Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Làm thơ tình em đọc

550 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Làm thơ tình em đọc

 1. 1. Ng ườ i đẹ p vớidải yếm mầu
 2. 2. ”Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi,Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi”
 3. 3. Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi,Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh.
 4. 4. “Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau”
 5. 5. “Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em.
 6. 6. “Làm thơ tình Em giữ cô học trò trường tôi, Yêu Em không hề chán tiếc tôi có một đời”
 7. 7. “Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em,Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi”
 8. 8. Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi,
 9. 9. “Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi ”
 10. 10. “Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi, Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh”
 11. 11. “Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau,Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em”
 12. 12. Làm th ơ tình Em gi ữ cô h ọ c trò tr ườ ng tôiYêu Em không h ề chán ti ế c tôi có m ộ t đờ i .
 13. 13. “Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em,Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi.”
 14. 14. “Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?
 15. 15. Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không? Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?
 16. 16. Ca khúc “Làm thơ tình Em đọc” Ca Sĩ: Lâm Nh ật Ti ến Sọan giả: Trúc Hồ Nhiếp ảnh gia: Vô-danhDiaporama thực hiện vào mùa thu Paris 2007 Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi, Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi . Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi, Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh. Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau, Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em. Làm thơ tình Em giữ cô học trò trường tôi, Yêu Em không hề chán tiếc tôi có một đời . Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em, Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi. Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không? Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?

×