Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte EDA

234 views

Published on

La presentació final

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projecte EDA

  1. 1.  Incorporar a la ses projectes de lligats a les noves tecnologies  Intentar un altra forma de treballar amb els nostres alumnes de 4t ja que les tradicional no funcionen.  Aconseguir que els alumnes no tinguin una visió àrida de les matemàtiques fent servir un estil més visuals i atractiva pels alumnes.  Intentar treballar de manera mes competencial (aprendre a aprendre,
  2. 2. Es va decidir treballar amb els alumnes de 4t pels següent motius:  És un grup molt poc cohesionat i treballant en grup s'intenta millorar.  Són alumnes massa acostumats al fracàs i es volia aconseguir que se sentissin recolzats pel centre, al ser els únics que ho farien, i que aconseguissin petit èxits  El baix nivell de coneixements i la seva actitud passiva s'intentava millorar amb una metodologia més proactiva com és treballar amb Descartes i amb materials adaptats com l'EDAD
  3. 3. L'expimentació es realizarà a: -L'aula d'informàtica (2h/setmana) -L'aula ordinaria amb projector (1h/semana) Desde el 6 de febrer (on es realitzarà fa presentació del EDA) fins el 3 d’abril a les mateixes hores que feiem matemàtiques.
  4. 4. S'ha treballat amb els materials de l'EDAD perquè estan més adaptat a alumnes tan diversos per la banda posterior com els que tenim.  Un cop realitzada la unitat havien d'entregar les tasques per al tutor proposades al moodle del centre i això comptava el 60% de la nota de la unitat. Es va treballar una unitat amb Descartes amb la intenció de veure com funcionaven, però requerien massa ajuda.

×