Successfully reported this slideshow.

Katasztrofizmus Erdelyben

1

Share

Upcoming SlideShare
A föld kora
A föld kora
Loading in …3
×
1 of 60
1 of 60

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Katasztrofizmus Erdelyben

 1. 1. Fiatal Föld – a Kárpát medence kőzetei<br />
 2. 2. Az uniformitarizmus - vagy tovább fejlesztve, az aktualizmus - elvének lényege, hogy a Föld múltjában ugyanazok a folyamatok hatottak, mint jelenleg — tehát a mai folyamatokat és termékeiket megfigyelve megtudhatjuk, milyen folyamatok hozták létre a múltban az ilyen típusú kőzeteket. Ezek a folyamatok nem katasztrófaszerűek: kis erők hatnak hosszú időkig.<br />A katasztrofizmus elve azonban kimondja, hogy a ma létező formák nagy események (katasztrófák, özönvíz, stb.) által formálódtak.<br />
 3. 3. A Himalája növekedése<br />A Himalája évente 5 mm-ert növekszik a kontinentális lapok egymásra csúszása miatt<br />Ez az elképzelt 40-50 millió év alatt a hegynek akár 250 km-es növekedését jelentette volna. Mindezt a tengerszinttől mérve!<br />
 4. 4. A Kárpát – medence <br />
 5. 5. A Kárpát medencében mindenhol fellelhető a katasztrofizmus nyomai. Akár vulkanikus, akár üledékes kőzetek legyenek jól látható azok katasztrófák általi keletkezése.<br />Itt megemlítem a konglomerátumokat, a szénképződményeket, és a vulkanikus kőzeteket (és azok agglomerátumait).<br />
 6. 6. A Kisbácsi szurdok<br />
 7. 7. Alsórákos<br />
 8. 8. Felsőrákos<br />
 9. 9. Laboratóriumi kísérlet szén előállítására<br />Fa + Agyag + Nagy nyomás + Hő – Oxigén = <br />Szén<br />
 10. 10. Kőolaj gyors keletkezése<br />„Science News”, 1993. február 20. – „Víz, víz mindenütt” – Sok víz kellett a kőolaj képződéshez<br />Oregon State University – A kaliforniai öbölben MA IS KELETKEZIK kőolaj!<br />Organikus anyagok + forró víz + nyomás = nyersolaj<br />
 11. 11. Kőolaj gyors keletkezése<br />„Egyes kutatók megkérdőjelezik ezt a keletkezési módot, szerintük a "fekete arany" a metán nagy nyomáson, spontán kialakuló változata lehet, ilyenformán akár folyamatosan is képződhet a földkéregben, és akkor át kellene értékelni a készletekről alkotott becsléseket is. Az olaj szervetlen keletkezésének elmélete az elmúlt időkben a nyugati országokban is egyre nagyobb figyelmet kap.”<br />”Az olajkor alkonya”, Hankó Ildikó, Magyar Demokrata, 2006. március 22. <br />
 12. 12. Fontos kérdés: hogyan képződnek az arany lerakatok?<br />A lihiri arany lerakat nagyon gyorsan növekszik.<br />
 13. 13. Fontos kérdés: hogyan képződnek az arany lerakatok?<br />A “Science” magazinban leközölt cikk szerint gyorsan!<br />Stuart Simmons és Kevin Brown újzélandi geológusok végezték ezt a munkát<br />Becslésük szerint a Lihiri aranybánya alatt levő Ladolam lerakat évente 24 kg-al gyarapodik.<br />Szerintük a lerakat maximum 55.000 év alatt keletkezett <br />
 14. 14. Fontos kérdés: hogyan képződnek az arany lerakatok?<br />A “New Scientist” magazinban leközölt cikk szerint nagyon gyorsan!<br />Christoph Heinrich svájci geológus szerint 1000 szer gyorsabban képződött<br />Greg Hall geológus szerint úgy képződött, mint a Szent Helén vulkán lávadómja<br />Sőt, szerinte lehet, hogy akár 5 év alatt, vagy 5 óra alatt keletkezhetett!<br />
 15. 15. Miért kell az Özönvízről beszéljünk?<br />Mert az Özönvíz munkája által keletkezett a legtöbb, ma is megfigyelhető geológiai réteg<br />Mert az Özönvíz következtében köszöntött be a jégkorszak<br />Mert az Özönvíz hozzájárult a fosszíliák keletkezéséhez is<br />Mert az Özönvíz segít a Grand Kanyon jobb megértésében<br />Mert az Özönvíz segített az ásványok gyors képződésében<br />
 16. 16. Az Özönvíz írott bizonyítékai<br />Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész föld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. <br />Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön. <br />1 Mózes 7:1-6<br />
 17. 17. Az Özönvíz írott bizonyítékai<br />Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre. <br />Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt a bárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden barom az õ neme szerint és minden csúszómászó állat, mely csúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állat az õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána az ajtót. <br />1 Mózes 7:10-16<br />
 18. 18. Az Özönvíz írott bizonyítékai<br />Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának. Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő lélek lehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle az Isten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akik vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig. <br />1 Mózes 7:17-24<br />
 19. 19. Weld-Bundell kő<br />1923-ban találták alsó Mezopotámiában<br />100 évvel Ábrahám előtt írták<br />Az Özönvíz előtti 8 királyról ír<br />A lista végén azt írja, hogy az Özönvíz ellepte a Földet<br />
 20. 20. Weld-Bundell kő<br />A feljegyzések párhuzamosak az 1 Mózes 5 és 11-el<br />A hosszú élet leírások megegyeznek az 1 Mózesben leírtakkal <br />
 21. 21. Ebla kő<br />17000 agyagtáblát találtak Észak Szíriában<br />A táblákra írott dokumentumok Kr. e. 2400-ban íródtak<br />Egy Teremtés és egy Özönvíz leírás is van bennük<br />Szodomát és Gomorát is említik<br />
 22. 22. Más kultúrák és népek írásai<br />33 tábla beszél az Özönvízről<br />30 tábla említi a bárkát<br />28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyen kötött ki<br />29 beszél arról, hogy madarak lettek kiküldve<br />30 említi a túlélőket<br />A legtöbb beszél egy istentiszteleti formáról miután elhagyták a bárkát<br />
 23. 23. Hawaii - Nu-u<br />A hawaii történet szerint, jóval az első ember, Kuniuhonna halála után, az emberiség olyan gonosz lett, hogy Isten egy Özönvizet küldött a Földre. Egyetlen ember, Nu-u volt igaz, és ő épített egy hatalmas kenut, amit megtöltött állatokkal. Egyedül Nu-u és családja maradt meg, és tőlük származik minden ember a Földön. <br />
 24. 24. Kína - Fuhi<br />A Kínaiak Fuhit tekintik civilizációjuk megalapítójának. Úgy tudják, hogy Fuhi az Ő három fiával, és a feleségével, valamint három lányával túlélte az Özönvizet, és ők voltak azok akik ismét benépesítették a Földet.<br />
 25. 25. Mexikó - Coxcox<br />A tolték indiánoknál fennmaradt, hogy az első világot 1716 év után egy nagy Özönvíz pusztította el. A vizek még a legnagyobb hegyeket is ellepték. Csak Coxcox és családja maradt meg. <br />
 26. 26. Honnan volt a sok víz?<br />Isten alkotta meg a mennyezet felett való vizeket.<br />Ugyanakkor a Föld alatt is voltak vizek<br />
 27. 27. Honnan volt a sok víz?<br />Ma is vannak források az óceánok fenekén!<br />
 28. 28. 3,2 km<br />Föld<br />Hogyan lepte be a Földet?<br />Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok. Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a Földet<br />A Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek, hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek a hegyek.<br />
 29. 29. Hova lett a sok víz?<br />A Föld ¾ részét víz borítja!<br />
 30. 30. Özönvíz a Marson?<br />Úgy néz ki?<br />
 31. 31. Adatok<br />A víz felemelte „Noé bárkáját”<br />A víz ellepte a legmagasabb dombokat is<br />Minden földi élőlény elpusztult <br />Egy év és 11 nap múlva száradt meg a Föld<br />Változások mentek végbe<br />Csak Noé és családja illetve a bárkában levő állatok élték túl az Özönvizet<br />Természetesen a vízi élőlények, és a rovarok túlélték<br />A vizek 150 napig uralták a Földet<br />Noé áldozott Istennek<br />
 32. 32. Adatok<br />Ilyen!<br />Nem ilyen<br />
 33. 33. Adatok<br />A bárka hozzávetőleges adatai:<br />Hossz: 150 m<br />Szélesség: 25 m<br />Magasság: 15 m<br />Emlősök: 7,428<br />Madarak: 4,602<br />Hüllők: 3,724 <br />Összesen: 15,754 <br />Állatok a bárkában: 31,508 <br />A bárka befogadóképessége: 125,280<br />
 34. 34. Jégkorszak<br />
 35. 35. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />A mai gleccserek szétmorzsolják a kőzetet, amely fölött mozognak, majd finom és durva anyag keverékéből álló üledékeket hoznak létre. Ha ez az osztályozatlan anyag összepréselődik, és egy kőzetkomplexumot alkot, tillitnek nevezik. <br />
 36. 36. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />A gleccserbe beágyazott kövek párhuzamos barázdákat vájnak az alapkőzetbe, amely fölött a gleccser nyelve csúszik. Amikor nyáron a jég tömegesen olvad, a gleccser „kőlisztet” szabadít fel, amelyet a víz gleccsertavakba sodor, ahol lerakódik, és váltakozva finom és durva rétegeket alkot, amelyeket varvoknak nevezünk. <br />
 37. 37. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />Néha letörik a gleccserről egy darab jég vagy egy jégréteg, és egy ilyen gleccsertóba érkezik. Ha ez a jég elolvad, a beleágyazódott szikladarabok („süllyedő kövek”) a tó aljára süllyednek és ott beágyazódnak a finom üledékbe (varvokba), úgyhogy ezekben a varvokban olykor ilyen szikladarabok találhatók. A geológusok azt állítják, hogy ezeket az ismertetőjegyeket ősi kőzetrétegekben is megtalálták, ami azt bizonyítja, hogy voltak korábbi jégkorszakok is.<br />
 38. 38. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />• Az alsó kőzetrétegekben levő tillitek kis kiterjedésűek, általában vastagok és valószínűleg tengeri eredetűek. A mai gleccserek tillitjei ellenben nagy kiterjedésűek, vékonyak és kontinentális eredetűek.<br />• Az ősi tillitekben levő legnagyobb sziklatömbök lényegesen kisebbek, mint azok a legnagyobb sziklatömbök, amelyek ma gleccsertevékenység során rakódnak le.<br />• A víz alatti tömegáramlások a tillitekhez hasonló lerakódásokat hozhatnak létre, ezenkívül barázdált kőzeteket és barázdált köveket a tillitben. Ilyen tömegáramlások az özönvíz során is bizonyára előfordultak. <br />
 39. 39. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />• A víz alatti zavaros szuszpenziós áramlások nagyon gyorsan képesek rétegződött lerakódásokat létrehozni, amelyek hasonlítanak a gleccserekból eredő rétegződött lerakódásokhoz (varvok). Ezeket a lerakódásokat pontosabban ritmiteknek nevezik. Avarv definíció szerint egy olyan ritmit, amelynek egy rétegpárja egy év alatt rakódik le. Lambert és Hsu egy svájci tóban talált leletek alapján megmutatták, hogy az ilyen varv-szerűritmitek a katasztrófaszerű, zavaros víz alatti áramlások hatására nagyon gyorsan kialakulnak. Egy helyen öt pár ilyen varv-szerűritmit képződött egyetlen év alatt. A Mount St. Helens vulkánnál (USA) kevesebb mint egy nap alatt egy 8 méter vastag, rétegződött lerakódás képződött, amely sok vékony varvszerű rétegből áll (1980. június 12.). Az áramlási tartályokkal végzett kísérletek megmutatták, hogy milyen gyorsan képződnek ezek a rétegek, ha a vízáramlás a kődarabok két különböző méretű fajtáját szállítja.<br />
 40. 40. Miért volt csak egy jégkorszak?<br />• Az úgynevezett „süllyedő kövek” nem süllyedhettek bele utólag az ősi „varvitokba”, mivel ez a fajta elrendeződés szabálytalanságokra vezetne a rétegképződésben. A leletek arra utalnak, hogy ezeket szuszpenziós áramlások vagy tömegáramlások rakták le az őket szállító üledékkel együtt. Ez megint csak összhangban van azzal, ami egy globális árvíz esetén várható. Másképp kifejezve: A „varvitok” nem a gleccsertavakban lezajló ciklikus, évenkénti lerakódásból származnak. <br />
 41. 41. A Grand Canyon keletkezése<br />
 42. 42. A földrétegek gyors kialakulása – Grand Canyon<br />A Kolorádó folyó bemegy a kanionba 900m<br />About 270 miles 470km<br />2100-2600m<br />550 m<br />
 43. 43. A földrétegek gyors kialakulása – Grand Canyon<br />2600 m<br />Nagy tó<br />470 km<br />Kolorádó folyó<br />
 44. 44. A földrétegek gyors kialakulása – Grand Canyon<br />
 45. 45. Hat nap alatt egy kanyon<br />Burlingame kanyon WallaWalla mellett<br />500 m hosszú<br />40 m mély<br />Egy nagyobb esőzés okozta áradás alakította ki<br />
 46. 46. Fosszíliák képződése<br />
 47. 47. Fosszíliák képződése<br />
 48. 48. Többréteges fosszíliák<br />
 49. 49. A többrétegű fosszíliák képződése<br />
 50. 50. A többrétegű fosszíliák képződése<br />
 51. 51. A többrétegű fosszíliák képződése<br />
 52. 52. UPRIGHT FLOATING LOG<br />PRONE FLOATING LOG<br />UPRIGHT DEPOSITED LOGS<br />PRONE BURIED LOG<br />
 53. 53. A rétegek képződése<br />
 54. 54. Példákrosszkormegállapításokra<br /><ul><li>Sunset Crater, Észak Arizona
 55. 55. Kálium-argon: 200,000+
 56. 56. Valóság: AD 1065Mt.
 57. 57. Ngaurhoelávafolyás, New Zealand
 58. 58. Kálium-argon: 275,000
 59. 59. Valóság: 1949, 1954, 1975
 60. 60. Hualalai basalt, Hawaii
 61. 61. Kálium-argon: 1.4 – 22 million
 62. 62. Valóság: AD 1801
 63. 63. Mt. Etna basalt, Szicilia
 64. 64. Kálium-argon: 140,000 – 350,000
 65. 65. Valóság: 1972</li></li></ul><li>Példákrosszkormegállapításokra<br />1. Zaireigyémántok: 6.000.000.000 év<br />2. Szt. Helénvulkánkőzetei: 300.000 év<br />
 66. 66. Paleozoic<br />Precambrian<br />Basaltic rocks of Uinkaret Plateau<br />six K-Ar model ages 0.01 to 17 million<br />five Rb-Sr model ages 1270 to 1390 million<br />one Rb-Srisochron age 1340 million<br />one Pb-Pbisochron age 2600 million<br />Gardenas Basalt (Precambrian)‏<br />five K-Ar model ages 791 to 853 million<br />six Rb-Sr model ages 980 to 1100 million<br />one K-Arisochron age 715 million<br />one Rb-Srisochron age 1070 million<br />
 67. 67. „A radioaktívkormeghatározásosmódszereknemlennénekműködőképesek, ha előbbnemlettvolnaösszeállítva a geológiaitábla.” O’Rourke, J. E., “Pragmatism versus Materialism in Stratigraphy,” American Journal of Science, vol. 276<br />
 68. 68. „A paleontológusok nem tudnak ily módon dolgozni. Nincs semmilyen mód arra, hogy ránézve egy fosszíliáról megmondhassuk hány éves, ameddig nem tudjuk, hogy milyen rétegből volt kiásva.”EldredgeNiles<br />
 69. 69. 1993-ban a tudósok bazaltban eltemetett fákat találtak, 20 méter mélyen.<br />A fa korát 44.000 évesre keltezték a C14-es módszerrel.<br />A bazalt korát 45.000 millió évben állapították meg a kálium-argon módszerrel.<br />20 m mélység<br />Fa a bazaltrétegben<br />
 70. 70. „A természettudomány poharából az első korty ateistává tesz. A pohár alján azonban Isten várakozik”. <br />Werner Heisenberg<br />

×