Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M5 Kewajipan Mengembalikan Syariah Islam

2,260 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M5 Kewajipan Mengembalikan Syariah Islam

 1. 1. <ul><li>بسم الله الرحمن الرحيم </li></ul>
 2. 2. KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI DI SEDIAKAN OLEH ; PUAN SAKINAH.
 3. 3. <ul><li>Hukum Islam tidak akan terlaksana kecuali dengan kewujudan khalifah yang akan memimpin dunia dengan berpandukan hukum-hukum Allah. </li></ul><ul><li>Menegakkan khilafah hukumnya adalah fardu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. </li></ul><ul><li>Melalaikan mandiamkan diri dari berusaha untuk mengangkat khalifah merupakan maksiat yang terbesar dan Allah akan mengazab pelakunya dengan seksaan yang pedih. </li></ul><ul><li>Dalil-dalil mengenai kewajipan menegakkan khilafah termaktub di dalam Al Quran, As Sunnah dan Ijma’ Sahabat serta pendapat Para Ulama’. </li></ul><ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>
 4. 4. . KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil dari Al Quran. <ul><li>Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menegakkan hukum diantara kaum muslimin dengan hukum yang telah diturunkanNya.Perintah ini datang dalam bentuk yang qath’i (pasti). Allah SWT berfirman: </li></ul><ul><li>“ Maka putuskanlah perkara diantara manusia dengan apa yang telah di turunkan Allah dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” </li></ul><ul><li>[ Al Maidah 548 ] </li></ul><ul><li>* Firman Allah ini ditujukan kepada Rasulullah, juga merupakan seruan kepada umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan firman ini khusus untuk baginda. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil dari Al Qu’ran *Allah SWT juga memerintahkan agar kaum muslimin mentaati Ulil Amri. Perintah ini juga termasuk perkara yang menunjukkan kewajipan adanya penguasa atas kaum muslimin. Firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs An-Nisa’ [4] : 59)
 6. 6. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil dari Al-quran وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 49).  فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ &quot;Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.&quot; (Qs. Al-Maa’idah [5]: 48). 
 7. 7. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil dari As Sunnah من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية Abdullah bin Umar meriwayatkan, &quot;Aku mendengar Rasulullah mengatakan, ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya  dia akan menemui Allah di Hari Qiamat dengan tanpa hujah. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.&quot; [HR. Muslim].  إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ” Sesungguhnya Imam (khalifah) itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung.&quot; [HR. Muslim]
 8. 8. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil dari As Sunnah كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم &quot;Dahulu urusan politik (siasah) Bani Israel diurus oleh para nabi. Bila wafat seorang  nabi diganti dengan nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, akan tetapi akan ada para Khalifah dan jumlahnya banyak.&quot; Para sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka.&quot; [HR. Muslim].
 9. 9. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil Ijma’ Sahabat <ul><ul><li>Definisi: Kesepakatan para sahabat bahawa itu adalah hukum syara’ atau persetujuan mereka berkenaan suatu hukum dalam suatu perkara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahawa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin bagi kaum muslimin hukumnya adalah WAJIB.  </li></ul></ul><ul><ul><li>(1) Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ridhwanullah ‘alaihim. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. (2) Jenazah Rasulullah tertangguh selama 3 HARI 2 MALAM kerana para sahabat mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah. (Hal ini tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah fardhu dan wajib diutamakan daripada menguburkan jenazah).  Seluruh sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. Walaupun sering mempunyai perbezaan pendapat mengenai siapa yang lebih layak untuk dipilih an diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah maupun ketika penggantian masing-masing Khalifah yang empat. Oleh kerana itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.
 11. 11. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Pendapat Ulama’ <ul><ul><li>-Tak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ¾termasuk Khawarij dan Mu’tazilah¾ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah, maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap, kerana bertentangan dengan nas-nas syara’ yang telah jelas. </li></ul></ul><ul><ul><li>-Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 menyatakan: &quot;Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>-Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan: &quot;Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah).&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>-Bahawa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib ( bukan haram apalagi bid’ah )— dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah: </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Pendapat Ulama’ <ul><ul><li>Ibnu Taimiyah, As siyasah Asy syar’iyah, hal.161. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imam Al Mawardi, Al ahkamush Shulthaniyah, hal.5. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imam Qurthubi,Tafsir Al Qurthubi,jiz 1 hal.264. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imam An Nawawi, Syarah Muslim,juz 12 hal. 205. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. <ul><ul><li>Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah). Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416:- </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) --rahimahumullah-- telah sepakat bahawa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahawa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah,) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya...&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, XII/205 </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. <ul><ul><li>وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة </li></ul></ul><ul><li>“ Mereka (para imam) berijmak bahawa kaum Muslimin wajib mengangkat seorang Khalifah.” </li></ul><ul><ul><li>Imam Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, I/264 </li></ul></ul><ul><ul><li>ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة </li></ul></ul><ul><li>“ Tidak ada perbezaan pendapat mengenai kewajipan tersebut (mengenai pengangkatan Khalifah) di kalangan umat.” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. <ul><ul><li>Imam Marwardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, ms 5: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mengadakan akad Imamah (Khilafah) bagi orang yang meneggakkannya di tengah tengah umat merupakan kewajipan yang didasarkan kepada Ijma’ Sahabat.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, XXVIII/297 :Ali bin Abu Talib ra berkata , </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Manusia mesti mempunyai pemimpin, samada dianya baik atau buruk” Lalu ada yang berkata kepada beliau “Amirul Mukminin, kalau yang baik kami ketahuinya, tapi bagaimana dengan pemimpin zalim?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ali menjawab “Asal dia tetap menjalankan hudud, mengamankan jalan-jalan awam, berjihad melawan musuh, dan membahagikan harta fai’” </li></ul></ul><ul><li>(di tempat lain lagi banyak Ibnu Taimiyah menerangkan peri pentingnya Khalifah). </li></ul>
 16. 16. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khilafah imamah adalah kepimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah kesegenap penjuru dunia. Dalil Dari Kaedah Usul. <ul><ul><li>Ditinjau dari Qaedah usul fiqh, mengangkat Khalifah juga adalah wajib – </li></ul></ul><ul><ul><li>ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب </li></ul></ul><ul><li>&quot;Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah wajib.&quot;  </li></ul><ul><ul><li>Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan Qaedah Usul tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Janji Allah Kepada Kaum Muslimin. “ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganKu. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qs An-Nur [24] : 55)
 18. 18. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Khabar Gembira Rasulullah SAW. <ul><ul><li>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىمِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ </li></ul></ul><ul><ul><li>Telah datang masa kenabian ditengah-tengah kalian, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian masa kenabian itu akan diangkat oleh Allah hingga masa itupun berlalu, kemudian akan datang masa kekhilafahan yang berjalan sesuai dengan manhaj kenabian, yang akan tetap ada selama Allah berkehendak, lalu masa itupun berlalu. Kemudian akan datang masas mukan adlan (kekuasaan yang represif), yang akan tetap ada selama Allah mengkehendaki, lalu masa itupun berlalu. Kemudian akan datang masa mulkan jabariyyan (penguasa diktator) selama Allah mengkehendaki, lalu masa itupun berlalu atas kehendak Allah. Kemudian akan datangmasa kekhilafahan yang berjalan sesuai dengan manhaj kenabian kemudian (baginda) senyap. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>KEWAJIPAN MENGEMBALIKAN HUKUM ISLAM DAN DALIL-DALILNYA DAN HARAM BERDIAM DIRI. </li></ul>KHILAFAH Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya menegakkan hukum Allah di muka bumi adalah kewajipan anda semua. Kami dengan ini menyeru supaya anda bersama-sama dengan kami (Hizbut Tahrir) untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan menegakkan semula Khilafah ‘Ala minhaj nubuwwah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan RasulNya. SERUAN HIZBUT TAHRIR KEPADA UMAT.
 20. 20. SEKIAN والسلام عليكم ورحمة الله

×