Jak psát
odborný text
Odborný text
zpráva o uskutečněném bádání a jeho
výsledcích$
hypotéza podložená systematickým
zkoumáním
Odborný styl

francouzský styl$
německý styl$
anglosaský styl
Empirický výzkum
problém / obecná otázka → status quaestionis
→ otázka$
formulace hypotézy → metoda → konkretizace
hypotéz...
Konkrétní příklad
Fidus mysteriorum
interpres. 

Expositio psalmi cxviii
sv. Ambrože jako
mystagogické
prohloubení
křesťan...
1/ Problém – otázka
Proč Ambrož napsal tento spis?$
Status quaestionis: nikdo se otázkou přímo
nezabývá$
jediný odkaz: Piz...
2/ Hypotéza a metoda
Poznání tajemství Krista se nevyčerpává
křtem: Důvodem sepsání exp. ps. 118 je další,
prohloubené mys...
3/ Sběr a analýza dat
mystagogie ve starověku a Ambrožově díle$
exp. ps. cxviii 118 a prvky mystagogie z bodu 1$
analýza ú...
4/ Verifikace
hypotézy
hypotéza platí, pokud bereme v potaz
charakteristiku a prvky mystagogie v kontextu
starověké církve ...
Odborná stať
úvod: formulace otázky, status quaestionis$
hypotézy a data!
analýza a její výsledky$
závěr: diskuse a interp...
Stať v teologii

úvod$
jádro$
závěr
1/ úvod
jaký problém výzkum/text řeší?$
status quaestionis$
kterou nezodpovězenou otázku se autor
rozhodl zodpovědět?$
na ...
2/ Jádro
Jak autor při ověřování své otázky postupoval
a proč se rozhodl právě pro tento postup?$
O jaké a o jak kvalitní ...
3/ Závěr
předložit zjištění a za jakých podmínek na nich
lze stavět$
ukázat, čím jsme si jisti a o čem máme ještě
pochybno...
Slohový styl
Bude pečlivěji rozebráno ve druhé části
Propedeutického semináře metodologie
Bez příkras

každé nadbytečné slovo ve větě smazat$
každou nadbytečnou větu v odstavci smazat$
každý nadbytečný odstavec v...
Zásady
publikační etiky
Proč citovat?

předpoklady, z nichž vycházíme$
jako objekt vlastního výzkumu$
na podporu našich argumentů
Každý text musí
podat úplné a konzistentní informace o všech
využitých zdrojích$
jasně odlišit vlastní myšlenky, formulace...
Kdy uvést citaci?
doslovný opis jiného zdroje$
parafráze údajů/myšlenek jiného zdroje$
upozornění na jiný zdroj$
reference...
Otázky
Co jsou všeobecně známá fakta?$
Kdy jsme původní?$
Čím se liší citát od parafráze a co v něm musí
být?$
Co patří a ...
Bez odkazu pouze

všeobecně známá fakta$
vlastní myšlenky = závěry
Všeobecně známá
fakta
neoddiskutovatelné události$
základní fakta vyučovaná na všeobecných
školách = součást všeobecného v...
Původní myšlenka
četl/slyšel jsem ji?$
přišli jsme na ni sami?$
opis nepřiznaného pramene (např. z internetu)
vydávaný za ...
Umberto Eco
Diplomovou práci lze samozřejmě opsat, ale
pokud při tom člověk nechce být přistižen,
vyžaduje to jistou inven...
Doslovná citace
věrná kopie originálu: zvláštnosti textu,
zdůraznění písma, závorky, pomlčky,
uvozovky$
celé v uvozovkách ...
Citace úseků textu
navést čtenáře a ukázat, co daným úryvkem
chci prokázat, co na něm chci demonstrovat$
ocitovat text$
zn...
Úpravy citací
pozor na změnu významu!#
!

přidávání slov#
výpůstky [...]#
dovysvětlení podmětu či předmětu#
„Řekl [tj./sci...
Cizojazyčné citace
stricte: originální znění (překlad je interpretace)#
únavné, nutná znalost více jazyků#
uvádět do pozná...
Citát je…

detailní kopií původního znění a jeho úpravy
je třeba pečlivě vyznačit#
odkaz je třeba uvést také u parafráze!
Seznam literatury
úplná bibliografie za textem#
patří sem všechny a jen využité zdroje#
citace i parafráze#
dle publikační ...
Citace
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
Pravidla citací na KTF
UK
www.ktf.cuni.cz #
» Studijní záležitosti #
» Závěrečné práce, státní zkoušky#
» Pravidla formáln...
Seznam literatury
abecedně#
volitelně a vhodně#
primární literatura: prameny, texty, edice#
sekundární literatura#
další p...
Norma

ČSN ISO 690#
www.citace.com#
AUC Theologica
Typy citovaných
textů
kniha / monografie#
kapitola v monografii#
příspěvek ve sborníku#
heslo v encyklopedii#
časopisecký čl...
Monografie: povinně
jméno autora (je-li znám)#
plný název díla (titul i podtitul)#
název řady či edice, je-li kniha jejich ...
Kapitola v monografii
jméno autora#
plný název kapitoly#
jméno editora a název monografie + veškeré
údaje jako u monografie#
...
Článek v časopise
jméno autora#
plný název článku#
název a ročník časopisu#
rozsah stran, na kterých se článek nachází
Elektronický zdroj
autor a název#
úplná internetová adresa (URL)#
datum zveřejnění příspěvku (je-li)#
datum, kdy byl zdroj...
Příklad monografie
RATZINGER, Joseph. Eschatologie a věčný život. 2.
vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004.
FIORENZA, Fran...
Příklad kapitoly v
monografii
MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus:
křesťanství jako naplnění platonismu. In KARFÍK,
Filip –...
Příklad článku v
časopise
KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení –
historie a theologický význam. MKR Communio
1999, roč...
Příklad
elektronického zdroje
Český statistický úřad. Grafy populačního vývoje
1946–2004 [2006-03-18]. <http://www.czso.cz...
ISBN/ISSN
nepovinný: případně pouze v seznamu
literatury#
STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura
a historie rabín...
Zkrácený
bibliografický údaj
opakovaná zmínka#
krácení musí být logické#
povinná strana, z níž se cituje
Příklady zkrácených
údajů
RATZINGER, Joseph. Eschatologie, s. 111.
FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teo...
Zkratky biblických
knih
dva systémy#
ekumenický#
katolický#
koherentní postup#
kniha kapitola,verš#
rozdíl - a –
Příklady zkratek bibl.
knih
Mt 1,18#
Gn 3,1–7#
Joz 5 – 6#
Sk 6,8 – 8,3#
pozor: 1K (ČEP) a 1 Kor (kat.)
Dokumenty
magisteria
do seznamu literatury úplný bibliografický údaj souborného vydání
dokumentů 2. vat. konc., CIC apod.#
...
Patristické a
středověké texty
problém#
úplná citace kritické edice textu#
v textu zkráceně s názvem edice
Typografická pravidla
zvýraznění#
konce řádků#
interpunkce#
závorky, uvozovky#
výpustka, pomlčka a spojovník
Počítačová sazba
zalamování konce odstavců#
šablony a styly#
písma – fonty, nelatinské abecedy a Unicode#
zrcadlo strany#
...
Psaní textu
jako projekt
Každá práce má své
kroky
formulace problému → projekt#
status quaestionis → rešerše#
formulace hypotéz, sběr a analýza dat...
Zhodnotit
vlastní síly#
čas, který mám k dispozici#
technické podmínky#
finanční prostředky
Projekt
nutný pro#
žádosti o granty a příspěvky#
doktorské studium#
obsahuje#
cíle a záměry práce#
cesta, kterou k nim dos...
Diplomová práce jako
projekt
vyplnění údajů v SISu: dohoda mezi vedoucím
práce a studentem#
student se zavazuje, že bude p...
„Projektové“ otázky
Čím se budeme zabývat, jaký problém chceme
vyřešit, na jakou otázku chceme odpovědět?#
Na co lze v tom...
Rozvržení času
5 % 5 %
10 %

15 %

25 %
30 %
10 %

Projekt
Koncept

Rešerše
Konečná

Hypotéza + sběr
Definitivní

Maketa
Více

diplomový seminář#
Šanderová s. 107nn.
Děkuji za
pozornost.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak psát text

964 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak psát text

 1. 1. Jak psát odborný text
 2. 2. Odborný text zpráva o uskutečněném bádání a jeho výsledcích$ hypotéza podložená systematickým zkoumáním
 3. 3. Odborný styl francouzský styl$ německý styl$ anglosaský styl
 4. 4. Empirický výzkum problém / obecná otázka → status quaestionis → otázka$ formulace hypotézy → metoda → konkretizace hypotézy$ sběr dat a jejich analýza, jež mají ověřit formulovanou hypotézu$ verifikace hypotézy
 5. 5. Konkrétní příklad Fidus mysteriorum interpres. 
 Expositio psalmi cxviii sv. Ambrože jako mystagogické prohloubení křesťanské iniciace milánské církve
 6. 6. 1/ Problém – otázka Proč Ambrož napsal tento spis?$ Status quaestionis: nikdo se otázkou přímo nezabývá$ jediný odkaz: Pizzolato 1987 – jednou větou zmiňuje, že kniha I mohla být křestní katechezí$ Není exp. ps. 118 mystagogickým spisem určeným již pokřtěným křesťanům?
 7. 7. 2/ Hypotéza a metoda Poznání tajemství Krista se nevyčerpává křtem: Důvodem sepsání exp. ps. 118 je další, prohloubené mystagogické uvádění pokřtěných věřících do tajemství Krista za pomoci exegeze Žl 118 (119) a Pís.$ metoda: kvůli rozsahu nemožná rétorická analýza, proto historicko-analytická metoda
 8. 8. 3/ Sběr a analýza dat mystagogie ve starověku a Ambrožově díle$ exp. ps. cxviii 118 a prvky mystagogie z bodu 1$ analýza úryvků exp. ps. cxviii na základě bodu 2
 9. 9. 4/ Verifikace hypotézy hypotéza platí, pokud bereme v potaz charakteristiku a prvky mystagogie v kontextu starověké církve a Ambrožova díla$ zdá se, že do budoucna bude nutné znovu otevřít problém významu mystagogie ve starověké církvi
 10. 10. Odborná stať úvod: formulace otázky, status quaestionis$ hypotézy a data! analýza a její výsledky$ závěr: diskuse a interpretace zjištění
 11. 11. Stať v teologii úvod$ jádro$ závěr
 12. 12. 1/ úvod jaký problém výzkum/text řeší?$ status quaestionis$ kterou nezodpovězenou otázku se autor rozhodl zodpovědět?$ na kterých autorech staví?$ logika výkladu$ nastíněný závěr
 13. 13. 2/ Jádro Jak autor při ověřování své otázky postupoval a proč se rozhodl právě pro tento postup?$ O jaké a o jak kvalitní argumenty autor svou odpověď opírá?
 14. 14. 3/ Závěr předložit zjištění a za jakých podmínek na nich lze stavět$ ukázat, čím jsme si jisti a o čem máme ještě pochybnosti$ otevřené otázky a případný další směr tázání
 15. 15. Slohový styl Bude pečlivěji rozebráno ve druhé části Propedeutického semináře metodologie
 16. 16. Bez příkras každé nadbytečné slovo ve větě smazat$ každou nadbytečnou větu v odstavci smazat$ každý nadbytečný odstavec v textu smazat
 17. 17. Zásady publikační etiky
 18. 18. Proč citovat? předpoklady, z nichž vycházíme$ jako objekt vlastního výzkumu$ na podporu našich argumentů
 19. 19. Každý text musí podat úplné a konzistentní informace o všech využitých zdrojích$ jasně odlišit vlastní myšlenky, formulace, data a údaje od převzatých$ co nejpřesněji reprodukovat použité texty
 20. 20. Kdy uvést citaci? doslovný opis jiného zdroje$ parafráze údajů/myšlenek jiného zdroje$ upozornění na jiný zdroj$ reference na cizí výzkum/data$ faktické informace (kromě všeobecně známých faktů)
 21. 21. Otázky Co jsou všeobecně známá fakta?$ Kdy jsme původní?$ Čím se liší citát od parafráze a co v něm musí být?$ Co patří a nepatří do seznamu literatury?$ Jakým způsobem se informace o použitých zdrojích uvádějí
 22. 22. Bez odkazu pouze všeobecně známá fakta$ vlastní myšlenky = závěry
 23. 23. Všeobecně známá fakta neoddiskutovatelné události$ základní fakta vyučovaná na všeobecných školách = součást všeobecného vzdělání$ základní poznatky daného oboru
 24. 24. Původní myšlenka četl/slyšel jsem ji?$ přišli jsme na ni sami?$ opis nepřiznaného pramene (např. z internetu) vydávaný za vlastní hrozí kárným řízením a vyloučením ze studia: jedná se o podvod
 25. 25. Umberto Eco Diplomovou práci lze samozřejmě opsat, ale pokud při tom člověk nechce být přistižen, vyžaduje to jistou invenci a nemalou námahu, protože i „pouhé opisování vyžaduje [...] jakýs inteligentně provedený předběžný výzkum“
 26. 26. Doslovná citace věrná kopie originálu: zvláštnosti textu, zdůraznění písma, závorky, pomlčky, uvozovky$ celé v uvozovkách „Text”, delší citáty odsazené a menším písmem$ vnořené uvozovky „Ježíš řekl: ‚Blahoslavený jsi...’”$ zásahy vyznačit (např.: kurzíva autor)
 27. 27. Citace úseků textu navést čtenáře a ukázat, co daným úryvkem chci prokázat, co na něm chci demonstrovat$ ocitovat text$ znovu zdůraznit, co nám tento text ukazuje a k čemu vede
 28. 28. Úpravy citací pozor na změnu významu!# ! přidávání slov# výpůstky [...]# dovysvětlení podmětu či předmětu# „Řekl [tj./scil. Ježíš] svým učedníkům...“
 29. 29. Cizojazyčné citace stricte: originální znění (překlad je interpretace)# únavné, nutná znalost více jazyků# uvádět do poznámky pod čarou# překlad do textu# pokud využívám překladu, citovat, o čí překlad se jedná
 30. 30. Citát je… detailní kopií původního znění a jeho úpravy je třeba pečlivě vyznačit# odkaz je třeba uvést také u parafráze!
 31. 31. Seznam literatury úplná bibliografie za textem# patří sem všechny a jen využité zdroje# citace i parafráze# dle publikační etiky: i zdroje inspirace!# ostatní vyškrtat# kvalifikační práce: minimální počet položek
 32. 32. Citace BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
 33. 33. Pravidla citací na KTF UK www.ktf.cuni.cz # » Studijní záležitosti # » Závěrečné práce, státní zkoušky# » Pravidla formální úpravy akademických prací# » Šablony
 34. 34. Seznam literatury abecedně# volitelně a vhodně# primární literatura: prameny, texty, edice# sekundární literatura# další pomůcky# elektronické zdroje
 35. 35. Norma ČSN ISO 690# www.citace.com# AUC Theologica
 36. 36. Typy citovaných textů kniha / monografie# kapitola v monografii# příspěvek ve sborníku# heslo v encyklopedii# časopisecký článek# elektronický zdroj
 37. 37. Monografie: povinně jméno autora (je-li znám)# plný název díla (titul i podtitul)# název řady či edice, je-li kniha jejich součástí# místo a nakladatel vydání# rok vydání, případně číslo vydání
 38. 38. Kapitola v monografii jméno autora# plný název kapitoly# jméno editora a název monografie + veškeré údaje jako u monografie# rozsah stran kapitoly
 39. 39. Článek v časopise jméno autora# plný název článku# název a ročník časopisu# rozsah stran, na kterých se článek nachází
 40. 40. Elektronický zdroj autor a název# úplná internetová adresa (URL)# datum zveřejnění příspěvku (je-li)# datum, kdy byl zdroj citován
 41. 41. Příklad monografie RATZINGER, Joseph. Eschatologie a věčný život. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie. Římskokatolická perspektiva. 1. sv. Brno: CDK, 1996.
 42. 42. Příklad kapitoly v monografii MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus: křesťanství jako naplnění platonismu. In KARFÍK, Filip – NĚMEC, Václav – VILÉM, František (ed.). Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice: Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994, s. 9–26.
 43. 43. Příklad článku v časopise KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 223–232. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 297–302. MANDL, Antonín. Pouť na Velehrad L.P. 1968. Katolické noviny 1968, 16. 5., roč. 20, č. 20, s. 1–2.
 44. 44. Příklad elektronického zdroje Český statistický úřad. Grafy populačního vývoje 1946–2004 [2006-03-18]. <http://www.czso.cz>. SKOBLÍK, Jiří. Setkání empirie se spekulací v etické argumentaci církve (4.9.2002) [2006-11-16]. <http:// ktf.cuni.cz/~skoblik/empir_spekul.htm>. Prohlášení arcibiskupství pražského k papežské návštěvě ČR (16.11.2006) [2006-11-16]. <http:// tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-arcibiskupstviprazskeho-k-papezske-navsteve-cr.html>.
 45. 45. ISBN/ISSN nepovinný: případně pouze v seznamu literatury# STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura a historie rabínské doby. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-185-2. POSPÍŠIL, Ctirad V. Život Františka Žáka SJ (1862– 1934) a jeho trojiční teologie. AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 2, s. 51–74. ISSN 1804-5588.
 46. 46. Zkrácený bibliografický údaj opakovaná zmínka# krácení musí být logické# povinná strana, z níž se cituje
 47. 47. Příklady zkrácených údajů RATZINGER, Joseph. Eschatologie, s. 111. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie, s. 9. MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus, s. 10. KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení, s. 225–226. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě, s. 299. MANDL, Antonín. Pouť, s. 1. Český statistický úřad. Grafy. SKOBLÍK, Jiří. Setkání. Prohlášení arcibiskupství pražského.
 48. 48. Zkratky biblických knih dva systémy# ekumenický# katolický# koherentní postup# kniha kapitola,verš# rozdíl - a –
 49. 49. Příklady zkratek bibl. knih Mt 1,18# Gn 3,1–7# Joz 5 – 6# Sk 6,8 – 8,3# pozor: 1K (ČEP) a 1 Kor (kat.)
 50. 50. Dokumenty magisteria do seznamu literatury úplný bibliografický údaj souborného vydání dokumentů 2. vat. konc., CIC apod.# DV 12# LG 9–11# KKC 871# CIC, kán. 1331; 1354–1357# CCEO, kán. 771# DH 854# oddělovat středníkem
 51. 51. Patristické a středověké texty problém# úplná citace kritické edice textu# v textu zkráceně s názvem edice
 52. 52. Typografická pravidla zvýraznění# konce řádků# interpunkce# závorky, uvozovky# výpustka, pomlčka a spojovník
 53. 53. Počítačová sazba zalamování konce odstavců# šablony a styly# písma – fonty, nelatinské abecedy a Unicode# zrcadlo strany# poznámky pod čarou# odsazování, sloupce, tabulky# seznamy a petit# automatické generování obsahu
 54. 54. Psaní textu jako projekt
 55. 55. Každá práce má své kroky formulace problému → projekt# status quaestionis → rešerše# formulace hypotéz, sběr a analýza dat → základní zjištění# předběžná osnova → „maketa“ textu# práce na textu → koncept# druhá a další verze textu → konečná verze textu# formální úpravy → definitivní text
 56. 56. Zhodnotit vlastní síly# čas, který mám k dispozici# technické podmínky# finanční prostředky
 57. 57. Projekt nutný pro# žádosti o granty a příspěvky# doktorské studium# obsahuje# cíle a záměry práce# cesta, kterou k nim dospějeme# co vše k tomu bude potřeba
 58. 58. Diplomová práce jako projekt vyplnění údajů v SISu: dohoda mezi vedoucím práce a studentem# student se zavazuje, že bude postupovat určitým způsobem# konzultant: bude-li se student držet vymezené cesty, pomůže mu přivést práci 
 k obhajobě
 59. 59. „Projektové“ otázky Čím se budeme zabývat, jaký problém chceme vyřešit, na jakou otázku chceme odpovědět?# Na co lze v tomto ohledu navázat? Jaká literatura je k dispozici?# Jak budeme problém řešit (kde a jak budeme hledat odpovědi)?# Kolik máme k dispozici času/peněz a jak si jej rozvrhneme?# Jaký je předpokládaný rozsah práce?
 60. 60. Rozvržení času 5 % 5 % 10 % 15 % 25 % 30 % 10 % Projekt Koncept Rešerše Konečná Hypotéza + sběr Definitivní Maketa
 61. 61. Více diplomový seminář# Šanderová s. 107nn.
 62. 62. Děkuji za pozornost.

×