Masayang Mundo ng Filipino - Kinder

21,372 views

Published on

Masayang Mundo ng Filipino - Kinder


•Activities are designed to motivate pre-schoolers to express themselves using short, simple sentences in Filipino

•There will be songs, rhymes, poems and stories for children

Masayang Mundo ng Filipino - Kinder

 1. 1. MASAYANG MUNDO NG FILIPINO Kindergarten
 2. 2. Masayang Mundo ng FilipinoKindergartenBatayang AklatKarapatang-ari 2010 ng DIWA LEARNING SYSTEMS INCReserbado ang lahat ng karapatanAng pangangasiwa sa editoryal, layout, at disenyo ay isinagawa ngWalang bahagi ng aklat na ito ang maaaring gamitin o sipiin sa anumang anyo at pamamaraan nangwalang nakasulat na pahintulot mula sa tagapaglathala. Tanging tagapamahagi ang DIWA LEARNING SYSTEMS INC 4/F SEDCCO 1 Bldg. 120 Thailand corner Legazpi Streets Legaspi Village, Makati City, Philippines Tel. Nos.: (632) 893-8501 FAX: (632) 817-8700 ISBN 978-971-46-0141-3Melanie B. Dela Cruz (May-akda)Si Melanie B. Dela Cruz ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Education major in English andReligious Education (cum laude) sa Saint Columban’s College sa Lingayen, Pangasinan. Labinlimangtaon na siyang nagtuturo ng Filipino, Mathematics, at Christian Living sa Don Bosco TechnicalInstitute–Makati. Naging manunulat siya sa wika at pagbasa sa magasin na Budyong ng isang taon.Mona R. Alagar (Konsultant)Nagtapos si Mona R. Alagar ng kursong Bachelor of Science in Psychology sa St. Paul College–QuezonCity. Siya ay kasalukuyang preschool area coordinator sa Poveda Learning Center.
 3. 3. Paunang Salita Narito ang bagong aklat sa Filipino na sadyang inihanda parasa inyo. Layunin ng aklat na ito na malinang ang inyong kakayahanat kasanayan sa mabisang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, atpagsusulat. Hinati-hati sa apat na yunit ang aklat na ito. Ang bawat yunit aybinubuo ng mga kawili-wiling tugma, awit, diyalogo, at kwento. Magingang mga pagsasanay ay inihanda na tiyak na inyong kasisiyahan. Angmga ito ay makatutulong upang malinang sa inyo ang kahalagahan ngkatangian ng tunay na Pilipino tulad ng mabuting pakikipag-ugnayan sainyong mag-anak, pagmamalasakit sa inyong mga kaibigan sa paaralan,at mahusay na pakikitungo sa mga namumuno sa pamayanan. Inaasahang mapahahalagahan ninyo ang bawat aralin namakatutulong sa inyong pag-unlad bilang isang mabuting mamamayan.Gawin ninyong kawili-wili ang inyong pagtuklas sa mga bagay na nasainyong paligid sa tulong ng aklat na ito. Mahalin at ingatan sana ninyo ang aklat na ito. Ugaliin angpagiging palabasa dahil ito ang magpapayaman sa inyong kaalaman. Mabuhay ka! Halinang magbasa!
 4. 4. Para sa mga Guro Ang makabagong aklat na ito para sa mga preschooler aysadyang inihanda upang mabigyan ng makabuluhan at kawili-wilingpagsasanay ang mga mag-aaral. Layunin ng aklat na ito na malinangsa mga bata ang kanilang kasanayan at kakayahan sa pakikinig,pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isinasaalang-alang din na satulong ng mga larawan, awitin, tugma, diyalogo, at kwento sa aklat naito ay malilinang sa mga mag-aaral ang kawilihan sa pagtuklas ng mgabagay sa kanyang paligid. Inaasahan na huhubugin ang kakayahan ng mga bata ng mgaaralin na kinakailangan upang maging handa sila sa susunod na antasat tungo sa mas malawak pang gawain. Nakapaloob sa aklat na ito ang mga sumusunod na kasanayan: Pagtukoy sa pagkakaiba at pagkakatulad ng mga hugis at anyo Pagkilala at pagbasa sa alpabetong Filipino Pagbasa sa mga pantig, salita, parirala tungo sa pangungusap Pagsasagawa ng mga gawaing humuhubog sa kabutihang asal Pagkagiliw sa mga tula, awit, at kwento Inaasahan na sa masusing pagsubaybay ng guro ay makakamit ngmga mag-aaral ang mga kinakailangang kasanayan. Gawing kawili-wiliang pagtuturo ng mga aralin upang ito‛y maging matibay na sandigansa pagkatuto ng mga kinakailangang aralin sa pakikinig, pagsasalita,pagbabasa, at pagsusulat. Maligayang pagtuturo! May-akda
 5. 5. Talaan ng NilalamanYunit 1 Ang Aking SariliAralin 1 Pagpapakilala sa Sarili ...............................................................2Aralin 2 Magandang Umaga Po! .............................................................16Aralin 3 Ako ay Batang Malusog ...........................................................21Aralin 4 Ikaw at Ako ay Magkaiba ...................................................... 27Aralin 5 Iba-Ibang Tunog sa Paligid ................................................... 32Aralin 6 Ang Alpabetong Filipino ......................................................... 40Aralin 7 Kami ang mga Patinig .............................................................. 47Aralin 8 Si Erneng at Intong sa Manila Zoo ..................................... 52Yunit 2 Ako at ang Aking PamilyaAralin 1 Kapamilya Ko Sila..................................................................... 60Aralin 2 Kami ay Nagtutulungan............................................................71Aralin 3 Maliit o Malaki, Masaya Kami! .............................................. 78Aralin 4 Sama-sama Kaming Pamilya ................................................... 85Aralin 5 Pangangailangan ng Isang Mag-anak ................................... 90Aralin 6 Sa Aming Tahanan ................................................................... 96Aralin 7 Mga Silid sa Aming Tahanan ............................................... 102Aralin 8 Ang Aming Kagamitan ........................................................... 107
 6. 6. Yunit 3 Ako at ang Aking PaaralanAralin 1 Marami Akong Kaibigan ......................................................... 114Aralin 2 Tara Na sa Aming Paaralan ................................................. 124Aralin 3 Malaki ang Aming Paaralan .................................................. 133Aralin 4 Maging Magalang ................................................................... 138Aralin 5 Handa Na Ako! ....................................................................... 144Aralin 6 Maglaro Tayo .......................................................................... 155Aralin 7 Ang Aking Munting Diary..................................................... 160Aralin 8 Magdiwang Tayo .................................................................... 166Yunit 4 Ako at ang Aking PamayananAralin 1 Maayos ang Aming Pamayanan .................................... 178Aralin 2 Kami ay Nagtutulungan......................................................... 189Aralin 3 Gabay Ko ang Diyos sa Aking Buhay ................................. 199Aralin 4 Inay, Sama Po Ako ...............................................................205Aralin 5 Wow ! Kaysarap Mamasyal ...................................................209Aralin 6 Ang Galing Nila!...................................................................... 214Aralin 7 Nasaan Ka Ba? ....................................................................... 219Aralin 8 Ang Pilipinas Kong Mahal ....................................................228
 7. 7. YUNIT 1 Ang Aking Sarili
 8. 8. Aralin Pagpapakilala sa Sarili 1Basahin ang usapan nina Albert at Kristin. Magandang umaga! Ako si Albert Ramos. Limang taong gulang na ako. Nakatira ako sa Lungsod ng Makati. Magandang umaga rin! Ako naman si Kristin Mendoza. Limang taong gulang na rin ako. Pagpapahalagang Pilipino: Maging magalang sa pagpapakilala ng sarili. Sa mga Magulang: Gabayan ang inyong anak sa wastong paraan ng pakikipag-usap at ng pagpapakilala sa sarili gamit ang mga salitang ako, ko, at ikaw. 2 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 9. 9. Isadula ang usapang iyong nabasa. Magpakilalaka sa iyong kamag-aral. Ano ang pangalan mo? Ako si . Ikaw, ano naman ang pangalan mo? Ako naman si . Ako at ikaw ay magkaklase. Ang Aking Sarili 3
 10. 10. Basahin ang mga pangalan ng mga bata mula sakaliwa-pakanan. Mara Anton Paulo Marimar Edward Lyka Sarah Cindy Mateo 4 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 11. 11. Kaliwa-pakananKaliwa  Kanan  Ang Aking Sarili 5
 12. 12. Bakatin ang mga putul-putol na linya mulakaliwa-pakanan. Basahin ang mga pinag-uugnay nasalita. kutsara ---------------tinidor tasa -----------------platito sanggol--------------bote ng gatas ibon------------pugad 6 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 13. 13. Lagyan ng tsek () ang mga larawan na nakaharapsa kaliwa. Ekisan () naman ang mga larawan nanakaharap sa kanan.1.2.3.4.5. Ang Aking Sarili 7
 14. 14. Itaas-pababa Seesaw, seesaw Pataas, pababa Nakakaaliw Maglaro rito Seesaw, seesaw Isang dulo sa itaas Isang dulo sa ibaba Tayo nang maglaro8 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 15. 15. Bakatin ang mga putul-putol na linya upangmabuo ang mga larawan. Mula ito sa itaas, pababa. Ang Aking Sarili 9
 16. 16. Bilugan ang tamang direksyon na ipinakikita salarawan.1. pataas, pababa2. pataas, pababa3. pataas, pababa4. pataas, pababa5. pataas, pababa 10 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 17. 17. Tulungan natin si kaibigang daga. Guhitan angtamang daan papunta sa kanyang lungga. Ang Aking Sarili 11
 18. 18. Bilugan ang wastong salitang dapat gamitin.1. Ako si Noli. Ko2. Carol ang pangalan ako . ko Ako3. ay nag-aaral na. Ko ako4. Kaklase ko si Marlon. ako5. Nakatira sa Ramos Street. ko 12 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 19. 19. Idikit ang iyong larawan sa kahon. Isulat namanang mga hinihingi sa mga patlang.Ako si . taong gulang na ako.Nakatira ako sa . Ang Aking Sarili 13
 20. 20. Makulay ang Aking PaligidPagandahin natin ang hardin ni Carla. Kulayan angmga tanim niyang halaman at bulaklak.14 Masayang Mundo ng Filipino–Kindergarten
 21. 21. Kulayan nang wasto ang larawan. Bilugan angtamang ngalan ng kulay ng larawan.1. 3. itim berde kahel berde rosas lila2. 4. kahel itim berde rosas berde itim Ang Aking Sarili 15

×