Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gemius audience BiH novembar 2011

735 views

Published on

Posjećenost web stranica u BiH prema Gemius Audience - novembar 2011

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gemius audience BiH novembar 2011

  1. 1. Objava za javnost Sarajevo, 21.12.2011. Preglednici su važan kanal poĉetka posjeta internet stranicaRiječi, pojmovi ili fraze koje je putem interneta danas uobičajeno tražiti, čine čest načinpristupa pojedinim internet stranicama. Prema podacima istraživanja mjerenja posjećenostibosankohercegovačkih internet stranica (gemiusAudience) više od 38% ukupnih posjetainternet stranicama, koje učestvuju u istraživanju gemiusAudience, započne unosom određeneriječi u pretraživač (search engine). U septembru 2011. je na takav način započelo 38,8% svihposjeta internet stranicama, u oktobru 2011. 38,7%, a u novembru 2011. 38,0%.Međutim, većina posjeta internet stranicama započinje neposrednim upisom linka u webpreglednik (browser). Udio takvog načina početka posjete internet stranicama, premagemiusAudience podacima, je u posmatranim mjesecima gotovo 45% (44,4% u septembru,43,9% u oktobru i 43,5% u novembru). Unosom direktnog linka dobivamo informaciju olojalnosti posjetilaca i prepoznatljivosti pojedine internet stranice i njene domene.Neznatan porast bilježi posjeta generisana putem linkova porijeklom sa drugih internetstranica. U ovu grupu možemo svrstati posjetu generisanu oglašavanjem na drugim internetstranicama, socijalnim mrežama i partnerskim servisima.Slika 1: Način početka posjete internet stranica, koje učestvuju u gemiusAudience istraživanju(Izvor: GemiusAudience 2011.) Neposredni ulasci Pretraživači Link putem druge stranice 44,40% 43,90% 43,50% 38,80% 38,70% 38,00% 16,70% 17,30% 18,40% Septembar Oktobar Novembar
  2. 2. 2Udio posjeta internet stranica koje počinju upisom riječi u pretraživače je uporediv u posljednjatri mjeseca. Pomoću podataka istraživanja gemiusAudience smo dobili i najčešće tražene riječiputem pretraživača, kojima započinje određeni udio posjeta internet stranica uključenih uistraživanje.Slika 2: 20 najčešće upisanih riječi u pretraživače, sa kojima su počele posjete internetstranicama, koje učestvuju u gemiusAudience istraživanju. (Izvor: GemiusAudience 2011.) Septembar Oktobar Novembar 1 dnevni avaz dnevni avaz dnevni avaz 2 pik.ba pik.ba pik.ba 3 sarajevo x sarajevo x sarajevo x 4 avaz avaz avaz 5 pik pik pik 6 igre igre igre 7 vicevi vicevi vicevi 8 sportsport.ba sportsport.ba sportsport.ba 9 posao.ba avaz.ba pik ba 10 dnevni avaz.ba pik ba posao.ba 11 pik ba posao.ba trazim 12 avaz.ba sarajevo x com rtrs 13 sarajevo x com dnevni avaz.ba sarajevo x com 14 sportsport sportsport avaz.ba 15 sarajevox sarajevox avaz ba 16 sarajevo-x sarajevo-x sportsport 17 sarajevo-x.com sarajevo-x.com dnevni avaz oglasi 18 dnevniavaz dnevniavaz sarajevox 19 www.pik.ba www.pik.ba sarajevo-x 20 livno online livno sarajevo-x.com
  3. 3. 3Prema GemiusAudience podacima u mjesecu novembru 2011. među 76 mjerenih stranicadoseg iznosi 847.947 BiH internet korisnika u dobi 15+. Najveći doseg u novembru međumjerenim stranicama su imali: pik.ba, sarajevo-x.com, avaz.ba, blogger.ba i sportsport.baZa sve dodatne informacije i prijave za učešće u istraživanju obratite se na broj 061 270 662,putem jasmin.maric@valicon.net i linkahttp://www.valicon.net/ba/gemius/gemius_audience_projekat/. *POSJEĆENOST BOSANSKOHERCEGOVAĈKIH INTERNET STRANICA ZA MJESEC NOVEMBAR 2011 Procjenjeni Broj dodatni stvarnih Doseg Pozicija Internet stranica doseg iz posjetil (BiH) inostranstva* ca (BiH) 1 pik.ba 416.897 29,70% 187.630 2 sarajevo-x.com 409.242 29,16% 314.145 3 avaz.ba 308.006 21,94% 207.146 4 blogger.ba 255.232 18,18% 399.457 5 sportsport.ba 161.961 11,54% 59.285 6 source.ba 125.691 8,95% 42.330 7 dernek.ba 115.922 8,26% 122.103 8 cafe.ba 115.919 8,26% 119.768 9 nezavisne.com 114.600 8,16% 108.366 10 ekskluziva.ba 99.963 7,12% 25.427 11 posao.ba 97.675 6,96% 12.311 12 hitovi.ba 97.146 6,92% 216.204 13 market.ba 81.246 5,79% 23.893 14 hercegovina.info 80.873 5,76% 53.277 15 infobar.ba 75.735 5,40% 23.094 16 scsport.ba 70.859 5,05% 17.342 17 gamers.ba 69.740 4,97% 62.205 18 bhtelecom.ba/imenik 68.054 4,85% 7.516 19 radiosarajevo.ba 66.176 4,71% 25.025 20 igre.co.ba 64.776 4,61% 85.825 21 autopijaca.ba 61.260 4,36% 8.507 22 ringeraja.ba 57.694 4,11% 69.250 23 kip.ba 54.844 3,91% 24.026 24 sutra.ba 43.746 3,12% 21.002
  4. 4. 4 Procjenjeni Broj dodatni stvarnih DosegPozicija Internet stranica doseg iz posjetil (BiH) inostranstva* ca (BiH) 25 vicevi.net 43.176 3,08% 75.973 26 ekupon.ba 42.737 3,04% 3.290 27 tip.ba 40.779 2,91% 12.503 28 sportin.ba 39.798 2,84% 17.117 29 download.ba 38.826 2,77% 48.240 30 bhtuning.com 37.911 2,70% 50.461 31 informer.ba 37.052 2,64% 10.336 32 cinemacity.ba 35.054 2,50% 1.469 33 cazin.net 33.510 2,39% 20.108 34 hayat.ba 29.443 2,10% 18.287 35 uskportal.ba 27.413 1,95% 9.372 36 bosanskikuhar.ba 25.228 1,80% 31.594 37 vecernji.ba 23.767 1,69% 14.126 38 ljepota.ba 22.696 1,62% 29.037 39 nasigurno.com 22.242 1,58% 17.128 40 teen.ba 20.895 1,49% 23.264 41 sport.ba 20.497 1,46% 9.325 42 city.ba 19.854 1,41% 2.639 43 livno-online.com 19.196 1,37% 15.924 44 tvsa.ba 19.048 1,36% 5.741 45 nekretnine365.com 18.007 1,28% 42.156 46 automarket.ba 17.348 1,24% 4.690 47 superoglasi.ba 15.334 1,09% 3.273 48 port.ba 14.810 1,06% 7.052 49 medicinabih.info 14.535 1,04% 39.693 50 sonar.ba 14.389 1,03% 4.177 51 sodalive.ba 14.274 1,02% 3.381 52 body.ba 13.644 0,97% 10.253 53 slobodna-bosna.ba 13.518 0,96% 7.423 54 teve.ba 13.297 0,95% 8.457 55 kupikartu.ba 12.228 0,87% 1.006 56 bhdani.com 12.083 0,86% 8.626 57 rtvslon.ba 12.052 0,86% 2.791 58 auti.ba 11.953 0,85% 2.241 59 jabuka.tv 11.405 0,81% 5.352 60 konkursi.ba 10.703 0,76% 579
  5. 5. 5 Procjenjeni Broj dodatni stvarnih Doseg Pozicija Internet stranica doseg iz posjetil (BiH) inostranstva* ca (BiH) 61 bistrobih.ba 10.258 0,73% 7.529 62 gracija.ba 10.116 0,72% 5.353 63 gusto.ba 9.781 0,70% 16.896 64 newsarea.com.ba 9.126 0,65% 486 65 seebiz.net 8.540 0,61% 6.027 66 cars24.ba 7.770 0,55% 1.940 67 indikator.ba 7.678 0,55% 2.063 68 funzona.com.ba 7.596 0,54% 339 69 prostor.ba 7.539 0,54% 1.536 70 info-market.ba 7.433 0,53% 3.911 71 bh-pravnici.com 6.994 0,50% 388 72 ZenicaOnline 6.527 0,47% 2.952 73 lifezona.com.ba 6.207 0,44% 636 74 roditeljstvo.com 5.687 0,41% 7.466 75 efm.ba 5.432 0,39% 2.078 76 veza.ba 4.163 0,30% 545 Izvor: gemiusAudience, Bosna i Hercegovina, novembar 2011, VALICON & GEMIUS S.A.*Istraživanje obuhvata stranice koje se dobrovoljno prijave na uĉešće u istraživanju a rangiranesu po kriteriju broja bosanskohercegovaĉkih stvarnih posjetilaca (real users). Stranice kojetokom čitavog mjernog perioda od mjesec dana nekoliko dana nisu mjerile statistike, često zbogmigracija na nove servere ili održavanja, po automatizmu nisu uvrštene u ovomjesečnu rang listu igemiusAudience bazu – kraći periodi mjerenja time ne daju egzaktne podatke u odnosu na ostaleučesnike koji su se mjerili tokom čitavog mjernog perioda.Broj stvarnih posjetilaca – real users (BiH) – broj Internet korisnika sa teritorije BiH koji sugenerisali najmanje jedan prikaz stranice odabranog web medija u datom mjesecu. Ovaj indikator seodnosi na aktuelni broj osoba (ne kompjutera, cookie-a ili IP adresa) koje su, sa teritorije BiH,posjetile web mjesto u datom mjesecu.Doseg (BiH) – izražen je kao postotak, omjer broja posjetilaca (real users), sa teritorije BiH, kojigenerišu najmanje jedan prikaz stranice na odabranom web mjestu u datom vremenskom periodu itotalnog broja Internet korisnika u datom vremenskom periodu.*Procjenjeni dodatni doseg iz inostranstva:Procjenjeni dodatni doseg - inostranstvo predstavlja broj stvarnih posjetilaca, koji su internet stranicamapristupali putem IP broja koji ne potiče sa teritorije BiH. Podatak o procijenjenom dodatnom dosegu izinostranstva nije korigovan sa podatkom terenske ankete, kao što to važi za podatak o domaćemdosegu.
  6. 6. 6► Valicon d.o.o. je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje u regiji jugoistočneEurope. Ova kompanija je nastala 2007. godine i specijalizirana je na mala tržišta, rješenja prilagođenaklijentima, napredne metodološke pristupe i dubinska istraživanja klijenata. Kompanija je partnerGemius S.A. za glavno online istraživanje gemiusAudience u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji iMakedoniji.► Gemius S.A. je najveća internet istraživačka agencija u centralnoj i istočnoj Europi, pruža širokidijapazon usluga istraživanja interneta brojnim međunarodnim klijentima kroz regiju, a nedavno jetakođer počela djelovati u Danskoj. Cilj glavnog istraživanja jest da postavi internet valutu mjerenjapublike u svim zemljama gdje je kompanija prisutna. Radeći sa ključnim industrijskim spojenimodborima i drugim tržišnim igračima, Gemius pruža tačne, visokokvalitetne podatke za medija planere,kupce i prodavače.

×