Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neil strauss a játszma

13,729 views

Published on

 • Be the first to comment

Neil strauss a játszma

 1. 1. Köszönet Harbertnek (Dex) és Kardmennek (Goku)
 2. 2. A FÉRFIAK IGAZIBÓL NEM ELLENSÉGEK VOLTAK -SORSTÁRSAK, SZINTÉN ÁLDOZATOK,SZENVEDTEK ATTÓL AZ ÓDIVATÚ HÍM-MISZTIKÁTÓL, „ AMITŐL ÉRTELMETLEN MÓDON HASZONTALANNAK ÉREZTÉK MAGUKAT, HA NEM ARRÓL VOLT SZÓ,HOGY MEDVÉT KELL ÖLNI. BETTY FRIEDAN A női misztikum SZÍNRE LÉP MYSTERYA ház kész katasztrófa volt.Széthasogatott, sarokvasaikról leszaggatott ajtók; a falakon öklök, telefonok, virágcserepekhorpasztotta mélyedések; Herbal az életét féltve hotelszobába menekült, Mystery a nappali szőnyegéreroskadva sírt. Már két napja egyfolytában sírt.Nem normális sírás volt ez. A szokásos könnyek érthetők. De Mystery túl volt a megértés határán.Magánkívül volt. Egy hétig ingadozott extrém düh és erőszakosság között, és rendszertelenidőközökben katartikus sírásra fakadt, pataknyi könnyet hullatott. És a helyzet most azzal fenyegetett,hogy megöli magát.Öten laktunk a házban: Herbal, Mystery, Papa, Playboy és én. A világ minden tájáról jöttek fiúk ésférfiak, hogy kezet rázzanak, fotózkodjanak velünk, tanuljanak tőlünk, olyanok legyenek, mint mi.Engem Style-nak neveztek. Kivívtam magamnak ezt a nevet.Sosem használtuk az igazi nevünket, csak a művésznevünket. Még a házunknak, ahogy a többiházunknak is, San Franciscótól Sydneyig, fedőneve volt. Ez a Project Hollywood nevet viselte. ÉsProject Hollywood mondhatni romokban hevert.A szinteltolásos nappaliban a kanapék és a földre dobott több tucat párna büdös, férfiverejtéktől és nőinedvektől kifakult volt. A fehér szőnyeg megszürkült attól, hogy az emberiség fiatal és parfümtőlillatos egyedei minden éjjel hordákban érkeztek a Sunset Boulevard-ról. A jacuzziban cigarettacsikkekés használt kotonok lebegtek. És Mystery pár napja tartó dühöngésétől a ház többi helyisége istotálkáros lett, a lakók ledermedtek a döbbenettől. 195 centi magas volt, és hisztérikus.- Nem tudom elmondani, milyen érzés - nyöszörgött szipogásgörcsök közepette. Egész testeösszerándult. - Nem tudom, mit csinálok, de nem lesz benne ésszerűség, nem leszek jó fiú.Felnyúlt a padlóról, és kilyukasztotta a kanapé foltos kárpitját. Lehangoltságának szirén-siráma egyrehangosabb lett, egy meglett férfi hangja töltötte be a szobát, olyan emberé, aki elvesztette mindenolyan karakterét, amely megkülönbözteti az ivarérett embert a csecsemőtől és az állattól.Sok számmal kisebb, aranyszín selyemköntöst viselt, piszkos térde kilátszott. A széles öv két vége aligért össze, hogy csomót lehessen rá kötni, és a köntös két szárnya jó arasznyi távolságra volt egymástól,látni engedte sápadt, szőrtelen mellkasát és lejjebb petyhüdten lógó szürke Calvin Klein boxeralsóját.Remegő testén az említetteken kívül egyetlen ruhadarab volt: egy szorosan a homlokába húzott télisapka.Június volt Los Angelesben- Ez az élet vagy mi az izé - szólalt meg újra. - Olyan céltalan. Semmi értelme nincsen.Megfordult, könnyes, vörös szemével rám nézett.- Olyan, mint az amőba játék. Nem nyerhetsz. Jobb hát, ha le sem ülsz játszani.Rajtunk kívül senki nem volt a házban. Nekem kell kezelni a helyzetet. Le kell nyugtatni, mielőttkifogy a sírásból, és megint átcsap tombolóba. Minden érzelmi ciklussal egyre rosszabb lett, és attóltartottam, hogy valami olyat tesz, amit már nem lehet helyrehozni.Nem engedhettem, hogy Mystery akkor haljon meg, amikor én vigyázok rá. Nem egyszerűen barát;mentor. Megváltoztatta az életemet, ahogy ezer és ezer hozzám hasonló ember életét is megváltoztatta.Muszáj szereznem neki Valiumot, Xanaxot, Vicodint, bármit. Felkaptam a telefonszámos noteszomat,és lapozni kezdtem; olyanokat kerestem, akiknek valószínűleg van nyugtatójuk: például rockbandákembereit, plasztikai műtéten nemrégiben átesett nőket, egykori gyerekszínészeket. De akit felhívtam,nem volt otthon, nem volt ilyen gyógyszere, vagy azt mondta, hogy nincs, mert nem akart nekünk adnibelőle.Már csak egyvalaki maradt a hívhatók listáján: az a nő, aki miatt Mystery ilyen vészes leszállóágbajutott. Parti-lány; biztosan van nála ilyesmi.
 3. 3. Kátya, törpös hangú, szőke orosz szépség, olyan energikus, mint egy pomerániai terrier, és a hívástólszámított tizedik percben már ott állt az ajtónál, kezében Xanax, arcán aggódó kifejezés.- Ne gyere be - figyelmeztettem -, még meg talál ölni.Nem mintha nem érdemelte volna meg. Abszolút. Legalábbis akkor így gondoltam.Odaadtam Mysterynek a tablettát meg egy pohár vizet, és vártam, míg a zokogás szipogássácsillapodott. Aztán segítettem neki felöltözni. Feketecipó, farmer, szürke póló. Ekkorra már könnyen kezelhető volt, mint egy túlméretes csecsemő.- Elviszlek, kapsz segítséget - mondtam.Kikísértem régi, rozsdás Corvette-emhez, és betuszkoltam a szűk első ülésre. Időnként dühtől remegettmeg arca, könnycsepp csorgott le az állán. Reméltem, elég ideig lesz nyugodt, hogy segíthessek rajta.- Harcművészeteket akarok tanulni - közölte -, hogyha meg akarok ölni valakit, akkor rendes munkáttudjak végezni.A gázpedálra tapostam.Úti célunk a Hollywood Mental Health Center a Vine Streeten. Ronda betonépület volt, éjjel-nappallámpaoszlopokra üvöltöző hajléktalanok, bevásárlókocsikból élő transzvesztiták és számos más típusúemberi emberresztli lebzselt körülötte, akik tábort vernek ott, ahol ingyen lehet igénybe venni aszociális intézmények szolgáltatásait.Rájöttem, hogy Mystery is közéjük tartozik. Annyi a különbség, hogy neki véletlenül volt karizmája éstehetsége, ami miatt mások vonzódtak hozzá, ez megakadályozta, hogy valaha is egyedül hagyják avilágban. Megvolt benne az a két jellemvonás, amelyet majdnem minden rocksztárnál észrevettem,akit valaha meginterjúvoltam: az őrült, megszállott csillogás a tekintetében és az abszolút képtelenség,hogy bármit egyedül csináljon.Bevittem az előcsarnokba, bejelentettem, és együtt vártunk, míg sorra kerülünk az egyik tanácsadónál.Olcsó, fekete műanyag széken ült, katatón állapotban bámulta az intézmény kék falait.Eltelt egy óra. Kezdett idegeskedni.Eltelt a második óra. Szemöldöke összerándult; arca elkomorult.Eltelt a harmadik óra. Sírva fakadt.Eltelt a negyedik óra. Felpattant, kirohant a várószobából, a főbejáraton át elhagyta az épületet.Szaporán lépkedett, mint aki tudja, hova megy, bár a Hollywood-projekt onnan három mérföldre volt.Utánamentem, követtem az utca másik oldalára, és egy kis üzletház előtt értem utol. Megfogtam akezét, magam felé fordítottam, és lassan, tagoltan, mintha kisgyereknek beszélnék, visszaimádkoztama várószobába.Öt perc. Tíz perc. Húsz perc. Harminc. Megint felpattant, megint kirohant.Én utána. Két szociális munkás ácsorgott az előcsarnokban.- Állítsák meg! - üvöltöttem.- Nem tehetjük - közölte egyikük. - Elhagyta az intézményt.- Vagyis hagyták, hogy egy öngyilkossági késztetéses alak csak úgy kisétáljon innen? -Nemvesztegethettem az időt érvelésre. - Szerezzenek egy terapeutát, mire visszahozom.Kirohantam az ajtón, és jobbra néztem. Nem volt ott. Balra néztem. Semmi. Észak felé futottam aFountain Avenue-n, megláttam a saroknál, és megint visszavittem.Amikor visszaértünk, a szociális munkások hosszú, sötét folyosón vezették végig, be az egyiklinóleumpadlós, klausztrofóbiát gerjesztő szobába. A terapeuta íróasztal mögött ült, egyik ujjával dúsfekete hajában matatott. Karcsú, ázsiai nő volt, húszas évei végén, arccsontja kiugró, rúzsa sötétvörös,hajszálcsíkos nadrágkosztümöt viselt.Mystery leroskadt az asztal előtt álló fotelbe.- Szóval, hogy érzi magát ma? - kérdezte erőltetett mosollyal.- Úgy érzem - felelte Mystery -, hogy semminek semmi értelme nincsen - és sírva fakadt.- Hallgatom - mondta, és jegyzettömbjére firkantott valamit. Valószínűleg már lezárta az ügyet.- Úgy döntöttem, kivonom magam a génállományból - zokogott fel.A nő tettetett együttérzéssel nézett rá, tettetett együttérzéssel hallgatta. Neki Misty csak egy volt atucatnyi idétlen őrültjelölt közül, akikkel naponta szembesült. Csak annyit kellett eldöntenie,szükséges-e gyógyszeres kezelés, vagy súlyos-e annyira az eset, hogy fel kell venni a kórházba.- Én ezt nem bírom már tovább - folytatta Mystery. - Az egésznek semmi értelme nincsen.
 4. 4. A nő gépiesen benyúlt az egyik fiókba, kis csomag papír zsebkendőt vett ki, és átnyújtotta apáciensnek. Ahogy Mystery a csomagért nyúlt, felnézett, és először találkozott tekintetük.Belemerevedett a mozdulatba, és némán bámult a nőre. Meglepően szép volt egy ilyen klinikához.Élénkség villant Mystery arcán, aztán kihunyt.-Ha máskor, más helyen találkoztunk volna- mondta, egy papír zsebkendőt összegyűrve a kezében -,Általában büszke, merev tartású teste a fotelben úgy összeesett, mint egy szál főtt makaróni. Gyászostekintettel bámulta a padlót, és azt mondta:Pontosan tudom, mit kell mondani„ és mit kell tenni, hogy magamra von` ham a figyelmedet-folytatta. -Minden itt van a fejemben. Minden szabály. Minden lépés. Minden szó. De nem... mostképtelen vagyok.A nő gépiesen bólintott.- Akkor kéne látnod, amikor nem vagyok ilyen - folytatta lassan, szipogva. - A világ legszebb nőiveljártam. Máskor, egy másik helyen a magamévá tennélek.- Igen - szólt a nő kissé leereszkedően. - Biztos vagyok benne, hogy így lenne.Nem tudta. Honnan tudhatta volna? De ez a zokogó óriás, aki éppen gyűrött papír zsebkendőtmarkolászott a világ legnagyobb nővadásza volt. Ez nem vélemény, hanem tény. Az elmúlt két évbeneszméletlen sok önjelölt legjobb nővadásszal találkoztam, de Mystery mindegyikükön túltett. Ez volt ahobbija, a szenvedélye, a hivatása.Egyetlen élő személy volt, aki talán felérhetett hozzá. És ez a személy is ott ült a terapeuta nő előtt.Mystery tormátlan, stílustalan szakbarbárból alakított engem szupersztárráEgyütt uraltuk anőcsábászat világát. Igen látványos hódításokat vittünk véghez hitetlenkedő tanítványaink és híveinkszeme előtt Los Angelesben, New Yorkban, Montrealban, Londonban, Melbourne-ben, Belgrádban,Odesszában és sok más helyen.És íme, az őrültekházában vagyunk. STYLEMessze vagyok a szépnek mondhatótól. Az orrom az arcomhoz képest túl nagy, bár nem horgas, vanegy púp az orrnyergemen. Nem vagyok kopasz, de az, hogy a hajam ritkul, kevesebbet állít avalóságnál. A fejem tetejét hajnövesztő növesztette hajcsökevények borítják. A szemem szerintem túlkicsi és golyószerű, bár élénken csillog, ami az én titkom marad, mert a szemüveg mögött ez nemlátszik. Homlokom két oldalán behorpadás van; szeretem azt hinni, hogy ez karaktert ad az arcomnak,bár igazság szerint még soha nem kaptam bókot emiatt.Alacsonyabb vagyok, mint szeretném, és bármennyit eszem, olyan sovány, hogy a legtöbbenalultápláltnak tartanak. Amikor lenézek sápadt, lomha testemre, azon tűnődöm, miért akarnabármelyik nő mellettem aludni, nem is szólva arról, hogy átölelni vágyna. Így hát nekem a lányokkalvaló találkozás meglehetősen munkás feladat; nem az a fajta vagyok, akinek a lányok rögtönodamosolyognak a bárpultnál, vagy akit megkérnének, vigye őket haza, ha már részegek vagy(f)esztelenek. Nem szolgálhatok nekik olyasmivel, hogy híres lennék, nincs semmi alapom ahencegésre, mint valami rocksztárnak vagy ilyesmi, nincs nálam kokain és nincs kastélyom, mintannyi más pasinak Los Angelesben. Csak az eszem van, de azt senki nem látja.Feltűnhetett, hogy nem említettem a személyiségemet. Ez azért van, mert a személyiségem teljesenmegváltozott. Vagy hogy pontosabban fogalmazzunk, teljesen megváltoztattam a személyiségemet.Kitaláltam Style-t, az alteregómat. És két év alatt Style népszerűbb lett, mint én valaha, különösen anők körében.Sosem volt szándékomban megváltoztatni a személyiségemet, vagy megváltoztatott identitássalmászkálni a világban. Ami azt illeti, elégedett voltam magammal és az életemmel. Illetve boldogvoltam, mígnem egy ártatlan telefonhívás (mindig egy ártatlan telefonhívással kezdődik) a legfurcsábbés legizgalmasabb underground közösséghez vezérelt, akikkel mintegy tucat évnyi újságíróskodásomalatt találkoztam. Jeremie Ruby-Strauss (nincs összefüggés), kiadói szerkesztő hívott, mert talált azinterneten egy dokumentumot, úgynevezett fektetési utasítást, afféle Hogyan fektessünk meg lányokatkalauzt. Azt mondta, hogy az iratban százötven sistergő oldalon keresztül felvan sorolva több tucatnővadász összegyűjtött kollektívtapasztalata. Ezek az emberek már egy évtizede levelezőlistákonosztják meg egymással az információt, és a csábítás művészetét titokban egzakt tudománnyá
 5. 5. fejlesztették. Ezt az anyagot kéne átírni, és koherens kézikönyvvé szerkeszteni, és úgy gondolta, hogyerre én vagyok a legalkalmasabb ember.Én ebben nem voltam olyan biztos. Én szépirodalmat akarok írni, nem kanos kamaszoknak némi nemitanácsokat adni. De persze azt mondtam neki, hogy azért nem árt, ha belenézek az anyagba.Abban a pillanatban, ahogy elkezdtem olvasni, megváltozott az életem. A megfektetési kézikönyvminden más írott dokumentumnál - a Bibliánál, a Bűn és bűnhődésnél és a Főzés öröménél is - jobbanfelnyitotta a szememet. És nem feltétlenül az információtartalma miatt, hanem azért, mert megadta akezdő sebességet, elindított azon a bizonyos ösvényen.Ha visszanézek a kamaszkoromra, csak egyvalamit sajnálok nagyon, de annak semmi köze nincsahhoz, hogy nem tanultam volna eleget, hogy nem lettem volna kedves az anyámmal, vagy apámkocsiját menetrend szerinti autóbusszal karambolozva törtem volna össze. Egyszerűen arról van szó,hogy sajnos nem volt részem elég szórakozásban lányokkal. Eszes, alapos ember vagyok,háromévente csak úgy, kedvtelésből újraolvastam James Joyce Ulyssesét. Meglehetősen intuitívnektartom magamat. Alapvetően jó ember vagyok, és igyekszem elkerülni, hogy másoknak ártsak. De úgytűnt, nem tudok továbblépni a következő létállapotra, mert túl sokat gondolkodom a nőkről.Tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Amikor megismerkedtem Hugh Hefnerrel, hetvenhároméves volt. Hefner saját statisztikája szerint több mint ezer nőt fektetett meg a legszebbek válogatottkeretéből, de csak három barátnőjéről, Mandyről, Brandyről és Sandyről akart beszélni. És arról, hogya Viagrának hála, mind a hármat képes tökéletesen kielégíteni (bár gyanítható, hogy ehhez önmagábana pénze is elég). Azt mondta, azt a szabályt hozták, hogy ha mással akar lefeküdni, akkor azt együttkell kivitelezniük. A beszélgetésből azt szűrtem le, hogy itt van egy pasi, aki egész életében annyit,úgy, akkor és azzal szexelt, amennyit, ahogy, amikor és akivel csak akart, és hetvenhárom évesen mégmindig a farka után megy. Mikor lesz ennek vége? Ha Hugh Hefner még nincs túl rajta, én mikorleszek?Ha a megfektetési kézikönyv sosem (terült volna a kezemben én, mint a legtöbb férfi, sosem fejlődtemvolna a másik nemről való gondolkodásomban. A helyzet az, hogy valószínűleg hímtársaimnálhátrányosabb helyzetből indultam. Kisgyerekként nem játszottam doktorosdit, egyetlen lány semajánlotta fel, hogy egy dollárért beleshetek a szoknyája alá, nem csiklandoztam osztálytársaimat olyantesttájakon, ahol nem lett volna szabad megérintenem őket. Kamaszkorom nagy részét szobafogságbantöltöttem, így hát, amikor egyetlen serdülőkori szexuális lehetőségem elérkezett - egy részeg elsőévesfelhívott és felajánlotta, hogy szívesen leszopna -, kénytelen voltam udvariasan visszautasítani, hogyne vonjam magamra anyám haragját. Az egyetemen kezdtem éledezni: mindazt, ami érdekelt, aszemélyiségemet, amit mindig túl félénk voltam kifejezni, a barátokat, akik tudatomat drogokkal ésbeszélgetésekkel tágították (ebben a sorrendben). De nőkkel sosem melegedtem össze: féltem tőlük.Az egyetem négy éve alatt egyetlen nővel sem feküdtem le a diákfalkából.Diploma után kulturális újságíróként vállaltam állást a New York Timesnál. Itt kezdett kialakulniönbizalmam és a véleményemmel kapcsolatos magabiztosságom. Végre belépést nyertem abba akiváltságos világba, ahol az a szabály, hogy nincs szabály: turnéra mentem Marilyn Mansonnal ésMotley Crue-val, hogy könyvet írjunk. Egész idő alatt, hiába volt mindig backstage passom, aszínfalak mögött egyetlen csók nem sok, annyit sem kaptam mástól, kivéve Tommy Lee-től. Ezutánmeglehetősen reményvesztett lettem. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Hát, nekem nyilvánvalóannem jött össze.Nem az volt a probléma, hogy engem soha senki nem vitt ágyba, hanem az, hogy azon kevésalkalmakkor, amikor mégis szerencsém volt, az egyéjszakás kaland alatt annyi élvezetet akartamakkumulálni, mint más egy kétéves viszonyban, mert nem tudhattam, mikor adódik újabblehetőségem. A megfektetési kézikönyvnek volt rám rövidítése: KGP - középszerű, gátlásos pasi.Tipikus KGP voltam. Nem úgy, mint Dustin.Dustinnal végzősként találkoztam. Egy csoporttársam, Marko barátja volt. Marko álarisztokrata szerbsrác, az óvoda óta társam a csajtalanságban, aminek az ő esetében görögdinnyéhez hasonlatos feje voltaz oka. Dustin sem volt magasabb, gazdagabb, híresebb és jóképűbb nálunk. De volt egy tulajdonsága,ami belőlünk hiányzott: vonzotta a nőket.Amikor Marko bemutatott neki, nem tett rám különösebb--benyomást. Alacsony volt, napbarnítottbőrű, haja hosszú, göndör, fantáziátlan konzervatív dzsigoló ingben, amin túl sok gomb volt
 6. 6. kigombolva. Aznap éjjel elmentünk egy chicagói klubba. Drink. Ez volt a hely neve. Amikor beadtuka kabátunkat a ruhatárba, Dustin feltette a kérdést: - Nem tudjátok, vannak itt sötét sarkok?Érdeklődtem, minek neki a sötét sarok, mire ő azt felelte, a sötét sarok arra jó, hogy oda vigyük alányokat. Szkeptikusan vontam fel a szemöldökömet. Néhány perccel azután azonban, hogy beléptünka bárba, szemkontaktust létesített egy tartózkodónak tűnő lánnyal, aki egy barátnőjével beszélgetett.Dustin szó nélkül elindult. A lány utánament, egyenesen az egyik sötét sarokba. Amikor befejezték acsókolózást és egymás fogdosását, szó nélkül szétváltak, semmi obligát telefonszámcsere, semmizavart „még találkozunk".Dustin aznap este még négyszer megismételte ezt a csodálatos teljesítményt. Új világ bontakozott ki aszemem előtt.Négy órán keresztül zaklattam kérdésekkel és keresztkérdésekkel, próbáltam kideríteni, milyenmágikus erőkkel rendelkezik. Dustin olyan volt, amit leginkább természetes tehetségnek nevezünk.Tizenegy éves korában vesztette el a szüzességét, amikor a szomszéd tizenöt éves lánya szexuálistapasztalatszerzésre használta fel, és azóta aktívan, rendeltetésszerűen, nőben használja a farkát. Egyeste New Yorkban elvittem egy, a Hudson folyón horgonyzó hajón tartott partira. Amikor egy igenjónak tűnő, barna hajú, őzszemű lány elsétált mellettünk, Marko odafordult hozzám, és közölte: „A teeseted."Én ezt tagadtam, és szokás szerint a padlót bámultam. Attól tartottam, Marko rá akar venni, hogybeszélgessek azzal a lánnyal, és ezzel hamarosan meg is próbálkozott.Amikor a lány újra arrajárt, megszólította: - Ismered Neilt?Ezt igen hülye nyitásnak találtam, de ez az adott helyzetben nem számított, hiszen mindegy, milyeneszközzel történik, az a lényeg, hogy megtörjön a jég. Hebegtem pár szót, aztán Dustin átvette abeszélgetés fonalát, ezzel megmentve engem. Később egy bárban találkoztunk vele és a barátjával.Nem sokkal korábban költöztek össze. A barátja éppen a kutyát sétáltatta. Néhány ital után hazavitte akutyát, és a lányt, Paulát otthagyta velünk.Dustin javasolta, hogy menjünk el az én lakásomra, és dobjunk össze valami késő esti vacsorát, ígyaztán elsétáltunk kis East Village-i legénylakásomba, és főzőcskézés helyett bedőltünk az ágyba, Paulaegyik oldalán Dustin, a másikon én. Amikor Dustin csókolni kezdte a lány bal arcát, intett, hogy éntegyem ugyanezt jobb felől. Aztán szinkronban mozogva ha22ladtunk egyre lejjebb, a nyaka, melle felé. Bár engem meglepett Paula csendes együttműködésikészsége, úgy tűnt, Dustin számára ez teljesen megszokott jelenség. Odafordult hozzám, ésmegkérdezte, van-e óvszerem. Találtam egyet. Átadtam neki. Lehúzta a nadrágját, és benyomult, énközben hiábavaló módon még mindig a jobb mellénél matattam.Ebben állt Dustin tehetsége, ereje: valóra váltotta a nők fantáziáit, amiről azt hitték, már sosemtapasztalják meg. Aztán Paula sokszor felhívott. Folyton beszélni akart az élményről, meg akartaérteni hogyan, miért, mert nem hitte el, ami történt. Mindig ez volt Dustinnal: ő megszerezte a lányt;nekem maradt a bűntudat.Ezt személyiségünk különbözőségének tulajdonítottam. Dustinban volt valami természetes sárm ésállati ösztön, ami belőlem teljes mértékben hiányzott. Legalábbis így gondoltam, míg el nem olvastama megfektetési kézikönyvet és be nem barangoltam az abban ajánlott honlapot. Egy teljes közösségetfedeztem fel, csupa Dustin - olyan férfiak, akik azt állították, rájöttek a kombinációra, ami a nők szívétmeg-, combjukat pedig szétnyitja - és több ezer hozzám hasonló férfi vágyik ellesni tőlük ezt a titkot.Az volt a különbség, hogy ezek a pasik a módszereiket specifikus szabályrendszerbe szedték, amitbárki alkalmazni tud. És minden önjelölt nővadász mester kidolgozta a saját szabályrendszerét.Mystery mágus; Ross Jeffries hipnotizőr; Rick H. milliomos; David DeAngelo ingatlanügynök;Juggler komikus; David X. építőmunkás; és Steve P. csábítóművész, munkájának olyan mestere, hogya nők fizetnek neki, hogy megtanulják tőle, hogyan kell minél jobb nyelvi tréninget végezni rajta. Hakitesszük őket Miamiban a South Beachen, egy regimentnyi sokkal jobban kinéző pasi homokotrugdal sápadt, beesett arcukba. De ha egy Starbucks vagy Whiskey bárba visszük őket, megteszik amagukét a szépfiúk nőivel, ahogy a pasijaik hátat fordítanak.Amint felfedeztem a nővadászok világát, elsőként a szóhasználatom változott meg. Az olyankifejezések, mint a KGP, az NVM (nővadász mester), a nővadászat és a JN (jó nő) állandószókészletem része lett. Aztán megváltozott a napi rituálém is, mert rászoktam, hogy rendszeresenbenézzek a megfektetőművészek online öltözőjébe. Valahányszor randevúra mentem vagy onnanjöttem, leültem a számítógép mellé, és feladtam az aznap éjszakai kérdést a levelezőlistára. „Mit
 7. 7. csináljak, ha azt mondja, van már barátja?" „Ha fokhagymát eszik vacsorára, az azt jelenti, nemtervezi, hogy megcsókol?" „Jó vagy rossz jel, ha egy lány előttem rúzsozza magát?"És az online emberek, mint a szókimondó Candor, Gunwitch és Formhandle, sorra válaszoltak akérdéseimre. (A válaszok, sorrendben: használd apasiromboló taktikát; ezt túlelemezted; egyik sem.)Hamar rájöttem, hogy ez nem egyszerűen internetes jelenség, hanem életstílus. Kultusz. Eredeti ésepigon nőcsábítók közössége egy tucatnyi városból - Los Angelestől Londonon, Zágrábon átBombayig -, akik hetente találkoznak úgynevezett tanyákon, hogy megbeszéljék a taktikát ésstratégiát, mielőtt en masse nővadászatra indulnak.Jeremie Ruby-Strauss álnéven, az internet védőszárnyai alatt, isten adott nekem egy második esélyt.Túl késő volt ahhoz, hogy Dustin lehessek, hogy azzá válhassak, amit minden nő akar; nem az, amirőlszóban kijelenti, hogy akarja, hanem az, amire valóban vágyik, mélyen legbelül, a társadalmiprogramozottságán is túl, a fantáziák és ábrándozások birodalmában.Erre egyedül nem voltam képes. Az, hogy online beszélgetek falkatársaimmal, nem volt elég, hogyváltoztasson egész addigi életem nőügyi kudarcsorozatán. Találkoznom kellett velük, szemtől szembelátni, kik vannak az álnevek mögött, meg kellett figyelnem őket a terepen, megtudni, kik ők és mitőlragadnak rájuk a nők. Küldetésemmé tettem - ez lett a fő tevékenységem és szenvedélyem -, hogybecserkésszem a világ legnagyobb nővadászait, az igazi megfektető-művészeket, és bekönyörögjemmagamat védőszárnyaik alá segítségért.Így kezdődött életem legfurcsább két éve.MINDANNYIUNK,NŐK ES FÉRFIAK SZÁMARA ISAZ ELSŐ PROBLÉMA NEM AZ,HOGYHOGYAN TANULJUNK,HANEM AZ, HOGYAN SZOKJUNK LE ARRÓL,AMIT NEM JÓLCSINÁLUNK.GLORIA STEINEMAvatási beszéd, Vassar College1. FEJEZETKivettem ötszáz dollárt a bankból, begyömöszöltem egy fehér borítékba, és azt írtam rá: Mystery.Nem ez volt életem legbüszkébb pillanata.De a négy előző napot arra szántam, hogy mindenképpen felkészülök rá; kétszáz dollár értékbenvettem ruhát Fred Segalnál, egy egész délutánba telt, míg megtaláltam a megfelelő parfümöt, éshetvenöt dolcsiba került egy hollywoodi hajvágás. A lehető legjobban akartam kinézni; ez lesz az elsőalkalom, hogy egy igazi megfektető-művésszel találkozom.A neve, legalábbis a név, amit az online közösségben használt: Mystery. Ő volt a legimádottabbnővadász, valóságos energiaforrás, aki a kisujjából - hogy mást ne mondjak - rázott ki hosszúalgoritmusnak ható tanácsokat, hogyan kell manipulálni a társasági helyzeteket, hogy nőkkelismerkedhessünk és magunkba bolondítsuk őket. Intim részletességgel, krónikási szabatossággal írta leonline, hogyan csábított el modelleket és sztriptíztáncosokat otthon, a torontói éjszakában. Írásaibansaját alkotású zsargont használt: orvlövész neg, puska neg, csoportelmélet, érdeklődés jelei,gyalogcsere, amik a nővadászati lexikon szerves részét alkották. Négy éve adott ingyen tanácsokat acsábítási levelezőlistákon. Aztán októberben elhatározta, hogy beárazza magát, és az alábbi üzenetetadta fel:A nagy érdeklődésre és sok kérésre való tekintettel Mystery most a világ több városában tart AlapfokúTréning műhelyfoglalkozásokat. Az első kurzus Los Angelesben lesz október 10-én, szerda estétőlszombat éjjelig. A tanfolyam díja $500 (U. S.). Az ár tartalmazza a klub-belépőket, limuzint négyestére (jó, mi?), egy óra oktatást a limuzinban minden este, az est végén harmincperces összefoglalótés végül három és fél óra terepmunkát az éjszakában (mindig két különböző bárban) Mysteryvel. Atanfolyam végére a résztvevők körülbelül ötven nőt környékeznek meg.Nem könnyű feliratkozni egy olyan tanfolyamra, melynek célja és tananyaga a nőszerzés. Ha az embermegteszi ezt, azzal beismeri a vereségét, alsóbbrendűségét, alkalmatlanságát. Azt jelenti, hogy, végülelismerjük, hogy annyi szexuálisan aktív (vagy legalábbis a szexualitásra tudatos) év után sem nőttünkfel, és erre rá is jöttünk. Akik segítséget kérnek, gyakran elmulasztottak valamit megtenni magukért.
 8. 8. Vagyis ha a drogfüggők drogelvonóba mennek, az agresszívek meg agressziókezelő csoportterápiára,akkor a társasági kapcsolatokban visszamaradottak nővadászati tanfolyamra iratkoznak be.Az, hogy rákattintottam a „küldés" ikonra és útnak indítottam az e-mailt Mysterynek, életem egyiklegnehezebb elhatározása volt. Ha bárki - barátaim, családtagjaim, kollégáim és különösen LosAngeles-i exbarátnőm - rájön, hogy fizetek a nőkkel való ismerkedés terepgyakorlatáért, azonnalikegyetlen gúnyolódásban és tiltakozásban lesz részem. Így hát titokban tartottam szándékomat,kitértem egyéb meghívások és programjavaslatok elől, azt mondtam, egész hétvégén egy régibarátomnak mutatom meg a várost.Ezt a két világot egymástól elkülönítve kell kezelnem.Mysterynek írott e-mailemben nem közöltem vezetéknevemet, és azt sem, hogy mi a foglalkozásom.Úgy terveztem, hogyha nagyon muszáj, azt mondom, író vagyok, és nem részletezem. Névtelenségbenakartam ebben a szubkultúrában mozogni anélkül, hogy személyemből és munkámból bármilyenelőnyöm vagy extra sürgetés származna.Mindazonáltal a saját lelkiismeretemmel még meg kellett küzdenem. Közel s távol ez volt alegszánalmasabb dolog, amit valaha tettem. És sajnálatos módon, ellentétben például a zuhany alattvaló maszturbálással, ezt nem lehetett egyedül kivitelezni. Mystery és a többi tanítvány tanúi lesznekszégyenemnek, titkomnak, alkalmatlanságomnak.A férfinak a felnőttkorba lépve két alapvető céliránya van: az egyik a hatalom, siker és teljesítmény, amásik a szerelem, kapcsolat, szex. Eszerint életem fele nem működik megfelelően. Odamenni közéjükannyi, mint felállni és férfiként beismerni, hogy csak félember vagyok.2. FEJEZETkftEgy héttel azután, hogy elküldtem az e-mailt, beléptem a Hollywood Roosevelt Hotel előcsarnokába.Kék gyapjúpulóver volt rajtam, olyan puha és vékony, hogy pamutnak látszott. Hozzá oldalánbetétcsíkkal díszített fekete nadrág és olyan cipó, ami pár centivel magasabbnak láttatott. Zsebeimkidagadtak a holmitól, amit Mistery utasítására magammal vittem: toll, jegyzetfüzet, egy csomagrágógumi és gumióvszer. Azonnal észrevettem Mysteryt. Viktoriánus karosszékben ült, királyitartással, arcán önelégült most-szkanderoztam-le-a-világot típusú mosollyal. Egyszerű, laza szénfeketeöltönyt viselt; állán kicsi, hegyes ajakpiercing fityegett; körme koromfeketére festve. Nem voltkifejezetten vonzó, de karizmatikus - magas és vékony, haja hosszú gesztenyebarna, arccsontja magas,bőre sápadt. Úgy nézett ki, mint egy éppen átváltozóban lévő, vámpír-harapott számítógépguru.Mellette egy alacsonyabb, szintén intenzív kinézetű karakter, aki Mystery szárnysegédjekéntmutatkozott be. Neve Sin. Testhezálló fekete pólót viselt, haja szurokfekete, simán hátrafésült.Arcszínéből azonban arra lehetettkövetkeztetni, hogy eredeti hajszíne vörös.Én voltam az első érkező tanfolyamhallgató.- Mi a legjobb eredményed? - hajolt oda hozzám Sin, és hellyel kínált. Máris felmértek, próbáltákkideríteni, hogy birtokában vagyok-e valamiolyan tulajdonságnak, amit ők játéknak hívtak.- A legjobb eredményem? - Igen, hány nővel voltál?- Hát, úgy körülbelül héttel - közöltem.- Szóval úgy körülbelül héttel - ismételte Sin hangsúlyosan.- Na jó, valójában csak hattal - ismertem be kényszeredetten.Sin valahol a hatvanas kategóriában volt, Mystery eredménye több mint száz. Csodálkozva néztemrájuk. Szóval ők a nővadász mesterek, akiknek hőstetteit hónapokon keresztül nyomon követtem aneten. Más létosztályba tartoztak: nekik megvolt a mágikus receptjük, a megoldás, ateszetoszatehetetlenségre és frusztrációra, ami annyira gyötörte a nagy irodalmi hősöket, akiket egészéletemben példaképnek tekintettem, Leopold Bloomtól Ale Portnoyon át a Micimackó Malackájáig.Vártuk a többi hallgatót, és Mystery egyszer csak egy barna borítékot dobott az ölembe. Tele voltfényképekkel.- Néhány nő azok közül, akik megvoltak - mondta.A dossziéban különlegesen szép nők fotói: bombázó japán színésznő; dedikált promóciós kép egybarna nőről, aki kísértetiesen hasonlít Liv Tylerre; retusált fotó a Penthouse magazin megválasztott évkedvence nőjéről; napbarnított bőrű, göndör sztriptíztáncos neglizsében, akiről Mystery közölte, ő a
 9. 9. barátnője, Patricia; és egy nagy szilikonmellű barna nő, mely mellet éppen szopogatta valaminightclubban. Ezek voltak a referenciái.- És képes voltam ezt úgy csinálni, hogy egész este nem figyeltem a mellére - amikor rákérdeztem azutolsó fényképre. - A nővadászok kivételt jelentenek a szabály alól. Soha nem szabad azt csinálni,amit mások. Soha.Nagyon figyeltem. Biztosra akartam menni, hogy minden szó rögződik agykérgi állományomban.Jelentős eseményen vettem vette részt; a másik hiteles nővadász mester, aki tanfolyamokat tartott,Ross Jeffries volt; lényegében ő alapította a közösséget az 1980-as évek elején. A mai nap mérföldkő;a csábítást tanulni vágyók először mozdulnak ki a szemináriumi terem biztonságából, először engedikőket szabadon, először mérik fel a mesterek kritikus szemmel tudásukat, ahogy a gyakorlatbanpróbálják ki tudásukat gyanútlan nőkön.Megérkezett a második diák. Extramask néven mutatkozott be. Magas, esetlen, pajzán, markánsanszép arcú, túl bő ruházatú huszonhat éves srác volt. Megfelelő frizurával és ruhában könnyen lehetettvolna nagyon jóképű pasi.Amikor Sin megkérdezte tőle, mi az eredménye, Extramask feszengve vakargatta a fejét.- Gyakorlatilag zéró tapasztalatom van a nőkkel - magyarázta. - Még csak nem is csókolóztam.- Te viccelsz - mondta Sin.- Egyetlen lánynak sem fogtam meg a kezét. Meglehetősen elszigetelten nőttem fel. A szüleim nagyonszigorú katolikusok, szóval sok bűntudatom volt a lányokkal kapcsolatban. De volt három barátnőm.A padlót nézte és idegesen, körkörös mozdulatokkal dörzsölte a térdét, miközben a barátnőit sorolta,bár erre senki nem kérte kifejezetten. Michellehét nap után szakított vele. Claire két nap után azt mondta, hogy hibát követett el, amikor elfogadta arandimeghívást.- És Carolina, azén édes Carolinám - mondta arcán álmodozó mosollyal. - Egy napig jártunk.Emlékszem, másnap a házunk előtt ment el a barátjával. Az utca másik oldaláról láttam, és nagyonmegörültem, hogy látom. Amikor közelebb mentem, rám kiáltott: „Dobtalak!"Mint kiderült, ezek a kapcsolatok kivétel nélkül a hatodik osztályban történtek. Extramask szomorúaningatta a fejét. Nem lehetett megmondani, vajon szándékosan komikus vagy nem.A következő érkező napbarnított bőrű, kopaszodó, negyvenes éveiben járó férfi volt, aki Ausztráliábólrepült át, hogy részt vehessen a kurzuson. Tízezer dolláros Rolex órája volt, bájos akcentusa, éséletemben nem láttam még olyan ronda pulóvert, amilyent viselt: színes cikcakk mintás, mintha egylábbal festő művész félresikerült képe lenne. Sugárzott róla, hogy a bőre alatt is pénz van, és nagyonmagabiztos volt. Ám abban a pillanatban, amikor kinyitotta a száját, hogy Sin kérdésére közöljeeredményét (öt), elárulta magát. Hangja remegett; nem tudott az emberek szemébe nézni; és voltvalami szánalmas és gyerekes benne. A megjelenése, a pulóvere, mintha csak véletlen lett volna,semmi köze nem volt a természetéhez. Új volt a közösségben, és még a keresztnevét sem árulta el,ezért Mystery egyszerűen csak Sweaternek, pulóveresnek nevezte.Csak hárman iratkoztunk be a kurzusra.- Oké, rengeteg dologról kell beszélnünk - közölte Mystery, tenyerét összecsapva. Közel hajolthozzánk, hogy a hotel, más vendégei ne hallhassák, amit mond. - Az a dolgom, hogy bevezesselekbenneteket a játékba - mondta, átható tekintettel nézve mindannyiunkra. - Át kell adnom nektek ptudásomat. Az én fejemből a ti fejetekbe. A ma estére gondoljatok úgy, mintha egy videojáték lenne.Nem valóság. Valahányszor megkörnyékeztek egy lányt, ezt a játékot játsszátok.Szívem hevesebben kezdett verni. A gondolatra, hogy beszélgetést próbáljak kezdeményezni egyismeretlen nővel, szinte kővé dermedtem. Súlyosbította a helyzetet az, hogy mindeközben ezek a pasikvégig engem néznek, és értékelik teljesítményemet. Ehhez képest a bungee jumping és az ejtőernyőzésgyerekjáték.- Az értelmeitek mindent megtesznek, hogy kicsesszenek veletek - folytatta Mystery. - Az érzelmeitekazért vannak, hogy megpróbáljanak összezavarni benneteket, szóval már most tudatosítsátokmagatokban, hogy egyáltalán nem bízhattok az érzelmeitekben. Lesz, hogy félénkek lesztek, észavarban lesztek, de ezekre az érzésekre gondoljatok úgy, mintha kavics lenne a cipőtökben.Kényelmetlen, de nem kell róla tudomást venni. Nem játszanak az egyenletben.Körülnéztem; Extramask és Sweater ugyanolyan idegesnek tűnt, mint én.
 10. 10. - Négy nap alatt kell megtanítanom nektek az egész egyenletet, a sikerhez szükséges lépéseket -folytatta Mystery. - És le kell játszanotok a játszmát újra és újra, hogy megtanuljátok, hogyan kellnyerni. Szóval készüljetek fel a kudarcra.Mystery itt szünetet tartott, hogy rendeljen egy Sprite-ot, öt karika citrommal, aztán elmondta atörténetét. Hangosan, tiszta, artikulált hangon beszélt, azt mondta, ezt a híres vezetői tanácsadótól,Anthony Robbinstól leste el. Az egész pasi tudatos, jól begyakorolt jelenségnek tűnt.Tizenegy éves korától, amikor is egyik osztálytársából kivert egy bizonyos kártyatrükköt, Mysteryéletcélja az volt, hogy ünnepelt bűvész, kiváló illuzionista legyen, olyan, mint David Copperfield.Éveket töltött tanulással és gyakorlással, és műsorával sikerült fellépnie születésnapi partikon, vállalatibulikon, sőt egy sor talk show-ban is. Ez azonban jelentős mértékben hozzájárult párkapcsolati,pontosabban párkapcsolat-kialakítási képességeinek problémáihoz. Huszonegy éves korában, amikormég mindig szűz volt, elhatározta, ebben az ügyben valamit tenni kell.- A világ egyik legnagyobb rejtélye a női gondolkodás - közölte grandiózusan. - Ezért elhatároztam,hogy mindenképpen megfejtem ezt a titkot.Mindennap fél órát buszozott Torontóba; bárokba, ruházati üzletekbe, éttermekbe és kávéházakba járt.Nem tudott a más nővadászok létrehozta online közösségről, vagyis kénytelen volt egyedül dolgozni,és kizárólag arra a képességére hagyatkozhatott, amit már ismert: a bűvészet. Több tucat alkalommalkellett beutaznia a városba, míg merte venni magának a bátorságot, hogy megszólítson egy idegent.Attól kezdve éjjel-nappal kénytelen volt tűrni a kudarcot, elutasítást és megszégyenülést, egészenaddig, míg apró darabokból össze nem rakta a képet, ami nem más, mint a társasági dinamikaszabályrendszere, és fel nem fedezte azt, amit minden férfi-nő viszony alapsémájának tartott.- Tíz évig tartott, míg rájöttem - mondta. - Az alapformáció: KTFB - keresni, találni, figyelmétfelkelteni, becserkészni. Akár hiszitek, akár nem, a játék lineáris. Nagyon sokan nem tudják ezt.A következő félórában Mystery az általa csoportelméletnek nevezett jelenségről beszélt.- Milliárdszor végigcsináltam már ezt a sajátságos eseménysort - mondta. - Nem lehet csak úgyodasétálni egy nőhöz, aki éppen egyedül van. Ez nem a tökéletes csábítás módszere. A szép nők ritkánvannak egyedül.- Miután megközelítettük a csoportot - folytatta -, a legfontosabb, hogy ne vegyünk tudomást a nőről,akire vágyunk, de nyerjük meg magunknak a társaságában levő barátait, különösen a férfiakat, ésmindenki mást, akinek a kezéről, hogy disztingváltan fogalmazzak, le akarunk csapni valakit. Ha acélszemély vonzó és hozzá van szokva ahhoz, hogy a férfiak körülzsongják, a nővadásznak úgy kelltennie, mintha nem lennének rá hatással a nő bájai. Ezt az úgynevezett neg, azaz negatív bókkal lehetelérni. A neg nem bók, de nem is sértés. Valahol a nem szándékos inzultus és a kétélű bók között van.A neg célja, hogy alacsonyabb szintre szállítsuk a nő önbecsülését, miközben aktívan az érdeklődéshiányát mutatjuk iránta. Például felhívjuk a figyelmét, hogy rúzsfolt van a fogán, vagy miután hozzánkszól, rágógumival kínáljuk.- Nem alkalmazom ezt az elidegenítési módszert csúnya lányokkal; és nem alkalmazom ezt azelidegenítési módszert csúnya pasikkal. Csak azokkal a +nőkkel, akiket meg akarok dugni - oktatottMystery, szeme csillogott az izgalomtól, ahogy e velős mondásokat megosztotta velünk. - Ha nemhiszitek, ma este megláthatjátok. A mai este a kísérletezésé. Először bizonyítani fogom elméletemhelyességét. Először csak figyeltek engem, aztán bedobunk benneteket a mély vízbe, hogypróbálkozzatok. Ha figyeltek, ha azt teszitek, amit mondok, holnap tizenöt perc alatt tudtok nőtszerezni magatoknak.Extramaskra nézett.- Nevezd meg az alfahím öt legfontosabb tulajdonságát.- Önbizalom?- Helyes. És még?- Erő?- Nem.- Testillat?Odafordult hozzám és Sweaterhez. Nekünk sem volt fogalmunk a dologról.- Az alfahím legfontosabb, legjellegzetesebb tulajdonsága - mondta mesterkélt mosolyt ragyogtatvaránk - az, hogy mosolyog, amikor belép a helyiségbe. Amint besétálsz a klubba, a játék megkezdődött.És ha mosolyogsz, azt lehet leolvasni rólad, hogy nagyon rendben vagy, jó veled lenni és valaki vagy.Sweaterre mutatott.
 11. 11. - Amikor bejöttél, nem mosolyogtál, amikor megszólítottál minket, nem mosolyogtál.- Ez nem az én műfajom - felelte Sweater. - Nagyon hülyén nézek ki, ha mosolygok.- Ha továbbra is így folytatod, csak azt kapod, amiben eddig részed volt. Ez a Mystery-módszer, mertén Mystery vagyok, és ez az én módszerem. Ezért kérem azt, hogy fogadjátok meg a tanácsaimat, és akövetkező néhány napban próbáljatok ki valami újat. A különbséget megtapasztaljátok.Megtudtuk, hogy az alfahím tulajdonságai az önbizalmon és a mosolyon kívül az ápolt elegancia, ahumorérzék, az emberekkel való kapcsolatteremtés képessége és az is, hogy ő a társaság központja.Egyikünk sem tette szóvá, hogy ez nem öt, hanem hat tulajdonság.Miközben Mystery tovább elemezte az alfahím jelenséget, rájöttem valamire: azért vagyok itt, azértvan itt Sweater és Extramask is, mert szüleink és barátaink elmulasztottak valamit velünkkapcsolatban. Nem adták meg nekünk az eszközöket, hogy teljesen hatékony társas lények lehessünk.Most, évtizedekkel később eljött az idő, hogy megszerezzük ezeket a képességeket.Mystery sorra végignézett minket az asztal másik oldaláról.- Milyen nőt akarsz? - kérdezte Sweatert.Sweater a zsebébe nyúlt, és gondosan összehajtogatott jegyzetlapot húzott elő.- Tegnap éjjel összeállítottam magamnak egy feladattervet - közölte, a papírt kihajtogatva. Négyhasábban sorakoztak a megszámozott tételek. - Többek között feleségre van szükségem. Elég okosnakkell lennie ahhoz, hogy bármilyen társalgásban részt tudjon venni, és elég stílusosnak és szépnek kelllennie, hogy minden tekintet felé forduljon, amikor belép egy szobába.- Hát, nézz magadra - mondta Mystery. - Átlagosnak nézel ki. Közhiedelem, hogy átlagos pasik sok éssokféle nőt képesek elcsábítani. Nem igaz. Specializálódni kell. Ha átlagos vagy, átlagos nőket kapsz.A khakinadrág, ami rajtad van, irodai munkához való, nem bárokba. És a pulóvered... Égesd el.Mindig többnek kell látszani annál, aki vagy. Kiemelkedőnek. Ha a legkiválóbb nőket akarodmegszerezni, meg kell tanulnod a páva elméletet.Mystery imádta az elméleteket. A páva teória szerint ahhoz, hogy a faj legjobb női egyedeitelcsábítsuk, feltétlenül szükséges feltűnőnek, színesnek mutatkoznunk. Az embereknél a díszes páva-farktollazat megfelelőjea fényes ing, az egyedi kalap, az ékszerek, amiket én egész életemben giccsesnek találtam, ezért neméltem ezekkel az eszközökkel. Amikor az én kritizálásomra került a sor, Mystery igazi tennivaló-listával állt elő: megszabadulni a szemüvegtől, formára nyírni a túlnőtt kecskeszakállt, lenyesni afelesleges szőrszálakat a fejemről, botrányosabban öltözködni, valami olyasmit viselni, ami rögtönbeszédtéma lehet, ékszert beszerezni, élni. A jó tanács minden szavát jegyeztem. Íme egy pasi, akifolyton a csábítással foglalkozik, mint valami őrült tudós, aki azt kutatja, hogyan lehethasznavehetetlen anyagból benzint csinálni. Összesen több mint 2500 oldal terjedelemben, körülbelül3000 üzenetet tett fel a netre, a nő mint kód megfejtésével kapcsolatban.- Van számodra egy megnyitásom - mondta nekem. A megnyitás előre megkonstruált, ismeretlenekkörében bevetendő beszélgetés-kezdeményező mondat; legelőbb ezzel kell felfegyverkeznie annak,aki nőkkel akar ismerkedni. - Használd a megnyitást, ha olyan csoportot veszel észre, amelyben van azízlésednek megfelelő nő. „Úgy látom, itt vége a partinak." Aztán fordulj oda a lányhoz, és jegyezdmeg: „Ha nem lennék meleg, annyira kívánnálak."Arcom színe egy karmazsinvörösre váltott.- Tényleg? - kérdeztem. - És ez miben segít?- Ha megtetszel neki, mindegy, hogy tényleg homokos vagy-e vagy nem.- De ez nem hazugság?- Nem, ez nem hazugság. Ezt úgy hívják, hogy flört.A csoport többi tagjainak más megnyitásokat javasolt; ártatlan, de fondorlatos kérdéseket, mint„Szerinted az átkok, áldások, varázsigék meg ilyesmik hatásosak?" vagy: „Láttad odakint azt a kétlányt, akik összeverekedtek?" Ezek a kérdések persze nem túl emlékezetesek és kifinomultak, de csakarra szolgálnak, hogy két idegen beszélgetésbe elegyedjen.A Mystery módszer lényege, mint rámutatott, az, hogy a célszemély megjelenjen és folyamatosan rajtalegyen a radaron. Soha ne közelíts nőhöz nyílt szexuális szándékkal. Először tanulmányozzuk, haddérdemelje ki, hogy lecsapjunk rá.- Csak az amatőrök támadnak le rögtön egy nőt - jelentette ki, és felállt, hogy elinduljunk. - Egy profilegalább nyolc-tíz percet vár.
 12. 12. A neg, a csoportelmélet, az álcázó megnyitások tudásával felfegyverkezve készek voltunk elindulni aklubokba.3. FEJEZETBekászálódtunk a limuzinba, és elindultunk a Standard Lounge, a vörös zsinórkordonnal védettszállodai bár felé. Itt történt, hogy Mystery összetörte valóságértékelésem modelljét. A korlátok,amiket az emberi párbeszéddel kapcsolatban felépítettem, sokkal távolabbra tolódtak, mint aztkorábban lehetségesnek gondoltam. Az ember gép.A Standard kihalt volt, amikor beléptünk. Túl korán érkeztünk. Csak két csoport volt a teremben: egypár a bejárat mellett és két pár a sarokban.Kész voltam távozni. De aztán megláttam, hogy Mystery a sarokban állók felé tart. Az üvegasztal kétoldalán, a két egymással szemben elhelyezett kanapén ültek. A társaság egyik tagja Scott Baio,színész, akit leginkább a Happy Daysből, Chachi szerepéből ismernek. Vele szemben két nő, egybarna és egy festett szőke, aki úgy nézett ki, mintha most lépett volna ki a Maxim magazinból. Szűkfehér blúzát olyan magasra emelte a műmelle, hogy az alsó széle felemelkedett, a levegőben lebegett,komoly edzéssel feszesített hasa fölött. Ő volt Baio nője. Sejtettem, hogy Mystery őt szemelte ki.Szándéka egyértelmű volt, mert nem a nőhöz beszélt, hanem neki éppen hátat fordítva mutatottvalamit Scott Baiónak és jól öltözött, napbarnított bőrű, harminc év körüli, erős aftershave illatúbarátjának. Közelebb húzódtam.- Vigyázz rá - mondta Baio. - Negyvenezer dollárba került.Mystery éppen Baio karóráját tartotta a kezében. Óvatosan az asztalra tette.- Akkor ezt nézd meg - rendelkezett. - Megfeszítem a hasizmomat, felgyorsítom az agyamoxigénellátását, és...Amikor Mystery végighúzta a kezét az óra felett, a kismutató megállt. Várt tizenöt másodpercet, aztánmegint elhúzta felette a kezét. Az óra lassan feléledt, hasonló módon helyreállt Baio és Mysteryközönségének szívverése is, és mind a négyen tapsoltak.- Mutass valami mást is! - kérte a szőke.Mystery egy neggel söpörte le.- Ó, milyen követelőző hölgy - mondta Baio felé fordulva. - Mindig ilyen?A csoportelmélet gyakorlati alkalmazásának voltunk tanúi. Minél több trükköt mutatott Mystery aférfiaknak, annál intenzívebben igyekezett a szőke magára vonni a figyelmét. És Mystery mindenalkalommal lerázta, csak a két férfival volt elfoglalva.- Már nem igazán járok el szórakozni - mondta Baio Mysterynek. - Túl vagyok már rajta, és öreg isvagyok hozzá.Újabb néhány perc elteltével Mystery végre hajlandó volt tudomást venni a szőke nőről. Kezétnyújtotta felé. A nő Mystery kezébe tette a kezét, és mesterünk lélektani tenyérolvasást hajtott végre.Olyan technikát alkalmazott, amiről már hallottam; hideg olvasásnak hívják: művészet; féligazságokatkell mondani, általánosságokat, anélkül, hogy ismernénk az illető múltját és személyiségét. A terepenminden tudás - bármilyen ezoterikus - hatalom.Valahányszor Mystery kimondott egy találó mondatot, a szőke nő álla leesett, és végül nem állta meg,hogyne kérdezősködjön Mystery munkájával és pszichikai képességeivel kapcsolatban. Mindenmondata arra irányult, hogy hangsúlyozza fiatalságát és lelkesedését a jó élet iránt, amiről Baio aztmondta, hogy már kinőtt belőle.- Olyan öregnek érzem magam - mondta Mystery kivetve a nőre a horgot.- Miért, hány éves vagy? - kérdezte a nő.- Huszonhét.- Az nem öreg. Az tökéletes.Sikerült.Mystery odahívott és súgott valamit. Azt akarta, hogy tartsam szóval Baiót és a barátját, miközben őlecsap a nőre. Ez volt az első élményem oldalszárnyként - ezt a terminológiát, ahogy a célszemély ésaz akadály szakkifejezéseket is, Mystery a Top Gunból kölcsönözte.Küszködtem, hogy sikerüljön könnyed társalgást folytatnom velük. De Baio idegesen szemlélteMystery és a barátnője interakcióját, és a szavamba vágott.
 13. 13. - Mondd, hogy ez csak illúzió - mondta -, és nem azon van, hogy elszedje a barátnőmet.Tíz hosszú perc telt el, mire Mystery felállt, karját a vállam köré fonta, és kiléptünk a klubból. Odakintkoktélszalvétát húzott elő a zsebéből. Rá volt írva a nő telefonszáma.- Jól megnézted? - kérdezte Mystery. - Ezért vagyok benne a játékban. Ma este mindent bevetettem,amit tanultam, idáig jutottam vele. És a dolog működik - mondta, szinte ragyogva az önelégültségtől. -Na, bemutatónak milyen volt?Csak ennyi ideig tartott. Lecsapni egy nőt híresség barátja kezéről olyan eredmény, amire talán Dustinsem lenne képes. Mystery tényleg nagymester.Miközben a Key Clubba mentünk a limóval, Mystery kinyilatkoztatta nekünk a csábítás elsőparancsolatát. Attól fogva, hogy megpillantja, a férfinak három másodperce van arra, hogymegszólítsa a nőt. Ha ennél többet várakozik, a nő nem csak azt gondolhatja, hogy a férfi határozatlan,idétlen alak, aki túl sokáig bámult rá, de elkezd gondolkodni a megközelítésen, ideges lesz, és simánlerázza a pasit.Amint beléptünk a Key Clubba, Mystery első dolga volt a gyakorlatban alkalmazni a hárommásodperces szabályt. Odalépett egy csoportnyi nőhöz, aztán kinyújtotta eléjük a kezét, ésmegkérdezte: - Mi az első benyomásuk erről? Nem a nagy kézről, hanem a fekete körömről.Körülvették a lányok. Ekkor Sin odalépett hozzám, és azt mondta, járjak körül a klubban éspróbálkozzam az első esetemmel. Nők csoportja haladt el mellettem, és én nagyon igyekeztemmondani valamit. De a szó (Sziasztok!) alig jött ki a torkomon, legalábbis nem volt eléggé hangosahhoz, hogy meghallják. Csak vonultak el előttem, amikor is megérintettem az egyik lány válláthátulról. Döbbenten megfordult és olyan micsoda-idióta-pasas-vagy nézéssel nézett rám, ami a nőkkelbeszélgetéstől való viszolygásomnak elsődleges okozója volt.- Soha - dorgált Sin erős orrhangon-, soha, érted, soha ne kezdeményezz kontaktust egy nővel hátulról.Mindig szemből közelíts, de tompaszögből, hogy a kapcsolatfelvétel ne legyen túl direkt éskonfrontáló. A vállad fölött visszanézve szólj hozzá, mintha bármelyik pillanatban továbbmehetnél.Láttad Robert Redfordot a Suttogóban? Na, valahogy úgy.Néhány perccel később megláttam egy fiatal, kissé becsípettnek tűnő, kusza szőke fürtös, buggyosrózsaszín ruhában egyedül álló lányt. Úgy ítéltem meg, hogy az ő megszólítása könnyű lenne, és hasikerül, visszaállíthatom önbecsülésemet. Megközelítettem, körbejártam úgy, hogy tíz óra pozícióbakerüljek előtte. Lónak képzeltem, akit nem akarok megijeszteni.- Szent ég - szólítottam meg. - Láttad azt a két lányt odakint veszekedni?- Nem - felelte a lány. - Mi történt?Felkeltettem az érdeklődését. Hozzám beszélt. A dolog működik.- Hm, két lány veszekedett egy kistermetű pasi miatt, aki alig volt feleakkora, mint ők. Elég brutálishelyzet volt. A pasi csak állt és röhögött, miközben a rendőrök elvitték a két nőt.A lány kuncogott. Beszélgettünk a klubról és a bandáról, amelyik aznap este játszott. Nagyonbarátságos volt, és hálás, hogy beszélgetek vele. Fogalmam sem volt, hogy a nőket ilyen könnyen meglehet környékezni.Sin lopakodott mellém, és a fülembe súgta: - Kino.- Mi az a kino?- Kino? - kérdezte a szót ismételve a lány.Sin kinyújtotta a kezét, hátulról megfogta a karomat, és a lány vállára helyezte.- A kino az, amikor megérintesz egy lányt - suttogta.Éreztem a nőtest melegét, és eszembe jutott, milyen nagyon vágytam az emberi érintésre. A házikedvencek is szeretik, ha dédelgetik őket. Nincs abban semmi szexuális természetű, ha egy kutya vagymacska simogatásért kuncsorog. Az emberekkel is ugyanígy van ez: érintésre van szükségünk. De miannyira fel vagyunk spannolva szexuálisan, és annyira megszállottak vagyunk, hogy idegesek leszünkés feszengünk, ha egy másik ember megérint minket. És ez alól sajnos én sem vagyok kivétel.Beszéltem a lányhoz, de úgy éreztem, a kezem nincs jó helyen a vállán. Úgy pihent, mintha atestemtől elkülönült béna végtag lenne, és arra gondoltam, hogy arra gondol, mit keres a vállán akezem, és hogyan bújik ki kecsesen alóla. Ezért hát megtettem neki azt a szívességet, hogy én vettemle róla a kezemet.- Különítsd el - mondta Sin.
 14. 14. Javasoltam, hogy üljünk le, és odasétáltunk egy padhoz. Sin követett minket és mögénk ült. A tanításszerint megkérdeztem, milyen tulajdonságokat tart vonzónak a férfiakban. Azt felelte, hogy a humort,és ha van vér a pucájukban, szó szerint.Szerencsére ezen tulajdonságok közül egyikkel rendelkezem.Hirtelen Sin leheletét éreztem a fülemnél.- Szaglászd meg a haját - instruált.Megszaglásztam a lány haját, bár nem voltam biztos benne, ennek mi az értelme. Azt hittem, Sin arraakar kilyukadni, hogy a neg stratégiát alkalmazzam, így hát azt mondtam: - Füstszagú.- Neeeeeee! - sziszegte Sin a fülembe. Rájöttem, hogy nem erről lenne szó.A lány sértődöttnek tűnt. Ezért, hogy helyre hozzam a hibámat, még egyszer beleszimatoltam, és aztmondtam: - De alatta van valami nagyon mámorító illat.Oldalra döntötte a fejét, enyhén összeráncolta a szemöldökét, végigmért, és azt mondta: - Micsodaalak!Mert belefújtam a hajába.Szerencsére Mystery hamar jött.- Ez a hely teljesen halott - mondta. - Elmegyünk valami célpontokban gazdagabb helyre.Mystery és Sin nem találta ezeket a klubokat valósnak. Nem volt gond nekik a tanítványok fülébesuttogni, miközben ők éppen nőkkel beszéltek, nem volt gond a nővadász terminológiát használniidegenek előtt, és az sem volt gond, hogy félbeszakítsák a tanítványokat nőzés közben, és a csoportelőtt elmagyarázzák, hogy mit csinált rosszul. Olyan magabiztosak voltak, és beszédük annyira televolt érthetetlen zsargonnal, hogy a nők alig vonták fel a szemöldöküket, nem is érthették, hogy éppenleendő szakképzett nőcsábítók oktatásában vesznek részt.Elbúcsúztam új barátnőmtől, ahogy Sin tanította, államra mutattam, és azt mondtam: „Viszlát, puszi."A lány felületes puszit adott. Nagyon alfának éreztem magam.Kifele menet megálltam a mosdónál. Ott találtam Extramaskot. Ujja közt mosatlan hajtincset babrált.- A mosdóra vársz? - kérdeztem.- Mondhatni - felelte idegesen. - Menj csak.Fürkésző pillantást vetettem felé.- Mondhatok neked valamit? - kérdezte.- Persze.- Az az én nagy problémám, hogy nem tudok mások mellett pisilni a vizeldében. Ha bent van valaki,kibaszottul nem bírok pisilni. Még ha hugyálok is éppen, ha valaki mellém áll, rögtön eláll az inger. Éscsak ott állok, halál idegesen, és szar...- Senki sem mond feletted ítéletet ezért.- Persze - mondta. - Emlékszem, körülbelül egy éve egy pasi meg én ott álltunk a piszoárnál,közvetlenül egymás mellett, de mind a ketten csak álltunk. Ott álltunk vagy két percig, mirefelismertük egymás vizelési-szégyenlősségét, aztán felhúztam a cipzáromat, és átmentem egy másikmosdóba.Elhallgatott.- Az a pasi egész este nem köszönte meg, hogy átmentem egy másik mosdóba.Bólintottam, odaléptem a piszoárhoz és kiürítettem, ami kikívánkozott belőlem. Határozottan eltűntbelőlem a feszengés. Extramaskhoz képest én kannyű tanítványnak számítottam.Amikor kimentem a mosdóból, még mindig ott állt.- Mindig is azokat a helyeket kedveltem, ahol fal választja el a piszoárokat. De ilyesmi csak az elegánshelyeken van.4. FEJEZETJó hangulatban voltam a limóban a következő bár felé menet. - Szerinted megcsókolhattam volna?- Ha úgy gondolod, hogy igen, akkor igen - felelte. - Ha felteszed magadnak a kérdést, hogy megkéne-e tenned vagy nem, akkor meg kell tenned. És ezzel egy másik fázisba lépsz. Képzeld azt, hogyegy hatalmas fogaskerék forog az agyadban, és próbálkozz. Indítsd be. Mondd neki, hogy észrevetted,milyen szép a bőre, aztán kezdd el masszírozni a vállát.- De honnan lehet tudni, hogy nincs ellenére?
 15. 15. - Én például az ÉJ-eket keresem. Érdeklődés-jelző. Ha megkérdezi, hogy hívnak, az már ÉJ. Hamegkérdezi, egyedülálló vagy-e, az is ÉJ. Ha megfogod és megszorítod a kezét, ő meg válaszulvisszaszorítja, az is ÉJ. Amint érzékelem az ÉJ-eket, a következő fázisra lépek. Gondolkodás nélkül.Automatikusan. Ez olyan, mintha be lennék programozva.- De hogyan csókolod meg? - kérdezte Sweater.- Csak azt mondom neki: „Szeretnél megcsókolni?"- És akkor mi történik?- Három lehetőség van - mondta Mystery. - Ha azt mondja, „Igen, ami nagyon ritka, akkormegcsókolod. Ha azt mondja, „Talán," vagy tétovázik, akkor mondd azt, hogy „Próbáljuk ki!", éscsókold meg. Ha azt mondja, „Nem!" mondd azt: „Nem mondtam, hogy megcsókolhatsz. Csak aztláttam, hogy erősen gondolkodsz valamin." Érted már? - vigyorgott győzedelmesen. - Nincs semmivesztenivalód. Minden eshetőség meg van tervezve. Olyan egyszerű, hogy még a hülyék is meg tudjákcsinálni. Ez a Mysteryféle csókcsapda.Serényen jegyzeteltem a csókcsapda leírásának minden szavát. Eddig még soha senki nem mondtanekem, hogyan kell megcsókolni egy lányt. Ez is abba a tudáskategóriába tartozott, amit a pasiktóleleve elvártak, mint a borotválkozás meg az autószerelés.Ahogy ott ültem a limuzinban, ölemben jegyzetfüzet, és hallgattam, ahogy Mystery beszélt, feltettemmagamnak a kérdést, ugyan miért is vagyok ott.Normális emberek nem szoktak nővadászati kurzusra beiratkozni. Ennél is nyugtalanítóbb volt agondolat, hogy ez miért olyan fontos nekem, miért lettem olyan hirtelen megszállottja az onlineközösségnek és álnéven működő vezető egyéniségeinek.Talán azért, mert a másik nemhez való vonzódás volt életem egyetlen területe, ahol teljescsődtömegnek éreztem magamat. Valahányszor sétáltam az utcán, valahányszor bementem egy bárba,saját kudarcomat láttam visszabámulni a vörös rúzzsal, fekete szempillafestékkel dekorált arcokban.Rettenetes a vágy és a bénaság kombinációja.Aznap este az oktatás után kinyitottam iratszekrényemet, és papírjaim között kutattam. Valamit megakartam találni, valamit, amit már évek óta nem olvastam el. Fél óra kellett, hogy megtaláljam a,,Gimnazista írások"feliratú dossziét. Kivettem a vonalas füzetlapot. Tetejétől az aljáig rondán formált betűkkel voltteleírva: kandúrkaparás. Az egyetlen vers, amit valaha elkövettem. Tizenegyedik osztályos korombanírtam, és soha senkinek nem mutattam meg. Mindazonáltal, benne volt a válasz a kérdésemre.SZEXUÁLIS FRUSZTRÁCIÓíRTA NEIL STRAUSSCsak azért menni ki a házból,Másra sem gondolni az utcán,Csak hogy hátha, meglátszEgy ismerős lábat, bokát,Rád néz egy nő, akit csakBarátodnak mondhatsz, semmi többnek.Eseménytelen éjeken gyűl a gyűlölet.Eseménytelen hétvégeken gyűl az utálat.A világot vörös szemmel nézni,Dühösnek lenni barátaidra, akik az egészbőlAz égvilágon semmit sem értenek.Csak te tudod, miért vagy úgy oda.Csak barátok, akiket már régóta ismersz,Akik tisztelnek, szeretnek meg minden,De annyira, hogy nem teheted meg, amit akarsz.A lány, az a lány pedig már nem is vesz magára Hamis személyiséget, hogy flörtöljön veled,Mert azt hiszi, olyannak szereted, amilyen, pedig Éppen azt szeretted benne, hogy tetszeni akart.
 16. 16. 5. FEJEZETHa a kezed lesz a legjobb szerető,Ha életadó nedvedet kényszerűségbőlPapír zsebkendőbe vesztegeted és lehúzod a vécén, Elgondolkozol, mikor hagyod abba és Azon is, mitörténhetett volna, ha sikerül Ami akkor, ott nem sikerült, ami pedig majdnem. Van az a félénk lány,rád mosolyog, És úgy néz ki, hogy járni akarna veled, De te képtelen vagy összeszedni magad,beszélni vele, Így aztán az a lány éjszakai fantáziáidba költözik, Ahol megkaphatnád, de nem kapod,Az ő kezét a magad kezével helyettesíted.Ha már nem foglalkozol értelmes dologgal,Ha már nem érdekelnek azok, akik igazán szeretnek,Nem érdekel semmi, csak az esélytelenül keresett célszemély,Az kibaszott rossz tud lenni. Mindenki boldogul a nőkkel, csak te nem. Vagy a nők is ennyireküszködnek ezzel?A vers megírása óta eltelt évtizedben semmi sem változott. Még mindig nem tudok verset írni. És amiennél is fontosabb, most is pontosan ugyanígy érzek. Lehet, hogy Mystery kurzusára beiratkoznimégis bölcs döntés volt. Végül is legalább végre próbálok tenni valamit a másik nemmel szembenibénaságom ellen.Vakok közt a félszemű is király.A kurzus utolsó napján Mystery és Sin a Sunset Strip vidékies jellegű nővásárára, a Saddle Ranchnevű bárba vitt minket. Már jártam ott; nem játékokat felszedni, hanem a gépbikát megülni. LosAngelesben egyik célom az volt, hogy megüljem a gépet a legnagyobb sebességen is. De ma ez szóbasem jöhetett. Miután három egymást követő estén hajnali kettőig kimaradtam, aztán Mysteryvel és atöbbi diákkal jóval az előirányzott fél órán túl elemeztük nőcserkészési kísérleteinket, eléggé ki voltammerülve.Fáradhatatlan nővadász mesterünk azonban perceken belül a bárban volt, és máris egy hangos, ittaslánnyal próbálkozott, aki megpróbálta elcsenni a sálját. Miközben néztem, hogyan dolgozik Mystery,észrevettem, hogy szinte mindig ugyanazokat a megnyitásokat, rutin módszereket és szövegeketalkalmazza, akkor is, ha a lány a pasijával van. Még sosem láttam ehhez foghatót. Előfordult, hogy anő, akihez beszélt, könnyekig meghatódott.A gépbika felé menet igen hülyén éreztem magam az idétlen piros cowboykalapban, amit Mystery rámerőltetett, de megláttam egy hosszú, fekete hajú lányt. Testhez simuló pulóver, fodros szoknyája alólkilátszó lába napbarnított. Élénken beszélgetett két sráccal, úgy ugrált körülöttük, mint valamirajzfilmfigura.Egy másodperc. Kettő. Három.- Hé, itt asszem vége a partinak - szóltam a pasiknak, aztán a lányhoz fordultam. Egy fél pillanatighebegtem. Tudtam, mi a következő mondat - Mystery egész hétvégén gyakoroltatta velem -, de féltemalkalmazni.- Ha... ha nem lennék meleg, annyira kívánnálak.Széles mosolyra húzódott a szája.- Tetszik a kalapod - visította, és megfogta a peremét.Úgy tűnik a páva módszer bevált.-Hé! - szóltam rá, mert eszembe jutott a szöveg, amit Mystery korábban alkalmazott. - El a kezekkelaz árutól!Erre azzal reagált, hogy átölelte a nyakamat, és azt mondta, nagyon jó fej vagyok. Az utolsó grammnyifélelem is elillant attól, hogy elfogadott. Rájöttem, hogy a nőkkel randizás titka egyszerűen az, hogytudni kell, mit, mikor és hogyan hatásos mondani.- Honnan ismeritek egymást? - kérdeztem.- Csak találkoztunk. Elonova vagyok - mondta kissé meghajolva. Ezt határozott ÉJ-nek vettem.Bemutattam Elonovának egy ESP (érzéken túli érzékelés) trükköt, amit Mystery aznap este mutatottnekem. A trükk lényege, hogy kitaláltam, melyik az a szám egytől tízig, amire gondolt (tipp: szinte
 17. 17. mindig a hetes az), mire ő vidáman összecsapta a kezét. A jelenlévő pasik határozott és magabiztosfellépésem tapasztaltán eltűntek.Amikor a bár bezárt, Elonova és én együtt mentünk kifelé. Minden KGP, aki mellett elhaladtunk,elismerő -„Tényleg nagggyon jó nő," vagy „Piszok mázlista" - jelzéseket küldött felém. Micsodaidióták! Éppen elcseszték a játszmámat - vagyis, bárcsak tudnám, hogyan hozhatnám Elonovatudomására, hogy nem vagyok homokos. Remélhetőleg eddigre már magától is rájött.Eszembe jutott, hogy Sin a kino stratégiát javasolta, így hát a dereka köré fontam a kezemet. Ezúttalazonban elhúzódott. Ez nyilvánvalóan nem ÉJjel. Mint tettem egy lépést felé, hogy újra próbálkozzak,megjelent az egyik fickó, aki korábban a bárban vele volt. És Elonova flörtölni kezdett vele, én pedigott álltam hülyén. Amikor néhány perccel később visszafordult hozzám, javasoltam, hogy valamikor aközeljövőben találkozzunk, elmehetnénk valahová. Beleegyezett, és telefonszámot cseréltünk.Mystery, Sin és a fiúk már a limóban voltak, végignézték az egész jelenetet. Beszálltam melléjük,abban a szilárd meggyőződésben, hogy rohadt jó vagyok a telefonszám-levadászásban, és ennekmindannyian tanúi voltak. De Mystery nem volt elragadtatva a teljesítményemtől.- Azért kaptad meg a telefonszámát - mondta -, mert ráerőltetted magadat.- Ezt hogy érted? - kérdeztem.- Beszéltem neked a macska-madzag stratégiáról? - Nem.- Figyelj. Láttál már macskát madzaggal játszani? Ha a madzag vége a feje felett van úgy, hogy éppennem éri el, az állat megbolondul, hogy megkaparintsa. Felugrik a levegőbe, körbetáncol, végigkergetia szobán. De amint elengeded a madzagot és leesik a földre, csak néz rá egy pillanatig, aztánodébbmegy. Ráun. Már nem érdekli.- Vagyis...- Vagyis a lány ellépett mellőled, amikor átölelted a derekát. Aztán rögtön újra próbálkoztál, mint egykölyökkutya. Meg kellett volna büntetned, leginkább úgy, hogy elfordulsz tőle, és mással beszélsz.Hadd dolgozzonp1eg érte, hogy visszanyerje a figyelmedet. Ha figyelted, miután ez történt,várakoztatott téged. A másik pasival beszélt.- Mit kellett volna tennem?- Azt kellett volna mondanod: „Magatokra hagylak benneteket", és el kellett volna indulnod, mintha amásik pasinak akarnád átengedni, akkoris, ha tudtad, te jobban tetszel neki. Ilyen helyzetben úgy kelltenned, mint ha te lennél a fődíj.Elmosolyodtam. Azt hiszem, tényleg megértettem. - Igen - mondta. - Legyél te a kívánatos madzag.Elhallgattam, elgondolkoztam; kalimpáló lábamnak a limuzin bárpultjaállta útját, nehézkesen lendült vissza az üléshez. Mystery odafordult Sinhez,és hosszú percekig beszélgettek. Úgy éreztem, rólam beszélgetnek. Kerültem a szemkontaktust velük.Azon tűnődtem, vajon nem azt akarják-e közölni, hogy akadályoztam a kurzus munkáját, hogy nemvagyok még alkalmas, hogy további hat hónapig kell tanulnom, aztán bukott tanulóként újrabeiratkozhatok egy hasonló tanfolyamra.A szűk körű megbeszélés hirtelen abbamaradt. Mystery arcán széles mosoly jelent meg, és egyenesenrám nézett.- Közénk tartozol - közölte. - Szupersztár leszel.G. FEJEZETMSN csoport: Mystery társalgója Tárgy: Szexmágia Szerző: MysteryLos Angeles-i Mystery-módszer kurzusom baromi jól sikerült. Elhatároztam, hogy következőkurzusomon számos lenyűgöző módszert tanítok meg, melyekkel demonstrálom az intelligenciamágiával megjelenített hatalmát a nőzés területén. Végül is kell valami, ami által megjelenik elbűvölőszemélyiségünk. Ha az ember különösebb előny nélkül áll hozzá, például azt mondja a kiszemeltnőnek: „Szia, könyvelő vagyok," nem kelti fel a célszemély figyelmét és kíváncsiságát.Ezért a kurzus óta kivontam a forgalomból a KTFB modellt, és a megközelítés metodikáját tizenháromlépésben részleteztem. Íme a megközelítések alapsémája:
 18. 18. 1. Mosolyogj, amikor belépsz a helyiségbe. Válaszd ki a célszemély csoportját és alkalmazd a hárommásodperces szabályt. Netétovázz, azonnal környékezd meg.2. Alkalmazz egy memorizált megnyitást, sőt kettőt-hármat is akár.3. A megnyitásnak nemcsak a célszemélyt, hanem a csoportot is meg kell nyitnia. Amikor velükbeszélsz, lehetőleg kerüld a célszeméllyel való kontaktálást. Ha férfiak is vannak a csoportban, rájukkoncentrálj.4. Alkalmazd a tanult neg stratégiát és mondatokat a célszeméllyel kapcsolatban. Mondd neki példáulazt: „Milyen aranyos. Az orrod rángatózik, amikor nevetsz." Aztán igyekezz ezt a barátaival isészrevetetni, hogy ők is nevessenek.5, Az egész csoportnak mutasd meg személyiségedet. Mesélj történeteket, anekdotákat, legyélhumoros, bűvészkedj. Így a célszemély észre fogja venni, hogy te vagy a figyelem középpontjában.Válogathatsz a memorizált módszerek között, bevetheted például a fotó rutint , de csak azakadályoknak.6. Szükség esetén ismét alkalmazzuk a neg stratégiát. Ha például a fényképeket szeretné nézegetni,mondd azt: „Jesszus, milyen mohó. Hogy jöttök ki vele?"7. Kérdezd meg a csoportot, honnan ismerik egymást. Ha a célszemély az egyik pasival van, derítsdki, mióta vannak együtt. Ha komoly a kapcsolat, lépj ki udvariasan: „Örültem, hogy megismerhettelekbenneteket."8. Ha nem foglalt, mondd azt a csoportnak: „Nem is figyeltem a barátnőtökre. Beszélgethetek vele egykicsit?" Erre mindig az a válasz, hogy: „Hát persze, ha ő is akarja." Ha az előző lépéseket megfelelőenvégezted el, a célszemély beleegyezik.9. Izoláld a csoporttól, például úgy, hogy azt mondod, valami érdekeset akarsz mutatni neki. Viddolyan helyre, ahol szorosan melléd ülhet. Ha tömegen vezeted át, végezz gyors kino tesztet, fogd mega kezét. Ha viszonozza a kézfogást, ha ő is megszorítja a kezedet, a dolog működik. Kezdj figyelni azÉJ-jelekre.10. Ülj mellé, és mutass be titkos jelolvasási trükköt, ESP tesztet vagy bármi mást, amivel elbűvölödvagy kíváncsivá teszed.11. Bevált szöveg: „A szépség nem ritka, de az energikusság és a pozitív szemléletmód igen. Mondd,mi van benned, ami arra ösztönzött, hogyne csak egy arc legyél nekem a tömegből, hanem jobban megakarjalak ismerni?" Ha erre elkezdi sorolni a tulajdonságokat, az határozott ÉJ. A fotó rutin azt jelenti, hogy zakód belső zsebében van egy boríték, tele fényképekkel, mintha mosthívattad volna elő a sorozatot. Azonban minden fénykép gondosan kiválasztott darab, mely a nővadászszemélyiségének különböző aspektusait hivatott kiemelni, úgy mint a nővadász szép nőkkel,gyerekekkel, kedvenc kisállatokkal, hírességekkel van, barátokkal idétlenkedik, valami intenzívaktivitást igénylő tevékenysége[ folytat, például görkorcsolyázik vagy ejtőernyőzik. A nővadászminden fényképhez meséljen rövid, szellemes történetet.12. Hallgass el. Várd ki, hogy újrakezdi-e a beszélgetést, „szóval," „ott tartottunk, hogy" „tehát" vagyhasonló kifejezésekkel. Ha igen, az eddig már három ÉJ-jel, és...13. Csókcsapda. Minden előjel nélkül, váratlanul kérdezd: „Szeretnél megcsókolni?" Ha a helyszín ésa körülmények nem teszik lehetővé a fizikai kontaktust, szabj időkorlátot. Mondd azt: „Most mennemkell, de ezt folytathatnánk." Kérd el a telefonszámát, és távozz a helyszínről.
 19. 19. 7. FEJEZETOvidius római költő megírta a Szerelem művészetét; Don Juan, a mitikus spanyol nőcsábász történeteszámos nemes ember tapasztalatán alapult; és élt De Lauzun herceg, a legendás francia kéj enc, amíg aguillotine alatt meg nem halt; és Casanova, aki négyezer oldalas memoárban írta le több mint százhódításának történetét. De a modern csábítás koronázatlan királya Ross Jeffries. Magas, szikár,porózus arcú, saját definíciója szerint balfasz Kaliforniából, Marina Del Reyből. Guru, kultuszvezér éstársasági kullancs, hatvanezer kanos fickót vezérel, köztük vezető kormányhivatalnokokat,titkosszolgálati tiszteket, titkosírás-szakértőket.Fegyvere a hangja. Miután évekig tanulmányozott hipnotizőr mesterektől hawaii kahunákig mindenlehetséges szakembert, azt állítja, hogy megtalálta a megfelelő technológiát, amellyel - efelől semmikétséget nem hagyvaminden arra érzékeny nő érzéki bestiává változtatható. Jeffries, aki azt állítja, hogy ő ihlette azt akaraktert, akit Tom Cruise játszik a Magnóliában, Rapid nőszerzésnek (Speed Seduction) nevezi.Jeffries a „gyors csábítás" technikát 1988-ban fejlesztette ki, miután neurolingvisztikaiprogramozással, (NLP) a hipnózis és az alkalmazott pszichológia segítségével sikerült véget vetnieötéves szexmentes periódusának. Az NLP az 1970-es évek személyiségfejlesztési reneszánszából ered,és olyan segíts-magadon guruk megjelenéséhez vezetett, mint Anthony Robbins. Az NLP alapelve az,hogy az ember gondolatai, érzései és viselkedése - és mások gondolatai, érzései és viselkedése is -manipulálható szavakkal, sugalmazással és a tudatalatti befolyásolására alkalmas fizikai gesztusokkal.Jeffries számára nyilvánvaló volt, hogy az NLP alkalmas a csábítás forradalmasítására.Az évek folyamán Jeffries túlélte, beperelte, illetve tönkretette minden ellenfelét a nővadászatterületén, hogy megalakíthassa saját, Rapid nőszerzés iskoláját. Ez volt a domináns modell arra, hogyegy nő ajka egy férfi ajkához érjen, mígnem jött Mystery, és elkezdte tanfolyamait.- Karikás a szemed. Ne dörzsöld, nekem tetszik a karikás szem. (Mosolyogj!)- Milyen aranyos! Az orrod rángatózik, amikor beszélsz. Mondj csak valamit. (Mosolyogj!)- Szép szemed van. Megérinthetem?- Férfias kezed van.- Fúj... rám köptél.- Sokat pislogsz.- Szépek a körmeid. Igaziak? Ó... mindegy, nagyon jól néznek ki.- Tetszik a szoknyád. Ez most nagyon divat.- Tetszik a szoknyád. Az előbb láttam egy lányt. Pont ugyanilyen volt rajta is.- A cipőd nagyon kényelmesnek látszik.Így az online közösség igen nagy hűhót csapott, hogy találjanak valakit, aki részt vett Mysterykurzusán. Mystery csodálói tudni akarták, hasznos volt-e a tanfolyam; ellenségei, különösen Jeffries éstanítványai szét akarták szedni. Így hát beadtam a derekamat, és részletes beszámolót tettem fel a netretapasztalataimról.Az értékelés végén felhívást intéztem a Los Angeles-i sorstársakhoz, és csak azt kértem tőlük, hogylegyenek kicsit magabiztosabbak, intelligensek, és mozogjanak jól a társaságban. Tudtam, ahhoz, hogyén is nővadász mester lehessek, valahogy internalizálnom kell mindent, amit Mysterytől ellestem. Eztcsak a gyakorlatban lehet megvalósítani azzal, ha bárokba és klubokba járok minden este, míg olyantermészetességgel nem viselkedek, mint Dustin, vagy olyan természetellenesen, mint Mystery.Aznap, amikor feltettem a kurzusról szóló jelentésemet az internetre, kaptam egy e-mailt egy encinóisráctól, aki Grimble álnéven mutatkozott be, és Ross Jeffries tanítványának mondta magát. Azt írta,hogy „nőjáratozni" akar velem. A nőjáratozás a nővadász zsargonban azt jelenti, hogy az éjszakábannőkkel ismerkedni. A kifejezés nyilvánvalóan Ross Jeffries Nőőjáúú Sargy nevű macskájáról kapta anevét.Egy órával azután, hogy elküldtem neki a telefonszámomat, Grimble felhívott. Nem annyira Mystery,mint Grimble vezetett be abba a közösségbe, amit csak titkos társaságként lehet leírni.- Hé, ember - mondta cinkosul suttogva. - Szóval, mit gondolsz Mystery játékáról?
 20. 20. Elmondtam értékelésemet.- Hú, hát ez tetszik - mondta. - De egypárszor el kéne jönnöd velem és Twotimerrel. Rengetegetnőjáratoztunk Ross Jeffriesszel. - Tényleg? Nagyon szeretnék találkozni vele.- Figyelj. Tudsz titkot tartani?- Persze.- Milyen arányban használod a technológiát a nőjárataidban? - Technológiát?- Tudod, mennyi a technika és mennyi a beszélgetés? - Azt hiszem, fifti-fifti - mondta.- Nálam kilencven százalék.- Tessék?-Igen. Én konzervnyitásokat alkalmazok, aztán felderítem, mik az értékei és a transz-szavai. Aztánbevetem az egyik titkos motívumot. Ismered az October Man sorozatot?- Sosem hallottam róla, hacsak nincs köze hozzá Arnold Schwarzeneggernek.-Ó, ember! Múlt héten felszedtem ott egy lányt, és teljesen más identitást adtam neki. Szexuális értékbeismertetést végeztem vele, aztán egészen megváltoztattam a belső valóságát. Aztán végighúztam azujjamat az arcán, ezzel tudattam vele, hogy figyeljen... - mondta, és hangja itt hipnotizáló hatásúvávált. - Valahányszor megérintelek... energia halad át rajtad érintésem nyomán... és valahányszor érzed,hogy ez az energia szétárad benned... annál mélyebben engeded... hogy elárasszon ez az érzés... és ezaz érzés... egyre intenzívebbé válik.- És azután?Végighúztam az ujjamat a száján, mire ő bekapta, és szopogatni kezdte - kiáltott fel. - Teljesrácuppanás!- Hiú!Fogalmam sem volt, miről beszél. De akartam ezt a technológiát. Visszagondoltam minden alkalomra,amikor nőt vittem a lakásomra, mellé ültem az ágyra, odahajoltam, hogy most csók, de mindigleráztak a „legyünk inkább barátok" dumával. Ami azt illeti, ez a visszautasítás olyan általánostapasztalat, hogy Ross Jeffries nemcsak rövidítést talált ki rá LIB, hanem Valóságos válaszlitániát is.Két órát beszéltem Grimble-lel. Úgy látszik, mindenkit ismer, olyan legendáktól kezdve, mint SteveP., akinek állítólag valóságos kultusza volt, nők készpénzzel fizettek azért, hogy szexuálisszolgáltatásokat nyújthassanak neki, egészen olyan alakokig, mint Rick H., Ross leghíresebbtanítványa, aki egy véletlennek köszönhetően egy jacuzziban találta magát öt nővel.Grimble tökéletes nővadász társ lenne.2Jeffries egyikválasza: „Nem ígérek semmi ilyesmit. A barátok nem sorolják egymást ilyenkategóriákba. Az egyetlen, amit ígérhetek, hogy nem teszek semmi olyasmit, amiben mindketten egyetnem értünk, amire nem vagyunk készek és hajlandók."8. FEJEZETMásnap este kocsival mentem át az Encino városnegyedbe Grimble-hez, hogy együtt nőjáratozzunk.Ez lesz az első bevetésem terepen Mystery tanfolyama óta. És ez lesz az első alkalom, hogy olyanidegennel megyek, akit a neten ismertem meg. Csak annyit tudtam róla, hogy egyetemista és szereti alányokat.Amikor megálltam a háza előtt, Grimble nagy léptekkel kijött. Szélesen, nem túl bizalomgerjesztőenvigyorgott. De nem tűnt veszélyesnek vagy rosszindulatúnak. Inkább rafináltnak látszott, mint egypolitikus, házaló ügynök, vagy gyanítom, mint egy nővadász.Arcbőre árpateaszínű, de tulajdonképpen német származású volt. Sőt azt állította, Otto von Bismarckleszármazottja. Barna bőrdzsekit viselt, alatta ezüstszín virágmintás inget, ami nem volt végigbegombolva, láttatni engedte orránál előrébb álló, hátborzongatóan szőrtelen mellkasát. Kezében egyműanyag reklámtasaknyi videokazetta. Ezt a csomagot laza mozdulattal a hátsó ülésre dobta.Mongúzra emlékeztetett.- Ezek Rossz szemináriumának felvételei - mondta. - A Washington DC-i szeminárium biztosan fogtetszeni, mert ott eljut a szinesztéziáig. A többi kazetta Kim és Tom felvételei, tudod, a volt barátnőjeés az új barátja. Ez itt a New York-i szeminárium, „Horgonyvetés haladóknak és egyéb jóféleismeretanyag".- Mi az a horgonyvetés? - kérdeztem.
 21. 21. - Nőzőtársam, Twotimer majd megmutatja, ha megismered. Volt már jó horgonyvetésed?Még sokat kell tanulnom. A férfiak általában nem beszélnek egymással olyan intellektuálismélységekben, ahogy a nők többsége. A nők mindent megbeszélnek, kibeszélnek, átbeszélnek. Ha egyférfi találkozik a barátaival közvetlenül azután, hogy nőt fektetett meg, azt kérdezik tőle: - Milyenvolt? - A férfi pedig vagy felfelé, vagy lefelé mutat a hüvelykujjával. Így megy ez. Ha részletesenbeszámolnának az élményről, az azt jelentené, hogy olyan bepillantást kapnának hímtársuk lelkiéletébe, amit az nemigazán szeretne. Férfiak között tabu elképzelni legjobb barátjukat meztelenül vagy szexuális aktusközben, mert könnyen nemi izgalmi állapot alakulhat ki, és mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent.Így hát azóta, hogy a hatodik osztályban megtanultam elhessegetni kéjes gondolataimat, úgygondoltam, hogy a szex olyasmi, ami csak úgy magától megtörténik a férfiemberekkel, ha sokatmutatkoznak nyilvános szórakozóhelyeken, és ezzel lehetőséget adnak maguknak rá - hiszen éppen ezthívják szerencsének. Ehhez egyetlen eszközük volt a derékszíjuk környékén: a kitartásuk.Természetesen vannak férfiak, akik szexuális szempontból nagyon jól kijönnek férfiakkal, akikkegyetlenül izgatják őket, míg a nők a tenyerükből nem esznek. De ez nem én vagyok. Mindenbátorságomat össze kellett szednem, hogy megkérdezzem egy nőtől, mennyi az idő vagy merre van aMelrose Avenue. Semmit sem tudtam a horgonyvetésről, az értékfelméréstől, a transzszavakfelleléséről és a Grimble említette többi dologról sem.Hogyan sikerült egyáltalán nemi kapcsolatot létesítenem e nélkül a sokrétű technológia nélkül?Nyugalmas kedd éjszaka volt a Völgyben, és az egyetlen hely, amiről Grimble tudta, hogy odailyenkor is el lehet menni, a helyi T.G.L Friday volt. A kocsiban azzal melegítettünkbe, hogy Rick H.nőjáratozó gyakorlókazettáját hallgattuk. Megnyitásokat, álmosolyokat gyakoroltunk, és az ülésenmozogva táncpróbát tartottunk, hogy energikusabbak legyünk. Ez volt a legnevetségesebb dolog, amitéletemben valaha tettem, de új világba léptem be, melynek megvannak a saját viselkedési szabályai.Magabiztosan, mosolyogva, alfamacsósan sétáltunk be az étterembe. Ezt sajnos senki sem vette észre.Két pasi éppen baseballmeccset nézett, egy csapatnyi üzletember ült az egyik sarokasztalnál, aszemélyzet többsége férfi. Kivonultunk a teraszra. Amint benyomtuk az ajtót, megjelent egy nő. Idejea gyakorlatban alkalmaznom megszerzett tudásomat.- Elnézést! - szólítottam meg. - Kérdezhetek valamit?Megállt, figyelt. Százötven centi magas, rövid, göndör hajú, pehelycukor testű nő volt, de a mosolyaszép; jó gyakorlati munkadarab lesz. Úgy döntöttem, a Maury Povich megnyitást alkalmazom.- A barátom, Grimble ma kapott egy hívást a Maury Povich-show-tól - kezdte. - Úgy tűnik, a titkosimádókról akarnak forgatni valamit. Úgy látszik, valakinek titokban tetszik. Szerinted fogadja el ameghívást, vagy ne?- Persze hogy fogadja el - felelte a nő. - Miért ne?- De mi van akkor, ha a titkos imádó férfi? - kérdeztem. - Az ilyen talk show-k mindig mindenbebelevisznek valami nem várt csavart. Vagy mi van akkor, ha valami rokona az?Ez nem hazugság. Ez flört.Felnevetett. Tökéletes.- Te így elmennél abba a show-ba? - kérdeztem. - Valószínűleg nem - felelte.Hirtelen Grimble szólt közbe.- Szóval engem elküldenél a stúdióba, de te nem mennél - ingerkedett. - Nem vagy egy kalandvágyótípus, ugye?Nagyszerű volt látni munka közben. Ahol én hagytam volna, hogy a beszélgetés csevegéssélaposodjon, ő máris valami szexuális tartalom felé terelte.- Dehogynem - tiltakozott.- Akkor bizonyítsd be - mondta Grimble mosolyogva. - Tegyünk egy próbát. Úgy hívják, szinesztézia.- Közelebb lépett hozzá. - Hallottál már a szinesztéziáról? Képessé teszi az embert, hogy sokféleerőforrás segítségével elérje és érezze, amit elérni és érezni akar az életben.A szinesztézia a Rapid nőszerzés arzenáljában az ideggáz. Szó szerint az érzékek átfedésén alapulóérzékelést vagy szemléletet jelent. A csábítás kontextusában azonban a szinesztézia egyfajta, a nőknélalkalmazható éber hipnózis, megnövelt érzékelési szint, melynek során arra utasítjuk őket, hogyképzeljenek egyre növekvő intenzitású kellemes érzeteket. A cél: féktelen izgalomba hozni őket.
 22. 22. Beleegyezett, és becsukta a szemét. Végre odáig jutottam, hogy tanúja lehetek, hogyan működik Rossegyik titkos módszere. De amint Grible elkezdte a műveletet, megjelent egy vörös képű, pocakos,atlétatrikós pasi, és egyenesen odalépett hozzá.- Maga meg mit csinál? - kérdezte Grimble-t.- Be akartam mutatni a hölgynek a szinesztézia nevű önfejlesztési módszert.- A hölgy a feleségem.Elfelejtettem megnézni, van-e jegygyűrű a kezén, de nem gondoltam, hogy olyan csekélység, mint aházasság valamit is számít Grimble-nek.- Fegyverezd le a pasit - sziszegte Grimble odafordulva hozzám -, hadd dolgozzak a nővel.Fogalmam sem volt, hogyan fegyverezhetném le a pasit. Nem tűnt olyan lazának, mint Scott Baio.- Magának is megmutathatja ezt a gyakorlatot - mondtam némiképp komoran. - Nagyon jó.- Fogalmam sincs, mi a fenéről beszélnek - közölte az illető. - Mit használ nekem ez az izé? - mondta,azzal közelebb, egészen az arcomig hajolt. Whiskey és hagymakarika szaga volt.- Azt, hogy... arra jó, hogy... Semmi, semmi.A pasi felemelte a kezét, és hátranyomott. Bár a lányoknak azt mondom, hogy száznyolcvan centimagas vagyok, valójában csak százhetvenöt. A fejem teteje éppen csak a válláig ért.- Hagyd abba - mondta a feleség, kiszemelt nőnk. Aztán odafordult hozzánk: - Részeg. Ha részeg,mindig ilyen.- Milyen? - kérdeztem. - Erőszakos?A nő szomorúan mosolygott.- Remek párnak tűnnek - mondtam.Lefegyverzési kísérletem nyilvánvalóan kudarcot vallott, mert ő akart engem lefegyverezni. Vöröslő,részeg képe alig kétujjnyira volt az arcomtól, és azt üvöltözte, hogy mindjárt összeszaggat valamitvagy valakit.- Örülök, hogy megismerkedtünk - vinnyogtam lassan hátrálva.- Emlékeztess - mondta Grimble, miközben már a kocsi felé tartottunk -, tanítsalak meg, hogyan kellkezelni a CSAH-ot.- A CSAH-ot?- A csoport alfahímjét.Aha.9. FEJEZETNégy nappal később, szombat délután otthon ücsörögtem egyedül, éppen a Gimble adtavideofelvételeket nézegettem, amikor felhívott a jó hírrel. Nővadász társával, Twotimerrel éppenindulnak találkozni Ross Jeffriesszel a California Pizza Kitchen nevű helyen, onnan a GettyMúzeumba mennek, és meghívnak, tartsak velük.Tizenöt perccel korábban érkeztem. Én választottam boxot; Ross, Grimble és Twotimer érkezéséigátolvastam a csábításhoz készült használati utasítást. Twotimernek indásra zselézett fekete haja volt,hozzáillő fekete bőrdzsekit viselt. Mozgása kígyószerű. Kerek, fiús arcával olyan volt, mintha Grimblebiciklipumpával felfújt kópiája lenne.Felálltam, hogy bemutatkozzak, de Ross a szavamba vágott. Hát, mit mondjak, nem ő volt alegudvariasabb ember, akivel valaha megismerkedtem. Hosszú gyapjúkabátot viselt, a ruhadarab járásközben lazán csapkodta lábszárát. Karcsú volt, éles vonású, rövidre nyírt haja őszes, bőre zsíros.Hajvonala gondozatlan, hamuszín göndör hajzatban kezdődött, kissé hátrahúzódott már a kopaszodásnyomán. Orra olyan markánsan horgas, hogy akár a kabátját is felakaszthatta volna rá.- Szóval, mit tanultál Mysterytől? - kérdezte Ross csúfondáros mosollyal. - Sok mindent - feleltem.- Például?- Hát, az egyik gyenge pontom az volt, hogy kiderítsem, ha vonzódik hozzám egy lány. Most mártudom.- És honnan tudod? - kérdezte.- Ha legalább három érdeklődési jelet észlelek nála. - Nevezd meg, mik azok!- Lássuk csak. Amikor megkérdezi a nevemet.- Ez egy.
 23. 23. - Ha megfogom a kezét, megszorítom, és ő válaszul megszorítja a kezemet.- Ez kettő.- És... a többire most nem emlékszem.-Aha! - kiáltott fel és talpra ugrott. -Akkor nem volt valami jó tanár, ugye? - Nem, remek tanár volt -tiltakoztam. - Akkor nevezd meg a harmadik érdeklődési jelet! - Most nem jut eszembe.Úgy éreztem magam, mint egy sarokba szorított állat. - Ügy lezárva.Jól csinálta.Pincérnő jött felvenni a rendelést, körme kékre festve, derekánál leheletnyi zsírpárna, hajahomokbarna. Ross ránézett, aztán rám kacsintott.- Ők a tanítványaim. Én vagyok nekik a guru. - Valóban? - kérdezte, érdeklődést tettetve.- Mit szólna, ha azt mondanám, arra oktatom őket, hogyan érjék el agykontrollal azt, hogy bárkivonzódjon hozzájuk, akit csak megkívánnak? - Azt, hogy menjenek innen. Igen, így van. El tudnámérni, hogy maga bárkibe beleszeressen, aki most ennél az asztalnál ül.- Na és hogyan? Agykontrollal? Szkeptikus volt, de az érdeklődés határán.- Hadd kérdezzek valamit. Ha maga igazán vonzódik valakihez, honnan tudja, hogy igazi vonzalomrólvan szó? Más szóval, milyen jeleket kap magától, legbelülről, amikből felismeri, hogy... - mondtahalkan, lassan, tagoltanejtve ki minden szót... - igazán... nagyon... vonzódik... ehhez... a férfihez? Mint később rájöttem, akérdés célja az volt, hogy a pincérnő átélje a vonzalom érzését a jelenlétében, így az arcávalasszociálja ezeket az érzéseket.Gondolkodott egy pillanatig.- Hát, azt hiszem, olyankor valami furcsa érzés van a gyomromban. Mintha pillangók repkednénekodabent.Ross a kezét tenyérrel felfelé a gyomra elé tette.- Igen. És lefogadom, minél jobban. vonzódik valakihez, annál jobban zsibongnak a pillangók agyomrában - mondta, és lassan szívtájékra emelte a kezét a hasa elől -, míg el nem pirul... ahogy most.Twotimer odahajolt hozzám, és suttogva közölte: - Ez a horgonyvetés.Amikor egy érzést, például a vonzalmat egy érintéssel vagy gesztussal asszociálunk. Ettől fogvavalahányszor Ross így felemeli a kezét, a lány vonzalmat fog érezi iránta.Néhány perc múlva Ross flörtölő hipnobeszédének hatására a pincérnő tekintete kezdettelhomályosulni. Ross pedig megragadta az alkalmat, hogy kegyetlen játékot folytasson vele. Néhánymásodpercenként kezét gyomrától az arca elé emelte, és mosolygott, amikor látta, hogy a lány mindenalkalommal elpirul. Elfeledkezett a karján tartott tányérokról, bizonytalanul egyensúlyozta a terhet.- A barátja iránt azonnal ilyen vonzalmat érzett - folytatta Ross, de felcsattanó hangon, ezzelfelszabadította a lányt a transzból -, vagy kellett egy bizonyos idő, hogy kialakuljon?- Hát, szakítottunk - mondta. - De kellett egy kis idő. Először csak barátok voltunk.- Nem sokkal jobb, ha ezt a vonzalmat - mondta, kezét liftes könnyedséggel húzva felfelé, miközben alány tekintete ismét elhomályosult - rögtön érzi valaki iránt.Magára mutatott. Gyanítottam, hogy ez egy újabb NLP trükk, hogy elhitesse a lánnyal, éppen ő az avalaki.- Hát nem hihetetlen? - kérdezte.- De az - felelte a lány, teljesen elfeledkezve a gondjaira bízott többi asztalról.- Mi volt a baj a barátjával?- Túl éretlen volt.Ross megragadta az alkalmat.- Hát, több érett férfival kéne randevúznia.- Éppen ezen gondolkodtam, amikor említette - kuncogott.- Lefogadnám, hogy amikor idejött az asztalunkhoz, legkevésbé azt tudta volna elképzelni, hogyirántam érez vonzalmat.- Furcsa, mert általában valóban nem vonzódom a maga típusához.Ross javasolta, hogy igyanak meg valahol egy kávét, ha éppen nem dolgozik. A pincérlány kapott azalkalmon, és megadta a telefonszámát. Ross technikája nagyon más volt, mint Mystery módszere, deez is hatékonynak tűnt.A mester hangosan, diadalmasan felnevetett.
 24. 24. - Hát, a többi vendég, azt hiszem, kezd bosszankodni. De mielőtt elmenne, mondanék valamit. Miértne fognánk azt a sok jó érzést, ami bennünk van - mondta kezét ismét felemelve -, és miért ne tennénkát ebbe a kis csomagnyi cukorba? - Azzal felvett egy kávécukrot, és a tenyeréhez dörzsölte. - Ígyegész nap magával viheti.Átadta a lánynak a cukrot. A lány a kötényzsebébe rejtette, és elment. Még mindig céklavörös volt.- Ez a fűszerezett horgonyvetés - súgta Twotimer. - Ross elmegy, de a cukor ott marad a lánynál, ésemlékezteti a jó érzésre, amit vele átélt.Az étteremből kifele menet Ross ugyanezt tette a hoszteszlánnyal, és begyűjtötte a telefonszámát.Mindkét nő a húszas éveiben járt; Ross negyven is elmúlt már. Lepadlóztam.Bepréselődtünk Ross Saabjába, és elindultunk a Getty Múzeum felé.- Bármi, amit egy nőtől akarsz, szerelem, kéj, rajongás, egyszerű belső folyamat, ami testében és afejében végbemegy - magyarázta vezetés közben. - Csak annyit kell tenned, hogy beindítod ezeket afolyamatokat, ez pedig olyan kérdésekkel lehetséges, amik arra késztetik, hogy testére és gondolatairakoncentráljon, és megtapasztalja az érzést, és reagálhasson rád. Aztán ezeket az érzéseketösszekapcsoljuk az irántunk való vonzalommal.Twotimer a hátsó ülésen ült mellettem. Arcomat figyelte, hogyan reagálok erre.- Na, mit gondolsz? - kérdezte.- Ez fantasztikus - mondtam.- Durva - korrigált, halvány mosolyt engedve ajkára.Amikor megérkeztünk a Getty Múzeumba, Twotimer figyelmét a mesterre fordította.- Az October Man sorozatról akartam kérdezni - hozakodott elő. - Egy kicsit próbálgattam néhánylépését.Ross odafordult hozzá.- Ugye pontosan tudod, hogy ez nagyon rossz? - kérdezte, és ujjával Twotimer melle felé bökött.Megint horgonyzott, próbálta a rosszallást a tiltott mozdulattal asszociálni, hogy beidegződjön. - Okavan annak, hogy nem akarom ezt tanítani a szemináriumokon.- Mi az oka? - kérdezte Twotimer.- Az - felelte Ross -, hogy az olyan, mint dinamitot adni gyerek kezébe.Twotimer megint elmosolyodott. Pontosan tudtam, mire gondol, mert nálam a gonosz szó ahhoz amosolyhoz volt horgonyozva.- Darwin beszélt a természetes szelekcióról, arról, hogy a legrátermettebbé a túlélés - magyaráztaTwotimer, miközben a múzeum huszadik század előtti gyűjteményén haladtunk át. - Korábban ez alegerősebbet jelentette. De a nyers erő önmagában már nem segíti a társadalmi haladást. A nők acsábítókkal párzanak, akik tudják, hogyan kell szóban és érintéssel felkelteni a női agyfantáziaműködését.Volt valami mesterséges és begyakorolt abban, ahogy beszélt, ahogy mozgott, ahogy rám nézett. Úgyéreztem, mintha tekintetével ki akarná szívni belőlem a lelket.- A legrátermettebb túlélésének egész elmélete anakronizmus. Játékosként új korszak küszöbéreértünk: a legokosabbakból, a legrafináltabbakból lesznek a túlélők.Tetszett a gondolat, sajnálatos módon azonban nem voltam sokkal okosabb, mint erős. Beszédemgyors és bizonytalan, mozgásom gyenge, testbeszédem félszeg. Nekem a túlélésen még dolgoznomkell.- Casanova is közénk tartozott - folytatta Twotimer. - De nekünk jobb az életstílusunk.- Hát, lehet, hogy az ő idejében sokkal hosszabb ideig tartott elcsábítani egy nőt, a korabeli erkölcsökmiatt - mondtam, hogy próbáljak valami hasznos információval hozzájárulni a beszélgetéshez.- És nekünk megvan a technológiánk.- Úgy érted, az NLP?- Nem csak az. Neki egyedül kellett dolgoznia - mondta, és még mélyebben a szemembe nézett. - Demi itt vagyunk, hogy segítsünk egymásnak.Végigjártuk a galériákat, a festményeket néző embereket néztük. Figyeltem, ahogy Grimble ésTwotimer különböző nőkkel beszél. De túlságosan meg voltam rettenve ahhoz, hogy Ross jelenlétébenpróbálkozzak: ez olyan érzés volt, mintha valaki Yo-Yo Ma jelenlétében próbálna csellózni. Attóltartottam, mindent kritizálna, amit csak teszek, vagy megsértődne, hogy nem alkalmazom eléggé atechnológiáját. Másrészt, itt az ember, aki azt tanácsolja diákjaiknak, úgy győzzék le félelmüket, hogymenjenek oda idegen nőkhöz, és egyszerűen szólítsák meg őket: „Szia, Manny vagyok, marslakó.

×