Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus

446 views

Published on

kouluhommia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus

 1. 1. Lanuke –Palveluidentasa-arvoisuusPalveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisestikaikkien saatavilla. Mitä setarkoittaa nuorisotyössä?
 2. 2. Mitä resursseja kuuluu nuorille? Taataan lasten ja nuorten resurssit ja mahdollisuudet. Vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä laajemminkin yhteiskuntaan. Aktiivisen kansalaisuuden valmiudet ja sosiaalisen osallisuuden kokeminen ovat politiikan ja samalla yksilön kasvun keskiössä. Keskeisiä ovat myös yhtäläiset mahdollisuudet koulutuksessa ja työmarkkinoilla.
 3. 3. Miten Lanuke huomioi nuorille kuuluvat resurssit? Tarkasteltiin yhteiskunnan tilaa ja tulevaisuusarvioita. Ohjelma pyrittiin kokoamaan realistiseksi. Haetaan ratkaisuja ensi sijassa ennakoivilla tai korjaavilla toimilla. Koulutuksellista tasa-arvoa parannetaan. Alhaisen koulutustason periytyvyyden ehkäisy. Perusopetuksen päättävien nuorten ohjaus.
 4. 4. Miten Lanuke huomioi nuorille kuuluvat resurssit? (part 2) Lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan tuetaan. Nuorisopalvelut lähipalveluina Kansalaisjärjestöt Harrastusten saavutettavuus
 5. 5. Miten Lanuke huomioi tasa- arvoisuuden? Alueelliset erot ovat monessa asiassa edelleen suuria. Erilaisten palvelujen saatavuus, opiskelu paikkojen sijainti tai työllistyminen ovat tyypillisiä esimerkkejä lasten ja nuorten asioista, joissa on isoja eroja riippuen siitä, missä lapsi tai nuori asuu.
 6. 6. Miten Lanuke huomioi tasa-arvoisuuden?
 7. 7. Hymyilitkö tänään o_O
 8. 8. Mitä mieltä me olemme? Lanukkeen käytännön toteutumisessa on suuria paikallisia eroja. Tämä johtunee siitä kun pienillä paikkakunnilla ei ole varaa ylläpitää nuorten palveluja.
 9. 9. Mitä mieltä me olemme? Lanukkeen yksi suurimpia ongelmia ovat tasa-arvoisuuteen ja kiusaamiseen liittyvät asiat. Suunnitelmat niiden toteutukseen ovat hienoja, mutta käytännön onnistuminen on jäänyt heikoksi.
 10. 10. Mitä mieltä me olemme? ”Vahvistetaan koulua oppilaiden emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittäjänä ja tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta.” Strategisessa tavoitteessa 8 väitetään yllä oleva väite, jonka toteutuminen on ollut huonoa. Paikallisten kuntien tiukka talous estää näihin asioihin panostamista, kuten nuoriso-ohjaajan palkkaamista kouluille, jolla olisi varmasti huomattava vaikutus koulun oppilaiden ilmapiiriin.
 11. 11. Nuorisotyön merkitysLanukkeessa. Nuorisotyöllä olisi paljon vaikutuksia nuorten ympäristössä, jos nuoriso-ohjaajia olisi siellä missä nuoret ovat. Sillä voisi pyrkiä hillitsemään alueellisia eroja nuorille kuuluvissa palveluissa, kuten liikunnassa tai musiikkiin liittyvissä harrastuksissa.
 12. 12. Nuorisotyön merkitysLanukkeessa. Jokaisella nuorisotalolla Suomessa pitäisi olla vähintään yksi nuoriso-ohjaaja. Nuorille kehittyisi hyvät emotionaaliset ja sosiaaliset taidot, sekä yhteisöllisyyden tunne jos nuoriso-ohjaaja olisi järjestämässä erilaisia tapahtumia ja tukemassa nuoria nuorisotaloilla
 13. 13. Kysymyksiä yleisölle. Oletteko huomanneet selkeitä eroja nuorten liikuntamahdollisuuksista eri paikkakunnilla? – keskustelun aihe- Onko koulut tasavertaisia eri paikkakunnilla? – Keskustelu aihe- Otetaanko kaikki ihmiset tasa-arvoisesti esille? Mm: Maahanmuuttajat? –Keskustelun aihe-
 14. 14. Kysymyksiä yleisölle? Mitennuorisotyön tekijä voisi vaikuttaa lanukkeen toteuttamiseen? –keskustelun aihe- Mitenlanukkeesta saataisiin tehokas ja toimiva? –keskustelun aihe-

×