Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chi phí không hoá đơn

401 views

Published on

Chi phí không hoá đơn

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Chi phí không hoá đơn

 1. 1. CHI PHÍ KHÔNG HOÁ ĐƠN Expenses without invoices Ngày 28/10/2016 – V0 Nguồn: - Các quy định hiện hành - Internet
 2. 2. Tài chính & quản trị 2 Các quy định Để được tính vào chi phí được trừ thì theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC những khoản chi của Doanh nghiệp phải có đủ Hóa Đơn - Chứng Từ theo quy định của pháp luật thì những Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ cho các trường hợp như: • Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; • Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; • Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra; • Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; • Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; • Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).
 3. 3. Tài chính & quản trị 3 Hồ sơ cần thiết Hồ sơ chứng từ để doanh nghiệp lấy vào làm chi phí bao gồm:  Hợp đồng kinh tế.  CMND  Biên bản giao nhận hàng hóa, tài sản…(nếu có)  Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được .  Bảng kê 01/TNDN. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 4. 4. Tài chính & quản trị 4 Điều kiện được khấu trừ
 5. 5. Tài chính & quản trị 5 Hồ sơ cần thiết BẢNG KÊ 01/TNDN Mua từ người trực tiếp sản xuất Mua từ người mua đi bán lại Được công nhận chi phí (giá vốn) Không được công nhận chi phí (giá vốn) Cơ quan thuế có thể sẽ đi xác minh
 6. 6. Tài chính & quản trị 6 Các loại chi phí TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 2019 /CT – TTHT TP. Hồ Chí Minh , ngày 09tháng 3năm 2015 V/v chi phí được trừ Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng K.U.S Đ/chỉ: 31 Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM MST: 0310893057 Trường hợp Công ty thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty nếu mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần hoặc tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước để kê khai nộp vào NSNN. Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Công ty lập bảng kê 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. 1. Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê ngoài lắp đặt không có hóa đơn như thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa:
 7. 7. Tài chính & quản trị 7 2. Chi phí thuê nhà của cá nhân có DT từ 100 tr trở xuống Các loại chi phí
 8. 8. Tài chính & quản trị 8 Các loại chi phí 3. Chi phí mua xe ô tô của cá nhân Làm thủ tục sang tên đổi chủ, nộp lệ phí trước bạ. Công ty mua xe ô tô đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thì việc xác định nguyên giá để làm cơ sở trích khấu hao là giá mua thực tế đã được cơ quan chuyên môn về thẩm định giá xác nhận cộng lệ phí trước bạ (khi sang tên cá nhân cho Công ty) cộng các chi phí khác có liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. Chứng từ trong trường hợp này là Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Công; Giá mua xe được xác định là giá mua thực tế đã được cơ quan chuyên môn về thẩm định giá xác nhận cộng (+)chứng từ lệ phí trước bạ (khi sang tên/ chuyển quyền sở hữu) cộng (+) các chứng từ chi phí khác có liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng v à bảng kê 01/TNDN
 9. 9. Tài chính & quản trị 9 Các loại chi phí 4. Chi phí quảng cáo trên mạng của một số trang quảng cáo
 10. 10. Tài chính & quản trị 10 Các loại chi phí 4. Chi phí quảng cáo trên mạng của một số trang quảng cáo TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8696/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến Địa chỉ: Tòa nhà 40 Hoàng Việt, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM Mã số thuế: 0305289153 Trả lời văn bản số 260/2014/CV-KT ngày 01/10/2014 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như Trường hợp Công ty theo trình bày, hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ chuyển nhận tiền và thanh toán các hóa đơn qua ví điện tử Momo; Công ty có thực hiện các chương trình quảng cáo thông qua mạng xã hội như Google/Facebook nhưng thanh toán tiền quảng cáo cho khách hàng (Google/Facebook) bằng thẻ tín dụng Visa/Master Card do cá nhân đứng tên (chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của khách hàng) là không đáp ứng điều kiện về thanh toán do đó không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trước khi thanh toán tiền cho khách hàng (Google/Facebook), Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Mục 3 (Điều 11,12,13) Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. Nơi nhận: - Như trên; - P.Kiểm tra 4; - Phòng Pháp Chế; - Lưu: HC, TTHT. 3309-244903/2014/tta KT CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Thị Lệ Nga
 11. 11. Tài chính & quản trị 11 Các loại chi phí http://www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/GetdetailQA.asp?QAID=CH1500000000380 4. Chi phí quảng cáo trên mạng của một số trang quảng cáo
 12. 12. Tài chính & quản trị 12 Các loại chi phí 5. Thanh toán bằng thẻ tín dụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3819/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Địa chỉ: KCN Yên Phong I, Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0207/14-FIN-SEV ngày 14/7/2014 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) hỏi về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản công tác phí của cán bộ khi đi công tác nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau: + Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất; + Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác; Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo); - Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Vụ CST, PC, CĐKT&KT (BTC); - Các Vụ PC, KK&KTT, TTr, DNL (TCT); - Website Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, CS (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn
 13. 13. Tài chính & quản trị 13 Các loại chi phí http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/dn/tcdn/hdtcdn/xlndn_chitiet1?i d=117203&_afrLoop=24152095725032497#!%40%40%3F_afrLoop%3D24152095 725032497%26id%3D117203%26_adf.ctrl-state%3Dn0o5tajrq_4
 14. 14. Tài chính & quản trị 14 Hoá đơn bất hợp pháp
 15. 15. Tài chính & quản trị 15 Hoá đơn bất hợp pháp
 16. 16. Tài chính & quản trị 16 Hoá đơn bất hợp pháp
 17. 17. Tài chính & quản trị 17

×