Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Decreet rechtpositie minderjarigen
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
Ilse Mariën
Waarom een decreet?
 Rechtspositie en rechtsbekwaamheid waren onduidelijk
 DRM creëert ruimte door:
 Ieders positie zui...
Uitgangspunten DRM
 Comprehensiviteit en congruentie
 1 instrument voor de verschillende sectoren
 Alle rechten samen i...
Toepassingsgebied
 Decreet regelt rechtspositie tav jeugdhulpaanbieders en
intermediaire organisaties (uitz. Jeugdrechtba...
Toepassingsgebied
 Alle bepalingen hebben betrekking op jeugdhulpaanbieders,
sommigen ook op opvoedingsverantwoordelijken...
Rechten uit DRM
 Recht op jeugdhulp
 Recht op instemming en vrije keuze
 Recht op informatie en duidelijke communicatie...
Recht op jeugdhulp
 Recht op welzijn en ontplooiingskansen
 Jeugdhulp mag niet in de weg staan van andere rechten
 Reke...
Recht op instemming en vrije keuze
 Informed consent
 Informed refusal
 Recht op vrije keuze van jeugdhulpaanbieder en
...
Recht op informatie en duidelijke
communicatie
 Aard van de informatie
 Wijze van informatieverstrekking
 Bestemmeling
...
Recht op respect voor het gezinsleven
 Recht om niet gescheiden te worden van ouders tegen zijn
wil
 Indien toch geschei...
Recht op inspraak en participatie
 Recht op participatie bij totstandkoming en uitvoering van de
jeugdhulp
 Recht mening...
Recht op inspraak en participatie
 Plicht van jeugdhulpvoorzieningen te beschikken over een
inspraakregeling (collectieve...
Toegangsrecht dossier
 Een coherente juridische constructie maar complex
 Aandacht voor de context van belangenconflicte...
Toegangsrecht dossier
 Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig
 Bewaard dossier
 Recht van de minderjarige op toe...
Recht op bijstand
 in elk contact en bij de uitoefening van zijn rechten;
 Enkel door een persoongebonden door het
beroe...
Recht op privacy
 Respectvolle omgang met eigen politieke,
filosofische, ideologische of religieuze overtuigingen en
seks...
Recht op een vrij besteedbaar bedrag
Recht op een menswaardige
behandeling
 Sancties moeten de toets van de menselijke waardigheid
doorstaan
 Randvoorwaarden...
Terugblik op de opdrachten
 Discussiepunt: hebben cliënten met een mentale beperking
minder recht op inspraak?
 Eerste v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen

551 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen

 1. 1. Decreet rechtpositie minderjarigen Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans Ilse Mariën
 2. 2. Waarom een decreet?  Rechtspositie en rechtsbekwaamheid waren onduidelijk  DRM creëert ruimte door:  Ieders positie zuiver te benoemen en definiëren  Specifiëren en transparant maken van de rechten van de minderjarige in de hulpverlening
 3. 3. Uitgangspunten DRM  Comprehensiviteit en congruentie  1 instrument voor de verschillende sectoren  Alle rechten samen in een instrument  Eenduidig  Ondeelbaarheid en interafhankelijkheid van rechten  Non-discriminatie  Inclusief  Belang van de minderjarige als belangrijkste overweging  Competentiebenadering  Participatieve benadering
 4. 4. Toepassingsgebied  Decreet regelt rechtspositie tav jeugdhulpaanbieders en intermediaire organisaties (uitz. Jeugdrechtbank)  Integrale jeugdhulpverlening  Dus niet gevat: K-diensten, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen en OCMW’s
 5. 5. Toepassingsgebied  Alle bepalingen hebben betrekking op jeugdhulpaanbieders, sommigen ook op opvoedingsverantwoordelijken (pleegouders)  Rechten zijn van toepassing, vanaf het moment dat er interactie plaatsvindt, ongeacht op wiens initiatief
 6. 6. Rechten uit DRM  Recht op jeugdhulp  Recht op instemming en vrije keuze  Recht op informatie en duidelijke communicatie  Recht op respect voor het gezinsleven  Recht op inspraak en participatie  Toegangsrecht dossier  Recht op bijstand  Recht op privacy  Recht op vrij besteedbaar gedrag  Recht op menswaardige behandeling  Klachtrecht
 7. 7. Recht op jeugdhulp  Recht op welzijn en ontplooiingskansen  Jeugdhulp mag niet in de weg staan van andere rechten  Rekening houden met wenselijkheid van de continuïteit van de opvoeding en de achtergrond
 8. 8. Recht op instemming en vrije keuze  Informed consent  Informed refusal  Recht op vrije keuze van jeugdhulpaanbieder en jeugdhulpverlener (geen absolute keuzevrijheid)
 9. 9. Recht op informatie en duidelijke communicatie  Aard van de informatie  Wijze van informatieverstrekking  Bestemmeling  Agogische exceptie  Actieve informatieplicht jeugdhulpaanbieders
 10. 10. Recht op respect voor het gezinsleven  Recht om niet gescheiden te worden van ouders tegen zijn wil  Indien toch gescheiden recht op regelmatig contact met ouders en bezoek/omgang  Specifieke aandacht voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 11. 11. Recht op inspraak en participatie  Recht op participatie bij totstandkoming en uitvoering van de jeugdhulp  Recht mening te uiten + passend gevolg (motivering indien onmogelijk en desgevraagd toevoeging aan het dossier)  Recht op een periodieke evaluatie  Recht om te vergaderen met medebewoners (semi- res. en resid. hv)
 12. 12. Recht op inspraak en participatie  Plicht van jeugdhulpvoorzieningen te beschikken over een inspraakregeling (collectieve inspraak verplicht voor residentiële en semi-residentiële jeugdhulpverlening).
 13. 13. Toegangsrecht dossier  Een coherente juridische constructie maar complex  Aandacht voor de context van belangenconflicten tussen minderjarige en ouders  Aandacht voor onderscheid tussen gezondheidsgegevens en persoonsgegevens en multidisciplinairdossier CLB en CGG  Maximalistische invulling: open verslaggeving
 14. 14. Toegangsrecht dossier  Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig  Bewaard dossier  Recht van de minderjarige op toegang tot gegevens  Identiteit van gegevens  moment en manier van toegang  Recht op toelichting en toevoeging van  informatie  recht op afschrift;  Verzetsrecht minderjarige
 15. 15. Recht op bijstand  in elk contact en bij de uitoefening van zijn rechten;  Enkel door een persoongebonden door het beroepsgeheim of door een leerkracht (ambtsgeheim- discretieverplichting);  Mag niet betrokken zijn bij de jeugdhulp;  Op ondubbelzinnige wijze aangeduid door de minderjarige  Aandacht voor belangenconflicten bij feitelijk handelingsonbekwame minderjarigen.
 16. 16. Recht op privacy  Respectvolle omgang met eigen politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuigingen en seksuele geaardheid;  in de context van semi-residentiële en residentiële hulp: het recht bezoek te ontvangen (indien beperking, motivatie in het dossier) en recht op overleg omtrent verblijfsomstandigheden
 17. 17. Recht op een vrij besteedbaar bedrag
 18. 18. Recht op een menswaardige behandeling  Sancties moeten de toets van de menselijke waardigheid doorstaan  Randvoorwaarden bij toepassing van maatregelen van tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsberoving
 19. 19. Terugblik op de opdrachten  Discussiepunt: hebben cliënten met een mentale beperking minder recht op inspraak?  Eerste vraag:  Hoe herken je de principes uit het decreet rechtspositie minderjarige (DRM) in de uitvoering,opzet van de intersectorale toegangspoort en in andere aspecten van de integrale jeugdhulp?  Belangrijke componenten :participatie en hoe die doorgedreven is in IJH via maximalisatie van vrijwilligheid,opzet van A-doc en contactpersoon- aanmelder,recht op info,…  leg voldoende linken in je antwoord

×