Successfully reported this slideshow.

A naprendszer fiatal kora

1

Share

Upcoming SlideShare
Geologiai korok
Geologiai korok
Loading in …3
×
1 of 64
1 of 64

A naprendszer fiatal kora

1

Share

Download to read offline

Ez a bemutato a naprendszer fiatal korarol szol. This presentation shows the young age of the Solar System, and it is in Hungarian.

Ez a bemutato a naprendszer fiatal korarol szol. This presentation shows the young age of the Solar System, and it is in Hungarian.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

A naprendszer fiatal kora

 1. 1. A Naprendszer kora<br />Fő pontok:<br />1. A belső bolygók<br />2. A külső bolygók<br />3. Az üstökösök<br />
 2. 2. A Naprendszer (nem arányos)‏<br />
 3. 3. Így „alakult ki” a naprendszer az evolucionisták szerint.<br />
 4. 4. A törmelékből kisbolygó „lett”<br />
 5. 5. Miértnem volt lehetséges a Naprendszerilyenmódonvalókeletkezése?<br />Nemlétezett a Big Bang! Pl. A háttérsugárzásegyenletessége, amithamisanmutattak be 1992-ben, spirálgalaxisok, Különbözővöröseltolódásösszetartozóobjektumoknál, stb<br />Azősfelhőknemformálódnakmaguktólcsillagokká<br />Ha lehűl a gáz, akkorazhőtsugároz, ésígy a sajátultraibolyasugárzásasemmisíti meg a H2 molekulákat<br />Ha azősfelhőgyorsanforgott, akkor a Nap is gyorsankelleneforogjon. Ezéppenfordítva van: a bolygókforognakgyorsan, és a Nap lassan. Pl. korcsolyázó<br />A nagygázbolygókkellettvolnabelülkerüljenek<br />Vannak SZÉN napok/csillagok is!<br />
 6. 6. A Napunk fiatal<br />1. A Nap évente 16km-t zsugorodik.<br />2. 100.000 éve kétszer ilyen nagy lenne.<br />3. 20.000.000 éve pedig a Földet is elnyelte volna.<br />4. A Föld túl forró lett volna a története 99.8%-ában.<br />
 7. 7. Belső bolygók<br />
 8. 8. Merkúr<br />
 9. 9.
 10. 10. A Merkúrról<br />Közelebb van a Naphoz, mint „kellene”<br />A legsűrűbbbolygó a Földután<br />Mágnesesmezeje van. Ehhezfolyékonybelsejekelllegyen, ami viszont egy öreg bolygó esetén már rég szilárd kellene legyen. <br />Egyáltalán létrehozhat-e a Földnél 60-szor lassabban keringő bolygó egy mágneses mezőt?<br />
 11. 11. Vénusz<br />
 12. 12. A Vénusz felszíne fiatal<br />
 13. 13. A Vénusz ellentétes irányba forog<br />
 14. 14. A Vénusz felszíne fiatal<br />
 15. 15. Az evolúcióban hívők „megoldása”<br />A Vénusznaknekiütközöttegymeteorit<br />A valóság: nincsnyomaés a Vénuszmajdnemkőrpályánforog a Nap körül<br />
 16. 16. Föld<br />
 17. 17. A Föld mágneses mezeje<br />
 18. 18. A Föld fiatal, mert:<br />A Föld mágneses tere olyan gyorsan gyengül, hogy nem lehet idősebb 10.000 évesnél<br />A kőzetekből származó hélium mennyisége kisebb, mint amennyi kellene legyen<br />A világóceán sótartalma sokkal kisebb annál, mint amilyen kellene legyen<br />Találtak olyan nem megkövesedett dinoszaurusz csontokat, amelyekben a vörös vértestek megvoltak <br />
 19. 19. A Hold<br />Évente 4 cm-el távolodik a Földtől, ezértsokkaltávolabbkellenelegyen, ha többmilliárdéveslenne<br />
 20. 20. Mars<br />
 21. 21. Valles Marineris<br />
 22. 22. Volt víz a Marson?<br />
 23. 23. Az Eberswalde Kráter<br />
 24. 24. Friss „vízmosásos” erózió<br />
 25. 25. Nincs víz a Marson, mert:<br />Elpárologna, akár csak órák alatt is<br />Olyan vegyületeket találtak, amelyek lebomlanának a víz jelenlétében! <br />
 26. 26. Még egy érdekesség: kép a Marson<br />
 27. 27. Még egy érdekesség: kép a Marson<br />
 28. 28. Az óriás bolygók<br />
 29. 29. Jupiter<br />
 30. 30. 1. A bolygó „keletkezésével” foglalkozó szimulációk azt mutatják, hogy lassan KELL forogjon a tengelye körül. Ezzel szemben 10 ÓRA alatt fordul meg!<br />2. A Jupiter összetétele világosan megcáfolja azt a „népszerű” elméletet, mely szerint a nagy bolygók a kicsikből keletkeztek.<br />3. Nagyon érdekes holdjai vannak, amelyek igencsak aktívak, pedig már rég halottak „kellene” legyenek. <br />
 31. 31. Nem keletkezhetett kisbolygóból, mert:<br />1. A Galileo műhold atmoszféra próbáiban nagyon sok argon, xenon, és krypton volt.<br />2. Magja 10-30 Föld méretű kellene legyen, de a Galileo kimutatta, hogy csak 6 Föld méretű.<br />3. 10 millió év kelett volna a kialakuláshoz, de ennyi ideig nem maradhatott volna meg a nap körül. „Már” 5 millió év alatt elpárolgott volna az a felhő.<br />4. A interplanetáris felhőt elszippantotta volna a nap már 300.000 év után – a szimulációk szerint. Tehát nem lett volna ideje arra, hogy kialakuljon.<br />
 32. 32.
 33. 33. Io<br />
 34. 34. Az IO és a Tvashtar óriás vulkán<br />
 35. 35.
 36. 36. Európa<br />
 37. 37. Kallisztó<br />Itt található a legtöbb kráter a Naprendszerben<br />Amint az Európa úgy a Kallisztó is ½ részben jégből áll<br />Európának van magja, a Callistónak nincs<br />
 38. 38. Ganümédész<br />
 39. 39. A Ganümédész furcsa felszíne...<br />...ésegymágnesesemező, melynemkelleneottlegyen. Sajátlégköre is van!<br />
 40. 40. Szaturnusz<br />
 41. 41. Nem keletkezhetett kisbolygóból, mert:<br />1. 10 millió év kelett volna a kialakuláshoz, de ennyi ideig nem maradhatott volna meg a nap körül. „Már” 5 millió év alatt elpárolgott volna az a felhő.<br />2. A interplanetáris felhőt elszippantotta volna a nap már 300.000 év után – a szimulációk szerint. Tehát nem lett volna ideje arra, hogy kialakuljon.<br />3. Az evolúciós elmélet szerint sem a Jupiter sem a Szaturnusz nem kellene ott legyen a Naprendszerünkben. Egyszerűen ezek a gáz óriások nem létezhetnének.<br />
 42. 42. Titokzatos foltok<br />
 43. 43. A gyűrűk fiatalok, mert:<br />A NASA legújabb kutatásai is azt mutatják<br />Világosak – űrszemetet gyűjtenek és már egy pár millió év alatt eltűnnének<br />A holdak és a gyűrű anyaga ellenkező irányban mozognak: a holdak kifelé, a gyűrű befelé<br />Furcsa foltok vannak rajta<br />Az Enceladus gejzíreiből származó anyagok nem tudják jobban kifehéríteni.<br />
 44. 44. Enceladus<br />
 45. 45. „Öreg”<br />„Fiatal”<br />
 46. 46. Vízgejzírek!<br />A Cassini Szonda belső hőforrást mutatott ki.<br />Túl „öreg”, hogy geológiailag aktív legye!<br />
 47. 47. Mimas<br />Ugyanolyan méretű, de nincs rajta geológiai tevékenység<br />
 48. 48. A 13 km magas és legalább 1300 km hosszú hegygerinc a Japetuson <br />A Japetusz pályája erősen kilógó<br />Cassini-kép<br />
 49. 49. Uránusz<br /><ul><li> 64-szer nagyobb mint a Föld
 50. 50. 19-szer távolabb van a Naptól, mint a Föld
 51. 51. Keringési ideje 84 Föld-év
 52. 52. A keresztyén William Herschel fedezte fel 1871-ben
 53. 53. Információink a Voyager 2 szondától származnak</li></li></ul><li>Meglepetés!Van gyűrűje, mégpedig merőleges a keringési pályára, akárcsak holdjai mozgása!<br />
 54. 54.
 55. 55. Az evolucionisták azon érvére, hogy nekiment egy meteorit, a tények azt válaszolják: az Uránuszé a leginkább kőrpálya a Vénusz, Föld és Neptunusz után!<br />Továbbá:<br />1. A holdak is ugyanúgy eldőlve keringenek<br />2. A gyűrű és a holdak össztömege csak 0,01%-a a bolygó tömegének. Egy ütközés sokkal több anyagot kellett volna az űrbe szórjon.<br />
 56. 56. Az Uránusz érdekességei<br />1. A gázóriások hőt bocsátanak ki, de az Uránusz NEM. A naturalista felfogás szerint ez lehetetlen.<br />2. Mágneses tengelye 60%-al el van dőlve a forgástengelyhez képest. Ez a tény megcáfolja a „Dinamó elvet”, miszerint a forgás hozza létre a mágneses mezőt. Ugyanez a helyzet a Földdel is!<br />
 57. 57. Miranda<br />
 58. 58. Űrbeli művészet?<br />
 59. 59. Meg szeretné magyarázni ezt?<br />
 60. 60. Neptunusz<br />
 61. 61. A Voyager 2 által fényképezett vihar<br />
 62. 62. Az evolucionisták szerint öreg, de ennek ellentmondanak a következő tények:<br />1. Annak ellenére, hogy 30 csillagászati egységre van a Naptól, nem hideg! Kétszer több energiát bocsát ki, mint amennyit kap.<br />2. Nem halott! A Voyager-2 által 1989-ben lefényképezett vihar már eltűnt!<br />
 63. 63. A Naprendszerleghevesebbszelei (2500 km/óra)‏<br />
 64. 64. Pluto<br />
 65. 65. Üstökösök: 1. Hosszúperiódusú: több, mint 200 éves2. Rövidperiódusú: kevesebb, mint 200 év – Nemkellenelétezzenek, ha többtízezeréveslenne a NaprendszerMinden üstökös folyamatosan bomlik különösen a Nap körül keringve.Az Oort ködcsakaberráció<br />
 66. 66. Az Oort ködcsakaberráció<br />
 67. 67. „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.”Zsoltárok könyve 19. rész, 2. vers<br />

×