikut. Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK.................3. Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati sekiranya pihak tuan dapat membiayai kospengendalian makanan dan minuman pada hari tersebut.Sekian, terima kasih.”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah...........................................
 6. 6. NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TEL : Ruj.Kami : Tarikh : 2 Mac 2011:Semua GuruSMK/SKTuan,KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK…………………. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk2. Sehubugan itu tuan-tuan diminta menghadiri kursus tersebut seperti ketetapan berikut; Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK................. 3. Semua guru diwajibkan hadir kursus dan kegagalan tuan menghadiri kursus berkenaan diminta memberi kenyataan secara bertulis. Semoga perkara di atas berada dalam makluman dan tindakan tuan. Sekian terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah ……………………………….. NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TEL :
 7. 7. Ruj. Kami : Tarikh : 3 Mac 2011NAMA PEMBEKALALAMAT PEMBEKALTuan,SEBUT HARGA MEMBEKALKAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTAKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Sehubungan dengan itu, bengkel berkenaan akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK.................3. Sila berikan sebut harga tuan bagi peserta sejumlah 100 orang padatarikh berkenaan.Sekian untuk makluman dan tindakan tuan, terima kasih.”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,...............................................NAMA PEMBEKALALAMAT PEMBEKAL____________________________________________________________________________
 8. 8. PENGETUA/GURU BESARNAMA SEKOLAHALAMAT SEKOLAH Tarikh : 5 Mac 2011Tuan,SEBUT HARGA MEMBEKALKAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTAKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Sehubungan itu, disertakan sebutharga kami untuk membekalkan makanan danminuman kepada peserta yang akan diadakan seperti ketetapan berikut : Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK.................3. Kadar yang disediakan adalah seperti berikut:Bil Tarikh Jumlah Peserta Jumlah 1 14 Mac 2011 100 RM 5.00 X 100 orang X 1 hari = RM 500.00Sekian untuk makluman dan tindakan tuan, terima kasih.tt Pembekal/Cop
 9. 9. NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TEL : Ruj. Kami : Tarikh : 6 Mac 2011NAMA PEMBEKALALAMAT PEMBEKALTuan,LANTIKAN MEMBEKALKAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTAKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Sehubungan dengan itu, tuan dilantik untuk membekalkan makanan dan minumankepada peserta berkenaan yang diadakan mengikut ketetapan berikut : Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK.................Sekian untuk makluman dan tindakan tuan, terima kasih.”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,.............................................tt pengetua/Guru Besar
 10. 10. NAMA PEMBEKALALAMAT PEMBEKAL___________________________________________________________________________PENGETUA/GURU BESARNAMA SEKOLAHALAMAT SEKOLAH Tarikh : 7 Mac 2011Tuan,SURAT SETUJU TERIMA MEMBEKALKAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTAKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.2. Sehubungan itu, saya bersetuju dengan cadangan untuk membekalkan makanandan minuman untuk peserta berkenaan seperti mana berikut :- Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Mesyuarat, SMK/SK ......................... Kadar Bayaran : RM 5.00 x 100 x 1 hari = RM 500.003. Berikut adalah maklumat mengenai akaun bank syarikat :- Nama Bank : No. Akaun :Sekian, terima kasih.……………………………tt Pembekal/Cop
 11. 11. JADUAL TENTATIF PROGRAMKURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….ISIKAN NAMA PENCERAMAH SEKIRANYA ADA Tarikh dan Masa Perkara 14 Mac 2011 8.00 – 8.30 pagi Pendaftaran peserta kursus 8.30 – 10.30 pagi Pengenalan Strategi Headcount 10.30 – 11.00 pagi Kudapan 11.00 – 12.30 tengah hari pemantapan headcount 12.30 – 2.00 petang Rehat dan makan tengah hari 2.00 – 4.30 petang pemantapan headcount dan perbengkelan 4.30 – 5.00 petang Minum petang dan bersurai
 12. 12. LAMPIRAN ATARIKHMASATEMPAT SENARAI NAMA PESERTABIL NAMA GRED NO.KAD PENGENALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213LAMPIRAN BTARIKHMASATEMPAT SENARAI NAMA PESERTABIL NAMA GRED NO.KAD PENGENALAN TT 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213
 13. 13. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLUANG Pejabat Am : 07-7722946 424 JALAN SEKOLAH Fax: : 07-7722540 86000 KLUANG JOHOR Ruj. Kami : JPA2002.UPS/500-4/1/2( ) Tarikh :Semua Guru1. SMK/SK2. SMK/SK3. SMK/SKTuan,KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK…………………. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk2. Sehubugan itu tuan-tuan diminta menghadiri kursus tersebut seperti ketetapan berikut; Tarikh : 14 Mac 2011 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Bilik Seminar, SMK/SK................. 3. Semua guru diwajibkan hadir kursus dan kegagalan tuan menghadiri kursus berkenaan diminta memberi kenyataan secara bertulis. Semoga perkara di atas berada dalam makluman dan tindakan tuan. Sekian terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah ………………………………..
 14. 14. NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TEL : Ruj. Kami : Tarikh :Tuan Pegawai Pelajaran DaerahPejabat Pelajaran Daerah Kluang424 Jalan Sekolah86000 Kluang JohorTuan,PINDAAN TARIKH KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN -KURSUS PENGURUSAN HEADCOUNT GURU-GURU SMK/SK………………….Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Surat . (rujuk surat kursus/bengkel) .........bertarikh .................. adalah berkaitan.2. Sehubungan dengan itu kursus yang telah ditetapkan pada ..........dipinda kepada tarikh seperti mana ketetapan di bawah : Tarikh : Masa : Tempat :3. Pindaan di atas adalah disebabkan perkara-perkara berikut. i. ii. iii.Sekian untuk makluman dan tindakan tuan, terima kasih.‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,………………………………tt. Pengetua/Guru Besar
 15. 15. PKPS 07 - 2 PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL (Bekalan/Kerja/Perkhidmatan)Organisasi : Unit Pembangunan ProfesionalNama dan Alamat Pembekal :AGENSI AL AMINNO.3 BLOK F-GJLN PERSIARAN DATO HJ.HASSAN ISMAILKategori Perolehan : Kontrak Pusat / Perolehan Terus / SebuthargaPerkhidmatan menyediakan makanan dan minuman pesertaPerihal Bekalan /Kerja /Perkhidmatan :SKALA PENILAIAN :Skala Penilaian Prestasi : 1. Lemah 2. Sederhana 3. Baik 4. Cemerlang 1 Menepati kualiti dan kemasan kerja 1 2 3 4 2 Menepati kuantiti 1 2 3 4 3 Menepati masa 1 2 3 4 4 Menepati spesifikasi 1 2 3 4 5 Kebersihan kerja 1 2 3 4 6 Respon kepada teguran 1 2 3 4 Jumlah Skor Skala Kaedah Pengiraan = Prestasi = 24/6 = 4 Bil Aspek Penilaian Ulasan keseluruhan Cemerlang Penilaian : Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : Pembekal yang berprestasi keseluruhan “lemah” akan dikeluarkan dari senarai pembekal.
 16. 16. FORMAT LAPORAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN1. Tajuk Kursus/Program2. Tarikh3. Masa4. Tempat pelaksanaan kursus5. Matlamat Kursus/Program6. Objektif Kursus/Program7. Jadual Kursus/Program8. Butiran kewangan9. Analisis penilaian peserta kursus terhadap penceramah/fasilitator/jurulatih10. Analisis penilaian peserta kursus terhadap kursus secara keseluruhan11 Post mortem12. Cadangan penambahbaikan13. Gambar-gambar berkaitan.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • Aini_ain

  Apr. 10, 2011
 • HidayahIskandayah

  Oct. 31, 2011
 • aninaDD

  May. 9, 2012
 • ZzenLamWaiKit

  May. 12, 2013
 • MkGopi

  Apr. 22, 2014

Views

Total views

14,313

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

132

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×