Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webquest tecnicas de mobilizacion

285 views

Published on

Emprego de Tecnicas de Mobilización, Traslado e Deambulaacion con persoas dependentes no domicilio

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Webquest tecnicas de mobilizacion

  1. 1. WEB-QUEST EMPREGO DE TECNICAS DE MOBILIZACION, TRASLADO E DEAMBULACION 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 1
  2. 2. 08/04/2015 ÍNDICE ▪ Introducción ▪ Tarefa ▪ Recursos ▪ Proceso ▪ Avaliación ▪ Conclusións Purificacion Fernandez Rodriguez 2
  3. 3. INTRODUCCIÓN O MF0249_2 Desarrollar intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención socio-sanitaria O C3 Efectuar as técnicas de traslado, movilización e deambulación e posicionamiento de un usuario en función do seu grao de dependencia. Nesta unidade de competencia do Curso Atención Sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio tratamos unha das tarefas de atención física que constitúen o labor da auxiliar de axuda a domicilio: Mobilizar ao usuario. Polo tanto espero que poidas organizar toda a información que analizamos na aula levando a cabo o seguinte caso práctico sobre técnicas de mobilizacion, traslado e deambulación. 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 3
  4. 4. TAREFA ODescribir como axudarías a un usuario con hemiplexia dereita a erguerse da cama e a pasear con el fóra do domicilio. Para axudarche nesta tarefa seleccionei unha serie de páxinas e recursos web cos que poderás levala adiante correctamente. 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 4
  5. 5. RECURSOS 1. https://youtu.be/YJ-3YmMmuSo 2. https://youtu.be/p2zekPsK0Bs 3. www.forodeformacion.org/nuevoForo/.../GUIA_a yuda_domicilio.pdf 4. http://www.fpsanidad.es/apuntes/tbe/tema4.pdf 5. http://www.alzfae.org/index.php/vivir- alzheimer/ayuda-tecnica/230-ayuda-movilizacion 6. http://www.sercuidador.es/Movilizaciones-y- transferencias.html 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 5
  6. 6. PROCESO O Utilizar habilidades de comunicación e unha actitude adecuada hacia o usuario O Seleccionar unha técnica adecuada de movilización tendo en conta a prevención de riscos laborais. O Seleccionar unha axuda técnica adecuada a situación física do usuario. O Describir a axuda persoal que lle prestarias para deambular. Estas actividades se desenrolarán en forma de role playing durante 30 minutos nunha aula equipada con cama articulada, cadeira de rodas, andador e bastón. 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 6
  7. 7. AVALIACIÓN •Realizar mobilizacións tendo en conta as fontes proporcionadas APTO •Demostrar ademais unha actitude adecuada no trato e unha linguaxe correcta hacia o usuario e familia. OPTIMO/EXCELENTE 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 7
  8. 8. CONCLUSIÓNS Rematar esta actividade vaiche proporcionar unha visión de conxunto sobre a labor de mobilizar a persoas dependentes, un aspecto fundamental para atender con calidade aos usuarios. 08/04/2015Purificacion Fernandez Rodriguez 8

×