Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tata sholat tahajjud

 • Be the first to comment

Tata sholat tahajjud

 1. 1. TAHAJJUD Yaa_Siin_36@yahoo.co.id
 2. 2. Segala puji hanyalah milik ALLAH, Rabb yang Maha Suci lagi Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, penguasa alam semesta. Salam dan selawat semogasenantiasa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta istri dan keluarga beliau. Tahajjud adalah salah satu shalat sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Tahajjud adalah shalat yang wajib bagi seluruh Nabi dan Rasul. Namun tahajjud adalah sunat bagi kita umat Islam. Mengetahui keutamaannya yang sangat besar, maka ada baiknya bagi kita yang bercita-cita menginginkan gunung pahala untuk dapat melaksanakan Tahajjud sebagaimana yang diajarkan Rasulullah.Namun harus kita ketahui bahwa shalat Rasulullah tentu tidak dapat kita samai, karena beliau berdiri membaca ayat hampir 50 ayat dalam satu rakaat, belum termasukrukuk dan sujud beliau yang lamanya sama dengan 50 ayat itu. Hingga dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah shalat hingga kaki-kaki beliau bengkak. Demi ALLAH, kita adalah bangsa Melayu yang belum mengerti banyak bahasa Arab, untuk itu kita mencoba menerangkan beberapa sunnah Rasulullah yang berhubungandengan Tahajjud dengan semampu yang kita dapat melaksanakannya. Semoga denganfile yang sangat ringkas ini kita bersemangat untuk mencintai Rasul dan sunnah beliau yaitu melaksanakan shalat sunat Tahajjud.
 3. 3. ANJURAN BER-TAHAJJUD
 4. 4. FIRMAN ALLAH[QS:17 Al Israa’:79]. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah- mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
 5. 5. SABDA RASULULLAHDari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:Tuhan kita Yang Maha Suci lagi Maha Luhur setiap malam turun ke langitdunia ketika malam tinggal sepertiga terakhir. DIA berfirman: “Barangsiapa yang berdoa kepada-KU niscaya AKU akan kabulkan permohonannya. Dan barangsiapa yang memohon ampunan kepada-KU niscaya AKU akan mengampuninya.”[Hadis Qudsy riwayat: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah,Ahmad, Malik dan Ad Darami]
 6. 6. PERSIAPAN SEBELUM TAHAJJUD
 7. 7. Ada banyak pendapat tentang tata cara pelaksanaan Tahajjud, namun milis kita hanya merekomendasikan satu pendapat yang menurut kita paling baik. Fatwa yang kita pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa anjuran ketika melaksanakan Tahajjud yaitu dengan urutan:Persiapan sebelum shalat: 1. Tidur terlebih dahulu 2. Bangun pada sepertiga malam terakhir 3. Bersiwak atau menggosok gigi, kemudian berwudhu dan memakai pakaian yang bersih dan rapiPelaksanaan shalat: 1. Shalat Tahajjud sebanyak 10 rakaat yaitu setiap dua rakaat dengan satu salam. 2. Shalat Witir sebanyak 1 rakaat
 8. 8. 1. MENGAPA TIDUR TERLEBIH DAHULU? 1. MENGAPA TIDUR TERLEBIH DAHULU?Supaya ketika ber-tahajjud kita tidak terlalu mengantuk (kecuali orang yangterbiasa begadang), maka kita dianjurkan tidur terlebih dahulu. Di zamanyang serba canggih ini tentu sangat mudah bagi kita untuk dapat banguntepat waktu. Kita dapat membeli jam weker, kemudian setel pada jamsepertiga malam terakhir agar kita mendapati saat-saat shalat yang palingdisukai ALLAH subhanahu wa ta’ala sebagaimana diajarkan Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu: Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Shalat yang paling disukai oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala adalah shalatnya Nabi Dawud ‘alaihissalam. Dan puasa yang paling disukai oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala adalah puasanya Nabi Dawud. Beliau biasa tidur seperdua malam dan shalat pada sepertiganya , kemudian tidur lagi seperenamnya. Dan beliau berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.” [Bukhari - Kitab Tahajjud]
 9. 9. 1. MENGAPA TIDUR TERLEBIH DAHULU? 1. MENGAPA TIDUR TERLEBIH DAHULU? Dari Aisyah, katanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila kamu mengantuk ketika shalat, maka tidurlah terlebih dahulu sampai hilang rasa kantukmu. Karena bila kamu mengantuk dalam shalat, mungkin suatu ketika kamu bermaksud memohon ampunan kepada ALLAH, tetapi ternyata kamu justeru memaki-maki diri kamu sendiri (karena salah baca doa).” [Muslim - Kitab Shalat Musafir dan Qashar] Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila kamu shalat malam, hendaklah kamu kuasai bacaan Al-Qur’an yang kamu baca. Bila kamu sudah tidak mengerti apa yang kamu baca (karena mengantuk), maka tidurlah dahulu.” [Muslim - Kitab Shalat Musafir dan Qashar] Itulah beberapa hadis yang mengajarkan betapa ALLAH memberi kemudahan bagi hamba-hamba-NYA yang ingin menyembah-NYA.
 10. 10. 2. SEPERTIGA MALAM TERAKHIR 2. SEPERTIGA MALAM TERAKHIR1 malam dihitung sejak masuk waktu Isya dan berakhir pada masuk waktuSubuh, yang berarti 1 malam = 9 jam. Jadi sepertiga malam terakhir ituberada pada jam 01:30 AM hingga 04:30 AM. Wallahu ‘alam. 1/3 malam kedua Waktu utama 1/3 malam pertama 1/3 malam terakhir shalat Tahajjud
 11. 11. 3. MENGGOSOK GIGI 3. MENGGOSOK GIGIDizaman modern ini semestinya kita adalah umat Islam yang dapatmencapai kesempurnaan terbaik dalam hal-hal sunat seperti memakai bajuyang bersih dan rapi serta mulut yang harum. Karena shalat adalah munajatberhadapan dengan ALLAH dan ia merupakan jalan untuk mendekatkan dirikepada ALLAH azza wa jalla.Adapun anjuran untuk menggosok gigi adalah hadis mutafaq ‘alaihi: Dari Hudzaifah ia berkata bahwa apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangun untuk melaksanakan shalat Tahajjud, beliau menggosok giginya dengan siwak.” [HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad Darami]Dan tentu saja zaman canggih seperti sekarang ini ada banyak cara untukmengharumkan rongga mulut yaitu dengan aneka merk penyegar mulut,pasta gigi dan sikat gigi yang jauh lebih sempurna daripada membersihkangigi dengan siwak kayu. Kita ketahui bahwa menggosok gigi dengan kayuSiwak cenderung dapat melukai gusi.
 12. 12. PELAKSANAANSHALAT TAHAJJUD
 13. 13. Dalam banyak hadis kita temukan bahwa Tahajjud hendaknya diiringi dengan Witir. Karena itu kitapun berpendapat bahwa Witirini harus menyertai Tahajjud, yaitu dengan jumlah rakaat maksimal 11 (sebelas) yang terdiri dari: 1. Shalat Tahajjud sebanyak 10 (sepuluh) rakaat dengan setiap dua rakaat maka satu salam. Berarti ada lima kali salam. 2. Shalat Witir sebanyak 1 rakaat dengan satu salam.
 14. 14. JUMLAH RAKAAT TAHAJJUD RASUL JUMLAH RAKAAT TAHAJJUD RASUL Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya shalat malam (Tahajjud)?” Beliau SAW bersabda: “Dua-dua, apabila engkau khawatir (masuk waktu) Subuh, maka laksanakanlah Witir satu rakaat.” [Bukhari & Muslim] Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 13 (tiga belas) rakaat yaitu pada malam hari.” [Bukhari] Dari Masruq, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada malam hari, maka dia (Aisyah) berkata: “7 (tujuh), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) rakaat, selain dua rakaat Fajr.” [Bukhari] Dari Aisyah dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa shalat di malam hari 13 (tiga belas) rakaat termasuk Witir dan dua rakaat shalat Fajar.” [Bukhari]
 15. 15. JUMLAH rakaat TAHAJJUD RASUL JUMLAH rakaat TAHAJJUD RASUL Dari Qasim bin Muhammad, katanya dia pernah mendengar Aisyah berkata: “Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat malam 10 raka’at. Kemudian beliau Witir 1 raka’at. Sesudah itu shalat sunat Fajar 2 raka’at. Jadi jumlahnya 13 raka’at.” [Muslim] Dari Jabir katanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya orang. Tanyanya: “Shalat (malam) bagaimanakah yang lebih baik?” Rasulullah menjawab: “Yang lama berdirinya.” [Muslim] ------ Dan masih banyak lagi hadis shahih lainnya dari Bukhari dan Muslim yang menyebut tentang anjuran mengerjakan Tahajjud bersamaan dengan Witir yang jumlahnya adalah 11 (sebelas) rakaat. (10 Tahajjud + 1 Witir). Kemudian jika ada yang bertanya, bolehkah melebihi dari 11 rakaat??? Maka kita katakan “jangan, tidak usah”. Rasulullah sudah mencontohkan cukup 11, meskipun sebenarnya kita mampu lebih dari itu. Namun yang utama dari pahala shalat adalah kekhusyuan, bukan jumlah bilangan rakaat.
 16. 16. Tata cara shalat sunat Tahajjud dan Witir sama seperti tata cara shalat yang lainnya. Banyak pendapat ulama tentang hal ini. Dan milis kita merekomendasikan sebagai berikut: Niat shalat Tahajjud 2 (dua) rakaat dan Witir 1 (satu) rakaat Membaca doa Iftitah sesudah takbiratul ihram Membaca Fatihah Ayat-ayat yang dibaca:  Tahajjud ke-1 > Al-Baqarah: 284-286 dan Al-Ikhlas  Tahajjud ke-2 > Ali Imran dan Al-Ikhlas  Tahajjud ke-3 > Al Kahfi: 102-110 dan Al-Ikhlas  Tahajjud ke-4 > Ayat Qursy dan Al-Ikhlas  Tahajjud ke-5 > Al-Lail dan Al-Ikhlas Ayat yang dibaca saat Witir yaitu Sabbihisma rabbika (Al-A’laa)
 17. 17. Ayat-ayat yang kita pilihkan itu tentu saja ada keutamaannya tersendirisebagaimana ada dalam sabda Rasul, namun belum tentu orang awamseperti kita ini dapat menghafal ayat yang panjang-panjang.Karena itu untuk orang umum seperti kita, maka sebaiknya kita membacaayat-ayat yang pendek yaitu Ayat Qursy dan Qulhu (Al-Ikhlas) pada semuarakaat Tahajjud (pendapat lain yaitu Al-Kafirun dan Al Ikhlas). Dan gabungandua surah Muawidzat pada shalat Witir yaitu An-Naas dan Al-Falaq.Jika kita hanya ingin shalat Tahajjud 2 rakaat saja, maka itu sudah cukup bagikita. Namun bagaimanapun juga kita tetap dianjurkan menambahnya denganWitir 1 rakaat. Itulah rakaat yang paling minimal. Dan tentu ALLAH tidak akanpernah jemu dan bosan menerima ibadah hamba-NYA.Setelah selesai mengerjakan Tahajjud, kita boleh berzikir istigfar dan lainnyasebagaimana pada zikir shalat. Atau kita dapat langsung berdoa denganbacaan yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalamriwayat Bukhari. Dan untuk shalat Witir, setelahnya kita boleh berdoa atauberzikir atau kembali tidur. Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa tidak adabatasan berdoa, baik itu dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa ibu,karena ALLAH tentu lebih mengetahuinya walaupun hanya dalam hati.Adapun tentang 2 rakaat Shalat sunat Fajar yang dimaksud dalam hadis ituadalah shalat sunat ba’diyah (sebelum) Subuh yaitu sesudah adzan Subuhdikumandangkan.
 18. 18. Doa sesudah Shalat TAHAJJUDRiwayat Bukharidari Ibnu Abbas.
 19. 19. Artinya :Ya Allah, bagiMU segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. BagiMU segala puji. Engkau raja penguasa langit dan bumi. BagiMU segala puji Pemencar cahaya langit dan bumi. BagiMU segala puji, engkaulah yang hak, dan janjiMU adalah hak dan perjumpaanMU adalah hak, dan firmanMU adalah hak, dan sorga adalah hak, dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi adalahhak, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam adalah hak, dan hari kiamat adalah hak. Ya Allah kepadaMU kami bertawakkal, kepadaMU kami kembali, dankepadaMU kami rindu dan kepadaMU kami berhukum. Ampunilah kami atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan dan dosa yang terdahulu, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang Awwal (Permulaan) dan Akhir. Tiada Tuhan selain Allah Tuhan Alam semesta. Tiada daya dan kuasa melainkan kepunyaan Allah.
 20. 20. Wallahu ‘alam dan ALLAH lebih mengetahuiFile yang berhubungan• Tata cara shalat – gerakan dan bacaan• Zikir sesudah shalat• Induk zikir & Induk istigfar
 21. 21. © diedarkan dan dipertanggungjawabkan dalam milis:Public Unmoderated:Cinta_Rasul@yahoogroups.comCinta_Rasul@googlegroups.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • saipuddinismail9

  Jul. 8, 2013
 • ruqhayahnoor

  Jul. 13, 2013
 • razain2

  Nov. 5, 2013
 • IrawanSyukri

  Aug. 5, 2014
 • hanimfariza79

  Dec. 6, 2014
 • estykaratu

  Apr. 7, 2015
 • ihsani940

  May. 6, 2016

Views

Total views

14,467

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

253

Actions

Downloads

448

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×