Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)

4,716 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wie zat er als tiener wel eens in de knoei? Wat was er aan de hand? Wie heeft je geholpen?
 • Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)

  1. 1. Opvoeden en gedrag
  2. 2. Visievorming <ul><li>Over opvoeden : </li></ul><ul><ul><ul><li>Deel 1 </li></ul></ul></ul><ul><li>Over gedrag : </li></ul><ul><ul><ul><li>Deel 2 </li></ul></ul></ul><ul><li>Over begeleiden bij gedragsproblemen : </li></ul><ul><ul><ul><li>Deel 3 en 4 </li></ul></ul></ul>
  3. 3. Planning lessen <ul><li>Lesdag 1: Opvoeden en opvoederschap </li></ul><ul><li>Lesdag 2: Gedrag / opvoeden </li></ul><ul><li>Lesdag 3: Gedrag begeleiden als opvoeder </li></ul><ul><ul><li>Start eigen toepassingsproject </li></ul></ul><ul><li>Lesdag 4: Gedrag begrijpen en coachen </li></ul><ul><ul><li>Vervolg eigen toepassingsproject </li></ul></ul><ul><li>Lesdag 5: Presentaties projecten </li></ul><ul><li>Lesdag 6: examen </li></ul>
  4. 4. Beoordeling <ul><li>Permanente evaluatie </li></ul><ul><ul><li>1 Reflectieverslag over de eerste 2 lessen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 e les: 1-2 blz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 e les: 1-2 blz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Projectvoorstelling + zelfevaluatie </li></ul></ul><ul><li>Schriftelijk examen </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe terminologie kunnen uitleggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie op opvoeden en opvoedersvaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden kunnen geven </li></ul></ul><ul><ul><li>Een opvoedingssituatie kunnen analyseren op basis van de kaders en begrippen van de cursus </li></ul></ul>
  5. 5. Reflectieverslag (max. 4 blz) <ul><li>Wat blijft er hangen van de theorie? </li></ul><ul><ul><li>Hoe begrijp je het? Waar heb je vragen bij? </li></ul></ul><ul><li>Koppeling van de theorie aan </li></ul><ul><ul><li>Verwerkingsopdracht zie cursus </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen oorspronkelijke visie (hoe dacht ik erover? Wat is nu nieuw?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen (praktijk)ervaringen (voorbeelden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Een artikel, een gedicht of video i.v.m.een onderwerp dat aan bod kwam </li></ul></ul><ul><li>Wat heb je voor jezelf bijgeleerd? </li></ul>
  6. 6. Leerstijlen van Kolb Concreet leren Abstract leren Actief leren Passief/Reflectief leren DOENER DROMER BESLISSER DENKER AL DOENDE LEREN: manipuleren – exploreren experimenteren LEREN VIA OVERNAME: [nabootsing] [automatismen] identificatie INZICHTELIJK LEREN: memoriseren redeneren INZICHTELIJK LEREN: memoriseren redeneren
  7. 7. Leercirkel van Kolb Analyseren: Verschillende aspecten zien Theorie over opvoeding en gedrag Conclusies m.b.t. Opvoeding en gedrag Praktijk: Eigen ervaringen of waarnemingen ivm opvoeding en gedrag
  8. 8. Doel van deze module <ul><li>Wetenschappelijke grondhouding! </li></ul><ul><li>Genuanceerde, onderbouwde visie op opvoeding ontwikkelen </li></ul><ul><li>Bewust zijn van eigen gedrag (patronen) en invloeden </li></ul><ul><li>Bewust zijn van en geloven in jouw invloed in de interactie: ik kan verschil maken als opvoeder! </li></ul><ul><li>Oordeel én aanpak baseren op wetenschap </li></ul>
  9. 9. Hfst 1: Opvoeden <ul><li>Wat verstaan we onder opvoeding? </li></ul><ul><li>Opvoedingsdoel en opvoedkundig gezag </li></ul><ul><li>Opvoedingsfactoren en opvoedingsmiddelen </li></ul><ul><li>Opvoedingsstijlen en opvoedingsproces </li></ul><ul><li>Opvoeding en wetenschap </li></ul><ul><li>Jij als professionele opvoeder? </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Wat verstaan we onder opvoeding? </li></ul><ul><li>Opdracht (placemat): </li></ul><ul><li>Individueel: </li></ul><ul><ul><li>Belangrijke opvoedingsfiguur? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat geleerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe geleerd? Wat deed de opvoeder wel/niet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteiten van deze opvoeder? </li></ul></ul><ul><li>Groepswerk per 4 : </li></ul><ul><ul><li>Wat is opvoeding? Maak samen een definitie waarin je de essentie van opvoeding uitdrukt. </li></ul></ul>Teken nu de ideale opvoeder (symbolisch)!
  11. 11. Visie op opvoeding (1) <ul><li>Iedereen heeft een visie </li></ul><ul><ul><li>Vanuit natuurlijke zorg gaat opvoeden vanzelf (voorbeelden?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Soms vragen situaties bewuste reflectie (voorbeelden?) </li></ul></ul><ul><li>Eigen visie vaak gebaseerd op eigen ervaringen </li></ul><ul><li>Visie verrijken door kennis en reflectie </li></ul><ul><li>Pedagogische stromingen </li></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke inzichten bepalen opvoedingstendenzen: psychologie, pedagogiek, sociologie, juridische tendenzen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Functioneel vs intentioneel </li></ul></ul><ul><ul><li>Radicaal of gematigd </li></ul></ul><ul><ul><li>Positief (wat doen), negatief (wat niet doen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreet of vaag </li></ul></ul>
  12. 12. Visie op opvoeding (2) <ul><li>Functionele opvoedingsvisies </li></ul><ul><ul><li>KOK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In relatie staan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zich als persoon present stellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Groeibevorderend klimaat scheppen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leefsituaties hanteren met optimale kans op zelfontplooiïng </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PERQUIN: situationeel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opvoedingsmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persoonskenmerken vader en moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geboortenummer kind </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drang naar zelfstandigheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheidsgevoel </li></ul></ul></ul>
  13. 13. Visie op opvoeden (3) <ul><li>Intentionele opvoedingsvisies </li></ul><ul><ul><li>LANGEVELD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opvoeden: bewust, om doel te bereiken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ Dressuur’ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gewoontevorming </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zelfverantwoordelijke zelfbepaling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toch ook onwillekeurige factor: voorleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Omgang: natuurlijke verhouding tussen mensen (functioneel, omgang) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ook milieu speelt rol: cultuur, klimaat,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er is ook circulariteit: zich opvoeden, zich opvoedbaar stellen van kind </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Liefst onopzettelijke overgang van omgang naar intentioneel opvoeden! </li></ul></ul>
  14. 14. Visie op opvoeden (4) <ul><li>Radicale visies: anti-pedagogen </li></ul><ul><ul><li>Invloed 1968 (emancipatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoeden is vernederend, we weten even weinig als een kind </li></ul></ul><ul><ul><li>Volwassene als vriend </li></ul></ul><ul><li>Negatieve of positieve formulering? </li></ul><ul><li>Concreet of vaag </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb. Peeters: grenzen, controle, leiding </li></ul></ul></ul>
  15. 15. Opvoeden (definitie, samenvatting) <ul><li>In relatie staan </li></ul><ul><li>Zich als persoon present stellen </li></ul><ul><li>Leiding geven: </li></ul><ul><ul><li>Situaties creëren tot zelfontplooiing </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediëren en opvolgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerproces begeleiden </li></ul></ul><ul><li>(Toekomst)gericht </li></ul><ul><li>Complementair en circulair, spontaan en functioneel (bij voorkeur) </li></ul>
  16. 16. Stellingen: akkoord of niet? <ul><li>Kinderen kunnen beter ontwikkelen in een steinerschool: ik stuur mijn kinderen naar een steinerschool </li></ul><ul><li>Kinderen moeten aangepast worden aan de maatschappij waarin ze moeten functioneren </li></ul><ul><li>Het is de maatschappij die opvoedt: kinderen moeten mondig gemaakt worden </li></ul><ul><li>Kinderen weten zelf wat best voor hen is </li></ul><ul><li>Opvoeders mogen geen macht uitoefenen op opvoedelingen </li></ul>
  17. 17. Opdracht (neem voor jezelf nota!) <ul><li>Ga bij jouw opvoeder na: </li></ul><ul><ul><li>Opvoedingsdoelen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoedingsmiddelen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is er sprake van gezag of macht? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke persoonlijkheidseigenschappen van de opvoeder hebben invloed gehad? </li></ul></ul><ul><li>Overleg deze aspecten mbt jullie ideale opvoeder en vul aan… </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Opvoedingsdoelen en opvoedkundig gezag </li></ul><ul><li>Doel = socialisatie? </li></ul><ul><li>Doel = maximale ontwikkeling </li></ul><ul><ul><ul><li>Lichamelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sexueel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verstandelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emotioneel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moreel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esthetisch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijk </li></ul></ul></ul><ul><li>Doel = volwassenheid </li></ul>
  19. 19. Opvoedingsdoelen: bedenkingen <ul><li>Valkuil 1: eigen opvoedingsgeschiedenis: </li></ul><ul><ul><li>Vanuit frustratie opvoeden </li></ul></ul><ul><ul><li>(Onbewust) waarden overnemen die niet (meer) aangepast zijn </li></ul></ul><ul><li>Valkuil 2: gezag en macht </li></ul><ul><ul><li>Per definitie gezagsrelatie: iets te zeggen hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Hulpeloosheid en verantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezag => mogelijkheid invloed uitoefenen = macht </li></ul></ul><ul><ul><li>Afnemend gezag </li></ul></ul><ul><ul><li>Instemming rechtvaardigt macht! </li></ul></ul><ul><ul><li>Soorten gezag (op basis van legitimaties) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traditioneel gezag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Charismatisch gezag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Legaal gezag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rationeel gezag: deskundigheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Functioneel gezag: instemming </li></ul></ul></ul>
  20. 20. Gezag en macht <ul><li>Vertrouwen essentieel </li></ul><ul><ul><li>Bij het kind </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blind vertrouwen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertrouwen op basis van relatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bij de opvoeder: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mijn keuze is de juiste </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het kind kan dit (juist inschatten!) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kind zou instemmen als hij kon door mijn ogen zien </li></ul></ul></ul>
  21. 21. Opvoedingsdoelen: op maat <ul><li>Einddoel: de eigen top (zelfontploöiing) </li></ul><ul><li>Korte termijn-doel: concreet gedrag </li></ul><ul><ul><li>Opvoedingsnoden van kind? </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke context? </li></ul></ul><ul><ul><li>Instellingsbeperkingen? Opvoedingsaanbod? </li></ul></ul>
  22. 22. Mogelijke verwerkingsopdrachten <ul><li>Video: doelen en kwaliteiten? </li></ul><ul><li>Voorbeelden van conflicten omtrent opvoedingsdoel ? </li></ul><ul><li>Opvoedingsdoelen op stage bevragen </li></ul><ul><ul><li>Algemeen: visie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor bepaalde bewoner/gast </li></ul></ul><ul><li>Wanneer heb jij moeite met macht of gezag? </li></ul>
  23. 23. Video: Sudberry school <ul><li>Sudberry: visie: A. S. Neill's Summerhill School ? </li></ul><ul><li>Sudberry Antwerpen </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Opvoedingsmiddelen/factoren </li></ul><ul><li>Welke opvoedingsmiddelen gebruikte jouw opvoeder? </li></ul><ul><li>Welke factoren hebben een belemmerende rol gespeeld in jouw ontwikkeling? </li></ul><ul><li>Welke personen/situaties boden tegengewicht tegen negatieve invloeden? </li></ul>
  25. 25. Opvoedingsfactoren/middelen <ul><li>Opvoedingsfactoren (onbewuste invloeden) </li></ul><ul><ul><li>Risicofactor / risico-indicator </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschermende factoren </li></ul></ul><ul><li>Opvoedingsmiddelen (bewuste acties) </li></ul><ul><ul><li>Kleinst mogelijke nadrukkelijkheid !! </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatie, communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Straf – beloning </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebod – verbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen ifv bevorderen zelfstandigheid: voordoen – nadoen – meedoen – gesprek - … </li></ul></ul>
  26. 26. Pedagogische sfeer en klimaat <ul><li>Pedagogische sfeer: basishouding, relatie </li></ul><ul><ul><li>Vertrouwen in opvoeder, veilig voelen en geborgen, vertrouwen in toekomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertrouwen in kind, geduld, beschikbaar zijn, hoop </li></ul></ul><ul><li>Pedagogisch klimaat: levenshouding </li></ul><ul><ul><li>Betrokkenheid op samenleving, houding tav leven </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact met, geraakt worden door wat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimte voor eigen oordeel? </li></ul></ul>
  27. 27. <ul><li>Opvoedingsstijlen en opvoedingsproces </li></ul><ul><li>Wat kan er mislopen in het opvoedingsproces? </li></ul><ul><ul><li>Langs de kant van het kind? </li></ul></ul><ul><ul><li>Langs de kant van de ouders? </li></ul></ul><ul><li>Baseer je op de definitie van opvoeden en op alles wat we tot nu toe gezien hebben </li></ul>
  28. 28. Opvoedingsstijlen <ul><li>2 opvoedingspijlers: </li></ul><ul><ul><li>Relatie: betrokkenheid, invoelen, inspraak </li></ul></ul><ul><ul><li>Leiding: controle, grenzen, sturen </li></ul></ul><ul><li>4 opvoedingsstijlen: </li></ul><ul><ul><li>Autoritair </li></ul></ul><ul><ul><li>Anti-autoritair </li></ul></ul><ul><ul><li>Laissez-faire </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoritatief/democratisch </li></ul></ul>
  29. 29. Plaats je eigen opvoeder … autoritair Democratisch Laissez-faire Anti-autoritair Toegeeflijk Dominant Koel Warm
  30. 30. Belangrijke opvoedingsprincipes (ouderlijke vaardigheden vlg Patterson) <ul><li>Positieve betrokkenheid: sfeer, interesse </li></ul><ul><li>Positieve bekrachtiging: goed zo!! </li></ul><ul><li>Discipline: opdrachten en grenzen </li></ul><ul><li>Probleemoplossend denken leren: </li></ul><ul><ul><ul><li>Probleem bekijken, samen oplossingen overwegen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. Beertjes van Meichenbaum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. Eigen-initiatief-model </li></ul></ul></ul><ul><li>Overzicht houden: wie wat wanneer hoe ? </li></ul>
  31. 31. Het opvoedingsproces <ul><li>Complementair en circulair </li></ul><ul><ul><li>Complementair: opvoeden gaat maar als kind wil opgevoed worden, ouders worden opgevoed door kind </li></ul></ul><ul><ul><li>Circulair: wederzijdse beïnvloeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoeden is bijleren, opgevoed worden </li></ul></ul><ul><li>Groeiproces </li></ul><ul><ul><li>Eigen grenzen leren kennen </li></ul></ul><ul><ul><li>Draaglast vs draagkracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning vragen! </li></ul></ul>
  32. 32. Opvoedkunde <ul><li>Wat is het verschil tussen </li></ul><ul><ul><li>Opvoeder (professioneel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagoog </li></ul></ul><ul><ul><li>Orthopedagoog </li></ul></ul><ul><ul><li>Psycholoog </li></ul></ul><ul><ul><li>Qua studie </li></ul></ul><ul><ul><li>In het werkveld </li></ul></ul>
  33. 33. <ul><li>Opvoeding en wetenschap </li></ul><ul><li>Pedagogiek = Wetenschap die het opvoeden bestudeert </li></ul><ul><li>Subdomeinen: </li></ul><ul><ul><li>Onderwijskunde </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaalpedagogiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Orthopedagogiek </li></ul></ul><ul><li>Orthopedagoog vs opvoeder: </li></ul><ul><ul><li>Orthopedagoog: supervisie, beleid, behandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoeder: dagelijkse praktijk </li></ul></ul>
  34. 34. Opvoedkunde gebaseerd op wetenschappelijke inzichten <ul><li>Dagelijkse kennis: </li></ul><ul><ul><li>Subjectief </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectief </li></ul></ul><ul><li>Wetenschappelijke kennis: </li></ul><ul><ul><li>Volgens strikte regels: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Steekproef </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statistisch onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verklarende theorieën toetsen </li></ul></ul><ul><li>Psychologie en pedagogiek baseren zich op empirisch-analytisch onderzoek </li></ul>
  35. 35. Wetenschappelijke methode: empirische cyclus Waarneming Inductie: theorie, hypothese Deductie: toetsbare voorspelling Toetsing: wetenschappeljk onderzoek Evaluatie
  36. 36. Wetenschappelijke methode: 5 stappen <ul><li>Onderzoeksvraag, theorie en hypothesen </li></ul><ul><li>Gecontroleerde test opzetten </li></ul><ul><ul><ul><li>Validiteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dubbelblindstudies, randomiseren </li></ul></ul></ul><ul><li>Objectieve data verzamelen </li></ul><ul><ul><ul><li>Responsen = afhankelijke variabelen </li></ul></ul></ul><ul><li>Resultaten analyseren: verwerpen of bevestigen van hypothese </li></ul><ul><li>Resultaten publiceren: repliceerbaarheid </li></ul>
  37. 37. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie.
  38. 38. Wetenschappelijke onderzoeksmethoden <ul><li>Experiment </li></ul><ul><li>Obervaties, beschrijvend onderzoek: video-opnamen, databestanden bestuderen ( systematisch verzamelen van gegevens ) </li></ul><ul><li>Interviews, vragenlijsten </li></ul><ul><li>Correlationeel onderzoek: </li></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: hoe meer gif, hoe zwakker IQ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>= …………………….. correlatie </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Gevalsstudie </li></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: hoe leert jongen zonder armen piano spelen? </li></ul></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
  39. 39. Experiment begrijpen <ul><li>Simulator, laboratorium: variabelen onder controle </li></ul><ul><li>Onafhankelijke variabelen </li></ul><ul><li>Afhankelijke variabelen </li></ul><ul><li>Causaal verband?<=> interne validiteit! </li></ul><ul><li>Voorzichtige conclusies !! </li></ul><ul><li>Generalisatie </li></ul>
  40. 40. Empirische cyclus (voorbeeld) Waarneming: kinderen hechten zich vooral aan moederfiguur Inductie: Theorie: De eigenschappen van de moeder lokken gehechtheid uit Hypothese 1: Omdat moeder verbonden is aan eten lokt ze gehechtheid uit Deductie: toetsbare voorspelling: Aapjes zullen meer tijd doorbrengen Bij voedselmoeder Toetsing: wetenschappelijk onderzoek : experiment van Harlow Evaluatie ??
  41. 41. Opdracht <ul><li>Lees experiment over gehechtheid </li></ul><ul><li>Bepaal de onafhankelijke variabelen: </li></ul><ul><ul><li>wat manipuleert de onderzoeker? </li></ul></ul><ul><li>Bepaal de afhankelijke variabelen: </li></ul><ul><ul><li>wat meet de onderzoeker? </li></ul></ul><ul><li>Welke conclusies kan je hieruit trekken voor de opvoederspraktijk? </li></ul><ul><li>Wat weet je door dit onderzoek niet, m.a.w. wat zijn de beperkingen ? </li></ul>
  42. 42. Videomateriaal <ul><li>Harry Harlow </li></ul><ul><li>http://video.google.com/videoplay?docid=-2851128143615502590# </li></ul><ul><li>Mary Ainsworth </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU </li></ul><ul><li>http://video.google.com/videoplay?docid=-2851128143615502590#docid=-3634664472704568591 </li></ul>
  43. 43. Opvoeders en wetenschappelijk denken in de praktijk <ul><li>Evidence-based-practice </li></ul><ul><li>Wetenschappelijke grondhouding! </li></ul><ul><ul><li>Voorzichtige, gefundeerde uitspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemgedrag onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overzicht: observeren, ruim en doordacht gegevens verzamelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzicht: hypotheses die toetsbaar zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitzicht: strategische aanpak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke opvoedingsnood  specifiek opvoedingsaanbod </li></ul></ul>
  44. 44. Verwerking in groepen <ul><li>3 Waarnemingen die onderzocht kunnen worden </li></ul><ul><li>Theorie? </li></ul><ul><li>Hypothese ? </li></ul><ul><li>Experiment </li></ul><ul><li>Ander soort onderzoek? </li></ul>
  45. 45. 6. Jij als professionele opvoeder? <ul><li>Algemene opvoederskwaliteiten </li></ul><ul><ul><li>Relatiegerichte </li></ul></ul><ul><ul><li>Taak(doel)gerichte </li></ul></ul><ul><li>Specifieke vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>Zelfsturende kwaliteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Taakgerichte kwaliteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Teamgerichte kwaliteiten </li></ul></ul><ul><li>Welke kwaliteiten bezit jij (nog niet)? </li></ul>

  ×