Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phép lịch sự tối thiểu trẻ phải được học trước 9 tuổi

65 views

Published on

Bố mẹ cần phải dạy con rất nhiều thứ để trẻ trưởng thành, một trong số những kỹ năng sống quan trọng trẻ cần được rèn luyện từ sớm đó là những phép lịch sự trong cuộc sống.

Published in: Healthcare
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Phép lịch sự tối thiểu trẻ phải được học trước 9 tuổi

  1. 1. Phép lịch sự tối thiểu trẻ phải được học trước 9 tuổi Bố mẹ cần phải dạy con rất nhiều thứ để trẻ trưởng thành, một trong số những kỹ năng sống quan trọng trẻ cần được rèn luyện từ sớm đó là những phép lịch sự trong cuộc sống. Ngoài nhữngcột mốc phát triển về thể chất, trí tuệ thì nhữngquy tắc ứng xử và thói quen văn minh là điều mà các bố mẹ cần chú trọng dạy con từ sớm. Dưới đây là những phép lịch sự tối thiểu mà các bé nên được dạy trước 9 tuổi:
  2. 2. Nguồn: Sưu tầm inTernet

×