Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7th Polish Logistics Forum PolLog 2010 Programme

947 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7th Polish Logistics Forum PolLog 2010 Programme

  1. 1. GOŚCIE SPECJALNI: PRELEGENCI FORUM: 16-17 września 2010 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa Jacek Bieczek, Prezes Zarządu, Dawid Doliński, Starszy Specjalista ds. Logistyki, Grzegorz Gwiazdowski, Konsultant, Jim Hoggan, Central European Distribution Director, Jan Lewko, Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju Portu, Tomasz Misztal, Dyrektor Logistyki Central East Europe, CTL Logistics Instytut Logistyki i Magazynowania A.T. Kearney Tesco Zarząd Morskiego Portu Gdynia 3M dr inż. Aleksander Niemczyk, Zastępca Dyrektora ds. Rynku, Mateusz Piwowarczyk, Supply Chain Director, Ryszard Sobański, Dyrektor, Dział Wsparcia Operacyjnego Zakupów, Krzysztof Trojanowski, Dyrektor Logistyki, Dariusz Walczak, Head of Operations, Jarosław Zygmunt, Kierownik Logistyki Kluczowych Klientów, Instytut Logistyki i Magazynowania Real,- PKN Orlen SA Tradis Sp.zo.o. MGL Metro Group Logistics Polska Kompania Piwowarska lInnowacyjne i niespotykane rozwiązania w systemach logistycznych. Case study: Instytut Logistyki i Magazynowania lNowatorskie metody optymalizacji działań w łańcuchu dostaw – jeśli już robić coś, to taniej i wydajniej. Case study: Tesco lLogistyka cywilna a logistyka wojskowa – dobre praktyki warte implementacji. Case study: Polskie Kontyngenty Wojskowe w Iraku, Afganistanie i Czadzie lTransport intermodalny – jak dziś tworzymy jutro. Rola polskich portów morskich i szlaków kolejowych w korytarzach paneuropejskich. Case studies: Port Gdynia & CTL Logistics lOd grupy niezależnych firm do organizacji ogólnopolskiej. Ewolucja sieci logistycznej. Case study Grupa Handlowa Emperia PTL Patron merytoryczny: Patroni medialni:Patron : Spotkajmy się już po raz 7! Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Roman Klecha Zastępca Szefa Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Jos Marinus Worldwide Logistics Network Leader Danone Waters Radosław Czapski Koordynator Projektów Infrastrukturalnych Bank Światowy Więcej na: polskalogistyka.pb.pl
  2. 2. Dzięki udziałowi w Forum dowiedzą się Państwo: O Forum: Adres do korespondencji: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 SzanowniPaństwo, Od kilku już lat wydarzeniem na trwale wpisanym do kalendarza najważniej- szych spotkań menedżerów zajmujących się logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw jest organizowane przez Puls Biznesu – Forum Polskich Menedżerów Logistyki Pol-log. Podczas dwudniowego Forum kilkuset delegatów spotyka się, by dyskutować o najnowszych tendencjach rozwojowych swej dyscypliny, zaś wieczorem by wykorzystać niezwykłą okazję do integracji izabawypodczasWieczornejGaliLogistyków. Podczas poprzednich edycji Forum, gościliśmy ponad 1500 delegatów z firm takich jak, m.in.: Deloitte, Pepco, Knauf Trans Polska, Akademia Obrony Narodowej, Kompania Piwowarska, BGŻ, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polpharma, Polkomtel oraz Ciech. Niejednokrotnie decyzje podejmowane w trakcie Forum wyznaczają nowetrendyrozwojusektoralogistykiwPolsce. Kontynuując tradycję wcześniejszych edycji Forum oraz utrzymując tematykę najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania gorąco zapraszamyPaństwadoudziałuwtymwydarzeniu, aby lepiej poznać tajemnice logistycznych sukcesów liderów biznesu, jak i również aktualne trendy, wyzwania oraz najlepsze praktyki logistycznewkrajuinaświecie. Licząc na spotkanie z Państwem, zapraszam do udziału w, VII Forum Polska Logistyka POL-LOG 2010już16-17września2010r.wWarszawie. KatarzynaCzapska ProjectManager ˜Co w praktyce oznacza efektywna optymalizacja i regionalizacja w łańcuchu dostaw – Jim Hoggan, Dyrektor ds. Dystrybucji w Tesco zaprezentuje najnowsze trendy w zarządzaniu logistyką na najbliższą dekadę ˜Jakie są najnowsze trendy i najlepsze rozwiązania oraz nowatorskie metody usprawniania działań w łańcuchu dostaw – dr. inż. Aleksander Niemczyk z Instytutu Logistyki i Magazynowania podzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą o innowacyjnych rozwiązaniach w usługach logistycznych ˜Jakie pułapki kryje outsourcing? Tomasz Misztal, Dyrektor Logistyki Central East Europe w firmie 3M pokaże praktyczny przewodnik po zagrożeniach i korzyściach w outsourcingu procesów logistycznych ˜Efektywny proces konsolidacji. Jak z grupy niezależnych firm powstała prężnie działająca Grupa Emperia powie Krzysztof Trojanowski, Dyrektor Logistyki spółki Tradis
  3. 3. www Kto powinien wziąć udział O nas Forum skierowane jest do Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników i Managerów: lds. Logistyki, Transportu Krajowego i Międzynarodowego, Spedycji (morskiej i lądowej, kolejowej) lds. Łańcucha Dostaw, Zarządzania Operacyjnego, Zakupów, Zaopatrzenia lds. Zarządzania Magazynem i Przepływem Materiałów lds. Strategii, Rozwoju i Operacji lds. Controllingu A także do Operatorów Logistycznych, firm Spedycyjnych i Kurierskich. Tematyka Forum zainteresuje również agencje zarządzające nieruchomościami, parkami logistycznymi i halami magazynowymi. "Puls Biznesu" wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny dziennik na polskim rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. „Puls Biznesu” stara się być źródłem właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem biznesu i przedsiębiorczości. "Puls Biznesu" jest również organizatorem licznych konferencji dla środowiska biznesowego.Umożliwiając polskim biznesmenom spotkania ze światowymi autorytetami, wydawcaniezapominaopromocjirodzimychfirm.Dlanich organizuje rankingi i plebiscyty - Gazele Biznesu, Filary PolskiejGospodarkiczyGiełdowaSpółkaRoku. www http://polskalogistyka.pb.pl e-mail: konferencje@pb.pl Wszystkie treści zawarte w programie Forum stanowią własność Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie,ani teżponownieich publikować,zamieszczaćw innych materiałach czyteżw jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Bonnier BusinessPolskaSp.zo.o. fax +48 22 333 97 78 sponsoring@pb.pl Dział Sponsoringu tel. +48 22 333 98 88, ZAPRASZAMY do współpracy w zakresie sponsoringu Katarzyna Czapska - Project Manager tel. +48 22 333 97 77, fax +48 22 333 97 78 k.czapska@pb.pl ZAPRASZAM do udziału w Forum Profil uczestników poprzednich edycji Forum POL-LOG Tematyka Forum najbardziej interesuje przedstawicieli departamentów*: Dyrektorzy 46% Kierownicy 25% Zarząd 15% Specjaliści 9% Inne 5% Logistyki 44% Transportu i spedycji 15% Łańcucha dostaw 13% Zakupów i zaopatrzenia 11% Dystrybucji 6% Sprzedaży 5% Rozwoju i operacji 4% Inne 2% * Dane zebrane na podstawie profilu uczestników Forum w latach 2003-2008
  4. 4. Program Forum: Adres do korespondencji: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 PROGRAMFORUM-16.09.2010,czwartek 9.20 Rejestracja uczestników i poranna kawa 9.50 UROCZYSTE POWITANIE I ROZPOCZĘCIE VII FORUM POLSKIEJ LOGISTYKI POL-LOG 2010 Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu logistyką – trendy nadchodzącej dekady 10.00 NOWOCZESNY MAGAZYN – WCIĄŻ WAŻNE OGNIWO ŁAŃCUCHA DOSTAW —Rola standardów w przepływie towarów i informacji w łańcuchach dostaw —Elektroniczny Kod Produktu – skuteczne śledzenie przemieszczania produktów w łańcuchach dostaw —Kierunki zmian w wyposażeniu technologicznym nowoczesnych magazynów Efektywna optymalizacja działań w łańcuchu dostaw 10.30 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW – JEŚLI JUŻ COŚ ROBIĆ, TO ROBIĆ TO TANIEJ I WYDAJNIEJ – NOWOCZESNE METODY case study Tesco • Optymalizacja i regionalizacja w łańcuchu dostaw – najnowsze trendy w nadchodzącej dekadzie 11.00 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH – DROGA PRODUKTU DO KONSUMENTA —Tendencja do optymalizacji kosztów i centralizacji vs dostawy bezpośrednie – wady i zalety oraz implikacje —Monitoring dostępności produktu w punkcie sprzedaży detalicznej – z jakich źródeł danych warto korzystać —Oszczędności w logistyce vs przewaga konkurencyjna w sprzedaży – czy to musi oznaczać konflikt interesów 11.30 Przerwa na kawę 11.50 OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW – W JAKI SPOSÓB ŁAŃCUCH DOSTAW MOŻE STWORZYĆ WARTOŚĆ DODANĄ DLA FIRMY W NADCHODZĄCYM DZIESIĘCIOLECIU case study Danone —Wewnętrzna i zewnętrzna współpraca z poszczególnymi podmiotami w łańcuchu —Nacisk na zrównoważony rozwój —Optymalizacja kosztów i wydatków oraz poprawa bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Kluczowe znaczenie kompleksowej obsług kosztów oraz doboru optymalnych kanałów 12.20 END-TO-END NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI. NOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW case study Real,- • Początek i koniec - przedstawienie nowego konceptu, gdzie powinna się zaczynać się a gdzie kończyć odpowiedzialność „Łańcucha Dostaw” • Administrowanie danymi w logistyce produktu • Jak skutecznie zarządzać asortymentem/plano gramami oraz danymi podstawowymi produktów • Zanim znajdziesz „go” w sklepie - określanie kanałów dystrybucyjnych, negocjacje i zamówienia • Aspekty klasyczne – wydajna gospodarka Arkadiusz Dawid, Prezes Zarządu, Bonnier Business Polska dr inż. Aleksander Niemczyk, Zastępca Dyrektora ds. Rynku, Instytut Logistyki i Magazynowania Jim Hoggan, Central European Distribution Director, Tesco Jarosław Zygmunt, Kierownik Logistyki Kluczowych Klientów, Kompania Piwowarska Jos Marinus, Worldwide Logistics Network Leader, Danone Waters magazynowa oraz transport • Logistyka w sklepie czyli sprawdzanie stanów magazynowych, braków towarowych oraz uzupełnianie półek Spojrzenie przez pryzmat globalny 12.50 NAJLEPSZE ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW LOGISTYCZNYCH • Wulkan Eyjafjallajökull i nie tylko – wpływ katastrof naturalnych na transport światowy i gospodarkę • Skuteczne sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem • Alternatywne rozwiązania w transporcie – co wynika z ostatnich doświadczeń Zaproszeni Paneliści: 13.40 Lunch 14.40 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU LOGISTYCZNEGO W ZAGRANICZNYCH MISJACH WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP – MIĘDZYNARODOWY KNOW-HOW I SZANSE DLA FIRM case study Polskie Kontyngenty Wojskowe w Iraku, Afganistanie i Czadzie • Logistyka cywilna, a logistyka wojskowa – dobre praktyki warte implementacji • Rola firm cywilnych w systemie zabezpieczania logistycznego wojsk w operacjach ekspedycyjnych • Możliwości wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych RP w oparciu o potencjał i zdolności podmiotów cywilnych Efektywna optymalizacja działań w łańcuchu dostaw cd. 15.10 INTEGRACJA SIECI LOGISTYCZNEJ DYSTRYBUTORA FMCG case study Grupa Handlowa Emperia —Ewolucja przedsiębiorstwa – od grupy niezależnych firm do organizacji ogólnopolskiej —Kanały dystrybucji – ich cele biznesowe i wpływ na logistykę —Sieć Centrów Dystrybucyjnych i oddziałów oraz ich funkcje jako realizacja przyjętej strategii Najlepsze sposoby zarządzania zapasami 15.40 OPTYMALIZACJA ZAPASÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH POD POTRZEBY UTRZYMANIA RUCHU URZĄDZEŃ ORAZ MASZYN PRODUKCYJNYCH case study Orlen • Ocena istotności części zamiennych z punktu widzenia ich krytyczności dla procesu produkcyjnego • Planowanie zapotrzebowania na części zamienne (cykl remontowy, awarie) • Sposoby optymalizacji zapasów nierotujących Mateusz Piwowarczyk, Supply Chain Director, Real,- dr inż. Aleksander Niemczyk, Zastępca Dyrektora ds. Rynku, Instytut Logistyki i Magazynowania; Dariusz Walczak, Head of Operations, MGL Metro Group Logistics Polska; Operator logistyczny – drogowy; Operator logistyczny – morski; Grzegorz Gwiazdowski, Konsultant, A.T. Kearney gen. bryg. Roman Klecha, Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Krzysztof Trojanowski, Dyrektor Logistyki, Tradis Ryszard Sobański, Dyrektor, Dział Wsparcia Operacyjnego Zakupów, PKN Orlen Dawid Doliński, Starszy Specjalista ds. Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania 16-17.09.2010 case study case study case study case study case study case study dyskusja panelowa
  5. 5. www e-mail: konferencje@pb.pl www http://polskalogistyka.pb.pl 16-17.09.2010 PROGRAMFORUM-17.09.2010,piątek 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Outsourcing usług gospodarki magazynowej 10.00 OUTSOURCING USŁUG LOGISTYCZNYCH – ZA i PRZECIW – JAKIE KRYJE PUŁAPKI case study 3M • Praktyczny przewodnik po zagrożeniach i korzyściach – możliwa utrata kontroli nad procesami i zagrożone bezpieczeństwo danych a usprawnienie procesów, obniżenie aktywów i headcontu • Jak skutecznie współpracować z dostawcą usług – niesztampowa umowa kluczem powodzenia w relacjach • Które procesy i obszary można „oddać na zewnątrz” – Business Continuity Planning zawsze pod ręką Inwestycje w infrastrukturę kluczem do rozwoju usług logistyczno-transportowych 10.30 WYSTĄPIENIE TADEUSZA JARMUZIEWICZA, SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 11.00 Przerwa na kawę 11.20 PREZENTACJA WNIOSKÓW Z RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO „POLSKA: W STRONĘ NOWOCZESNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU LĄDOWEGO” Transport intermodalny – jak dziś tworzymy jutro 11.50 RYNEK TRANSPORTU INTERMODALNEGO – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU case study CTL Logistics —Doświadczenia rynków europejskich i ich odniesienie do Polski – gdzie jesteśmy dziś, dokąd zmierzamy —Dostosowanie struktury transportowej do wymogów nowoczesnej gospodarki – wyzwania legislacyjne oraz technologiczne —Zrównoważony transport w praktyce – idea poparta rachunkiem ekonomicznym 12.20 ROLA POLSKICH PORTÓW MORSKICH W KORYTARZACH PANEUROPEJSKICH W KONTEKŚCIE PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH case study Port Morski Gdynia • Charakterystyka przewozów intermodalnych w relacji Północ – Południe Europy • Inwestycje infrastrukturalne Portu Gdynia jako czynnik wzmacniający rolę portu w przewozach intermodalnych 12.50 Podsumowanie 13.00 Lunch pożegnalny na zakończenie Forum Tomasz Misztal, Dyrektor Logistyki Central East Europe, 3M Radosław Czapski, Koordynator Projektów Infrastrukturalnych, Bank Światowy Jacek Bieczek, Prezes Zarządu, CTL Logistics Jan Lewko, Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia 16.10 Przerwa na kawę Innowacyjność na rynku usług branży TSL 16.30 LOGISTYKA PRODUKTÓW SPECYFICZNYCH ORAZ WYMAGAJĄCY TRANSPORT TOWARÓW WYSOKIEJ WARTOŚCI • Analiza innowacyjnych rozwiązań w logistyce „towarów wymagających” • Nowoczesna technologia w służbie logistyka – przegląd najciekawszych rozwiązań 17.00 NOWOCZESNE KONCEPCJA WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ MIĘDZY DOSTAWCAMI A PLACÓWKAMI HANDLOWYMI METRO GROUP – REALIZACJA DOSTAW TOWARÓW Z GRUP NON-FOOD, DRY-FOOD I FRESH-FOOD case study Metro Group Logistics Polska • Jak zapewnić szybkość, jakość oraz terminowość w zarządzaniu obsługą logistyczną sieci placówek • Jak wypracować udany model współpracy z wieloma dostawcami • Innowacyjne metody zarządzania relacjami z dostawcami Nowoczesna logistyka w handlu internetowym 17.30 INNOWACYJNE SPOSOBY DOSTAW W HANDLU INTERNETOWYM e-COMMERCE W POLSCE I W EUROPIE • Oczekiwania i preferencje klientów handlu internetowego w Polsce i Europie • Oczekiwania sprzedawców handlu internetowego • Aktualna oferta dostawców usług kurierskich w Polsce dla handlu internetowego • Studia Przypadku wiodących graczy w Polsce i Europie 18.00 Zakończenie wykładów i obrad pierwszego dnia Forum 19.00 Wieczorna Gala Logistyków Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Dariusz Walczak, Head of Operations, MGL Metro Group Logistics Polska Grzegorz Gwiazdowski, Konsultant, A.T. Kearney O godz. 19.00 zapraszamy Państwa na uroczystą Wieczorną Galę Logistyków* z udziałem Prelegentów i Uczestników Forum Będzie to doskonała i unikalna okazja do nieformalnych dyskusji w sprzyjającej atmosferze, przygotowana zmyślą o ciągłej potrzebie zdobywania cennych kontaktów. * Gala odbędzie się na terenie Centrum Targowo - Kongresowego MT Polska case study case study case study case study
  6. 6. JacekBieczek–PrezesZarządu,CTLLogistics DoczasuobjęciafunkcjiPrezesaZarząduCTLLogisticsSp.zo.o.wmaju2010r.,był Prezesem Zarządu CTL Maczki–Bór Spółka z o.o., a także CTL Train Spółka z o.o. z Sosnowca. Zajmował również funkcje w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy CTL Logistics. Karierę zawodową rozpoczął w przemyśle hutniczym. Od 1998 r. związany z branżą górnictwa węgla kamiennego. Z powodzeniem przeprowadził proces prywatyzacji Kopalnii Piasku „Maczki–Bór” Spółka z o.o. z Sosnowca, która od 2001 r. weszła w skład obecnej Grupy CTL. W swojej menadżerskiej karierze wielokrotnie był współtwórcą koncepcji strategicznych, planówrestrukturyzacjiiautoremprojektówsystemówbudżetowania.Byłrównież jednymz pierwszych menadżerów w Polsce, którzy aktywizowali zarządzane przez siebie firmy na rynku licencjonowanych przewoźników kolejowych spoza Grupy PKP.AbsolwentPolitechnikiŚląskiejwGliwicachnawydzialeMetalurgiiiInżynierii Materiałowej, Podyplomowych Studiów Specjalistycznych „MASTERE” w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej i Ecole Superieure de Commerce de Toulouse z zakresu Inżynierii Finansowej i Bankowości oraz Podyplomowych Studiów zzakresuZarządzaniaFirmąnaAkademiiEkonomicznejwKatowicach. Jim Hoggan – Central European Distribution Director, Tesco Jim Hoggan jest związany z firmą od 33 lat. Swoją przygodę z Tesco rozpoczął w czasach studenckich. Pierwszą funkcją sprawowaną w strukturach firmy było objęcie roli Kierownika w programie rozwojowym. Następnie pracował na wielu stanowiskach i wielu departamentach, aby w wieku 22 lat zostać Managerem Sklepu. W 1993 roku został mianowany Dyrektorem Regionu. Zarządzał rożnymi regionami przez okres ponad 10 lat. W ciągu ostatnich 8 lat, prowadził bądź zarządzał różnymi projektami i departamentami w Biurze Głównym firmy. Następnie piastował stanowisko Dyrektora Dystrybucji ds. Produktów Świeżych i Mrożonych na obszar Wielkiej Brytanii. Przed tym, jak został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Dystrybucji na Europę Środkową, zarządzał Biurem WsparciaDystrybucjinaterenieWielkiejBrytaniiiIrlandii. Grzegorz Gwiazdowski – Konsultant, A.T. Kearney Byłodpowiedzialnyzastworzeniekoncepcjioutsourcingulogistykiklientazsektora telekomunikacyjnego, przeprowadzenie badania rynku usług kurierskich w Polsce i Europie oraz budowy taktyki sprzedażowej operatora logistycznego. Posiada ponad 5 lat doświadczenia w branży doradztwa strategicznego w A.T. Kearney, w Europejskiej Praktyce Transportu, gdzie zaczynał swoja karierę. Ma duże doświadczenie przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań obsługi klienta (magazynowanie, dystrybucja), wdrożenia projektów oraz planowaniu i rozwoju nowych usług logistycznych, szczególnie w obszarze dedykowanych rozwiązań informatycznych.JestabsolwentemSzkołyGłównejHandlowej. Prelegenci Forum: tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 Adres do korespondencji: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa RomanKlecha–SzefLogistykiInspektoratuWsparciaSiłZbrojnych Jest Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych od 2006 roku. Do jego głównych zadań należy kierowanie procesami zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP. Jest odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne i zarządzanie zasobami logistycznymi Sił Zbrojnych RP, gospodarowanie nimi oraz nadzór nad tymi procesami. Określa priorytety i sposoby realizacji zadań zabezpieczenia logistycznegoSiłZbrojnych RP. Jestrównieżprzewodniczącym resortowegozespołu ds. wdrażania systemu kontaktowania usług poza Siłami Zbrojnymi RP. Od początku swojej kariery związany jest z logistyką. Będąc dowódcą 10 Brygady Logistycznej w latach 2001 - 2006 odpowiadał za zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Kongo oraz w Czadzie. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Logistyczne iPodyplomoweStudiaOperacyjno-StrategicznewAkademiiObronyNarodowej. Tadeusz Jarmuziewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury Od 1997 poseł na Sejm III, IV, V i VI kadencji, od 23 listopada 2007 Sekretarz Stanu wMinisterstwieInfrastruktury.Zwykształceniainżynierelektryk, ukończyłstudiana Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 1993 r. zaangażował się w działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Przez rok kierował organizacją wojewódzką i przewodniczył Zarządowi Wojewódzkiemu KLD w Opolu. W 1994 r. po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną został członkiem Unii Wolności.Do2001r.pełniłfunkcjęWiceprzewodniczącegoRegionuOpolskiego.Od tego czasu działa w Platformie Obywatelskiej. Jest członkiem Zarządu Regionu. 13 stycznia 2006 r. został rzecznikiem w gabinecie cieni PO odpowiedzialnym za infrastrukturę.Specjalizujesięwproblemachtelekomunikacji.Wlatach1994-1997 zasiadał w radzie miasta Opola. W wyborach do Sejmu w 1997 r. uzyskał mandat poselski jako kandydat UW w województwie opolskim. W wyborach w 2001 r. ponownie został posłem, tym razem jako kandydat PO. Po raz kolejny mandat uzyskał w wyborach w 2005 r. W Sejmie V kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po razczwarty został Posłem. Dawid Doliński – Starszy Specjalista ds. Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania Konsultantzzakresuzarządzania zapasami i magazynowania w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki z zakresu controlingu logistycznego, zarządzania zapasami, prognozowania i symulacji, ekonometrii. Wykonawca lub kierownik wielu projektów usprawniających procesy w obszarze zarządzania zapasami oraz dystrybucji, w tym m. in. dla POLKOMTELS.A., KGHM S.A., JUTRZENKA COLIAN S.A., PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o. o., NUTRICIA Poland Sp. z o.o.; PHILIPS Lighting Poland S.A., ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., UNILEVER Polska S.A. Współautor autorskiej aplikacji MonZa wspierającej procesy podejmowania decyzji w obszarze zarządzania zapasami. Uczestnik wielu konferencji i forum z obszaru optymalizacji sieci dystrybucji i łańcuchów dostaw, procesówzakupowychizaopatrzeniowych,atakżetrenerszkoleniowy. Radosław Czapski – Koordynator Projektów Infrastrukturalnych, Bank Światowy Pracuje w Banku Światowym od 2004 jako koordynator projektów infrastrukturalnych koncentrując się na przedsięwzięciach w infrastrukturze transportowej oraz rozwoju innowacyjnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w Polsce i ‘nowych’ krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poprzednio przez prawie pięć lat w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBOiR, Bank Światowy, UE). Prowadził projekty dotyczące rozwoju infrastruktury oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem i realizacją nowatorskich koncepcji realizacji inwestycji w drogownictwie i gospodarce komunalnej z wykorzystaniem mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego, a także uczestniczył w pracach nad prawodawstwem związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym. Wcześniej podczas ponad ośmioletniej pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień sektorowych i realizacji projektów pomocowych finansowanych ze środków UE w branżach przemysłowych oraz związanych z infrastrukturą, szczególnie transportową, ale także energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowymdyplomemMBA. Jan Lewko – Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ze swoją firmą związany od ponad 20 lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w ówczesnym Terminalu Kontenerowym Gdynia, następnie pracował w Terminalu Masowym oraz w Terminalu Drobnicowym portu gdyńskiego. Od roku 1992 zatrudniony w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia w utworzonym wówczas dziale marketingu. Od roku 1995 pełni funkcję kierownika tego działu, potem zostaje Pełnomocnikiem Zarządu – Szefem Biura Marketingu. Od kilku lat przewodniczy Radzie Nadzorczej „Spedcont” Sp. z o.o. – operatora transportu intermodalnego. Reprezentuje Port Gdynia w organizacjach Cruise Europe, Cruise Baltic , Baltic Ports Organisation , Izba Bawełny, Biuro Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu. Odpowiadaza marketing Portu Gdynia, od kilku latrównieżza zagadnienia związane z planowaniem rozwoju portu jak też nadzoruje projekty badawcze współfinansowane ze środków unijnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomiki Transportu na kierunku Transport Morski. Uczestniczył w kursach organizowanych przezWorld Maritime University w Malmoe – w zakresie marketingu portowego, a także szkoleniach z Port Marketing ManagementwAntwerpiiorazSztokholmie.
  7. 7. www e-mail: konferencje@pb.pl www http://polskalogistyka.pb.pl dr inż. Aleksander Niemczyk - Zastępca Dyrektora ds. Rynku, Instytut Logistyki i Magazynowania Kieruje lub nadzoruje prace badawczo - rozwojowe wdrażane w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się głównie problematyką zarządzania łańcuchami dostaw, magazynowania, wykorzystania automatycznej identyfikacji i systemów informatycznych. Jest autorem licznych publikacji. Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Logistyki, Centrum Edukacji Logistycznej oraz gościnnie w Technische Hochschule Wildau (Niemcy). Bierze aktywny udział w szeregu konferencjikrajowychimiędzynarodowych. MateuszPiwowarczyk– SupplyChainDirector,Real,- Posiada wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej. Po ukończeniu studiów pracowałwdziałachmarketinguisprzedaży,m.in.wRainecowKrakowieorazProair GMBH w Kaliningradzie. W 1997 r. dołączył do firmy Ahold&Allkauf PolskaSp. z o.o. jako Specjalista ds. Administracji Systemu G.O.L.D. W następnym roku na dłużej związał się z firmą Tesco, jako Konsultant i Retail Project Manager ds. Zarządzania Systemami Informacyjnymi. W 2002 r. został mianowany Zastępcą Dyrektora ds. IT i Project Managerem ds. Integracji Centralnego Systemu Raportującego w Grupie Empik Sp. z o.o. Od 2003 r. zajmuje się zagadnieniami związanymi z Łańcuchem Dostaw – pracował dla: Tesco, Pieriekrostok (Rosja), MosMart (Rosja), Santa House (Rosja). We wrześniu 2009 r. dołączył do firmy Real, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw, przygotowywanie długoterminowych planów oraz ichwdrożeniaiimplementację.JestabsolwentemPolitechnikiKrakowskiej. Jarosław Zygmunt – Kierownik Logistyki Kluczowych Klientów, Kompania Piwowarska Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Marketingowo- Logistycznych studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w finansach, sprzedaży, logistyce i dystrybucji. Pracował dla firm produkcyjnych FMCG (Masterfoods Polska, LU/Danone) oraz sieci handlowych (Tesco). Zajmował się realizacją projektów optymalizacji kosztowej procesów logistycznych i sprzedażowych (w tym S&OP, RTM). Uczestniczył wprocesachM&A. DariuszWalczak– HeadofOperations,MGLMetroGroupLogisticsPolska Ryszard Sobański – Dyrektor, Dział Wsparcia Operacyjnego Zakupów, PKN Orlen SA Od 1996 roku pracownik Petrochemii Płock S.A, obecnie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Kierował działami: Obsługi Dostawy, Logistyki i Zaopatrzenia orazWsparcia Logistycznego. Od 2009 roku Dyrektor Działu Wsparcia OperacyjnegoZakupów odpowiedzialnyzazakupyusługlogistycznych PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej, magazyny w GK ORLEN, obsługę zamówień i rozliczania transakcji zakupowych. W przedsiębiorstwie realizował szereg projektów, z których najważniejsze to: centralizacja zakupów logistycznych w GK ORLEN, organizacja systemu dystrybucji nagród VITAY na stacjach paliw ORLEN, restrukturyzacja magazynów materiałowych. Aktualnie wdraża projekt optymalizacji poziomu zapasów materiałowych oraz centralizacji magazynowania w Grupie Kapitałowej ORLEN. JosMarinus–WorldwideLogisticsNetworkLeader,DanoneWaters Pracuje w DANONE Waters jako Worldwide logistics network leader. Prezydent stowarzyszenia logistycznego Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB) – Belgia. Wice Prezydent Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Współtwórca inicjatywy „Leaders in Supply Chain” powołanej w krajach Beneluxu przez VIB iABCAL(Belgia)vLm(Holandia)orazCILT(WielkaBrytania) TomaszMisztal–DyrektorLogistykiCentralEastEurope,3M Jest absolwentem Uniwerstytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego, kierunku HandelZagraniczny. Od 15 latzwiązanyjestz globalnym koncernem 3M, posiada doświadcznie w Logistyce, Jakości, LeanSixSigma, przez3 lata był Dyrektorem Handlowym. Obecnie jest Dyrektorem Logistyki Regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest odpowiedzialny za stworzenie oraz wdrożenie nowoczesnego procesu obsługi Klienta, dystrybucji produktów, planowania oraz optymalizacjikosztówizapasu. Krzysztof Trojanowski – Dyrektor Logistyki, Tradis Sp.zo.o. Od 2004 roku w Grupie HandlowejEmperia (wcześniej EldoradoSA), w tym od 2006 roku jako Dyrektor Logistyki. Uczestnik procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych firmy w ostatnich latach. Jest absolwentem UMCS w zakresie Ekonomii oraz KUL w zakresie Prawa. Przygotował i obronił doktorat z zakresu restrukturyzacji i zarządzania strategicznego przedsiębiorstw. Członek zespołów badawczych,autorpublikacjinaukowych,wykładowca.
  8. 8. formularz zgłoszeniowy 1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................. 2. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................. 3. Firma: ................................................................................................................................................................... Ulica: ........................................................................................................................................................................ Kod pocztowy: ......................................................Miasto: ......................................................................................... Tel: .......................................................................... Fax: .......................................................................................... E-mail: ......................................................................................................................................................... 4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy: .............................................................................................................................................................. Siedziba: .................................................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................................................ NIP: ........................................................................................................................................................................... 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko: .......................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................ Tel: .......................................................................... Fax: .......................................................................................... E-mail: ....................................................................................................................................................................... pieczątka i podpis www 16-17 września 2010 Wyślij dziś na nr faksu 022 333 97 78 Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi 1 195 PLN + 22% VAT 2. Cena uczestnictwa w Forum obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz udział w Wieczornej Gali Logistyków 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby tylko w Wieczornej Gali Logistyków wynosi 495 PLN + 22% VAT 4. Przesłanie do Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie formularza on-line na stronie http://polskalogistyka.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. 5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Forum. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A. PL 54 2250 0001 0000 0040 0005 1253 Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa Jako tytuł przelewu prosimy podać "VII Forum Polska Logistyka POL-LOG 2010" 7. W przypadku rezygnacji do 26 sierpnia 2010 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 50% opłaty za udział – 597,50 PLN + 22% VAT 8. W przypadku rezygnacji po 26 sierpnia 2010 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 11. Zamiast zgłoszonej osoby w Forum lub wieczornej Gali Logistyków może wziąć udział inny pracownik firmy 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Forum oraz do odwołania Forum i Wieczornej Gali Logistyków Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55- 210,REGON:011823316,kapitałzakładowy:2000000,00PLN Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Informedia. Wyrażającemu zgodę na przetwarzaniedanychosobowychprzysługujeprawokontroliprzetwarzaniadanych,którejejdotyczą,wtymtakżeprawoichpoprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa www http://polskalogistyka.pb.pl e-mail: konferencje@pb.pl tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 ¨ ¨TAK, chcę wziąć udział tylko w Wieczornej Gali Logistyków cena 495 PLN + 22% VAT za udział tylko w Wieczornej Gali Logistyków ¨TAK, chcę wziąć udział w VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki i jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML) cena 0 PLN – za udział w VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki dla pierwszych 30 firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki PSML (jeden przedstawiciel z firmy). Wstęp na Wieczorną Galę płatny dodatkowo. ¨chcę otrzymać więcej informacji o VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki ¨ TAK, chcę wziąć udział w VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki cena 1 195 PLN + 22% VAT za udział w VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki i Wieczornej Gali Logistyków TAK, NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym Forum, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do branży logistycznej MIEJSCE FORUM: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa www.mtpolska.com.pl VII Forum Polskich Menedżerów Logistyki

×