Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tno Presentatie, Organisaties In Verandering 19 April 2010

1,001 views

Published on

De TNO presentatie op de 1e netwerkbijeenkomst

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tno Presentatie, Organisaties In Verandering 19 April 2010

 1. 1. Verhogen Productiviteit Maakindustrie • verkorting doorlooptijd – proces Flow • verhoging productiviteit & reductie verspilling Gu van Rhijn TNO Arbeidsproductiviteit gu.vanrhijn@tno.nl Organisaties in verandering, 19 april 2010 Ontwikkelingen in de industrie • Grilligheid neemt toe: flexibiliteit is cruciaal ! • Druk op kosten en levertijden • Arbeidsmarkt • Waar produceren ? • Vragen over verhogen productiviteit en flexibiliteit • Proces verbetering • Slimme roosters • Het nieuwe werken • Langer doorwerken • … 2 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 1
 2. 2. Aan de slag in de maakindustrie • beginnen bij het productie concept • beginnen op de werkplek 3 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Hoe ? • Go vanuit Management • Werksessies in het bedrijf • Betrokkenheid medewerkers • Betrokkenheid disciplines: engineering, planning, logistiek, operations, productontwikkeling • Voorbeeld orders / product(en) • Transparant maken primaire proces (meetbaar maken) • Doorvoeren quick wins op de werkvloer en ook vieren • Trekker vanuit operations, support vanuit procesengineering 4 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 2
 3. 3. Veranderen van ‘productie concept’ ‘Push’ ‘Pull’ • Van boven af geregeld • vraaggestuurd • wachten, irritatie • ‘de order helpt zich zelf • weinig doorstroming door het systeem’ • met spelregels • meer doorstroming 5 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Iedere onderneming heeft een ‘pijplijn’ Klant Toelever keten orderdoorlooptijd € € € Eerst proces op orde ! Verkorten doorlooptijd: • minder overwerk of inhuur flex krachten • minder kosten orderdoorlooptijd • lucht in levertijd 6 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 3
 4. 4. “Ga op de order zitten en vraag je af: hoe stroom ik door de onderneming?” Klant Toelever keten orderdoorlooptijd Korte levertijd kwaliteit € € € kosten • Vaak (sub)optimalisatie op afdelingen i.p.v. over de orderdoorlooptijd Hoge flexibiliteit • In praktijk veel wachttijd op kritieke pad doorlooptijd Korte time-to-market • Veel orders tegelijk in productie → inefficient, ruimtebeslag, switchen • Levering materiaal en onderdelen te weinig afgestemd op verbruik • Te veel kapitaalsbeslag: WIP • Niet alleen bij u zelf maar ook bij toeleveranciers 7 Mensen zijn hard en druk organisaties in veranderingstroomt niet door Verhogen productiviteit in industrie, bezig maar het april 2010 Meetbaar maken orderdoorlooptijd order identificatie: VOORBEELD Het kritieke pad: Processen : p ro jec te n te k en- ink o o p / Levering p la atw e rk sa me nst. mo nte ren mo ntere n teste n+ vz b ure au k ame r W VB laserw erk lass. b a an frame mec ha n. elek tro gere ed Gereedheidtijdstip Doorlooptijd (Dp) 24 40 16 100 80 32 72 48 40 Tijd aan order 8 24 8 ? 40 24 32 24 38 gew erkt (Bp) Opslokpercentage 5% 9% 4% 22% 18% 7% 17% 11% 9% (Dp/D) x 100% 67% 40 % 50% ? 50% 25% 56% 50% 5% Relatieve wachttijd (Dp-Bp)/D p x 100% Totale doorlooptijd D: 452 uur Totale bewerkingstijd Bp: 198 uur Totale wacht tijd : 254 uur (56%) 8 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 4
 5. 5. Orders tegelijk in productie en doorlooptijd Huidige situatie Gewenste situatie Aantal orders Aantal orders tegelijk in productie tegelijk in productie Maximale capaciteit (in uren ) Capaciteit tijd tijd DA DA DB Start gereed DB order B order B Orderdoorlooptijd 9 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Neopost: opzet flexibele assemblagelijn Neopost • Neopost is onderdeel van Neopost SA (Frankrijk) • Ontwikkelaar en producent van envelop vulmachines (10.000 per jaar) • 300 medewerkers in Nederland Aanleiding: Introductie nieuw product vraagt om nieuwe flexibele assemblagelijn met de volgende randvoorwaarden: • Flexibel in aantallen: output 20 tot maximaal 40 machines per dag (voorheen 16 machines): totaal 4000 per jaar • Flexibel in product: Mix van 3 verschillende typen machines • Inpassen in beschikbare ruimte 10 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 5
 6. 6. Neopost: oude assemblagelijn hoofdstroom Stap 1: routing van onderdelen naar Stap 2: inventarisatie knelpunten voormontage of eindlijn huidige situatie 11 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Stap 2: Checklist Lean Manufacturing Reductie verspilling, alles wat kosten en tijd toevoegt zonder waarde toe te voegen 1. Te veel produceren; niet bedoeld voor direct verbruik 2. Wachten; tussen processen of tijdens processen 3. Extra transport; materiaal meer verplaatsen dan nodig, vaak door slechte lay-out 4. Extra bewerken; meer aan het product doen dan nodig, opmeten, bewerken, controle, aanpassen, controle, etc 5. Opslag; te veel ruw materiaal, WIP en gereed product 6. Te veel bewegen; heen en weer in de productie, zoeken onderdelen, gereedschap, hulpmiddelen, informatie, etc 7. Fouten; afkeur en herstelbewerkingen 8. Niet benutten van kennis en ervaring van medewerkers 12 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 6
 7. 7. Neopost: stap 2 knelpunten oude inrichting • Geen fysieke scheiding tussen aanvoer materiaal-werken • Materiaal opslag onder de lijn • Zware bakken met teveel materiaal, niet volgens behoefte klantvraag • Batch gewijs bouwen in plaats van one piece flow 13 •Verhogen productiviteit in industrie, in plaats verandering april 2010 individuele targets organisaties in van teamwork Neopost: Stap 3 opzet nieuwe assemblagelijn Voormontage bovenframe Testen en inblikken Inpakken Montage bovenframe Montage onderframe Voormontage onderframe 14 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 7
 8. 8. Neopost: stap 4: inrichting en organisatie nieuwe lijn VM18 VM19 VM20 VM21 VM22 VM23 VM24 VM25 IB4 PT4 FT4 IB3 PT3 FT3 IB2 PT2 FT2 BF1 BF2 BF3 BF4 IB1 PT1 FT1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 VM7 VM8 VM9 VM10 VM11 VM12 VM13 VM14 VM15 VM16 VM17 15 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Inzetbaarheidsmatrix: meer flexibiliteit en inzicht in competenties en opleidingsplan kan de taak niet  kan de taak onder begleiding kan de taak zelfstandig potentie om anderen te trainen minimaal kan anderen trainen controleren/aftekenen/boren              sub-assembly         Hydrauliek montage          frame montage           options montage           ringleiding montage           pomp/blower montage               afmontage              electra/electronica                     testen                    schoonmaken/inpakken                 16 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 8
 9. 9. Neopost: stap 5 realisatie nieuwe assemblagelijn 17 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Neopost: resultaten Stelling oud Ergomix sessie Stelling nieuw • Voorraad stellingen in nieuwe situatie wordt door 75% als beter/veel beter ervaren. 18 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 9
 10. 10. Resultaten Neopost • Team verantwoordelijk voor resultaat • Teamleden flexen tussen werkplekken • Demand flow: inzet meer of minder mensen afhankelijk van klantvraag • Materiaal hoeveelheid op basis van verbruik (pull in plaats van push) • Voormontage direct gekoppeld aan eindlijn • Kwaliteitscontrole geintegreerd al tijdens het werk in de lijn door de mensen zelf Maximale capaciteit efficiency Aantal bufferplaaten tussen werkplekken + 150% + 25% 40 -87% 7 of 16 oud nieuw 8 1 19 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Beginnen bij de werkplek…. 20 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 10
 11. 11. Waarom dit project? 5S – orde en netheid op de werkplek • Efficient kunnen uitvoeren van werkzaamheden (zowel op kantoor als in productie) • Focus op activiteiten die waarde toevoegen (minder zoeken, lopen, ontstapelen, opnieuw aanschaffen, etc) • Eenduidigheid, allen volgens dezelfde spelregels van het huis (ONS huis) • Uitstraling van professionele organisatie, voor klanten en anderen • ………………. niet zomaar een keertje, maar in standhouden!!! 21 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Voorbeelden 5S 22 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 11
 12. 12. Reductie extra handling èn fysieke belasting 23 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Wanneer zijn we bereid om iets te veranderen? • Wanneer we het NUT er van inzien • Wanneer we de BEREIDHEID hebben om het anders te doen • Wanneer we het VERMOGEN hebben om het anders te doen 24 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 12
 13. 13. Welke dingen hebben we nodig op een werkplek ? • Machine • Verlichting • Materiaal aanvoerlocatie • Afzuiging • Materiaal afvoerlocatie • Smeermiddelen • Gereedschap + opslag • Transportvoorziening • Spanmiddelen + opslag • Mal • Hijsvoorziening • Bevestigingsartikelen • Meetmiddelen • Etc. • Afvalbak • Orderinformatie • Radio??? • Tekening • Kalender??? • Werkinstructie • Lege koffiebekertjes??? • Schoonmaakmiddelen • Foto van je vriend(in)??? • Pamflet met kritiek op je baas??? • etc Randvoorwaarde: Eerst werkplekken ordenen volgens logische procesflow, daarna de werkplekken 25 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Aanpak, 5S • SCHEIDEN, alles wat niet nodig is verwijderen • SORTEREN, de dingen die wel nodig zijn op de juiste plaats leggen / ordenen zodat deze direct voorhanden zijn tijdens het uitvoeren van de klus • SCHOONMAKEN, werkplekken, gereedschap, hulpmiddelen en rommel verwijderen • STANDAARDISEREN, op alle plekken volgens dezelfde werkwijze • SYSTEMATISEREN – STIMULEREN, dagelijks uitvoeren en periodiek evalueren en omzetten in verbeteracties 26 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 13
 14. 14. Scheiden van materiaal, gereedschap en hulpmiddelen op werkplek • Blijft, nader te ordenen • Onduidelijk, parkeren, nader uitzoeken, besluit • Verwijderen, afvoeren 27 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Borden in afdelingen, visualisatie voortgang 5S – Bedrijf – Afdeling Oud Nieuw Aktielijst wie gereed 1 --------- ---- -------- 2 --------- ---- -------- 3 --------- ---- -------- 4 --------- ---- -------- 28 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 14
 15. 15. Meer weten over cases ? Ervaringen bij ca. 200 bedrijven: • Kortere doorlooptijd, 25 - 80% • Hogere productiviteit, 15 - 40% • Verlaging (tussen)voorraad, 25 - 50% • 5-10% lagere arbeidskosten (minder overwerk) • Hogere flexibiliteit, lagere besturingslast • Kwaliteit van product en proces • Betere werksituatie, ergonomie werkplek • Betere afstemming ontwerp - productie • Motivatie van personeel, interne communicatie 29 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 Hoe ? • Go vanuit Management • Werksessies in het bedrijf • Betrokkenheid medewerkers • Betrokkenheid disciplines: engineering, planning, logistiek, operations, productontwikkeling • Voorbeeld orders / product(en) • Transparant maken primaire proces (meetbaar maken) • Doorvoeren quick wins op de werkvloer en ook vieren • Trekker vanuit operations, support vanuit procesengineering 30 Verhogen productiviteit in industrie, organisaties in verandering april 2010 15

×