Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

замърсяване на водата

15,462 views

Published on

замърсяване на водата

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

замърсяване на водата

 1. 1. Химическата формула на водата е :
 2. 2. Хидросферата е повърхностната водна обвивка на Земята, която включва разнообразните природни води от океана и сушата.
 3. 3. Водите в хидросферата се делят на няколко групи :        Води на световния океан Води в ледниците Подземни води Езерни води Блатни води Речни води Води в почвите
 4. 4. Замърсяването на водите се дефинира, като замърсяване на езера, реки, океани и подпочвени води причинено от човешкото въздействие, което може да доведе до смъртта на организмите и растенията живеещи в тези среди.
 5. 5. Основни източници на замърсяване
 6. 6. Отпадъчни води
 7. 7. Отпадъци и отпадъчни води при добиване и обработване на рудни и нерудни изкопаеми
 8. 8. Фекалнобитови отпадъци
 9. 9. Отпадни води от стопански обекти и фирми
 10. 10. Отпадъци от дървесина при сечене,обработка
 11. 11. Разливания на петрол от танкерите
 12. 12. Отпадъци от водния и сухозамния транспорт
 13. 13. Изхвърляне на отпадъци от бита на човека
 14. 14. Рационално използване на водите Опазване на водата от замърсяване
 15. 15. Пречистване на водата
 16. 16. При оптимизиране на съществуващите и изграждането на нови локални пречиствателни станции ще се проучва възможността за избягване на замърсяването, повторното използване на пречистените води и оползотворяване на ценни вещества-замърсители от производствените отпадъчни води.

×