Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi
Sistemi yazılımıdır.
• QGIS kullanılarak kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektörün iht...
•

Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede bu
yazılım kullanılmaya başlanmıştır.
(Örnek: İtalya, Fransa, İspanya,
Almanya)
QGIS Yazılım Yüklemesi
 Dosya
 Düzenle
 Pencere
 Katman
 Ayarlar
 Eklentiler
 Vektör
 Raster
 Veritabanı
 Web
 Yardım











Yeni proje (Ctrl+N)
Projeyi aç (Ctrl+O)
En son projelerden birini seç
Projeyi kaydet (Ctrl+S)
Projeyi...





















Geri al
Tekrarla
Objeleri kes
Objeleri kopyala
Objeleri yapıştır
Add feature
Obje...
 Haritayı kaydır
 Pan map to selection
 Yakınlaştır (Ctrl++)
 Uzaklaştır (Ctrl+-)
 Seç
 Objeleri belirle (Ctrl+Shift...
 Seç

• Select single feature
• Select features by rectangle
• Select features by polgyon
• Select features by freehand
•...
Measure
• Measure Line (Ctrl+Shift+M)
• Alanı Ölç (Ctrl+Shift+J)
• Açı Ölç


Decorations
•Telif hakkı etiketi
• Kuzey oku
• Ölçek çubuğu
Panolar
• Katmanlar
• Layer order
• Öngörüş
• Geri al/tekrarla
• Gözatıcı
• KKS bilgisi
• Log messages
• Koordinat yakala...
 Araçlar
• Dosya
• Eklentiler
• Etiket
• Gelişmiş sayısallaştırma
• Harita yöneltme
• Katmanları yönelt
• Öznitelikler
• ...
Yeni

• Yeni Shapefile katmanı (Ctrl+Shift+N)
• Yeni SpatiaLite katmanı (Ctrl+Shift+A)
 Embed layers and groups
 Vektör...
 Proje Özellikleri (Ctrl+Shift+P)
 Özel KRS
 Style manager
 Kısayolları ayarla
 Customization
 Seçenekler
 Yakalama...
 Ptyhon eklentilerini yükle
 Eklentileri yönet
 Ptyhon işletmen uçbirimi
 Analiz araçları
 Arama araçları
 Coğrafi işlem araçları
 Dx2Shp
 Geometri araçları
 GPS
 Koordinat yakala
 Mekans...
 Analiz araçları
• Mesafe matrisi
• Çizgi uzunlukları toplamı
• Poligon içindeki noktalar
• Benzersiz değerleri listele
•...
 Arama araçları
• Rasgele seçim
• Random selection within subsets
• Rasgele noktalar
• Düzenli noktalar
• Vektör grid
• K...
 Coğrafi işlem araçları
• Dışbükey gövde(ler)
• Tampon(lar)
• Kesişim
• Birleşim
• Simetrik fark
• Kırp
• Fark
• Birleşti...
Dxf2Shp Conventer
 Geometri araçları
• Geometri geçerliliği sınama
• Geometri sutünlarını dışa aktar/ekle
• Poligon merkezleri
• Delaunay ü...
 GPS
• Gps tools
 Koordinat yakalama
 Mekansal sorgu
 Roodgraf
•Ayalar
 Veri yönetim araçları
• Geçerli projeksiyon belirle
• Öznitelikleri konuma göre bağla
• Vektör katmanı böl
• Shapefile b...
 Raster hesaplayıcı
 Ara değer belirleme
 Coğrafi referanslama aracı
 Heat map
 Terrain analysis
 Zonal statistics
...
 Ara deger belirleme
 Coğrafi referanslama aracı
 Heatmap
 Terrain analysis
• Eğim
• Bakı
• Hillshade
• Relief
• Rudgedness index
Zonal statistics
 Projection
• Warp (Reproject)
• Projeksiyon ata
• Extract projection
 Dönüşüm
• Rasterize (vector to raster)
• Polgyonize (raster to vector)
• Translate (convert to format)
• RGB to PCT
• PC...
 Extraction
• Eşyükselti
• Clipper
 Analiz
• Sieve
• Near black
• Fill nodata
• Proximity (raster distance)
• Grid (interpolation)
• Dem (terrains model)
 Miscellaneous
• Build virtual raster (catalog)
• Birleştir
• Bilgi
• Build overviews (pyrmids)
• Tile index
Haritalar Arası
Geçiş ve Geçişi
Kaldırma
Ölçek Bilgisi
Koordinat Bilgisi

Projejeksiyon
Bilgisi
Yeni Proje Aç

; Yeni proje oluşturmak için kullanılır.

Projeyi Aç

; Daha önce hazırlanmış projeyi açmak için
kullanılır...
Geri Al

; Yanlış yapılan çizim işlemin tamamını silmek
için kullanılır.

Tekrarla

; Geri alınan çizim işlemlerinin tamam...
Objeleri Yeniden Şekillendir

; Oluşturulan çizimin yeniden farklı çizimini
sağlar.

Offset Curve

; Çizgi katmanını isten...
Toggle Editing

; Düzenleme aracı, çizim kalemi ; çizim yapılmasını
sağlar.

Save Edits

; Katmanda yapılan çizimlerin kay...
Objeleri Kes

; Objelerin parçalara bölünmesinde kullanılır.

Objeleri Kopyala

; Objelerin kopyalanmasını sağlar.

Objele...
Haritayı Kaydır

; Ekrandaki haritanın istenilen yöne kaydırılmasını
sağlar.

Pan Map to Selection

; Seçilmiş olan objele...
Seçime Yaklaş

; Haritada seçimi yapılan alana yaklaşılmasını
sağlar.

Katmanın Dış Sınırlarını Gösterecek Şekilde Yaklaş
...
Objeleri Belirle
Run Feature Action

; Objelerin öznitelik bilgilerinin sorgulanmasını
sağlar.
; Özellik eylemini çalıştır...
Vektör Katman Ekle

; Daha önce oluşturulmuş vektör katmanın
eklenmesinde kullanılır.

Raster Katman Ekle

; Raster katman...
Yeni Shapefile Katmanı Ekle ; Yeni katman oluşturulmasında kullanılır.
Katman(ları) Kaldır

; Çalışan katmanların ekrandan...
Etiketleme

; Katmanın etiketlenmesini sağlar.

Etiketi Taşı

; Oluşturulan etiketinin farklı bir yere
taşınmasını sağlar....
Launch Globe

; Projenin dünya üzerindeki yerini görmeyi
sağlar.

Create Editable Layer

; Oluşturulan katmanın aynı özell...
Plain Geometry Editor

; Düz geometrinin düzelenmesinde kullanılır.
Çizginin istenen koordinat noktasına
ulaşmasını sağlar...
Dxf2Shp Conventer

; dxf formatındaki dosyanın shp formatına
dönüştürülmesini sağlar.

GPS Tolls

; Araziden alınan koordi...
Polygonizer

; Birbirin kesen çizgilerden alan katmanın
oluşturulmasında kullanılır.

Statist

; katmanların öznitelik bil...
Coğrafi Referanslama Aracı

; Raster haritanın
koordinatlanmasında kullanılır.

Heatmap

; Vector nokta katmanından raster...
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Qgis (Quantum GIS) nedir ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Qgis (Quantum GIS) nedir ?

3,442 views

Published on

6 Kasım 2013 tarihinde Sakarya Üniversitesi ve Genç Tema

İşbirliğiyle gerçekleşen "Çevre için Coğrafi Sistemleri, QGIS"

Konferansı'nda Prof. Dr. Can Ayday tarafından verilen Eğitim

dökümanıdır.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Qgis (Quantum GIS) nedir ?

 1. 1. • Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. • QGIS kullanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcıya özgü yazılımlar geliştirilebilmektedir.
 2. 2. • Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede bu yazılım kullanılmaya başlanmıştır. (Örnek: İtalya, Fransa, İspanya, Almanya)
 3. 3. QGIS Yazılım Yüklemesi
 4. 4.  Dosya  Düzenle  Pencere  Katman  Ayarlar  Eklentiler  Vektör  Raster  Veritabanı  Web  Yardım
 5. 5.           Yeni proje (Ctrl+N) Projeyi aç (Ctrl+O) En son projelerden birini seç Projeyi kaydet (Ctrl+S) Projeyi farklı kaydet (Ctrl+Shift+S) Görüntü olarak kaydet Yeni çıktı düzenleyici (Ctrl+P) Composer manager Çıktı düzenleyiciler Çıkış (Ctrl+Q)
 6. 6.                     Geri al Tekrarla Objeleri kes Objeleri kopyala Objeleri yapıştır Add feature Objeleri kaydır Seçileni sil Objeyi basitleştir Halka Ekle Parça ekle Halka sil Parça sil Objeleri yeniden şekillendir Offset curve Objeleri böl Merge selected features Merge attributes of selected features Düğüm aracı Nokta sembollerini döndür
 7. 7.  Haritayı kaydır  Pan map to selection  Yakınlaştır (Ctrl++)  Uzaklaştır (Ctrl+-)  Seç  Objeleri belirle (Ctrl+Shift+I)  Measure  Tam yakınlaştırma (Ctrl+Shift+F)  Katmanın dış sınırlarını görecek şekilde yaklaştır  Seçime yaklaş (Ctrl+J)  Son yaklaştırma  Sonrakine yaklaştır  Gerçek boyutu ayarla  Decorations  Harita ipuçları  Yeni sık kullanılan (Ctrl+B)  Sık kullanılanları göster (Ctrl+Shift+B)  Tazele (Ctrl+R)  Tile scale slider (Ctrl+F)  Panolar Araçlar Tam ekran moduna değiştir (Ctrl+F)
 8. 8.  Seç • Select single feature • Select features by rectangle • Select features by polgyon • Select features by freehand • Select features by radius • Deselect features from all layers
 9. 9. Measure • Measure Line (Ctrl+Shift+M) • Alanı Ölç (Ctrl+Shift+J) • Açı Ölç
 10. 10.  Decorations •Telif hakkı etiketi • Kuzey oku • Ölçek çubuğu
 11. 11. Panolar • Katmanlar • Layer order • Öngörüş • Geri al/tekrarla • Gözatıcı • KKS bilgisi • Log messages • Koordinat yakala • En kısa yol • OSM geçmişi düzenle • OSM objesi
 12. 12.  Araçlar • Dosya • Eklentiler • Etiket • Gelişmiş sayısallaştırma • Harita yöneltme • Katmanları yönelt • Öznitelikler • Raster • Sayısallaştırma • Vektör • Veritabanı • Web • Yardım • Helmert2d • Open street map
 13. 13. Yeni • Yeni Shapefile katmanı (Ctrl+Shift+N) • Yeni SpatiaLite katmanı (Ctrl+Shift+A)  Embed layers and groups  Vektör katman ekle (Ctrl+Shift+V)  Raster katman ekle (Ctrl+Shift+R)  Add postGIS layers (Ctrl+Shift+D)  SpatiaLite katman ekle (Ctrl+Shift+L)  Add MSSQL spatial layers (Ctrl+Shift+M)  WMS katman ekle (Ctrl+Shift+W)  Sınırlandırılmış metin katmanı ekle  Yeni GPX katmanı oluştur  Add Oracle GeoRaster layer  Add SQL Anywhere layer  Add WFS layer  Copy style  Paste style Öznitelik tablosu aç  Save edits  Toggle editing  Farklı kaydet  Save selections as vector file  Katman(ları) kaldır (Ctrl+D)  Set CRS of layer(s) (Ctrl+Shift+C)  Öngörünüşe ekle (Ctrl+Shift+C)  Set project CRS from layer  Tümünü öngörünüşe ekle  Özellikler  Remove all from overview  Sorgu  Tüm katmanları göster (Ctrl+Shift+U) Etiketleme  Tüm katmanları gizle (Ctrl+Shift+H)
 14. 14.  Proje Özellikleri (Ctrl+Shift+P)  Özel KRS  Style manager  Kısayolları ayarla  Customization  Seçenekler  Yakalama seçenekleri
 15. 15.  Ptyhon eklentilerini yükle  Eklentileri yönet  Ptyhon işletmen uçbirimi
 16. 16.  Analiz araçları  Arama araçları  Coğrafi işlem araçları  Dx2Shp  Geometri araçları  GPS  Koordinat yakala  Mekansel sorgu  Road graph  Veri yönetim araçları
 17. 17.  Analiz araçları • Mesafe matrisi • Çizgi uzunlukları toplamı • Poligon içindeki noktalar • Benzersiz değerleri listele • Temel istatistikler • En yakın komşu analizi • Ortalama koordinatlar • Çizgi kesişimleri
 18. 18.  Arama araçları • Rasgele seçim • Random selection within subsets • Rasgele noktalar • Düzenli noktalar • Vektör grid • Konuma göre seç • Katman sınırlarından poligon oluştur
 19. 19.  Coğrafi işlem araçları • Dışbükey gövde(ler) • Tampon(lar) • Kesişim • Birleşim • Simetrik fark • Kırp • Fark • Birleştir
 20. 20. Dxf2Shp Conventer
 21. 21.  Geometri araçları • Geometri geçerliliği sınama • Geometri sutünlarını dışa aktar/ekle • Poligon merkezleri • Delaunay üçgenleme • Voronıo üçgenleri • Geometriye basitleştir • Densify geometris • Çok parçadan tekli parçalara • Tek parçalardan çoklu parçaya • Poligonran çizgilere • Lines to polygons • Düğüm noktaları elde etme
 22. 22.  GPS • Gps tools
 23. 23.  Koordinat yakalama
 24. 24.  Mekansal sorgu
 25. 25.  Roodgraf •Ayalar
 26. 26.  Veri yönetim araçları • Geçerli projeksiyon belirle • Öznitelikleri konuma göre bağla • Vektör katmanı böl • Shapefile birleştir • Create spatial index
 27. 27.  Raster hesaplayıcı  Ara değer belirleme  Coğrafi referanslama aracı  Heat map  Terrain analysis  Zonal statistics  Projection  Dönüşüm  Extraction  Analiz  Miscellaneous  Gdal araçları ayarları
 28. 28.  Ara deger belirleme
 29. 29.  Coğrafi referanslama aracı
 30. 30.  Heatmap
 31. 31.  Terrain analysis • Eğim • Bakı • Hillshade • Relief • Rudgedness index
 32. 32. Zonal statistics
 33. 33.  Projection • Warp (Reproject) • Projeksiyon ata • Extract projection
 34. 34.  Dönüşüm • Rasterize (vector to raster) • Polgyonize (raster to vector) • Translate (convert to format) • RGB to PCT • PCT to RGB
 35. 35.  Extraction • Eşyükselti • Clipper
 36. 36.  Analiz • Sieve • Near black • Fill nodata • Proximity (raster distance) • Grid (interpolation) • Dem (terrains model)
 37. 37.  Miscellaneous • Build virtual raster (catalog) • Birleştir • Bilgi • Build overviews (pyrmids) • Tile index
 38. 38. Haritalar Arası Geçiş ve Geçişi Kaldırma Ölçek Bilgisi Koordinat Bilgisi Projejeksiyon Bilgisi
 39. 39. Yeni Proje Aç ; Yeni proje oluşturmak için kullanılır. Projeyi Aç ; Daha önce hazırlanmış projeyi açmak için kullanılır. ; Katmanlardan oluşan projenin kaydını yapmak için kullanılır. Projeyi Kaydet Projeyi Farklı Kaydet ; Proje olarak kaydedilen projenin farklı isim ve yer olarak kaydedilmesi için kullanılır. Yeni Çıktı Düzenleyici ; Projenin çıktı olarak düzenlenmesini sağlar. Composer Manager ; Çıktı düzenleyici yöneticisi, hazırlanan çıktıların değişik isim olarak kayıt edilmesi, silinmesi ve eklenmesini sağlar.
 40. 40. Geri Al ; Yanlış yapılan çizim işlemin tamamını silmek için kullanılır. Tekrarla ; Geri alınan çizim işlemlerinin tamamını tekrar ekrana gelmesini sağlar ; Yapılan çiziminin daha basit ve düz çizgiler olmasını sağlar. ; Çizilmiş alanın içine yeni bir boş alan eklemek için kullanılır. Objeyi basitleştir Halka Ekle Parça Ekle Halka Sil ; Aynı öznitelik bilgisine sahip olan katmanın aynı projede farklı alanlarda çizim yapılmasını sağlar. ; Oluşturalan halkanın silinmesini sağlar. Parça Sil ; Oluşturulan parçanın silinmesini sağlar.
 41. 41. Objeleri Yeniden Şekillendir ; Oluşturulan çizimin yeniden farklı çizimini sağlar. Offset Curve ; Çizgi katmanını istenilen boyuta getirilmesini sağlar. Objeleri Böl ; Çizilmiş olan objelerin bölünmesini sağlar. Merge Selected Features ; İki ayrı obyeji birleştirmek için kullanılır. Merge Attributes of Selected Features; İki ayrı objenin aynı özniteliğe sahip olarak birleştirilmesini için kullanılır. Nokta Sembollerini Döndür ; Nokta Sembollerinin yönlerinin değiştirilmesinde kullanılır.
 42. 42. Toggle Editing ; Düzenleme aracı, çizim kalemi ; çizim yapılmasını sağlar. Save Edits ; Katmanda yapılan çizimlerin kayıt işlemleri için kullanılır. ; Nokta, çizgi, alan (poligon) çizimlerinde kullanılır. Objeleri Kaydır ; Çizilen objelerin yerinin taşınmasını sağlar. Düğüm Aracı ; Çizilmiş olan katmanın kırık noktalarından başka bir konuma taşınmasını sağlar. Seçileni Sil ; Seçili olan objelerin silinmesinde kullanılır.
 43. 43. Objeleri Kes ; Objelerin parçalara bölünmesinde kullanılır. Objeleri Kopyala ; Objelerin kopyalanmasını sağlar. Objeleri Yapıştır ; Objelerin başka haritaya kopyalanmasını sağlar. Freehand Editing ; Serbest düzenleme, yapılacak olan çizimin serbest olarak yapılmasını ve yumuşak bir çizim olmasını sağlar. Tolerance. Level of simplification; Basitleştirme düzeyi. Çizilmiş olan alanların daha sabit alanlara çevrilmesini sağlar. Numerical Digitize ; Sayısal Dijital Ortam, Araziden alınmış olan koordinatlı veri girişinin nokta, çizgi, alan olarak çiziminin yapılmasını sağlar.
 44. 44. Haritayı Kaydır ; Ekrandaki haritanın istenilen yöne kaydırılmasını sağlar. Pan Map to Selection ; Seçilmiş olan objelerin harita ekranının ortasında gösterilmesini sağlar. Yaklaştır ; Haritanın istenilen büyüklüğe getirilmesini sağlar. Uzaklaştır ; Haritanın istenilen kadar uzaklaştırılmasını sağlar. Zoom to Native Pixel Resolotion (Gerçek boyuta ayarla); Raster haritayı gerçek boyuta ayarlanmasında kullanılır. Tam Yakınlaştırma ; Haritanın tamamının görüntülenmesini sağlar.
 45. 45. Seçime Yaklaş ; Haritada seçimi yapılan alana yaklaşılmasını sağlar. Katmanın Dış Sınırlarını Gösterecek Şekilde Yaklaş Son Yaklaşma ; En son yapılan son yaklaşmayı tekrar ekranda gösterilmesini sağlar. Sonrakine Yaklaş ; Haritada en son yaklaşmadan önceki yaklaşımın görüntülenmesini sağlar. Tazele ; Çok katmanlı harita işlemlerinde ekranın yenilenmesini sağlar.
 46. 46. Objeleri Belirle Run Feature Action ; Objelerin öznitelik bilgilerinin sorgulanmasını sağlar. ; Özellik eylemini çalıştırmada kullanılır. Seçim ; Tek, dikdörtgen, alan,serbest,daire obje seçiminin yapılmasını sağlar. Deselect Features from All Layers; Yapılan seçimleri tüm katmandan kaldırılmasını sağlar. Öznitelik Tablosununun Açılmasını sağlar. Ölçüm Harita İpuçları Yeni Sık Kullanılan Sık Kullanılanları Göster ; Metre, alan ve açı ölçümünde kullanılır. ; Mause ile harita üzerinde gezinirken objeye ait bilgileri ekranda gönümünü sağlar. ; En son kullanılan işlem adımlarının görüntülenmesini sağlar. ; En çok kullanılan işlem adımlarının görüntülenmesini sağlar. ; Metin Ek Açıklaması, Ek Açıklama (*ui) /user interface, Ek Açıklamayı Taşı
 47. 47. Vektör Katman Ekle ; Daha önce oluşturulmuş vektör katmanın eklenmesinde kullanılır. Raster Katman Ekle ; Raster katman eklenmesinde kullanılır. Add PostGıs Layer ; PostGıs katmanının eklenmesini sağlar. SpatiaLite Katmanı Ekle ; SpatiaLite katmanının eklenmesinde kullanılır. Add MSSQL SpatiaLite Layer; MSSQL SpatiaLite katman eklenmesinde kullanılır. WMS Katmanı Ekle ; WMS katmanını eklenmesinde kullanılır. Add WFS Layer ; WFS katmanını eklenmesinde kullanılır.
 48. 48. Yeni Shapefile Katmanı Ekle ; Yeni katman oluşturulmasında kullanılır. Katman(ları) Kaldır ; Çalışan katmanların ekrandan kaldırılmasını sağlar. Sınıflandırılmış Metin Katmanı Ekle; csv, text dosyalarının eklenmesinde kullanılır. Yeni GPX Katmanı Oluştur ; GPX katmanının oluşturulmasında kullanılır. Add Oracle GeoRaster Layer ; Oracle veritabanında GeoRaster Katman eklenmesinde kullanılır. Add SQL Anywhere Layer ; Herhangi bir yerden SQL katman eklenmesinde kullanılır.
 49. 49. Etiketleme ; Katmanın etiketlenmesini sağlar. Etiketi Taşı ; Oluşturulan etiketinin farklı bir yere taşınmasını sağlar. Etiketi Döndür ; Oluşturulan etiketin farklı yönlere döndürülmesini sağlar. Change Label ;Oluşturulan etiketin değitirilmesini sağlar.
 50. 50. Launch Globe ; Projenin dünya üzerindeki yerini görmeyi sağlar. Create Editable Layer ; Oluşturulan katmanın aynı özellikte yeniden kayıt edilmesini ve düzenlenelibilir olmasını sağlar. Locked Layers Editor ; Kilitli katmanın yönetiminde kullanılır. Multi Edit ; Çoklu düzenleme işlemlerinde kullanılır
 51. 51. Plain Geometry Editor ; Düz geometrinin düzelenmesinde kullanılır. Çizginin istenen koordinat noktasına ulaşmasını sağlar. Update Field of Selected Features; Seçilen alanların öznitelik bilgilerinin tolpu olarak değiştirilmesini sağlar. Vterrain ; Arazi modeli oluşturulmasını sağlar. Zoom to Point ; Raster harita üzerinde istenilen koordinata odaklanmasını sağlar.
 52. 52. Dxf2Shp Conventer ; dxf formatındaki dosyanın shp formatına dönüştürülmesini sağlar. GPS Tolls ; Araziden alınan koordinat noktalarının sayısal ortama aktarılmasını sağlar. Mekansal Sorgu ; İki tamandan oluşan harita üzerinde sorgulamalar (alanın içinde, kesişim, değen vb.) yapılmasını sağlar. Point2One ; Noktalardan oluşan katmanın ala katmanı olarak kaydedilmesini sağlar.
 53. 53. Polygonizer ; Birbirin kesen çizgilerden alan katmanın oluşturulmasında kullanılır. Statist ; katmanların öznitelik bilgilerine göre istatistik ve grafikler oluşturulmasında kullanılır. Table Manager ; Öznitelik tablosunun düzenlenmesinde kullanılır.
 54. 54. Coğrafi Referanslama Aracı ; Raster haritanın koordinatlanmasında kullanılır. Heatmap ; Vector nokta katmanından raster harita oluştrulmasında kullanılır. Ara Değer Belirleme ; Vector çizgi katmanından nokta katmanının oluşturulmasında kullanılır. ; Bölgesel istatistik oluşturulmasında kullanılır. Zonal Statistics

×