Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ số beta

1,718 views

Published on

Beta calculation - Hệ số beta

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Hệ số beta

 1. 1. BETA & HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Beta & correlation Nguồn: - Mathsisfun.com - Internet Cập nhật 09/09/2016 – V0
 2. 2. Tài chính & quản trị 2 Đặt vấn đề Có sự tương quan nào giữa nhiệt độ và sản lượng kem bán ra không?
 3. 3. Tài chính & quản trị 3 Đặt vấn đề Có sự tương quan giữa việc “lòng yêu nước qua bàn phím” càng dâng cao thì càng ủng hộ cho công ty làm những việc sẽ gây hại cho đồng bào mình ? “Năm ngoái khi báo Một Thế Giới đánh Hoa Sen với tuyên bố sẽ cho Hoa Sen sập tiệm thì càng lên dữ. Bình thường mỗi tháng chỉ lãi 50 tỉ đồng nhưng báo đánh xong thì tháng nào cũng lãi trên trăm tỉ hết. Bây giờ thì chúng ta đang "bão" dư luận vì dự án thép Cà Ná thì cổ phiếu hôm qua lên 45.000. Tôi nghĩ mỗi lần Hoa Sen có vấn đề với dư luận thì lại có một đột biến của Hoa Sen, tôi nghĩ đây giống như một quy luật!” http://plo.vn/thoi-su/ong-le-phuoc-vu-moi-lan-co-du-luan-thi-hoa-sen-cang-phat-trien-651127.html
 4. 4. Tài chính & quản trị 4 Ví dụ 1 Chúng ta thử xem ví dụ về dữ liệu nhiệt độ xem có liên quan gì đến doanh số bán kem hay không. Cách tính hệ số tương quan theo công thức dưới đây Stt Nhiệt độ °C Doanh số bán kem Nhiệt độ °C Doanh số bán kem X Y A B A x B A2 B2 1 14.2 215 (4.5) (187.4) 839 20 35,125 2 16.4 325 (2.3) (77.4) 176 5 5,993 3 11.9 185 (6.8) (217.4) 1,473 46 47,270 4 15.2 332 (3.5) (70.4) 245 12 4,959 5 18.5 406 (0.2) 3.6 (1) 0 13 6 22.1 522 3.4 119.6 410 12 14,300 7 19.4 412 0.7 9.6 7 1 92 8 25.1 614 6.4 211.6 1,359 41 44,768 9 23.4 544 4.7 141.6 669 22 20,046 10 18.1 421 (0.6) 18.6 (11) 0 345 11 22.6 445 3.9 42.6 167 15 1,813 12 17.2 408 (1.5) 5.6 (8) 2 31 Tổng cộng 224.1 4,829 (0) (0) 5,325 177 174,755 Trung bình 18.7 402 Phương sai (variance) = Tổng bình phương độ lệch/(12-1) 16 15,887 Độ lệch chuẩn (Standard dviation) = (√ của phương sai) 4.0 126 Hiệp phương sai (Covariance) 484 Hệ số tương quan (correlation) 0.958 Lệch so với trung bình
 5. 5. Tài chính & quản trị 5 Ví dụ 1 Kết quả cho thấy nhiệt độ và doanh số bán kem có vẻ có liên quan với nhau (trời nóng thì bán được nhiều kem hơn) vì hệ số tương quan = 0.95 Dùng excel là nhanh nhất 
 6. 6. Tài chính & quản trị 6 Ví dụ 2 Beta là một hệ số đo lường sự biến động (hoặc còn gọi là rủi ro hệ thống) của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư so với sự biến động của cả thị trường (ví dụ VNIndex). Beta được tính bằng phân tích hồi quy (regression analysis)  Beta < 0 có nghĩa là giá cổ phiếu có thể sẽ đi ngược lại với thị trường  Beta = 0 có nghĩa giá cổ phiếu không có tương quan gì với thị trường  Beta dương tức > 0 có nghĩa giá cổ phiếu sẽ đi cùng hướng với thị trường (cùng tăng hoặc cùng giảm)  Beta = 1 có nghĩa là giá cổ phiếu thay đổi cùng biên độ (%) như thị trường  Beta > 1 có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ thay đổi nhanh hơn thị trường (tăng hoặc giảm đều nhanh hơn) TÌM HIỂU CÁCH TÍNH BETA
 7. 7. Tài chính & quản trị 7 BETA của thị trường là 1 (là benchmark cho các cổ phiếu khác) Ví dụ 2
 8. 8. Tài chính & quản trị 8 Dữ liệu quá khứ Vào một trang web chứng khoán nào đó download dữ liệu lịch sử, ở đây lấy dữ liệu của REE và SAM là 2 cổ phiếu đầu tiên giao dịch trên thị trường chứng khoán và bản thân số liệu quá khứ của VNIndex Bước 1: Ví dụ 2
 9. 9. Tài chính & quản trị 9 Tập hợp dữ liệu trên file excel như thế này, từ ngày giao dịch đầu tiên 28/07/2000 tới ngày 07/09/2016. Bước 2: Dữ liệu quá khứ Ví dụ 2
 10. 10. Tài chính & quản trị 10 Tính Beta dựa theo công thức chuẩn và công thức Slope của ExcelBước 3: Vẫn không rõ Cafef tính ra Beta = 0.82 bằng cách nào  Dữ liệu quá khứ Ví dụ 2 Sự thay đổi, ngày sau so với ngày trước
 11. 11. Tài chính & quản trị 11 THỰC TẾ DỮ LIỆU VNDIRECT DỮ LIỆU CAFEF
 12. 12. Tài chính & quản trị 12 REE – ngày 07/09/2016 Chỉ số SSI VNDirect Cafef EPS 2,303 EPS (4 quý) 2,610 EPS (năm) 3,170 EPS cơ bản 2,020 EPS pha loãng 2,020 Beta 0.28 0.55 0.82 ROA 7.58% 7.43% ROE 10.84% 10.72% P/E 8.95 7.7 10.22 Mỗi công ty mỗi số, tên gọi khác nhau, bạn đã thấy điên chưa? DỮ LIỆU SSI THỰC TẾ Đặc thù của Việt Nam, đúng quy trình
 13. 13. Tài chính & quản trị 13 Beta = Covar(Ri,Rm)/Var(Rm) Trong đó: • Ri : Tỷ suất sinh lời của chứng khoán. • Rm: Tỷ suất sinh lời của thị trường (ở đây là VN-Index). • Var(Rm): Phương sai của tỷ suất sinh lời của thị trường. • Covar(Ri,Rm): Hiệp phương sai của tỷ suất sinh lời của chứng khoán và tỷ suất sinh lời của thị trường. Tỷ suất sinh lời được tính như sau: R = (p1-p0)/p0 Trong đó: • P1: giá đóng cửa điều chỉnh phiên đang xét. • P0: giá đóng cửa điều chỉnh phiên trước đó. Hệ số beta của 1 chứng khoán trên webiste www.cafef.vn được tính dựa trên dữ liệu giao dịch 100 phiên liên tiếp gần thời điểm hiện tại nhất của chứng khoán đó. Đối với những chứng khoán có số phiên giao dịch dưới 30: không tiến hành tính beta. Đối với những chứng khoán có số phiên giao dịch từ 30 tới nhỏ hơn 100, beta được tính dựa trên dữ liệu từ khi chứng khoán bắt đầu giao dịch tới phiên giao dịch gần thời điểm hiện tại nhất. CÁCH TÍNH CỦA CAFEF
 14. 14. Tài chính & quản trị 14 NHẬN XÉT 1. Bản chất của hệ số tương quan và Beta là giống nhau: nói lên sự biến động về giá trị của 2 dãy số liệu: a. Biến động cùng nhau: cái này tăng, cái kia cũng tăng (hoặc ngược lại cùng giảm) b. Biến động cùng tỉ lệ: VNIndex tăng 1% thì cổ phiếu nào đó cũng tăng giá 1% hoặc ngược lại (cái này cực hiếm) c. Biến động ngược lại: 1 cái tăng, một cái giảm (bụng to thì lò xo ngắn) 2. Cách tính hơi khác nhau một chút: a. Hệ số tương quan thì chỉ so sánh 2 dãy số liệu với nhau (không quan trọng cái nào so với cái nào) b. Beta thì lấy một dãy số liệu làm gốc (ví dụ Vnindex, để ý Beta của VNIndex = 1) c. Covariance không có ý nghĩa về mặt thống kê, chỉ là một công cụ trung gian để tính hệ số tương quan (Correlation) hoặc Beta. d. Để ý: 2 độ lệch chuẩn x với nhau cũng chính là phương sai (xem bài tính độ lệch chuẩn): a. Khi tính Correlation: thì lấy độ lệch chuẩn của 2 dãy số liệu x với nhau b. Khi tính Beta: thì lấy 2 độ lệch chuẩn của gốc dữ liệu so sánh (ví dụ VNIndex), tức cũng chính là phương sai của nó (khác nhau ở gốc so sánh mà thôi)
 15. 15. Tài chính & quản trị 15 NHẬN XÉT 3. Phương pháp tính hệ số Beta thì chỉ có 1, cách vận dụng thì khác nhau: a. Hệ số Beta của một cổ phiếu có thể tính tất cả các phiên giao dịch từ khi nó bắt đầu xuất hiện trên thị trường cho đến thời điểm tính (chính xác nhất là cần điều chỉnh lại giá khi có chia tách cổ phiếu) b. Hoặc có thể tính theo tuần c. Hoặc tính theo tháng d. Hoặc tính theo 1 số phiên nhất định (như Cafef tính 100 phiên gần nhất) 4. Trăm hoa đua nở, ai cũng muốn mình khác người: a. Chỉ mới lấy ví dụ từ 3 nguồn khác nhau mà kết quả khác nhau một trời một vực, cách tính khác nhau mà lại không công bố cách tính (trừ cafef)  không thể sử dụng dữ liệu dạng này để ra quyết định được, cách chắn ăn nhất là tự tính b. Bệnh đúng quy trình và điều chỉnh theo “đặc thù Việt Nam” cũng lây tới cả các tổ chức tài chính  chẳng biết tin ai, chẳng biết ai làm đúng hoặc làm vì “Động cơ” gì. c. Thị trường bị méo mó vì các biến động của giá chứng khoán không phản ánh đúng bản chất thị trường (nhất là những năm đầu) dẫn đến mỗi tổ chức tự tính theo cách của mình.
 16. 16. Tài chính & quản trị 16 THAM KHẢO Nhiều khi sự tương quan chỉ là ngẫu nhiên, chẳng có ý nghĩa gì http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

×