Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Aurora i Aleix

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Juliols2010 libarything
Juliols2010 libarything
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 76 Ad

Aurora i Aleix

 1. 1. Ús del Web Social a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona Aleix Ballús i Aurora Toboso Unitat de Gestió de Continguts de la Xarxa Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputación de Barcelona Juliols de la UB UB. Barcelona, 8 de juliol de 2010
 2. 2. Objectius de l’estudi  Analitzar el grau d’ús del web social a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Dimensions valorades:  Si fan servir la Web social com biblioteques creadores de continguts  Eines que fan servir  Finalitat  Freqüencia d’actualització  Si fan servir alguna estratègia de màrqueting
 3. 3. Metodología  Planificació de la implementació de l’estudi  Disseny, enviament i seguiment del qüestionari Mètode d’administració: Forma electrònica i telefònica. Aplicació de formularis de Googledocs Març 2010: 195 biblioteques + 9 bibliobusos  Anàlisi preliminar de les dades  Entrevistes a biblioteques  Elaboració de l’estudi (anàlisi de les dades i conclusions)
 4. 4. a e ina d'age nda o cale ndaris ? Tipologia d’eina Nº de biblioteques % biblioteques lizan las bibliotecas de la RBM las herramientas sobre el total Web Social la web social? Blocs 87 43% 62; 30% Escriptoris virtuals 62 30% si Sí Agenda i calendari 62 30% no No Xarxes socials 58 28% 69; 34% Documents 55 27% Geoposicionament 47 23% Sindicació de continguts 38 19% RSS 135; 66% Indiqueu la raó principal per la qual no feu servir Fotografies 37 18% les eines de la web social Videos 37 18% Marcadors socials 23 11% Raó principal per la que la XBM 60 50 Nº Biblioteques NO fa servir el Web Social Retoc d’imatges 12 6% 50 40 Podcasting 11 5% 30 20 13 Microblogging 10 5% 10 4 2 Música 7 3% 0 Wikis 6 3% Falta de No sabem fer-les No veiem que Manca de recursos servir siguin d'utilitat recursos tècnics Missatgeria instantania 6 3% humans i de (navegadors, Catalogació social 3 1% temps línies de connexió, Noticies 0 0% ordinadors, etc.)
 5. 5. Feu servir alguna eina per publicar blocs? Feu servir alguna eina per publicar blocs? Blocs 200 Nº de biblioteques Eines guna eina d'agenda o calendaris? 150 117 100 54 43% 50 28 5 0 si 62; 30% No faig servir no Blogger Wordpress Altres: 57% si cap eina Blogspot no % Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu Freqüència d’actualització habitualment els vostres blocs habitualment els vostres blocs Cada dia dia Cada 6;6; 7% 7% 3; 4% 3; 4% 3; 3; 4% 4% Una Una o vegades a la a la o més més vegades 87 biblioteques de la Xarxa setmana setmana 7; 8% 7; 8% Dues vegades al mes mes Dues vegades al utilitzen alguna eina social per publicar blocs. 15; 18% 15; 18% Una Una vegada al mes vegada al mes 51; 59% 51; 59% Quatre o menys vegades a Quatre o menys vegade l'anyl'any S'ha S'ha deixat d'actualitza deixat d'actualitzar
 6. 6. Ús que fa la Xarxa de Biblioteques dels blocs  Per difondre els clubs de lectura,  Per difondre els serveis i les activitats de la biblioteca,  Per difondre les novetats de la biblioteca,  Per recomanar lectures,  Per difondre els fons especials  Per arribar a grups d'edat específiques.  Per a difondre’s fotografies locals  Com a llistat de recursos d'informació per l'autoaprenentatge  Commemoració 75è aniversari de la biblioteca. Recuperació de la memòria històrica.  Viatgeteca: Difusió de guies i experiències de viatges  Per difondre les activitats de la "ludotecla" (similar a un club de lectura, però amb jocs de taula)  Per difondre altres activitats culturals del municipi  Recomanacions d'altres webs i blocs, jocs, endevinalles i acudits, etc.  Ús intern: millora de la comunicació interna de la biblioteca
 7. 7. Biblioteca Ernest Lluch i Martín
 8. 8. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra de Bcn
 9. 9. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat
 10. 10. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 11. 11. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 12. 12. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 13. 13. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 14. 14. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 15. 15. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 16. 16. Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet
 17. 17. Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts
 18. 18. Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts
 19. 19. Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts
 20. 20. Biblioteca de Nou Barris de Bcn
 21. 21. Biblioteca La Muntala de Sant Vicent de Montalt
 22. 22. Bibliobús Montserrat
 23. 23. Bibliobús Tagamanent
 24. 24. virtuals? de biblioteques que utilitzen escriptoris 200 virtuals Eines Escriptoris virtuals 150 142 a eina d'agenda o calendaris? 100 61 30% 16-Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu 50 habitualment el vostre escriptori virtual? 16-Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu 62; 30% Si utilitzen 3 habitualment el vostre escriptori virtual? 0 si No utilitzen Cap eina Netvibes Igoogle no 70% Freqüència d’actualització S'ha deixat d'actualitza 5; 9% S'ha deixatod'actualitzar Quatre menys vegad a l'any 7; 12% 21; 35% 5; 9% Una o més vegades a Quatre o menys vegades setmana a l'any 7; 12% 21; 35% Una vegada al mes 62 biblioteques de la Xarxa utilitzen 8; 14% Una o més vegades a la setmana escriptoris virtuals. Dues vegades al mes Una vegada al mes 8; 14% 8; 14% 9; 16% Cada dia Dues vegades al mes 8; 14% 9; 16% Cada dia
 25. 25. Ús que fa la Xarxa de Biblioteques dels escriptoris virtuals  Ús extern: Difusió de la biblioteca  Ús intern:  Comunicació interna i treball col·laboratiu del personal de la biblioteca  Comunicació interna de la comarca
 26. 26. Netvibes de la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
 27. 27. Netvibes de la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
 28. 28. Netvibes de la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
 29. 29. Netvibes de la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
 30. 30. Feu servir alguna d'aquestes eines d'agenda o calend Eines Feu servir i calendaris Agenda alguna eina d'agenda o calendaris? 160 142 140 120 r alguna eina d'agenda o calendaris? 100 80 62 60 40 1 2 30% 20 62; 30% 0 No faig Google Remember si Altres 16-Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu si servir calendar the milk habitualment el vostre escriptori virtual? no l'agenda no 70% 70% 8- Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment la vostra agenda Freqüència d’actualització S'ha deixat d'actualitzar Cada dia 5 0 5; 9% 4 12 Quatre o menys vegades Una o més vegades aa l'any 62 biblioteques de la 7; 12% 21; 35% la setmana Dues vegades al Una o més vegades a la Xarxa utilitzen alguna 11 mes setmana Una vegada al mes eina social per compartir 8; 14% Una vegada al mes Quatre o menys agenda o calendaris. vegades a l'any 27 Dues vegades al mes S'ha deixat d'actualitzar 8; 14% 9; 16% Cada dia
 31. 31. Usos que fa la Xarxa de Biblioteques  Per compartir l'agenda entre el personal de la biblioteca  Per compartir el calendari del bibliotecari itinerant amb la resta de biblioteques de la zona  Per compartir el calendari de reunions entre les biblioteques de la comarca  Per difondre als usuaris les dates d'activitats i esdeveniments importants de la biblioteca  Per compartir el calendari amb tècnic de districte/Consorci de Biblioteques  Compartir el calendari de la sala d'actes, conjuntament amb el Centre Cultural  Per coordinar les visites escolars  Calendari reserva de sales de la biblioteca  Per portar la programació d'activitats i calendari de visites escolars, etc. al dia
 32. 32. Agenda de la Biblioteca La Muntala de Sant Vicent de Montalt
 33. 33. 180 167 Utilitzeu alguna eina per publicar i com partir 160 fotografies? 140 Eines Fotografíes 120 100 a eina d'agenda o calendaris? 37; 18% 80 60 si 40 21 19 20 0 62; 30% no 0 si No fem Flickr Picasa Altres 167; 82% servir no cap eina Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment aquests con 35 Freqüència d’actualització 30 25 37 biblioteques de la XBM fan servir Nº de biblioteques 20 alguna eina per compartir les seves 15 14 11 fotografies 10 7 5 5 0 Quatre o menys Una o més Dues vegades al Una vegada al Cada dia vegades a l'any vegades a la mes mes d setmana
 34. 34. Ús que fa la XBM de les fotografíes  Difondre i promocionar les activitats de la biblioteca  Difondre les instal·lacions de la biblioteca  Publicar tutorials de formació  Crear guies de lectura, recursos  Difusió de novetats  Comunicació interna
 35. 35. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 36. 36. en les biblioteques de la Xarxa eines per compartir vídeos? Videos 22- Feu servir alguna eina per compartir vídeos d'agenda o calendaris? de la vostra biblioteca? 18% Eines 200 167 150 Si 100 No 62; 30% 34 50 2 1 2 82% si 0 no No fem servir Youtube BlipTV Vimeo Altres 25- Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu cap eina habitualment aquests continguts? 35 30 Freqüència d’actualització 25 19 20 37 biblioteques de la XBM fan 15 servir alguna eina per 10 6 5 4 3 5 0 compartir els seus videos 0 d'actualitzar Una vegada Una o més la setmana vegades al vegades a S'ha deixat vegades a Cada dia Quatre o menys Dues al mes l'any mes
 37. 37. Ús que fa la XBM dels videos  Presentació de la biblioteca o del bibliobús  Difusió i promoció de les activitats de la biblioteca (presentacions de llibres, hora del conte, tallers, etc.)
 38. 38. Biblioteca La Bòbila de l’Hospitalet
 39. 39. Feu servir aquestes eines per compartir documents? rvir aquestes eines per com partir docum ents? Documents 200 Eines ina d'agenda o calendaris? 149 150 55; 27% 100 50 28 si 15 15 62; 30% 7 4 0 no si 149; 73% ir d s uu re t rv ne oc r ib ha Is se x. ed Sc eS no Bo m gl id fe oo Sl No G 55 biblioteques de la XBM fan servir alguna eina per Freqüència d’actualització Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment aquests continguts? compartir els seus documents 50 Nº de biblioteques 40 30 21 20 15 11 10 6 1 1 0 Quatre o menys Una vegada al mes Dues vegades al Una o més Cada dia S'ha deixat vegades a l'any mes vegades a la d'actualitzar setmana
 40. 40. Ús que fa la XBM per compartir documents  Difusió de les novetats de la biblioteca  Comunicació interna  Per difondre i promocionar les activitats de la biblioteca  Per compartir materials de formació i presentacions  Per difondre les instal·lacions de la biblioteca  Per difondre la memòria de la biblioteca  Per publicar tutorials de formació
 41. 41. Memòria de la Biblioteca La Muntala de Sant Vicent de Montalt
 42. 42. Compartir documents entre les biblioteques d’una zona Netvibes de la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
 43. 43. zen les biblioteques de la Xarxa alguna eina de marcadors socials? Marcadors socials 30- Feu servir alguna eina de marcadors socials? ina d'agenda o calendaris? 23; 11% Eines 200 181 150 100 Si 62; 30% 50 No 22 1 0 0 0 si 0 No fem Delicious Altres: Unalog Spurl Simply no servir cap Evernote 181; 89% 33- Indiqueu amb quina freqüència habitualment eina afegiu adreces webs favorites ? 12 10 Freqüència d’actualització 23 biblioteques de la XBM fan 10 8 servir alguna eina per 6 4 compartir els seus favoritos 4 3 3 2 2 1 0 Dues Una o més Una vegada Quatre o S'ha deixat Cada dia vegades al vegades a al mes menys d'actualitzar mes la setmana vegades a l'any
 44. 44. Ús que fa la XBM per compartir els seus favoritos  Per seleccionar webs per als nostres usuaris (servei de referència)  Com a eina de comunicació interna entre el personal de la biblioteca  Per compartir enllaços amb altres biblioteques.  Altres finalitats: Difusió fons especials i blocs municipals
 45. 45. en eines de microblogging les biblioteques? Microblogging na d'agenda o calendaris? 10; 5% Twitter 37- Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment el microbl Freqüència d’actualització 37- Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment el microblogging? 62; 30% Si utilitzen No utilitzen 1 2 si 1 2 0 0 Cada d Cada dia no Una o m Una o més vegades a la setmana 2 dues ve 194; 95% 2 dues vegades al mes Una veg Una vegada al mes Quatre 5 Quatre o menys vegades a l'any 0 5 S'ha de 0 S'ha deixat actualitzar Ús que fa la XBM  Difusió de les notícies de la biblioteca 10 biblioteques de la XBM fan el microblogging  Difusió de les novetats de la biblioteca  Comunicació interna de la biblioteca
 46. 46. tzen les biblioteques de la Xarxa alguna eina de missatgeria instantània? Mitssatgeria instantània ina d'agenda o calendaris? 6; 3% 38- Utilitzeu alguna eina de missatgeria instantània? Eines 198 62; 30% 200 Si 150 No si 100 50 3 3 3 0 no 0 198; 97% No fem servir Google talk Skype Altres: Meebo cap eina Borgchat / facebook/ 6 biblioteques de la XBM fan Ús que fa la XBM servir la missatgeria instantània  Comunicació interna amb el personal de la biblioteca  Comunicació interna amb els informàtics de la biblioteca  Servei de referència per als usuaris virtuals
 47. 47. RSS Quina eina feu servir d'agregadors o lectors de Les notícies de la vostra biblioteca es poden eina d'agenda o calendaris? notícies? sindicar? Feu servir alguna eina d'agenda o calendaris? 38; 19% 62; 30% 72; 35% si 62; 30% no si si no 132; 65% 166; 81% no 142; 70% Quina eina feu servir d'agregadors o lectors de notícies? 166 Eines Nº de biblioteques 150 100 50 15 8 6 3 1 0 No faig servir Google reader Feedburner Netvibes Bloglines Altres: cap Feedreader
 48. 48. Utilitzen les biblioteques cap tipus de rec per fer selecció de música, oferir playlist Podcastsvostres propis podcats? Elaboreu els Compartir música etc? usuaris, Feu servir alguna eina d'agenda o calendaris? ina d'agenda o calendaris? Spootify / 11; 5% 7; 3% Mixpod 62; 30% 62; 30% si no si si no no 193; 95% 142; 70% 197; 97% Ús que fa la XBM 11 biblioteques de la XBM  Difusió de les notícies de la biblioteca creen podcasts i 7  Difusió de l’hora del conte biblioteques ofereixen  Difusió d’entrevistes amb autors selecció de música i playlist als seus usuaris  Formació d’usuaris
 49. 49. Playlist de la Biblioteca La Muntala de Sant Vicent de Montalt
 50. 50. Utilitzen les biblioteques alguna eina de geoposicionament? Geoposicionament agenda o calendaris? Utilitzen alguna d'aquestes eines de geoposicionament les biblioteques de la Xarca? 23% Eines 200 157 62; 30% 150 Si utilitzen 100 No utilitzen si 38 50 9 77% no 0 No fem servir cap eina Google maps Altres: Ajuntament / Generalitat Ús que fa la XBM  Per indicar la ubicació de la biblioteca 47 biblioteques de la XBM fan  Per crear mapes literaris servir alguna eina de geoposicionament
 51. 51. Mapa de viatges de la Biblioteca La Muntala de Sant Vicent de Montalt
 52. 52. Wikis Feu servir alguna eina per fer wikis? Heu publicat algún article sobre la vostra biblioteca a la Wikipèdia? una eina d'agenda o calendaris?Feu servir alguna eina d'agenda o calendaris? 6; 3% 5; 2% 62; 30% Sí 30% 62; si No si no no 142; 70% 198; 97% 199; 98% Només un 3%, 6 de les 204 biblioteques, fan servir alguna eina per fer wikis i 5 biblioteques han publicat algun article sobre la seva biblioteca a la Wikipèdia.
 53. 53. tilitzen les biblioteques eines de catalogació Catalogació social Compartir notícies social? eina d'agenda o calendaris? Feu servir alguna eina d'agenda o calendaris? 1% 0; 0% 62; 30% 62; 30% si Si utilitzen si Sí no No utilitzen no No 142; 70% 99% 204; 100% 3 biblioteques fan servir l’eina librarything per catalogació social i cap biblioteca de la XBM fa servir eines de compartir notícies.
 54. 54. Ultimes adquisicions del bibliobús Tagamanent
 55. 55. enen presència les biblioteques de la Xarxa en les xarxes socials? Llocs de Xarxes socials eina d'agenda o calendaris? 28% 62; 30% La vostra biblioteca té presència en alguna xarxa si social? presència Tenen no No tenen presència 72% Facebook 58 Tuenti 1 Buzz Hi5 1 0 Bebo 0 Myspace 146; 71% No té presència 0
 56. 56. Usos que fa la Xarxa de Biblioteques • Per facilitar un canal més de comunicació als usuaris • Per crear una presència de la biblioteca amb una imatge més actualitzada • Per captar nous usuaris • Per difondre novetats i activitats • Per fomentar la lectura Quin tipus d'informació difonen les biblioteques de la Xarxa? 57 Nº Biblioteques 50 39 40 34 30 27 26 30 20 12 8 10 1 0 de la biblioteca Clubs de Fons especials Continguts dels Serveis de la Activitats de la Vídeos Fotografies nostres blocs o recomanacions bibliogràfiques lectura música i cine biblioteca biblioteca Novetats Altres: webs
 57. 57. Quines aplicacions teniu instal·lades a la vostra xarxa social? 50 Nº Biblioteques 40 30 24 22 20 10 10 2 1 0 0 0 0 NS/NC Cap Simply RSS Altres: FM BL WorldCat M eebo M e Bookshare aplicació delicious Estàtic Books instal·lada Feu servir enquestes d'usuaris a través de Heu considerat crear un perfil de bibliotecari les xarxes socials? com a referent o consultor virtual? 60 52 Nº Biblioteques 50 Nº Biblioteques 50 41 40 40 30 30 17 20 20 10 0 0 6 10 0 0 No, no hem creat Ho realitzarem en Si, ja tenim un Altres Si No cap perfil de un futur prefil de bibliotecari bibliotecari
 58. 58. Participen activament els vostres usuaris Participen activament els vostres usuaris en el mur de la vostra xarxa social? en la confirmació dels vostres esdeveniments de la biblioteca? Nº Biblioteques 50 40 Nº Biblioteques 40 45 30 40 18 20 20 10 10 0 0 Si No Si No Indiqueu si heu notat un augment d'usuaris en les activitats de la vostra biblioteca, degut a la vostra presència a les xarxes socials 60 48 50 Nº Biblioteques 40 30 20 10 10 0 Si No
 59. 59. Heu utilitzat estratègies de màrqueting per fidelitzar usuaris? 56 60 Nº Biblioteques 50 40 30 20 10 1 1 0 Regals d'entrades Regals de llibres No han utilitzat Indiqueu amb quina freqüència actualitzeu habitualment la vostra xarxa social? Nº Bibliotecas 50 40 31 30 20 7 7 10 5 4 3 0 Cada dia Una o més Dues Una vegada Quatre o S'ha deixat vegades a la vegades al al mes menys d'actualitzar setmana mes vegades a l'any
 60. 60. Dreceres Mur de la Enviar biblioteca missatge Informació bàsica Amics de la biblioteca
 61. 61. Fotografies on han etiquetat a la biblioteca Fotos que ha penjat la biblioteca
 62. 62. Les fotografies d’un dels àlbums Comentaris dels usuaris
 63. 63. Conclusions  Enfoc de comunicació molt tradicional  La presència de la Web Social a la XBM és baixa Què cal? CANVI D’ACTITUD AMPLIAR LA FORMACIÓ SOBRE LES EINES LA WEB SOCIAL A LA XBM
 64. 64. Unitat de Gestió de Continguts de la Xarxa Gerència de Serveis de Biblioteques ... Moltes Diputació de Barcelona  gsb.web@diba.cat gràcies  http://www.diba.cat/biblioteques/

×