Presentatie van Prof.dr. D. Duncker

844 views

Published on

Sturen op Synergie en Impact
Versterken cardiovasculaire onderzoek in Nederland en verbeteren van concurrentiepositie binnen Nederland en Europa.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie van Prof.dr. D. Duncker

 1. 1. Sturen op Synergie en Impact Op weg naar schaalvergroting Inhoudelijke Commissie CVON
 2. 2. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 3. 3. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 4. 4. “ Sturen op Synergie en Impact ” <ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Versterken van het cardiovasculaire onderzoek in Nederland </li></ul><ul><li>Verbeteren van de concurrentiepositie van het cardiovasculaire onderzoek binnen Nederland en binnen Europa </li></ul>Rapport Cie Reneman
 5. 5. Hoe dit te realiseren? <ul><li>Bij elkaar brengen van de beste onderzoekers in internationaal kansrijke gebieden </li></ul><ul><li>Structurele financiering gedurende 5 jaar met relatief grote vrijheid voor onderzoekers </li></ul>“ Sturen op Synergie en Impact ” Rapport Cie Reneman
 6. 6. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 7. 7. CVON Inhoudelijke Commissie <ul><li>Opdracht </li></ul><ul><li>Advisering inrichting/begeleiding van inhoudelijk proces </li></ul><ul><li>Identificatie van de belangrijkste thema’s van onderzoek </li></ul><ul><li>Leiding geven aan de invulling en organisatie hiervan </li></ul><ul><li>Rekening houdend met de randvoorwaarden </li></ul><ul><li>Samenstelling </li></ul><ul><li>Alle UMC ’s vertegenwoordigd </li></ul><ul><li>Discipline ’s zijn breed vertegenwoordigd </li></ul>CVON IC
 8. 8. Personele samenstelling M.J. Daemen, MUMC D.J. Duncker, Erasmus MC T.J. Rabelink, LUMC H.R. B ü ller, AMC L.J. Kappelle, UMCU M.L. Bots, UMCU I.C. van Gelder, UMCG V.W. van Hinsbergh, VUMC J. de Graaf, UMC Radboud Vanuit de structurele commissie: Y.M. Pinto, AMC M.L. Simoons, Erasmus MC CVON IC
 9. 9. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 10. 10. Totstandkoming <ul><li>Inhoudelijke discussies Plenaire Commissie </li></ul><ul><li>Top-down versus bottom-up Thema vs Onderzoeksvoorstel </li></ul><ul><li>Omvang en looptijd onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>Competitie binnen een onderzoeksveld </li></ul>Procedure 2011 & 2012
 11. 11. <ul><li>Bottom-up </li></ul><ul><ul><li>Het veld identificeert de inhoud van het voorstel </li></ul></ul><ul><ul><li>Het veld identificeert zelf de leiders van de voorstellen en de deelnemende PI ’ s </li></ul></ul><ul><li>Omvang en looptijd </li></ul><ul><ul><li>3-5 miljoen Euro voor een periode van 4-5 jaar </li></ul></ul><ul><li>Competitie </li></ul><ul><ul><li>Voorstellen dienen complementair te zijn </li></ul></ul>Procedure 2011 & 2012
 12. 12. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Onderzoeksvoorstel dient zich te richten op: </li></ul><ul><ul><li>Onderliggende mechanismen van cardiovasculaire aandoeningen in relatie tot zorgproblemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Consortium dient zich af te vragen of de onderzoeksvraag zich leent voor het doen van onderzoek naar gender issues , metabolic disorders , and/or aging (speerpunten NHS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Translatie : Er dient een koppeling te zijn tussen basaal en klinisch-epidemiologisch onderzoek; het is echter niet noodzakelijk dat de gehele translationele as wordt bewandeld </li></ul></ul>Onderzoeksvoorstel
 14. 14. <ul><li>Andere belangrijke aspecten: </li></ul><ul><li>Alle onderzoekers (in het desbetreffende veld) die aan de kwaliteitscriteria voldoen, kunnen deelnemen </li></ul><ul><li>Onderzoek is aantoonbaar vernieuwend </li></ul><ul><ul><li>Introductie nieuwe concepten en/of nieuwe technieken of disciplines toevoegend </li></ul></ul><ul><li>Het dient duidelijk te zijn waarom het voorgestelde onderzoek internationaal competitief is </li></ul>Onderzoeksvoorstel
 15. 15. Randvoorwaarden <ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>- Tenminste 3 centra (2 UMCs) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Onderzoeksleiders </li></ul><ul><li>- Maximaal 2 per onderzoeksvoorstel </li></ul><ul><li>- Bij voorkeur 1 clinicus en 1 niet-clinicus </li></ul><ul><li>- Zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van het gehele onderzoeksvoorstel </li></ul><ul><li>Onderzoeksleider/Principal Investigator </li></ul><ul><li> - Maximaal 1x per ronde </li></ul>Onderzoeksvoorstel
 16. 16. <ul><li>Budget </li></ul><ul><li>3-5 miljoen euro totaal per voorstel </li></ul><ul><li>Looptijd onderzoeksvoorstel </li></ul><ul><li>Minimaal 4 jaar en maximaal 5 jaar </li></ul><ul><li>Talentontwikkeling </li></ul><ul><li>Tenminste 10% van het budget </li></ul>Randvoorwaarden Onderzoeksvoorstel
 17. 17. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 18. 18. Tijdbalk 2011 2 maart 2011 Eerste bijeenkomst (informatie/discussie) Oproep tot indienen gedetailleerde vooraanmeldingen 13 april 2011 Deadline indienen gedetailleerde vooraanmeldingen Bestuurlijke besluitvorming
 19. 19. 1 juni 2011 Tweede bijeenkomst Presentaties en bediscussiëren vooraanmeldingen 14 juni 2011 Deadline indienen aangepaste vooraanmeldingen Bestuurlijke besluitvorming Begin juli 2011 Bericht wie vooraanmelding mag uitwerken tot definitieve aanvraag Tijdbalk 2011
 20. 20. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Omschrijving zorgprobleem </li></ul><ul><li>Vernieuwend karakter </li></ul><ul><li>Track record van onderzoeksleiders & PI’s </li></ul><ul><li>Inclusiveness </li></ul><ul><li>Werkplan </li></ul><ul><li>Interactie tussen disciplines </li></ul><ul><li>Bestaande, en invullen ontbrekende, infrastructuur </li></ul><ul><li>Perspectief op internationale subsidies </li></ul>Beoordelingscriteria
 22. 22. Sturen op Synergie en Impact <ul><li>1. Uitgangspunten rapport Commissie Reneman </li></ul><ul><li>2. Opdracht & samenstelling Inhoudelijke Commissie </li></ul><ul><li>3. Totstandkoming procedure 2011-2012 </li></ul><ul><li>4. Randvoorwaarden onderzoeksvoorstellen </li></ul><ul><li>5. Tijdbalk 2011 </li></ul><ul><li>6. Beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>7. Selectie- en reviewprocedures </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Buitenlandse deskundigen </li></ul><ul><ul><li>Bij selectie van voor-aanmeldingen (half juni) en definitieve voorstellen (6 september) </li></ul></ul><ul><li>Definitieve voorstellen beoordeeld door minimaal drie buitenlandse referenten </li></ul><ul><li>Wederhoor indieners </li></ul><ul><li>Definitieve beoordeling en ranking </li></ul><ul><ul><li>Internationale commissie (NL voorzitter) op basis van schriftelijk materiaal en hoorzittingen </li></ul></ul>Reviewprocedure
 24. 24. 6 september 2011 Deadline voor indienen uitgewerkte voorstellen Begin oktober 2011 Reactie aanvragers op commentaar externe referenten Begin november 2011 Hoorzitting voor internationale reviewcommissie Bestuurlijke besluitvorming Medio december 2011 Bericht over toewijzen/afwijzen Tijdbalk 2011
 25. 25. <ul><li>Deadline 13 april 2011, 12.00 uur </li></ul><ul><li>Alle informatie </li></ul><ul><li>www.cvon.eu </li></ul><ul><li>Vragen: info@ cvon.eu </li></ul><ul><li>Indienen: call @ cvon.eu </li></ul>Call 2011 Oproep tot indienen van vooraanmeldingen

×