Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoescopias

594 views

Published on

PPT que contén información sobre as tarefas de simulación didáctica que terán que realizar os alumnos como probas de avaliación do módulo 0653 do Curso de Formador Ocupacional

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Autoescopias

 1. 1. CURSO FORMADOR OCUPACIONAL Módulo 0657: A interacción didáctica AutoescopiasTarefa 4,5,6,7 Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 2. 2. Que é unha AUTOESCOPIA?• Tecnicas e instrumentos para a verificación das aprendizaxes adquiridas polos/as formadores/ as ocupacionales nos cursos de formación docente Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 3. 3. Que é unha AUTOESCOPIA?• Proceso de avaliación que permite ó instructor verse en acción co fin de tomar conciencia dos seus puntos fortes e débiles aceptándose a si mesmo e motivándose para a formación (INEM 1982) Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 4. 4. Que é unha AUTOESCOPIA?• Consiste en manexar un método básico de observación que, aínda que ten carácter puntual, resulta claramente enriquecedor en si mesmo. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 5. 5. Obxectivos dunha AUTOESCOPIA• Tomar conciencia dos nosos puntos fortes e febles como formadores.• Identificar os factores relevantes nunha boa actuación docente. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 6. 6. Tipos de observación• AUTO-OBSERVACIÓN: O observador se observa a si mesmo.• HETERO-OBSERVACIÓN: O formador observa a outros formadores. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 7. 7. Roles na realización dunha AUTOESCOPIA• Observador/a: Informa sobre puntos fortes e febles e melloras a aplicar• Simulador/a: Imparte unha sesión formativa.• Alumnos/as: Interpretan o rol de alumnos, como se estiveran nunha clase normal.• Cámara: Filmar a realización da sesión de formación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 8. 8. Organización da autoescopia 3” PRESENTACIÓN: Personal, do tema, dos obxectivos 9”DESENVOLVEMENTO: do tema presentado 3” PECHE: Recapitulación, posta en común, control de comprensión Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 9. 9. TAREFA 4Preparar unha SIMULACIÓNDOCENTE:-Tema Libre-10 minutos-Avaliados pola formadora. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 10. 10. TAREFA 5• Realizar unha FICHA de HABILIDADES DOCENTES completando en grupo a táboa colgada en google docs.• Esta ficha será a base para a correción da Autoescopia final. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 11. 11. Recursos• http://formadores-ocupacionales.blogspot.c• Artigos e material aportado pola formadora.• Correcións e exemplos vistos na aula. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 12. 12. TAREFA 6Segunda SIMULACIÓN DOCENTE:-Tema libre, aconsello ir introducindoaspectos cercanos aos nosos cursos dereferencia.-15 Minutos-Avaliamos todos. Utilizamos a folla deavaliación proporcionada no material. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 13. 13. TAREFA 7AUTOESCOPIA FINAL:-Preferentemente un tema relacionado coscursos elexidos do plan AFD.-15 Minutos-Avaliamos tres persoas. Utilizamos a follade avaliación confeccionada a partir daTarefa 4.-Gravamos con cámara de vídeo. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 14. 14. Cando rematemos• Recollemos a actividade no noso portafolio.• Se realizamos algún material de apoio colgámolo na plataforma que corresponda.• Referencia vía Twitter co hashtag #cursoformacion. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012

×