Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoe informeel mag de overheid
    zijn en wanneer?
    De overheid en web 2.0
     Doxis Web 2.0 Thomassen ...
Zoeken naar evenwicht:
   maatschappelijk perspectief
  Web 2.0 verbetert de samenleving: bron van
  kennis, egalit...
Zoeken naar evenwicht:
     archiveringsperspectief
  Nieuwe media integreren in bestaande
  archiveringssystemen ...
Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
De overheid in de industriële maatschappij en de kennismaatschappij

Maatschappelijke structuur      industriële maat...
Visie op werk: het onderwijs
  De leeromgeving is de maatschappij
  De leeromgeving is een werkomgeving
  Onderwijs ...
Organisatie van het werk
  Platte organisatie met duidelijke hiërarchie
  Schoolgemeenschap met deel-communities
  L...
Infrastructuur
  Elektronische leeromgeving (ELO) en
  schoolgebouw voor de hele schoolgemeenschap
  Elke student he...
Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
Blackboard als archiveringssysteem
  Personalia en leermiddelen gekopieerd uit
  andere bestanden
  Beoordelingen ge...
Andere sociale media voor intern
        gebruik
  Wikipedia: studenten leren informatie te
  waarderen en zic...
Sociale media tussen publiek en
         privé
  Weblogs: student rapporteert over stage
  MySpace, Hyves en ...
Wanneer gaat het goed?
  Communities bestaan uit bekenden (en zijn dus
  ook niet te groot)
  Doel duidelijk aan sch...
Werkprocessen RWA                Centrali- Structu-  Archi-  automa-  Web 2.0
            ...
In welke processen kunnen we netwerken?
procestype     proces        structurering   bijzonderheden    ...
Uitdaging

  Vernetwerk waar mogelijk zwak gestructureerde
  processen en stappen in sterk gestructureerde
  process...
Documentatie van de interactie
  van ambtenaren in netwerken
  Interne netwerken: samen kennis produceren
   Rollen...
Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
Documentatie van de interactie
  van ambtenaren in netwerken
  Netwerken van ambtenaren en burgers: zinvolle
  inter...
Documentatie van de interactie
  van ambtenaren in netwerken
  Sociale netwerken
   Communities of practice, commun...
Kwaliteit: productieproces
 Identificatiedeelnemers,
 representativiteit, voorkomen van
 kaping, motieven en belangen van...
Kwaliteit: betrouwbaarheid
  Is de massa wijzer dan de expert? Andrew Keen;
  Fortuijn
  People prefer ‘bad’ content...
Kwaliteit: onderzoeksmethode
 Waardering

 Tagging: contextualisering en
 betekenisgeving
 Verantwoording
    ...
Records manager: doelstellingen
 bedrijfsvoering,   verantwoording en
 bewijs
 duurzame documentatie van interactie
 ...
Records manager: middelen
 Archiveringsystemen beheren
 Archiefstukken in hun context beschikbaar
 stellen
 Kennisbron...
Records manager: competenties

  Vakkennis, incl. waarderen van info, werkprocessen,
  rollen, actoren, platforms en n...
Tenslotte: vertrouwen

  Documenteren is wantrouwen; document is
  manipulatie.
  Hoe minder vertrouwen, hoe meer ve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe informeel mag de overheid zijn en wanneer?

1,519 views

Published on

Theo Thomassen, Hoe informeel mag de overheid zijn en wanneer? De overheid en web 2.0 (Doxis Seminar, 4 februari 2010)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hoe informeel mag de overheid zijn en wanneer?

 1. 1. Hoe informeel mag de overheid zijn en wanneer? De overheid en web 2.0 Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 2. 2. Zoeken naar evenwicht: maatschappelijk perspectief  Web 2.0 verbetert de samenleving: bron van kennis, egalitair, democratisch  Web 2.0 brengt de samenleving in gevaar: bron van domheid, manipulatie, anarchisme  Web 2.0 doet beide: het is een afbeelding van de samenleving en verandert de samenleving  Niet het document maar de interactie tussen mensen staat centraal Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 3. 3. Zoeken naar evenwicht: archiveringsperspectief  Nieuwe media integreren in bestaande archiveringssystemen met bestaande universele classificaties, archiveringsregimes en metadataschema’s  Het traditionele records management overboord (Steve Bailey). wisdom of the crowds - social tagging  Flexibele archivering met verschillende zware en minder zware archiveringsregimes Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 4. 4. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 5. 5. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 6. 6. De overheid in de industriële maatschappij en de kennismaatschappij Maatschappelijke structuur industriële maatschappij kennismaatschappij Besturingsparadigma hiërarchische organisatie netwerkorganisatie Organisatie activiteiten beleidsterreinen, maatschappelijke problemen, departementen, afdelingen, doos gereedschap, flexibele bestuurslagen toedeling; het Nieuwe Werken Organisatie kennisproductie Van het algemene naar het Vanuit het probleem naar de bijzondere context Organisatie onderwijs disciplinegericht competentiegericht Structurering processen zware structuur lichte structuur Structurering archivering sterk, geprecoördineerd zwak, gepostcoördineerd classificaties folksonomies Aanpak problemen automatisering creatieve vermogens aanspreken Ook in de kennismaatschappij worden auto’s worden geproduceerd! Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 7. 7. Visie op werk: het onderwijs  De leeromgeving is de maatschappij  De leeromgeving is een werkomgeving  Onderwijs is gezamenlijke kennisconstructie  Organisatie is deels zelforganisatie Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 8. 8. Organisatie van het werk  Platte organisatie met duidelijke hiërarchie  Schoolgemeenschap met deel-communities  Lerend werken, werkend leren 24 uur per dag Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 9. 9. Infrastructuur  Elektronische leeromgeving (ELO) en schoolgebouw voor de hele schoolgemeenschap  Elke student heeft met de eigen laptop toegang tot intranet en internet  Een studentendomein voor elk jaar  Een blackboardpagina per lesblok voor elke groep  De omgeving faciliteert communities Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 10. 10. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 11. 11. Blackboard als archiveringssysteem  Personalia en leermiddelen gekopieerd uit andere bestanden  Beoordelingen geëxporteerd naar cijferprogramma  (Werkstukken geprint en door school beheerd)  Werkstukken geëxporteerd naar digitaal portfolio (door student beheerd ook na school)  Procesdocumentatie en andere info vernietigd Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 12. 12. Andere sociale media voor intern gebruik  Wikipedia: studenten leren informatie te waarderen en zich toe te eigenen zonder te plagiëren  Andere wiki’s: gebruikt als informatiebron of zelf gemaakt en ev. gelinkt aan BB (PDA) Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 13. 13. Sociale media tussen publiek en privé  Weblogs: student rapporteert over stage  MySpace, Hyves en LinkedIn: pagina’s van docenten, andere personeelsleden en studenten, individueel, als school of als vereniging; student schrijft over docent  YouTube en Flickr: verslagen van stages en excursies, kertbomen en een dronken student  Communities of practice (Erfgoed 2.0): docenten en studenten  Leden van de schoolgemeenschap in verschillende rollen Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 14. 14. Wanneer gaat het goed?  Communities bestaan uit bekenden (en zijn dus ook niet te groot)  Doel duidelijk aan school gerelateerd en thema’s door school geïnspireerd  Alle deelnemers kennen hun rol en gedragen zich ernaar  Aan processen waarin web 2.0 wordt toegepast worden geen hoge verantwoordings- en bewijseisen gesteld Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 15. 15. Werkprocessen RWA Centrali- Structu- Archi- automa- Web 2.0 satie rering vering tisering besluitvorming ••• •• •• •• •• ••• beleidsontwikkeling •• • • • organisatie onderwijs •• ••• ••• onderwijsuitvoering • • • ••• externe voorlichting en werving ••• ••• ••• ••• • • • • ondersteunende processen •••• ••• ••• ••• •• •• •• • Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 16. 16. In welke processen kunnen we netwerken? procestype proces structurering bijzonderheden Web 2.0 Ondersteunende P&O ••• Gecentraliseerd info processen geoutsourced geautomatiseerd Externe Voorlichting en •• Eenrichtings- info communicatie consultatie verkeer informatie- • Meningsvorming Kennisproductie uitwisseling maatsch. debat Informatie- •• uitbesteding Kennisproductie verstrekking werkplaats Productie-processen Beschikkingen, ••• eGovernment info vonnissen, transacties Uitvoering werken •• burgerinitiatieven Kennisproductie Beleidsprocessen beleidsbepaling • De Vries, verantwoording Verhagen beleidsvoorbereiding • burgerinitiatieven Kennisproductie! Besturingsprocessen beslissen •• Obama op info YouTube Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 17. 17. Uitdaging  Vernetwerk waar mogelijk zwak gestructureerde processen en stappen in sterk gestructureerde processen  Creëer verschillende archiveringsregimes  Zorg voor goede interfaces tussen de systemen. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 18. 18. Documentatie van de interactie van ambtenaren in netwerken  Interne netwerken: samen kennis produceren  Rollen en opdracht gedocumenteerd  Het netwerk levert het gevraagde product (de informatie)  Documentatie van proces van kennisproductie voor extern en intern  Archiveringsfunctie ingebouwd in software  Lifestreaming backup Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 19. 19. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 20. 20. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 21. 21. Documentatie van de interactie van ambtenaren in netwerken  Netwerken van ambtenaren en burgers: zinvolle interactie onder regie van de overheid  Rollen, vrijheden ambtenaar en verwachtingen burgers gedocumenteerd  Documentatie interactie, ook voor verantwoording  Lifestreaming backup Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 22. 22. Documentatie van de interactie van ambtenaren in netwerken  Sociale netwerken  Communities of practice, communities of interest, vriendennetwerken  Sociale netwerken documenteren?  De privé-berichten van een ambtenaar in sociale platforms zijn privé  Gedrag gereguleerd door Civil Service Code  Chatboxen: interactieve informatieverstrekking  RKS ingebouwd in sofware. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 23. 23. Kwaliteit: productieproces  Identificatiedeelnemers, representativiteit, voorkomen van kaping, motieven en belangen van deelnemers, mate van transparantie, regie, doel, afbakening, besluitvorming, onderwerpen. Van Twist in Ambtenaar 2.0. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 24. 24. Kwaliteit: betrouwbaarheid  Is de massa wijzer dan de expert? Andrew Keen; Fortuijn  People prefer ‘bad’ content. John Barrett  Hoe massaal is de massa? Digg, Wikipedia: a gentle dictatorship. Chris Wilson  Wat zeggen ratings? Manipulatie en positieve feedback loop.  Manipulatie (Driek van Wissen) en sabotage (Geenstijl).  Pressiegroepen. The Issue Crawler. Richard Rogers. Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 25. 25. Kwaliteit: onderzoeksmethode  Waardering  Tagging: contextualisering en betekenisgeving  Verantwoording Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 26. 26. Records manager: doelstellingen  bedrijfsvoering, verantwoording en bewijs  duurzame documentatie van interactie overheid - burger  De gezamenlijke kennisproductie bevorderen Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 27. 27. Records manager: middelen  Archiveringsystemen beheren  Archiefstukken in hun context beschikbaar stellen  Kennisbronnen en kennisproductie documenteren en waarderen  Informatietransfers in netwerkomgevingen regisseren Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 28. 28. Records manager: competenties  Vakkennis, incl. waarderen van info, werkprocessen, rollen, actoren, platforms en netwerken.  Flexibiliteit. Representatiestandaards, archiveringsregimes, toegankelijkheid, verantwoording, bewijs, authenticiteit, betrouwbaarheid relateren aan proces, rol, omgeving  Bestuurlijke sensitiviteit, inzicht in rollen en machtsuitoefening  Professioneel gedrag: beroepscode, opleiding, na- en bijscholing Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010
 29. 29. Tenslotte: vertrouwen  Documenteren is wantrouwen; document is manipulatie.  Hoe minder vertrouwen, hoe meer verantwoording en bewijs.  Vertrouwen bevorderen door maatschappelijk debat , participatie, zelfredzaamheid en zelfregulering  Vertrouwen vertalen in gaten in het bastion, mensen tussen de stukken  Web 2.0 kan helpen; goede records managers ook Doxis Web 2.0 Thomassen UvA 2010

×