Geologiai korok

1,776 views

Published on

Ez a diasorozat helyesen mutatja be a geologiai retegek keletkezeset es besorolasat.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geologiai korok

 1. 1. Geológiai korok és fosszíliák
 2. 2. A földtörténeti táblázat Charles Lyell ügyvédként1830-ban adta ki „A geológia alapelvei” c. könyvét.Lyell azt mondta: „célom az, hogy megszabadítsam a tudományt Mózestől”.
 3. 3. A földtörténeti táblázat
 4. 4. A földtörténeti táblázat
 5. 5. A földtörténeti táblázat Az 1800-as évek elején kezdtek mindenréteghez nevet és „kort” rendelni, és un. „index fosszíliákat” rendeltek hozzájuk.
 6. 6. A földtörténeti táblázat A geológusok a rétegeket már nem csak elhelyezkedésük alapján, de a benne található állati és növényi maradványok alapján is osztályozzák. Így alakulhattak ki különböző alkategóriák is.
 7. 7. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A radioaktív kormeghatározásos módszerek nem lennénekműködőképesek, ha előbb nem lett volnaösszeállítva a geológiai tábla.” O’Rourke,J. E., “Pragmatism versus Materialism in Stratigraphy,” American Journal of Science, vol. 276
 8. 8. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A paleontológusok nem tudnak ilymódon dolgozni. Nincs semmilyen mód arra, hogy ránézve a fosszíliákrólmegmondhassuk hány évesek, ameddignem tudjuk, hogy milyen rétegből voltak kiásva.”Eldredge Niles
 9. 9. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? Hogyan határozzák meg a geológusok a különbséget a „600millió éves” kambriumi Az indexmészkőréteg, és a „100 millió éves” krétakori fosszíliák mészkőréteg között? által!
 10. 10. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát?
 11. 11. 14 14 147 6 7
 12. 12. A földrétegek helyes besorolása Hogyan lehet besorolni a földrétegeket, ha nem léteznek a rossz radioaktív kor megállapítási módszerek hosszú korai?
 13. 13. Megoldás aföldrétegek helyes besorolására
 14. 14. Hogyan keletkeztek a földrétegek? 1. Az Özönvíz által.2. Az Özönvizet követő helyi katasztrófák által. 3. Jelenlegi katasztrófák által.4. A félig meddig megpihent Föld eróziója által. 5. Emberi tevékenység által.
 15. 15. Az Özönvíz írott bizonyítékaiMonda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe abárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben anemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be,hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nemtiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból ishetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egészföld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyvennap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot,melyet teremtettem.Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr nékimegparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikoraz özönvíz volt a földön. 1 Mózes 7:1-6
 16. 16. Az Özönvíz írott bizonyítékaiLőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, ehónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagymélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezena napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai,és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt abárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden baromaz õ neme szerint és minden csúszómászó állat, melycsúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állataz õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élőlélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne beminden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úrbezára utána az ajtót. 1 Mózes 7:10-16
 17. 17. Az Özönvíz írott bizonyítékaiMikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyiranevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és azfelemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyrenevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután avizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabbhegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána ahegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test,madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászóállat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő léleklehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle azIsten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől abaromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenekeltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akikvele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, százötven napig. 1 Mózes 7:17-24
 18. 18. Weld-Bundell kő 1923-ban találták alsó Mezopotámiában 100 évvel Ábrahám előtt írták Az Özönvíz előtti 8 királyról ír A lista végén azt írja, hogy az Özönvíz ellepte a Földet
 19. 19. Weld-Bundell kő A feljegyzések párhuzamosak az 1 Mózes 5 és 11-el A hosszú élet leírások megegyeznek az 1 Mózesben leírtakkal
 20. 20. Ebla kő 17000 agyagtáblát találtak Észak Szíriában A táblákra írott dokumentumok Kr. e. 2400-ban íródtak Egy Teremtés és egy Özönvíz leírás is van bennük Szodomát és Gomorát is említik
 21. 21. Más kultúrák és népek írásai33 tábla beszél az Özönvízről30 tábla említi a bárkát28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyenkötött ki29 beszél arról, hogy madarak lettekkiküldve30 említi a túlélőketA legtöbb beszél egy istentiszteleti formárólmiután elhagyták a bárkát
 22. 22. Hawaii - Nu-uA hawaii történet szerint,jóval az első ember,Kuniuhonna halála után,az emberiség olyan gonoszlett, hogy Isten egyÖzönvizet küldött a Földre.Egyetlen ember, Nu-u voltigaz, és ő épített egyhatalmas kenut, amitmegtöltött állatokkal.Egyedül Nu-u és családjamaradt meg, és tőlükszármazik minden ember aFöldön.
 23. 23. Kína - FuhiA Kínaiak Fuhit tekintikcivilizációjukmegalapítójának. Úgytudják, hogy Fuhi az Őhárom fiával, és afeleségével, valaminthárom lányával túlélte azÖzönvizet, és ők voltakazok akik ismétbenépesítették a Földet.
 24. 24. Mexikó - CoxcoxA tolték indiánoknálfennmaradt, hogy az elsővilágot 1716 év után egynagy Özönvíz pusztítottael. A vizek még alegnagyobb hegyeket isellepték. Csak Coxcox éscsaládja maradt meg.
 25. 25. Honnan volt a sok víz? Isten alkotta meg a mennyezet felett való vizeket.Ugyanakkor a Földalatt is voltak vizek
 26. 26. Honnan volt a sok víz? Ma is vannak források az óceánok fenekén!
 27. 27. Hogyan lepte be a Földet?Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok.Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a FöldetA Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek,hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek ahegyek. 3,2 km Föld
 28. 28. Jégkorszak
 29. 29. A Kolorádó folyó bemegy a kanionba 900m Aföldrétegek gyorskialakulása – Grand 2100-2600m Canyon 550 m
 30. 30. A földrétegek gyorskialakulása – Grand Canyon 2600 m Nagy tó
 31. 31. Aföldrétege k gyorskialakulása – Grand Canyon
 32. 32. A többrétegű fosszíliák képződése
 33. 33. A többrétegű fosszíliák képződése
 34. 34. A többrétegű fosszíliák képződése
 35. 35. UPRIGHT FLOATING LOGPRONE FLOATING LOG UPRIGHT DEPOSITED LOGS PRONE BURIED LOG
 36. 36. A rétegek képződése
 37. 37. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 38. 38. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 39. 39. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 40. 40. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 41. 41. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 42. 42. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 43. 43. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 44. 44. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció„A kavitáció egy fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha egy anyag folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át a nyomás esése következtében. Ha a folyadék sebessége hirtelen megnő, akkor az energia megmaradás törvénye értelmében anyomása leesik. A keletkező gőzbuborék, ha az áramlás mentén olyan helyre ér, ahol a nyomás nagyobb az ottani hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásnál, a buborékhirtelen összeroskad, az egymásnak csattanó folyadékfelületek erős akusztikus lökéshullámot keltenek, ami egyrészt erőszajjal, rezgéssel, másrészt a környező szilárd testek eróziójával jár.” - Wikipédia
 45. 45. A Szahara kora: kevesebb, mint 4000 év Uralkodó széljárás
 46. 46. A partvidékek eróziója
 47. 47. Emberi tevékenység következménye A marosújvári plus diszkont elsüllyedése a sós medencébe.
 48. 48. Hogyan keletkeztek a fosszíliák rövid idő alatt? 1. Különböző élőhelyeken keletkeztek. 2. A fosszília rétegek kialakulásában a mozgásnak is szerepe volt/van. 3. Mega szukcessziók által. 4. Eltérő fosszilizációs potenciál által.
 49. 49. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a milátható, a láthatatlanból állottelő.” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. vers

×