Eva

239 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Fvkjkgl jghyfkyghujkkk
 • Eva

  1. 1. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava Tel.00421 2 54 77 67 74 www.siov.sk, siov@siov.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Národný projekt: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, cieľ RKZ Kód ITMS projektu : 26140130015Záverečné skúškyfrekventantovza *stredné odborné školy
  2. 2. Záverečná prezentácia Názov vzdelávacej inštitúcie: Štátny inštitút odborného vzdelávania Školský rok: 2010/2011
  3. 3. Názov modulu: Podnik a jeho činnosti Počet hodín( 15 )
  4. 4. Ciel modulu: Ovládať zákonitosti fungovania podniku, poznať jednotlivé typy podnikov
  5. 5. Vzdelávacie výstupy:  Charakterizovať podnik  Vysvetliť ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu podniku  Určiť, aké sú základné funkcie podniku  Charakterizovať typy podnikov podľa vybratých kritérií
  6. 6. Obsah vzdelávania: 1.Charakteristika podniku 2.Majetok podniku 3.Činnosti podniku 4.Druhy podnikov
  7. 7. Stratégia vyučovania:  Informačnoreceptívna  Reproduktívna  Samostatná a skupinová práca
  8. 8. Výchovno vzdelávacie stratégie: - Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom - Správne interpretovať fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky - Kriticky a objektívne hodnotiť podané informácie
  9. 9. Učebné zdroje: Jakubeková, Hartmanová, Kúrňavová: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania. SPN 2004.1. vydanie Jakubeková, Hartmanová, Kúrňavová: Zbierka príkladov z ekonomiky pre študijné odbory, SPN 2004. 1. vydanie
  10. 10. Postupy hodnotenia Na dosiahnutie požadovaného výsledku v rámci modulu je potrebné a zároveň postačujúce splniť všetky kritériá hodnotenia pre každý vzdelávací výstup.
  11. 11. Vzdelávací výstup 1 Charakteristika podniku Kritériá hodnotenia Žiak: Charakterizoval podnik Vysvetlil ekonomickú a právnu subjektivitu podniku Určil základné funkcie podniku
  12. 12. Nástroje hodnotenia  Písomný test – otvorené otázky Pre každé kritérium hodnotenia budú vytvorené 4 otázky. Žiak splní požiadavky, ak správne odpovie na 3 otázky.  Ústna odpoveď
  13. 13. Vzdelávací výstup 2 Charakterizovať majetok podniku Kritériá hodnotenia: Žiak: Definoval majetok Rozdelil a charakterizoval majetok na dlhodobý a krátkodobý
  14. 14. Nástroje hodnotenia: Písomný test – otvorené otázky Pre každé kritérium hodnotenia budú vytvorené 3 otázky. Žiak splní požiadavky, ak správne odpovie na 2 otázky. Ústna odpoveď
  15. 15. Nástroje hodnotenia Pokiaľ žiak splní všetky predpísané kritériá, splní všetky požiadavky. Učiteľ urobí o dosiahnutých výsledkoch písomný záznam do potrebnej dokumentácie.
  16. 16. Ing. Eva Trnovská Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

  ×