Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

  1. 1. CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA APERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNSSOCIAIS.Esta dinámica está centrada en el módulo 1 : Apoyo en la recepción yacogida en instituciones de personas dependientes , é unha dinámica paraavaliar os contidos do módulo.DINÁMICAEspertade a vosa creatividade e demostrade todo o aprendido no módulo:COMPODE A CANCIÓN!!!!!!!!!!Con esta canción debedes demostrar os coñecementos adquiridos en:ALIMENTACIÓN
  2. 2. LIMPEZAHIXIENE E ASEOMEDICACIÓNPRIMEIROS AUXILIOSACTIVIDADES DA VIDA DIARIAMOVILIZACIÓN, TRASLADO E DESAMBULACIÓN*A LETRA DA CANCIÓN SERÁ VÁLIDA TANTO EN GALEGO COMA ENCASTELÁN.
  3. 3. REFLEXIÓN PERSOALConsidero que a aplicación desta dinámica é moi divertida e podes avaliar se oalumnado adqueriu coñecementos no módulo, pois ainda que na nosa aula a maioria nontiña formación sobre o tema souberon sacar boas ideas, o que me fai pensar queaplicado a persoas con coñecementos prévios pode ser efectiva, ademais fomenta otraballo en grupo e todos participan nela.

×