Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"

Curcubet Gabriel
Curcubet GabrielMission worker at Reformed Presbyterian Church, Odorheiu Secuiesc
Az ősember
és a rasszok
keletkezése
Az ember feltételezett evolúciója
1. Mi az igazság a
    barlanglakókról?
   2. Mi az igazság az
    előemberekről?
3. Hogyan alakultak ki az emberi
      rasszok?
Barlanglakók
1. Barlanglakók mindig
éltek.
2. Barlanglakók ma is
élnek.
3. A barlanglakók nem
voltak alacsonyan fejlett
személyek.
4. A barlanglakók nagy
művészeti és készséggel
rendelkeztek.
5. A barlanglakók
semmivel sem készítettek
gyengébb szerszámokat,
mint a körülöttük élő
népek.
6. A barlanglakók étrendje
változatos volt.
A világ legkeresettebb
   barlanglakója
Egy korábbi barlanglakó
Australopithecusok - Lucy

   Az AL 288-1 vagy "Lucy": az etiópiai
   Hadarban talált első fosszília, melyről
   azt tartották, hogy az
   Australopithecus aferensis fajához
   tartozik. Az evolucionisták sokáig
   kemény erőfeszítéseket tettek, hogy
   bebizonyítsák, Lucy felegyenesedve
   járt, ám a legutóbbi kutatások
   egyértelműen kimutatták, hogy ez az
   élőlény egy fel nem egyenesedett
   közönséges csimpánz volt.
Australopithecusok
Australopithecusok
Lucy koponyájának
   tipikus
 „rekonstrukciója”!
Australopithecusok
Australopithecus  Csimpánz
Australopithecusok

Lucy feltételezett térde. Nem
az övét mutatja a National
Geographic, hanem egy 70
méterrel mélyebben, és így
mérfölddel arrébb megtalált
térdet. A térdszöggel
próbálják bizonyítani, hogy
ember volt, de abban semmi
különös nincsen. Sok ugró
majomnak ilyen térde van ma
is. Ha nagyobb is a térd az
sem jelent semmit, hiszen
egy nagyobb egyednek,
nagyobb térde is van.
Australopithecus – egy kihalt
       majomfaj
Miután a maradványokat 15 évig tanulmányozták,
Lord Zuckerman és specialistákból álló ötfős csapata
arra a következtetésre jutott, hogy az
Australopithecus közönséges majomfaj volt, és
semmiképpen nem járhatott két lábon - annak
ellenére, hogy Zuckerman maga is evolucionista volt.
Ezzel egybevágóan Charles Oxnard, a témát kutató
másik híres evolucionista, az Australopithecus
csontvázának felépítését a mai orangutánéhoz
hasonlította. Végül 1994-ben az angliai Liverpool
Egyetem csapata átfogó kutatásba kezdett a témában,
és arra a következtetésre jutottak, hogy "az
Australopithecus négy lábon mozgott"
Australopithecusok

A St. Louis
Múzeumban,
Lucynak még
emberi talpakat, és
tenyereket is tettek,
pedig azt nem
kapták meg. Ez nem
oktatás, hanem
megtévesztés.
Australopithecus - Laetoli

      Mary Leakey találta ezeket
      a lábnyomokat a tanzániai
      Laetoli-ban, 1977-ben. A
      lábnyomokat egy “3,6
      millió éves rétegben
      találták”, és semmiben sem
      különbözik az olyan
      lábnyomoktól, amilyet egy
      mai ember hagyna maga
      után.
A Mary Leakey által talált
lábnyomot számos híres
paleoantropológus megvizsgálta,
többek között Don Johanson és
Tim White is. Ugyanolyan
eredményre jutottak.

     White azt írta: „Semmi kétség. Olyanok, mint
     a mai, modern ember lábnyomai. Ha a
     kaliforniai tengerpart homokjában lennének,
     és egy négyéves gyereket megkérdeznénk,
     hogy mik azok, azonnal rávágná, hogy valaki
     járt erre. Nem tudná megkülönböztetni a parti
     homokban található száz másik lábnyomtól -
     de én se, és te se.”
Australopithecus – Laetoli
Hamisítvány National Geographic módra
Australopithecus

 Richard Leakey -Mary Leakey
   fia- szerint „több, mint
valószínű, hogy Lucy egy törpe
  csimpánz volt. A majmok
   feltételezett emberré
  alakulásának bizonyítékai
    túlságosan kevéssé
     meggyőzőek.”
Maga Donald Johansson pedig
 ezt írta: az Australopithecus
 Africanus (Lucy) egyáltalán
 nem rokon az emberekkel!
Australopithecus – Olduvai Gorge
Az Orduvai Gorge-nál találta meg Leakey
egy kőkunyhó maradványait. Ebben az
eseményben az volt a szokatlan, hogy a
kunyhó építési módja, amelyet még ma is
alkalmaznak Afrika egyes részein, csak a
Homo sapienstől származhatott! Tehát
Leakey felfedezése szerint az
Australopithecus, a Homo habilis, a Homo
erectus és a Homo sapiens egyidejűleg
létezett egymás mellett, mintegy “1,7
millió évvel ezelőtt!” Ez a felfedezés
bizonyosan érvényteleníti azt az
evolúciós elméletet, hogy a mai ember
majomszerű fajokból fejlődött ki, amilyen
például az Australopithecus.
Louis Leakey szinte egymás mellett találta meg az
Australopithecus, Homo habilis és Homo erectus
maradványait Olduvai Gorge térségében.
Természetesen az elképzelt családfa egyáltalán nem
létezik.

A Harvard Egyetem paleontológusa, Stephen Jay
Gould, annak ellenére, hogy maga is evolucionista,
rávilágít az evolúciós elmélet csődjére:
„Mi lett a létránkkal, ha van három, egy időben létező
emberszabású faj (A. africanus, a robusztus
Australopithecus fajok és a H. habilis), amelyek
egyike sem származott a másiktól? És ráadásul a
három közül egyik sem mutatott semmiféle
evolúciós jellemzőt azalatt, hogy a Földön léteztek.”
Ramapithecus
Ramapithecus – a valóság

      Az első Ramapithecus lelet
      nem volt más, mint egy két
      darabból álló, hiányos
      pofacsont (jobbra). A
      rajzolók azonban, ezeknek
      a pofacsont daraboknak
      alapján teljes nyugalommal
      megrajzolták a
      Ramapithecus egész
      családját és képzeletbeli
      mindennapjait.
Ramapithecus


 Evolucionista tudósok, akik a
Ramapithecust nem tekintik ember
      elődnek:
    Richard Leakey
    David Pilbeam
    Peter Andrews
    Allen L. Hammon
   Leonard D. Greenfield
Homo Habilis: egy másik majom,
   mint szemétláda
     A Tim White által 1986-ban talált,
     OH 62 névre keresztelt új Homo
     habilis foszilia megdöntötte
     azokat az állításokat, miszerint
     felegyenesedve jártak volna.
     Ezek a fosziliák azt mutatták,
     hogy a Homo habilisnek olyan
     hosszú karja és rövid lábai
     voltak, mint a mai majmoknak. A
     Homo Habilisek alapvetően a
     paleoantropológusok
     „szemétládája.”
A fül vizsgálatának eredménye:
A MAJOM ÉS AZ EMBER KÖZÖTT NINCSEN ÁTMENET
          Az emberek és a majmok
          belső fülében található
          félkör alakú járat
          összehasonlító analízise
          kimutatta, hogy az ember
          őseként bemutatott
          élőlények valójában
          közönséges majmok. Az
          Australopithecusnál és a
          Homo habilis fajoknál a
          majom belső fülének járata,
          a Homo Erectusnál pedig az
          ember belső fülének járata
          figyelhető meg.
Nem majomemberek!  Jawai előember
  Pekingi ember
  Piltdowni ember
  Nebraska ember
Jawai előember

    Egy pigmeusokéhoz
    hasonló
    koponyacsont
    A combcsont egy mai
    emberé, de 15
    méterrel távolabb
    találtak rá
    A fogak orángutántól
    vannak
Pekingi ember


    Ugyanolyan
    koponyacsont, mint a
    jawai ember esetében
    Ehhez hasonló
    csontokat találtak
    Afrikában is
    Majomcsontokkal
    keverve voltak a
    barlangban, ezért
    vegyültek
Piltdowni ember


     A vizsgálatok
     kiderítették, hogy
     emberi koponya
     és orángután
     állkapocs
     keveréke
Nebraskai ember
Nebraska ember - leletek
Nebraska ember – a valóság
Orce ember – a valóság
Neandervölgyi ember
Neandervölgyi ember

         A művész elképzelése...
...és egy mai robotkép
Neandervölgyi
  ember
Neandervölgyi ember – mai leírás
A neandervölgyiek elismert szakértője, Erik Trinkaus, a
New Mexico Egyetem paleoantropológusa, azt írja: A
neander-völgyi csontmaradványok összehasonlítása a
mai emberek csontvázaival azt mutatja, hogy a
neandervölgyi leletekben semmi sincs, ami azt mutatná,
hogy mozgási, manipulációs, intellektuális vagy nyelvi
képességeik bármiben is elmaradtak volna a modern
emberétől.
                A neander-völgyi ember
              birtokában volt a szabás-varrás
              képességének, ezt mutatja egy
             érdekes lelet: egy „26 ezer éves”
             tű . (D.Johanson, B. Edgar. From
                Lucy to Language. s.99)
Neandervölgyi ember – DNS

 Megvizsgálták a neandervölgyiek
    DNS szekvenciáját.
 A beharangozott sajtótájékoztatón
 elmondták, hogy nem olyan, mint a
  mai emberé, de olyan, mint egy
     afrikai emberé!
   Valóban emberi, mégpedig
 ahogyan várható volt, sötét bőrű
  emberé, aki lebetegedett a D
    vitamin hiány miatt.
A kiálló szemöldökcsont
    fontossága!
A tudományos eredmények
megcáfolják Darwin elméletét
A rasszok kialakulása
   - az evolúció
   bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
     evolúció bizonyítéka?
„A rassz szó a francia race kifejezés magyarosított alakja,
amely emberfajtát jelent. Az emberi rasszokat a 19. század
 közepétől az Európán kívüli népek gyarmati leigázását
morálisan elfogadható, "természetes" folyamatként
normalizálni törekvő nyugat-európai gondolkodásmód külön
fajoknak állította be.
E rasszista ideológia a 20. század elejére Európa-szerte, illetve
az oda érkező európai bevándorlók által uralt 'fehér-telepes'
 társadalmakban uralkodó nézetté vált.
Mára a nyugat-európai eszmeiség is rákényszerült annak a -
világ társadalmainak nagy része által soha meg nem
kérdőjelezett - ténynek az elfogadására, hogy minden ember
egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartozik. Rasszok vagy
emberfajták helyett emberi „fajokról” beszélni ugyanakkor ma
már nemcsak régies, hanem pontatlan és a világ társadalmi
viszonyait, s különösen a rasszizmustól sújtott csoportok
pszichológiai egyensúlyát és fiziológiai jólétét súlyosan
károsító szóhasználat.”
                        Forrás: Wikipédia
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?


       Az óramutató járásának
       megegyező irányban:
       „Afro-Karibi”, „Kaukázusi”,
       „Kelet Ázsiai”, „Nyugat
       Ázsiai”.
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
      evolúció bizonyítéka?
Két tetszőleges ember DNS-e
átlagosan csak 0,2%-ban
különbözik. Ebből csak 6%
kapcsolatos „rasszok közötti”
kategóriákkal.
                Pl.: A fehér amerikaiak a
                külső megjelenés
                tekintetében távol állnak a
                fekete amerikaiaktól,
                szövetmintáik gyakran
                jobban hasonlítanak a
                feketék mintáihoz, mint
                azok egymáshoz.
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?


  Melanocita
   Melanin
         Legfőképpen a melanin
          felel a bőrünk és a
          hajunk színéért.
A rasszok kialakulása - az
     evolúció bizonyítéka?
„Tudjuk, hogy a bőrszínt több génpár határozza meg. Az egyszerűség
kedvéért tételezzük fel, hogy csak két gén van, amelyek a kromoszóma A,
ill. B helyén találhatók. A gén egyik formája (M) nagyobb mennyiségű
melanin termelésére késztet; a gén másik formája (m) pedig csak kis
mennyiségű melanin termelésére.
Az A pozícióban tehát az MAMA,MAmA vagy mAmA párok fordulhatnak elõ.
Ez arra késztetné a bőrsejteket, hogy sok, közepes mennyiségű vagy kevés
melanint termeljenek. Ennek megfelelően a B pozícióban az MBMB, MBmB
vagy mBmB génpárok fordulhatnak elő, amelyek megint csak sok, közepes
mennyiségű vagy kevés melanin termelésére késztetnék sejteket. Tehát a
nagyon sötét bőrű emberek például az MAMAMBMB kombinációval
rendelkezhetnek. Mivel az ilyen embereknek akár a spermiumai, akár a
petesejtjei csak az MAMB kombinációt mutathatják (hiszen A-ból és B-ből
csak egy-egy pár kerülhet be a spermiumba, ill. petesejtbe), csak olyan
gyermekeik lehetnek akiknek ugyanaz a génkombinációjuk, mint nekik.
Ezért az összes gyerekük sötétbőrű lesz. Hasonló módon az mAmAmBmB
génkombinációval rendelkező világos bőrű embereknek csak ugyanilyen
gyermekeik lehetnek.”
                   Forrás: Kérdések a kezdethez c. könyv
A rasszok
kialakulása -
 az evolúció
bizonyítéka?
A rasszok
kialakulása -
 az evolúció
bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
    evolúció bizonyítéka?


  Az
Etemenanki
Ziggurat 91
  méter
magas volt.
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
  evolúció bizonyítéka?
Népek, akiknél megtalálható a nyelvek
összekeveréséről szóló történet:
Babilóniak
Indiaiak
Írek – ősi királyuk összegyűjtötte a szétszórt
nyelveket és megalkotta az ősi ír nyelvet
Görögök
Wasania – Kenya
Kacha Naga – Assam
Ősi ausztrál bennszülőttek
Maidu – Kalifornia
Tlingit – Alaszka
Kiche – Guatemala
Észtek, stb.
Ezek pedig történelmi feljegyzéseken alapulnak.
A ma élő nyelvészek is egy ősi nyelvről beszélnek.
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?

          A pigmeusok:
          A környező népek
          nyelveit beszélik –
          nincs saját nyelvük
          A környező népek
          kitaszított tagjai
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?


         A Mbuti pigmeusok
         az Ituri erdőben
         élnek. A szomszédos
         népek leölték és
         megették őket az
         1998-2008-as kongói
         háborúban. Azért
         irtották őket, hogy
         megkaparintsák az
         altalaj kincseket.
         A kongói háború
         összesen 5,6 millió
         halottat követelt.
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
A rasszok kialakulása - az
 evolúció bizonyítéka?
Zsolt 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan
megkülönböztettél. Csodálatosak a te
cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
Zsolt 139:15 Nem volt elrejtve előtted az én
csontom, mikor titokban formáltattam és
idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
Zsolt 139:16 Látták szemeid az én alaktalan
testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva:
a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott
egy sem volt még meg közülők
Copyrightok: A bemutatóban felhasznált képek, ha
 másképpen nincs pontosítva, akkor a Wikipédia
 ingyenesen és szabadon felhasználható képeiből
lettek válogatva. Ugyanakkor vannak olyan képek,
  amiket Dr. Kent Hovind szíves engedélyével
         használtam fel.
1 of 63

Recommended

Az élővilág fejlődése by
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseacsjszki
1.3K views9 slides
A naprendszer égitestei by
A naprendszer égitesteiA naprendszer égitestei
A naprendszer égitesteiLászló Hamar
4.6K views16 slides
Csontok, csontvázrendszer by
Csontok, csontvázrendszerCsontok, csontvázrendszer
Csontok, csontvázrendszereosztalyos
7.7K views11 slides
Taplalkozas by
TaplalkozasTaplalkozas
TaplalkozasNémeth György
9.1K views7 slides
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ... by
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Socca_osaamiskeskus
2.1K views50 slides
Creation Vs Evolution by
Creation Vs EvolutionCreation Vs Evolution
Creation Vs Evolutionmostlyharmless37
7.7K views62 slides

More Related Content

Viewers also liked

Lebontó Folyamatok by
Lebontó FolyamatokLebontó Folyamatok
Lebontó Folyamatokujhazib
2.1K views25 slides
Geologiai korok by
Geologiai korokGeologiai korok
Geologiai korokCurcubet Gabriel
3K views59 slides
A föld kora by
A föld koraA föld kora
A föld koraCurcubet Gabriel
1.6K views62 slides
Dinoszauruszok és emberek by
Dinoszauruszok és emberekDinoszauruszok és emberek
Dinoszauruszok és emberekCurcubet Gabriel
3.3K views60 slides
A naprendszer fiatal kora by
A naprendszer fiatal koraA naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal koraCurcubet Gabriel
738 views64 slides
Katasztrofizmus Erdelyben by
Katasztrofizmus ErdelybenKatasztrofizmus Erdelyben
Katasztrofizmus ErdelybenCurcubet Gabriel
856 views60 slides

Viewers also liked(20)

Lebontó Folyamatok by ujhazib
Lebontó FolyamatokLebontó Folyamatok
Lebontó Folyamatok
ujhazib2.1K views
SzéNhidráTok by ujhazib
SzéNhidráTokSzéNhidráTok
SzéNhidráTok
ujhazib1K views
Before and After by Ejaz Ali
Before and AfterBefore and After
Before and After
Ejaz Ali267 views
"Breaking the Chains of Worry and Anxiety" by Steve Davis
"Breaking the Chains of Worry and Anxiety""Breaking the Chains of Worry and Anxiety"
"Breaking the Chains of Worry and Anxiety"
Steve Davis618 views
I korthet a4_s3 by SKF
I korthet a4_s3I korthet a4_s3
I korthet a4_s3
SKF288 views
Pc Quiz by adisg
Pc QuizPc Quiz
Pc Quiz
adisg2.3K views
Basic word01 by adisg
Basic word01Basic word01
Basic word01
adisg579 views
Development Of High Vigour Oat Varieties In Australia by Turlough Guerin
Development Of High Vigour Oat Varieties In AustraliaDevelopment Of High Vigour Oat Varieties In Australia
Development Of High Vigour Oat Varieties In Australia
Turlough Guerin2.1K views
NeuStar's UltraDNS & Webmetrics Presentation_July2009sv by NeuStar
NeuStar's UltraDNS & Webmetrics Presentation_July2009svNeuStar's UltraDNS & Webmetrics Presentation_July2009sv
NeuStar's UltraDNS & Webmetrics Presentation_July2009sv
NeuStar536 views
Ermak et al Hp Gastritis Gastro 113 1118 1997 by Thomas Ermak
Ermak et al Hp Gastritis Gastro 113 1118 1997Ermak et al Hp Gastritis Gastro 113 1118 1997
Ermak et al Hp Gastritis Gastro 113 1118 1997
Thomas Ermak353 views
Women on Boards Action Plan by Fran Maier
Women on Boards Action PlanWomen on Boards Action Plan
Women on Boards Action Plan
Fran Maier1.8K views
“Ampacimon” real-time dynamic rating system by RTE
“Ampacimon” real-time dynamic rating system“Ampacimon” real-time dynamic rating system
“Ampacimon” real-time dynamic rating system
RTE548 views
药补不如食补 by Easyca
药补不如食补药补不如食补
药补不如食补
Easyca367 views
Evolution of online interactions while observing classroom situations on vide... by Université de Sherbrooke
Evolution of online interactions while observing classroom situations on vide...Evolution of online interactions while observing classroom situations on vide...
Evolution of online interactions while observing classroom situations on vide...

Similar to Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"

Homo habilis.pptx by
Homo habilis.pptxHomo habilis.pptx
Homo habilis.pptxJuliaVarro
1 view6 slides
Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember? by
Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?
Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?Jozsef Sotonyi
1.8K views8 slides
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az ember by
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az emberMi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az ember
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az emberJozsef Sotonyi
180 views11 slides
Szem.dog. by
Szem.dog.Szem.dog.
Szem.dog.gyeszter
243 views9 slides
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkert by
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkertBpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkert
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkertBudapest Science Meetup
537 views20 slides
Evolúció by
EvolúcióEvolúció
Evolúciótbala78
635 views12 slides

Similar to Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok" (14)

Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember? by Jozsef Sotonyi
Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?
Mi az elet? Az elet keletkezese. Kicsoda az ember?
Jozsef Sotonyi1.8K views
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az ember by Jozsef Sotonyi
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az emberMi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az ember
Mi az elet_Az elet keletkezese_Kicsoda az ember
Jozsef Sotonyi180 views
Szem.dog. by gyeszter
Szem.dog.Szem.dog.
Szem.dog.
gyeszter243 views
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkert by Budapest Science Meetup
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkertBpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkert
BpSM 2013.02. - Czigány Ildikó: Élmény, oktatás, állatkert
Evolúció by tbala78
EvolúcióEvolúció
Evolúció
tbala78635 views
Evolúció by acsjszki
EvolúcióEvolúció
Evolúció
acsjszki515 views
Az élővilág fejlődése by tbala78
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődése
tbala78551 views
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF by Exopolitics Hungary
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFDavid Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
Exopolitics Hungary1.5K views
Richard dawkins folyam az édenkertbõl by zsombor10
Richard dawkins folyam az édenkertbõlRichard dawkins folyam az édenkertbõl
Richard dawkins folyam az édenkertbõl
zsombor101.5K views

More from Curcubet Gabriel

Keresztyen iranyzatok by
Keresztyen iranyzatokKeresztyen iranyzatok
Keresztyen iranyzatokCurcubet Gabriel
149 views10 slides
A Reformáció asszonyai by
A Reformáció asszonyaiA Reformáció asszonyai
A Reformáció asszonyaiCurcubet Gabriel
167 views37 slides
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve by
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítveTudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítveCurcubet Gabriel
4.6K views22 slides
Keresztyén tudósok by
Keresztyén tudósokKeresztyén tudósok
Keresztyén tudósokCurcubet Gabriel
14.5K views21 slides
Biblia es Tudomany by
Biblia es TudomanyBiblia es Tudomany
Biblia es TudomanyCurcubet Gabriel
2.1K views41 slides
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok by
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanokA radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanokCurcubet Gabriel
4.5K views33 slides

More from Curcubet Gabriel(7)

Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"

 • 1. Az ősember és a rasszok keletkezése
 • 2. Az ember feltételezett evolúciója
 • 3. 1. Mi az igazság a barlanglakókról? 2. Mi az igazság az előemberekről? 3. Hogyan alakultak ki az emberi rasszok?
 • 4. Barlanglakók 1. Barlanglakók mindig éltek. 2. Barlanglakók ma is élnek. 3. A barlanglakók nem voltak alacsonyan fejlett személyek. 4. A barlanglakók nagy művészeti és készséggel rendelkeztek. 5. A barlanglakók semmivel sem készítettek gyengébb szerszámokat, mint a körülöttük élő népek. 6. A barlanglakók étrendje változatos volt.
 • 5. A világ legkeresettebb barlanglakója
 • 7. Australopithecusok - Lucy Az AL 288-1 vagy "Lucy": az etiópiai Hadarban talált első fosszília, melyről azt tartották, hogy az Australopithecus aferensis fajához tartozik. Az evolucionisták sokáig kemény erőfeszítéseket tettek, hogy bebizonyítsák, Lucy felegyenesedve járt, ám a legutóbbi kutatások egyértelműen kimutatták, hogy ez az élőlény egy fel nem egyenesedett közönséges csimpánz volt.
 • 9. Australopithecusok Lucy koponyájának tipikus „rekonstrukciója”!
 • 11. Australopithecusok Lucy feltételezett térde. Nem az övét mutatja a National Geographic, hanem egy 70 méterrel mélyebben, és így mérfölddel arrébb megtalált térdet. A térdszöggel próbálják bizonyítani, hogy ember volt, de abban semmi különös nincsen. Sok ugró majomnak ilyen térde van ma is. Ha nagyobb is a térd az sem jelent semmit, hiszen egy nagyobb egyednek, nagyobb térde is van.
 • 12. Australopithecus – egy kihalt majomfaj Miután a maradványokat 15 évig tanulmányozták, Lord Zuckerman és specialistákból álló ötfős csapata arra a következtetésre jutott, hogy az Australopithecus közönséges majomfaj volt, és semmiképpen nem járhatott két lábon - annak ellenére, hogy Zuckerman maga is evolucionista volt. Ezzel egybevágóan Charles Oxnard, a témát kutató másik híres evolucionista, az Australopithecus csontvázának felépítését a mai orangutánéhoz hasonlította. Végül 1994-ben az angliai Liverpool Egyetem csapata átfogó kutatásba kezdett a témában, és arra a következtetésre jutottak, hogy "az Australopithecus négy lábon mozgott"
 • 13. Australopithecusok A St. Louis Múzeumban, Lucynak még emberi talpakat, és tenyereket is tettek, pedig azt nem kapták meg. Ez nem oktatás, hanem megtévesztés.
 • 14. Australopithecus - Laetoli Mary Leakey találta ezeket a lábnyomokat a tanzániai Laetoli-ban, 1977-ben. A lábnyomokat egy “3,6 millió éves rétegben találták”, és semmiben sem különbözik az olyan lábnyomoktól, amilyet egy mai ember hagyna maga után.
 • 15. A Mary Leakey által talált lábnyomot számos híres paleoantropológus megvizsgálta, többek között Don Johanson és Tim White is. Ugyanolyan eredményre jutottak. White azt írta: „Semmi kétség. Olyanok, mint a mai, modern ember lábnyomai. Ha a kaliforniai tengerpart homokjában lennének, és egy négyéves gyereket megkérdeznénk, hogy mik azok, azonnal rávágná, hogy valaki járt erre. Nem tudná megkülönböztetni a parti homokban található száz másik lábnyomtól - de én se, és te se.”
 • 16. Australopithecus – Laetoli Hamisítvány National Geographic módra
 • 17. Australopithecus Richard Leakey -Mary Leakey fia- szerint „több, mint valószínű, hogy Lucy egy törpe csimpánz volt. A majmok feltételezett emberré alakulásának bizonyítékai túlságosan kevéssé meggyőzőek.” Maga Donald Johansson pedig ezt írta: az Australopithecus Africanus (Lucy) egyáltalán nem rokon az emberekkel!
 • 18. Australopithecus – Olduvai Gorge Az Orduvai Gorge-nál találta meg Leakey egy kőkunyhó maradványait. Ebben az eseményben az volt a szokatlan, hogy a kunyhó építési módja, amelyet még ma is alkalmaznak Afrika egyes részein, csak a Homo sapienstől származhatott! Tehát Leakey felfedezése szerint az Australopithecus, a Homo habilis, a Homo erectus és a Homo sapiens egyidejűleg létezett egymás mellett, mintegy “1,7 millió évvel ezelőtt!” Ez a felfedezés bizonyosan érvényteleníti azt az evolúciós elméletet, hogy a mai ember majomszerű fajokból fejlődött ki, amilyen például az Australopithecus.
 • 19. Louis Leakey szinte egymás mellett találta meg az Australopithecus, Homo habilis és Homo erectus maradványait Olduvai Gorge térségében. Természetesen az elképzelt családfa egyáltalán nem létezik. A Harvard Egyetem paleontológusa, Stephen Jay Gould, annak ellenére, hogy maga is evolucionista, rávilágít az evolúciós elmélet csődjére: „Mi lett a létránkkal, ha van három, egy időben létező emberszabású faj (A. africanus, a robusztus Australopithecus fajok és a H. habilis), amelyek egyike sem származott a másiktól? És ráadásul a három közül egyik sem mutatott semmiféle evolúciós jellemzőt azalatt, hogy a Földön léteztek.”
 • 21. Ramapithecus – a valóság Az első Ramapithecus lelet nem volt más, mint egy két darabból álló, hiányos pofacsont (jobbra). A rajzolók azonban, ezeknek a pofacsont daraboknak alapján teljes nyugalommal megrajzolták a Ramapithecus egész családját és képzeletbeli mindennapjait.
 • 22. Ramapithecus Evolucionista tudósok, akik a Ramapithecust nem tekintik ember elődnek: Richard Leakey David Pilbeam Peter Andrews Allen L. Hammon Leonard D. Greenfield
 • 23. Homo Habilis: egy másik majom, mint szemétláda A Tim White által 1986-ban talált, OH 62 névre keresztelt új Homo habilis foszilia megdöntötte azokat az állításokat, miszerint felegyenesedve jártak volna. Ezek a fosziliák azt mutatták, hogy a Homo habilisnek olyan hosszú karja és rövid lábai voltak, mint a mai majmoknak. A Homo Habilisek alapvetően a paleoantropológusok „szemétládája.”
 • 24. A fül vizsgálatának eredménye: A MAJOM ÉS AZ EMBER KÖZÖTT NINCSEN ÁTMENET Az emberek és a majmok belső fülében található félkör alakú járat összehasonlító analízise kimutatta, hogy az ember őseként bemutatott élőlények valójában közönséges majmok. Az Australopithecusnál és a Homo habilis fajoknál a majom belső fülének járata, a Homo Erectusnál pedig az ember belső fülének járata figyelhető meg.
 • 25. Nem majomemberek! Jawai előember Pekingi ember Piltdowni ember Nebraska ember
 • 26. Jawai előember Egy pigmeusokéhoz hasonló koponyacsont A combcsont egy mai emberé, de 15 méterrel távolabb találtak rá A fogak orángutántól vannak
 • 27. Pekingi ember Ugyanolyan koponyacsont, mint a jawai ember esetében Ehhez hasonló csontokat találtak Afrikában is Majomcsontokkal keverve voltak a barlangban, ezért vegyültek
 • 28. Piltdowni ember A vizsgálatok kiderítették, hogy emberi koponya és orángután állkapocs keveréke
 • 30. Nebraska ember - leletek
 • 31. Nebraska ember – a valóság
 • 32. Orce ember – a valóság
 • 34. Neandervölgyi ember A művész elképzelése... ...és egy mai robotkép
 • 35. Neandervölgyi ember
 • 36. Neandervölgyi ember – mai leírás A neandervölgyiek elismert szakértője, Erik Trinkaus, a New Mexico Egyetem paleoantropológusa, azt írja: A neander-völgyi csontmaradványok összehasonlítása a mai emberek csontvázaival azt mutatja, hogy a neandervölgyi leletekben semmi sincs, ami azt mutatná, hogy mozgási, manipulációs, intellektuális vagy nyelvi képességeik bármiben is elmaradtak volna a modern emberétől. A neander-völgyi ember birtokában volt a szabás-varrás képességének, ezt mutatja egy érdekes lelet: egy „26 ezer éves” tű . (D.Johanson, B. Edgar. From Lucy to Language. s.99)
 • 37. Neandervölgyi ember – DNS Megvizsgálták a neandervölgyiek DNS szekvenciáját. A beharangozott sajtótájékoztatón elmondták, hogy nem olyan, mint a mai emberé, de olyan, mint egy afrikai emberé! Valóban emberi, mégpedig ahogyan várható volt, sötét bőrű emberé, aki lebetegedett a D vitamin hiány miatt.
 • 40. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 41. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? „A rassz szó a francia race kifejezés magyarosított alakja, amely emberfajtát jelent. Az emberi rasszokat a 19. század közepétől az Európán kívüli népek gyarmati leigázását morálisan elfogadható, "természetes" folyamatként normalizálni törekvő nyugat-európai gondolkodásmód külön fajoknak állította be. E rasszista ideológia a 20. század elejére Európa-szerte, illetve az oda érkező európai bevándorlók által uralt 'fehér-telepes' társadalmakban uralkodó nézetté vált. Mára a nyugat-európai eszmeiség is rákényszerült annak a - világ társadalmainak nagy része által soha meg nem kérdőjelezett - ténynek az elfogadására, hogy minden ember egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartozik. Rasszok vagy emberfajták helyett emberi „fajokról” beszélni ugyanakkor ma már nemcsak régies, hanem pontatlan és a világ társadalmi viszonyait, s különösen a rasszizmustól sújtott csoportok pszichológiai egyensúlyát és fiziológiai jólétét súlyosan károsító szóhasználat.” Forrás: Wikipédia
 • 42. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? Az óramutató járásának megegyező irányban: „Afro-Karibi”, „Kaukázusi”, „Kelet Ázsiai”, „Nyugat Ázsiai”.
 • 43. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 44. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 45. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 46. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? Két tetszőleges ember DNS-e átlagosan csak 0,2%-ban különbözik. Ebből csak 6% kapcsolatos „rasszok közötti” kategóriákkal. Pl.: A fehér amerikaiak a külső megjelenés tekintetében távol állnak a fekete amerikaiaktól, szövetmintáik gyakran jobban hasonlítanak a feketék mintáihoz, mint azok egymáshoz.
 • 47. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 48. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? Melanocita Melanin Legfőképpen a melanin felel a bőrünk és a hajunk színéért.
 • 49. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? „Tudjuk, hogy a bőrszínt több génpár határozza meg. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy csak két gén van, amelyek a kromoszóma A, ill. B helyén találhatók. A gén egyik formája (M) nagyobb mennyiségű melanin termelésére késztet; a gén másik formája (m) pedig csak kis mennyiségű melanin termelésére. Az A pozícióban tehát az MAMA,MAmA vagy mAmA párok fordulhatnak elõ. Ez arra késztetné a bőrsejteket, hogy sok, közepes mennyiségű vagy kevés melanint termeljenek. Ennek megfelelően a B pozícióban az MBMB, MBmB vagy mBmB génpárok fordulhatnak elő, amelyek megint csak sok, közepes mennyiségű vagy kevés melanin termelésére késztetnék sejteket. Tehát a nagyon sötét bőrű emberek például az MAMAMBMB kombinációval rendelkezhetnek. Mivel az ilyen embereknek akár a spermiumai, akár a petesejtjei csak az MAMB kombinációt mutathatják (hiszen A-ból és B-ből csak egy-egy pár kerülhet be a spermiumba, ill. petesejtbe), csak olyan gyermekeik lehetnek akiknek ugyanaz a génkombinációjuk, mint nekik. Ezért az összes gyerekük sötétbőrű lesz. Hasonló módon az mAmAmBmB génkombinációval rendelkező világos bőrű embereknek csak ugyanilyen gyermekeik lehetnek.” Forrás: Kérdések a kezdethez c. könyv
 • 50. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 51. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 52. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 53. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 54. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 55. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? Az Etemenanki Ziggurat 91 méter magas volt.
 • 56. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 57. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? Népek, akiknél megtalálható a nyelvek összekeveréséről szóló történet: Babilóniak Indiaiak Írek – ősi királyuk összegyűjtötte a szétszórt nyelveket és megalkotta az ősi ír nyelvet Görögök Wasania – Kenya Kacha Naga – Assam Ősi ausztrál bennszülőttek Maidu – Kalifornia Tlingit – Alaszka Kiche – Guatemala Észtek, stb. Ezek pedig történelmi feljegyzéseken alapulnak. A ma élő nyelvészek is egy ősi nyelvről beszélnek.
 • 58. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? A pigmeusok: A környező népek nyelveit beszélik – nincs saját nyelvük A környező népek kitaszított tagjai
 • 59. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka? A Mbuti pigmeusok az Ituri erdőben élnek. A szomszédos népek leölték és megették őket az 1998-2008-as kongói háborúban. Azért irtották őket, hogy megkaparintsák az altalaj kincseket. A kongói háború összesen 5,6 millió halottat követelt.
 • 60. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 61. A rasszok kialakulása - az evolúció bizonyítéka?
 • 62. Zsolt 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Zsolt 139:15 Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Zsolt 139:16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülők
 • 63. Copyrightok: A bemutatóban felhasznált képek, ha másképpen nincs pontosítva, akkor a Wikipédia ingyenesen és szabadon felhasználható képeiből lettek válogatva. Ugyanakkor vannak olyan képek, amiket Dr. Kent Hovind szíves engedélyével használtam fel.