Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Building The Future - Xây Dựng Tương Lai

321 views

Published on

Bài trình bày "Xây dựng tương lai" cho sinh viên tham gia cuộc thi Net Rider 2013 qua webex kết nối với 4 đầu cầu. Chủ đề sẽ là đặt vất đề cho bài trình bày "Internet of Everything" vào chiều ngày 20/9 trong buổi tổng kết, trao giải Net Rider 2013. Cùng ngày sáng 20/9 Cisco cũng sẽ trình bày Keynote về "Internet of Things" trong khuôn khổ chương trình sự kiện Vietnam ICT Outlook 2013. Bài trình bày dựa trên slide deck của Cisco và có sử dụng một số đoạn video clips "future shock" và "did you know 2013" trên youtube: http://www.youtube.com/watch?v=UzYI2ROVHLQ&feature=youtu.be

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Building The Future - Xây Dựng Tương Lai

  1. 1. © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 1Cisco Confidential© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Building the Future What the Human Network Will Make Possible Son Phan CTO & Partner Ops Director Cisco Vietnam Sep 06, 2013

×