Successfully reported this slideshow.

Geologiai korok

2

Share

Upcoming SlideShare
A föld kora
A föld kora
Loading in …3
×
1 of 59
1 of 59

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Geologiai korok

 1. 1. Geológiai korok és fosszíliák
 2. 2. A földtörténeti táblázat Charles Lyell ügyvédként 1830-ban adta ki „A geológia alapelvei” c. könyvét. Lyell azt mondta: „célom az, hogy megszabadítsam a tudományt Mózestől”.
 3. 3. A földtörténeti táblázat
 4. 4. A földtörténeti táblázat
 5. 5. A földtörténeti táblázat Az 1800-as évek elején kezdtek minden réteghez nevet és „kort” rendelni, és un. „index fosszíliákat” rendeltek hozzájuk.
 6. 6. A földtörténeti táblázat A geológusok a rétegeket már nem csak elhelyezkedésük alapján, de a benne található állati és növényi maradványok alapján is osztályozzák. Így alakulhattak ki különböző alkategóriák is.
 7. 7. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A radioaktív kormeghatározásos módszerek nem lennének működőképesek, ha előbb nem lett volna összeállítva a geológiai tábla.” O’Rourke, J. E., “Pragmatism versus Materialism in Stratigraphy,” American Journal of Science, vol. 276
 8. 8. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A paleontológusok nem tudnak ily módon dolgozni. Nincs semmilyen mód arra, hogy ránézve a fosszíliákról megmondhassuk hány évesek, ameddig nem tudjuk, hogy milyen rétegből voltak kiásva.”Eldredge Niles
 9. 9. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? Hogyan határozzák meg a geológusok a különbséget a „600 millió éves” kambriumi Az index mészkőréteg, és a „100 millió éves” krétakori fosszíliák mészkőréteg között? által!
 10. 10. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát?
 11. 11. 14 14 14 7 6 7
 12. 12. A földrétegek helyes besorolása Hogyan lehet besorolni a földrétegeket, ha nem léteznek a rossz radioaktív kor megállapítási módszerek hosszú korai?
 13. 13. Megoldás a földrétegek helyes besorolására
 14. 14. Hogyan keletkeztek a földrétegek? 1. Az Özönvíz által. 2. Az Özönvizet követő helyi katasztrófák által. 3. Jelenlegi katasztrófák által. 4. A félig meddig megpihent Föld eróziója által. 5. Emberi tevékenység által.
 15. 15. Az Özönvíz írott bizonyítékai Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész föld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön. 1 Mózes 7:1-6
 16. 16. Az Özönvíz írott bizonyítékai Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt a bárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden barom az õ neme szerint és minden csúszómászó állat, mely csúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állat az õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő- kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána az ajtót. 1 Mózes 7:10-16
 17. 17. Az Özönvíz írott bizonyítékai Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának. Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő lélek lehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle az Isten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akik vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig. 1 Mózes 7:17-24
 18. 18. Weld-Bundell kő 1923-ban találták alsó Mezopotámiában 100 évvel Ábrahám előtt írták Az Özönvíz előtti 8 királyról ír A lista végén azt írja, hogy az Özönvíz ellepte a Földet
 19. 19. Weld-Bundell kő A feljegyzések párhuzamosak az 1 Mózes 5 és 11-el A hosszú élet leírások megegyeznek az 1 Mózesben leírtakkal
 20. 20. Ebla kő 17000 agyagtáblát találtak Észak Szíriában A táblákra írott dokumentumok Kr. e. 2400-ban íródtak Egy Teremtés és egy Özönvíz leírás is van bennük Szodomát és Gomorát is említik
 21. 21. Más kultúrák és népek írásai 33 tábla beszél az Özönvízről 30 tábla említi a bárkát 28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyen kötött ki 29 beszél arról, hogy madarak lettek kiküldve 30 említi a túlélőket A legtöbb beszél egy istentiszteleti formáról miután elhagyták a bárkát
 22. 22. Hawaii - Nu-u A hawaii történet szerint, jóval az első ember, Kuniuhonna halála után, az emberiség olyan gonosz lett, hogy Isten egy Özönvizet küldött a Földre. Egyetlen ember, Nu-u volt igaz, és ő épített egy hatalmas kenut, amit megtöltött állatokkal. Egyedül Nu-u és családja maradt meg, és tőlük származik minden ember a Földön.
 23. 23. Kína - Fuhi A Kínaiak Fuhit tekintik civilizációjuk megalapítójának. Úgy tudják, hogy Fuhi az Ő három fiával, és a feleségével, valamint három lányával túlélte az Özönvizet, és ők voltak azok akik ismét benépesítették a Földet.
 24. 24. Mexikó - Coxcox A tolték indiánoknál fennmaradt, hogy az első világot 1716 év után egy nagy Özönvíz pusztította el. A vizek még a legnagyobb hegyeket is ellepték. Csak Coxcox és családja maradt meg.
 25. 25. Honnan volt a sok víz? Isten alkotta meg a mennyezet felett való vizeket. Ugyanakkor a Föld alatt is voltak vizek
 26. 26. Honnan volt a sok víz? Ma is vannak források az óceánok fenekén!
 27. 27. Hogyan lepte be a Földet? Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok. Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a Földet A Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek, hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek a hegyek. 3,2 km Föld
 28. 28. Jégkorszak
 29. 29. A Kolorádó folyó bemegy a kanionba 900m A földrétegek gyors kialakulása – Grand 2100-2600m Canyon 550 m
 30. 30. A földrétegek gyors kialakulása – Grand Canyon 2600 m Nagy tó
 31. 31. A földrétege k gyors kialakulás a – Grand Canyon
 32. 32. A többrétegű fosszíliák képződése
 33. 33. A többrétegű fosszíliák képződése
 34. 34. A többrétegű fosszíliák képződése
 35. 35. UPRIGHT FLOATING LOG PRONE FLOATING LOG UPRIGHT DEPOSITED LOGS PRONE BURIED LOG
 36. 36. A rétegek képződése
 37. 37. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 38. 38. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 39. 39. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 40. 40. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 41. 41. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 42. 42. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 43. 43. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 44. 44. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció „A kavitáció egy fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha egy anyag folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át a nyomás esése következtében. Ha a folyadék sebessége hirtelen megnő, akkor az energia megmaradás törvénye értelmében a nyomása leesik. A keletkező gőzbuborék, ha az áramlás mentén olyan helyre ér, ahol a nyomás nagyobb az ottani hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásnál, a buborék hirtelen összeroskad, az egymásnak csattanó folyadékfelületek erős akusztikus lökéshullámot keltenek, ami egyrészt erős zajjal, rezgéssel, másrészt a környező szilárd testek eróziójával jár.” - Wikipédia
 45. 45. A Szahara kora: kevesebb, mint 4000 év Uralkodó széljárás
 46. 46. A partvidékek eróziója
 47. 47. Emberi tevékenység következménye A marosújvári plus diszkont elsüllyedése a sós medencébe.
 48. 48. Hogyan keletkeztek a fosszíliák rövid idő alatt? 1. Különböző élőhelyeken keletkeztek. 2. A fosszília rétegek kialakulásában a mozgásnak is szerepe volt/van. 3. Mega szukcessziók által. 4. Eltérő fosszilizációs potenciál által.
 49. 49. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. vers

×