Farah

1,319 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Farah

  1. 1. SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES SKILLFUL PROBLEM SOLVINGNAMA : NUR FARHANA BT DAGLON DOL HAMIDNO MATRIK : D20081032214PROGRAM : PENDIDIKAN MATEMATIKPENSYARAH : PROF. DR. MARZITA PUTEH
  2. 2. KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAHTAJUK: MASALAH YANG DIHADAPI GURU DALAM MENCAPAI PENGAJARAN YANG BERKESAN: KUALITI PENGAJARAN 1. Apakah masalah tersebut? Kualiti pengajaran ini adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru untuk memberikan pengajaran yang berkesan. Masalah ini adalah kritikal kerana apabila seseorang guru itu gagal dalam memberikan pengajaran yang berkesan, maka para pelajarnya akan terabai sekaligus tidak mencapai objektif pengajaran yang telah disediakan. Masalah kualiti pengajaran ini timbul sebelum, semasa dan selepas pengajaran. 2. Mengapa wujudnya masalah ini? Masalah yang timbul sebelum pengajaran adalah persediaan mengajar guru itu sendiri sebelum pengajaran dilaksanakan. Kebanyakan guru gagal dalam persediaan mengajar ini dan telah mengakibatkan guru gagal memberikan pengajaran yang lebih berkesan. Masalah semasa pengajaran pula datangnya dari sikap guru itu sendiri. Mengajar sambil lewa, syok sendiri, tidak bersedia atau tidak berpengetahuan dan tidak berkemahiran dalam bidangnya, serta tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran akan menyebabkan pelajar mudah bosan dengan pengajaran guru tersebut, objektif pengajaran tidak dapat dicapai sepenuhnya dan pelbagai lagi masalah yang akan timbul dalam memberikan pengajaran yang lebih berkesan. Masalah selepas pengajaran adalah membuat refleksi proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan guru tidak menilai diri sendiri sama ada pengajaran yang telah dilaksanakan berkesan ataupun tidak. Ini amat penting dalam mengetahui keupayaan pelajar dalam pembelajaran mereka dan penting bagi guru untuk merancang pengajaran yang berikutnya dengan kaedah yang lebih bersesuaian bagi tahap pelajar.
  3. 3. MASALAH: MASALAH YANG DIHADAPI GURU DALAM MENCAPAI PENGAJARAN YANG BERKESAN: KUALITI PENGAJARANLANGKAH 1: Guru perlu bersedia dengan persediaan mengajar dari segi ABM, rancanganmengajar serta menetapkan objektif yang perlu dicapai semasa pengajaran dilaksanakan.Pengajaran matematik yang berkesan perlu memenuhi beberapa langkah penting seperti berikut: Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisi.t Mengenalpasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skim matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. Kelebihan Kelemahan 1. Dapat membantu guru menganggar 1. Gagal memberikan pengajaran yang masa yang diperlukan oleh setiap tajuk berkesan yang akan diajar dengan lebih baik. 2. Guru gagal mengajar dengan sistematik 2. Guru dapat mengajar dengan yakin dan dan yakin akan menyampaikan segala maklumat yang ingin disampaikan
  4. 4. LANGKAH 2: Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep. Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan yang untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dikalangan pelajar. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti luar kelas. Kelebihan Kelemahan1. Pelajar tidak akan mudah bosan dengan 1. Kaedah pengajaran dengan pengajaran guru. menggunakan komputer tidak dapat2. Objektif pengajaran akan tercapai. dilaksanakan kerana kekurangan bahan3. Dapat meningkatkan kefahaman pelajar sokongan di sekolah. terhadap pembelajaran mereka.
  5. 5. LANGKAH 3: Guru perlu membuat refleksi proses pengajaran dan pembelajaran. Kebiasaannya pada masa sekarang, tidak ramai guru yang mengenang kembali prosespembelajaran dan pengajaran yang telah dilaksanakan dan menilai diri sendiri sama adapengajaran yang telah dilaksanakan itu berkesan mahupun tidak. Ini amat penting dalammengetahui keupayaan pelajar dalam pembelajaran mereka. Ini juga penting bagi guru untukmerancang pengajaran yang berikutnya dengan kaedah yang lebih bersesuaian bagi tahap pelajar. Refleksi ini juga digunakan untuk guru melihat perkembangan diri sendiri dalam posespengajaran ini. Refleksi dapat dibuat dengan guru merenung kembali proses pengajaran danpembelajaran selepas selesai pengajaran, menulis kekuatan dan kelemahan proses pengajarandan pembelajaran serta menulis strategi untuk mengatasi kelemahan diri sendiri. Ini akanmendorong guru tersebut dalam memperbaiki diri sendiri serta meningkatkan keupayaan gurutersebut dalam melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Kelebihan Kelemahan 1. Sebagai rujukan guru. 1. 2. Guru dapat menilai diri mereka sama ada mereka telah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik mahupun tidak. 3. Dapat merangka kaedah yang lain sekiranya kaedah yang digunakan sebelum ini gagal setelah dilaksanakan.
  6. 6. Berdasarkan ketiga-tiga langkah yang telah dikemukakan, langkah yang terbaik untuk mengatasimasalah yang dihadapi oleh guru dalam mencapai pengajaran yang berkesan khususnya dalamaspek kualiti pengajaran adalah: Langkah 2 Langkah 1 Langkah 3 Penyelesaian Terbaik: Langkah 2 : Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaranPenyelesaian terbaik adalah dengan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Ini adalah bertujuan: Pelajar tidak mudah bosan dengan pengajaran guru. Pelajar dapat belajar dengan sama rata walaupun perbezaan tahap pembelajaran Guru mendapat kepuasan mengajar apabila pelajarnya memahami maklumat atau pengajaran yang disampaikan olehnya. Pelajar dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam sesuatu topik.
  7. 7. Diharapkan agar guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk tujuan yang lebihbaik. Penggunaan kaedah pengajaran yang pelbagai diharap dapat membantu pelajar dalammemahami sesuatu konsep pelajaran serta memudahkan mereka dalam pembelajaran. Mengajar yang berkesan adalah agenda utama bagi seseorang guru tersebut.Keberkesanan dan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepadakemampuan dan kebijaksanaan guru untuk mentafsir, merancang dan menyampaikankandungan pelajaran serta kemampuan guru tersebut untuk membimbing pelajar hinggatercapai objektif pengajaran yang telah ditentukan.

×