Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caso nasa

Resolucion Caso Nasa-Individual+Grupal

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Caso nasa

  1. 1. 1 Caso Nasa DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO 2015
  2. 2. 2 Perdido na lúa A túa nave espacial acaba de ter unha aterraxe forzosa na lúa. Estaban programados para reunirse cunha nave nodriza a 200 millas de distancia, no lado iluminado da Lúa, pero a aterraxe forzada arruinou a túa nave e destruído todo o equipo a bordo, con excepción dos 15 artigos listados a continuación. A sobrevivencia da túa tripulación depende de que logren chegar á nave nodriza, polo que deben elixir os artigos máis esenciais para a viaxe de 200 millas. A túa tarefa é ordenar os 15 artigos en termos da súa importancia para sobrevivir. Asigna o número 1 ao artigo máis importante, o 2 ao segundo artigo máis importante e así sucesivamente ata chegar ao 15, o artigo menos importante. Enseguida, traballando en equipo, ordena por prioridade os 15 artigos e anota a orde na columna respectiva.
  3. 3. 3 Resp. indiv. Resp. grupo Resp. tipo (NASA). Justificación Punt. indiv. Punt. grupo 1 Una caja decerillas 15 15 15 0 0 2 Diez cajas depíldoras alimenticias 3 9 4 1 5 3 Veinte metros de cuerda de nylon 7 4 6 1 2 4 Un paracaídasdeseda de nylon 6 3 8 2 6 5 Una estufa portátil 13 12 13 0 1 6 Diez pistolas del calibre45 11 10 11 0 1 7 Una caja deleche en polvo 9 8 12 3 4 8 Dos recipientes con 100 l.de oxígeno 1 1 1 0 0 9 Un mapa de estrellas dela constelación lunar,el cielo visto desde la luna 10 6 3 7 3 10 Una barca inflablede salvamento 4 5 9 5 4 11 Una brújula (o Compás magnético) 11 14 14 3 0 12 25 l.de agua potable 2 2 2 0 0 13 Tres cohetes de señales luminosas 12 7 10 2 3 14 Un botiquín de primeros auxilios con agujas hipodérmicas 8 13 7 5 6
  4. 4. 4 15 Un aparato de radio FM (emisor-receptor) con batería solar 11 11 5 6 6

×