Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La mar

759 views

Published on

L´objectiu d´haver triat el tema de LA CONTAMINACIÓ DELS MARS I OCEANS és conscienciar una mica més de la importància que té prendre mesures per reduir aquest tipus de contaminació abans que sigui massa tard.

Els oceans i mars són una de les més grans fonts de riquesa existent al món, no tan sols com a font d´aliment sinò també de tresors, minerals, petroli, etc. Si l´explotem sense miraments, sense deixar que és regeneri, de mica en mica l´anirem esgotant.

Com tots sabem, una gran quantitat d´animals i plantes depenen de la bona salut del medi marí. D´aquí la importància de cuidar-lo i per permetre la subsistència de tanta flora i fauna marines.

Moltes Gràcies,

Roger Sarmiento Alba

Published in: Education
 • a veure si trobo el que busco!!! espero tenir sort!!!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

La mar

 1. 1. SENSE EL MAR NO HAGUÉS ESTAT POSSIBLE LA VIDA EN EL NOSTRE PLANETA La Mar font de riquesa
 2. 2. PRESENTACIÓ: <ul><li>INTRODUCCIÓ : Els oceans i mars. Importància. (3) </li></ul><ul><li>LA CONTAMINACIÓ DELS MARS I OCEANS : </li></ul><ul><li>Fonts contaminants de mars i oceans. (4) </li></ul><ul><li>Conseqüències de la contaminació del mar . (9) </li></ul><ul><li>LES SOLUCIONS QUE ES PODEN PENDRE .(12) </li></ul><ul><li>CONCLUSIÓ .(22) </li></ul>
 3. 3. INTRODUCCIÓ <ul><li>Els oceans i mars. Importància. </li></ul>Els oceans i els mars cobreixen més de les dues terceres parts de la superfície de la Terra. A les seves aigües hi podem trobar moltes formes de vida, des de plàncton i plantes marines fins a enormes balenes. D'altra banda, els oceans tenen un paper molt important en el cicle de l'aigua, en la formació dels climes i en la constitució química de l'atmosfera. Des de fa milers d'anys, els éssers humans han explotat els recursos que ofereix el mar: pesca, mitjà de transport de mercaderies i persones... i fins i tot l'han utilitzat per abocar-hi residus. Els mars i oceans són immensos i, en el passat, podien dissoldre i absorbir les petites quantitats de residus que rebien. La immensitat dels oceans ens fa pensar que l'activitat de les persones no pot perjudicar-los. Però actualment la població mundial, en augment constant, produeix grans quantitats d'aigües residuals i altres substàncies contaminants, i posa a prova la capacitat dels mars de dissoldre els residus. Si utilitzem els mars com a abocadors sense mesura ens arrisquem a enverinar una de les fonts de recursos més precioses del nostre planeta.
 4. 4. LA CONTAMINACIÓ DELS MARS I OCEANS <ul><li>Les deixalles. Escampades per la superfície de </li></ul><ul><li>l'aigua del mar i disperses al llarg de les platges, </li></ul><ul><li>trobem deixalles, com ara plàstics, cartrons, </li></ul><ul><li>xarxes de pesca abandonades, cordes, llaunes, </li></ul><ul><li>ampolles, etc. Els principals culpables d'aquesta </li></ul><ul><li>contaminació són les tripulacions dels vaixells </li></ul><ul><li>que llencen les escombraries per la borda. Els rius </li></ul><ul><li>també dipositen a les platges i a les aigües del </li></ul><ul><li>mar els residus de les ciutats, i els estiuejants </li></ul><ul><li>també dipositen diverses deixalles a les platges. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Fonts contaminants dels mars i oceans. Els mars i oceans són els abocadors finals de gairebé totes les deixalles generades pels humans. Les principals vies de contaminació del mar són les següents:
 5. 5. <ul><li>El petroli. Els accidents i les col·lisions de </li></ul><ul><li>petrolers provoquen abocaments de petroli </li></ul><ul><li>molt espectaculars. Però els abocaments més </li></ul><ul><li>importants, per la seva freqüència, procedeixen </li></ul><ul><li>de rentar els dipòsits dels vaixells petrolers, </li></ul><ul><li>atès que un cop han dipositat la seva càrrega de </li></ul><ul><li>petroli a port, llastren els seus dipòsits amb aigua </li></ul><ul><li>de mar. </li></ul><ul><li>Grans quantitats d'aigües residuals van a parar al </li></ul><ul><li>mar des de les clavegueres. Les aigües residuals </li></ul><ul><li>contenen substàncies d'origen agrícola , domèstic </li></ul><ul><li>i industrial que poden enverinar els rius i els </li></ul><ul><li>mars. Les aigües residuals d'origen domèstic, o </li></ul><ul><li>industrial aboquen al mar matèria orgànica, </li></ul><ul><li>metalls pesants i diverses substàncies químiques. </li></ul>
 6. 6. Els metalls pesants i residus químics. Moltes indústries utilitzen substàncies químiques i metalls pesants, com ara el mercuri, el plom, el coure, el cadmi, el crom, l'arsènic i el ferro, que finalment poden anar a parar als rius i al mar, provocant un greu problema de contaminació. Part dels pesticides i els fertilitzants utilitzats en l'agricultura, a més dels fems de les granges s'incorporen als rius de la zona i acaben arribant al mar. La radioactivitat. Les centrals nuclears utilitzen aigua per refrigerar el seu nucli. Després descarreguen aquesta aigua radioactiva al mar.
 7. 7. <ul><li>  </li></ul>Majors amenaces a les barreres coralines mundials
 8. 8. MAJORS AMENACES A LES BARRERES DE CORALL 18 5,5 12 0 Amenaça alta 37 30,5 22 11 Amenaça moderada Sobreexplotació Desenvolupament coster Contaminació terrestre Contaminació marina % de barrera coralina amenaçada
 9. 9. <ul><li>Cada vegada que es produeix un accident d 'un </li></ul><ul><li>Vaixell petroler moren milers de peixos, aus i </li></ul><ul><li>mamífers marins. Aquests animals poden morir </li></ul><ul><li>Ofegats perquè el petroli cobreix les plomes dels </li></ul><ul><li>ocells o el pèl dels mamífers i no els deixa flotar, </li></ul><ul><li>o poden morir de fred ,si perden l'aïllament de la </li></ul><ul><li>temperatura externa, o bé enverinats , ja que </li></ul><ul><li>s'empassen petroli quan neden entre les aigües de </li></ul><ul><li>la marea negra o quan intenten netejar-se el seu </li></ul><ul><li>propi cos. </li></ul>Conseqüències de la contaminació del mar Les capes de petroli de les marees negres impedeixen la fotosíntesi i la respiració dels éssers vius. També el petroli acaba per dipositar-se sobre els sediments del fons del mar i mata tota forma de vida. Es descompon molt lentament. Els efectes de la contaminació en els ecosistemes marins són diversos:
 10. 10. <ul><li>Les deixalles abocades al mar són perilloses tant </li></ul><ul><li>per a les persones com per a la fauna: el vidre de </li></ul><ul><li>les ampolles pot causar ferides i la mort d'alguns </li></ul><ul><li>animals. Les anelles de plàstic que uneixen les </li></ul><ul><li>llaunes de refrescos poden ser mortals per als </li></ul><ul><li>animals marins perquè se'ls enreden al coll o al </li></ul><ul><li>cos. Les xarxes perdudes poden ofegar els </li></ul><ul><li>animals. Molts animals marins s'empassen les </li></ul><ul><li>bosses de plàstic i moren. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Quan les aigües residuals, riques en nutrients, són </li></ul><ul><li>abocades al mar, les algues es reprodueixen molt </li></ul><ul><li>ràpidament, cobreixen la superfície de l'aigua i </li></ul><ul><li>poden obstruir les brànquies dels peixos. Un cop </li></ul><ul><li>les nombroses colònies d'algues moren, es </li></ul><ul><li>converteixen en una mena d'escuma bruta que pot </li></ul><ul><li>causar irritacions a la pell i a la boca de les </li></ul><ul><li>persones. </li></ul><ul><li>Els bacteris que viuen al mar consumeixen oxígen </li></ul><ul><li>quan descomponen els materials orgànics de les </li></ul><ul><li>aigües residuals abocades al mar. La falta </li></ul><ul><li>d'oxigen a l'aigua i els elements contaminants </li></ul><ul><li>provoquen la mort de multitut de peixos i d'altres </li></ul><ul><li>organismes marins. </li></ul>
 12. 12. LES SOLUCIONS QUE ES PODEN PENDRE <ul><li>La vida dels animals i de les persones depèn del mar. L'aire, la </li></ul><ul><li>humitat i fins i tot el clima depenen del mar. Malgrat això, </li></ul><ul><li>estem enverinant els oceans abocant-hi tota mena de residus. </li></ul><ul><li>Podem salvar els mars i oceans si posem en pràctica les </li></ul><ul><li>recomanacions següents:     </li></ul>Les plantes de reciclatge nuclear descarreguen grans quantitats d'aigües residuals amb un alt nivell de radioactivitat. Els peixos i les persones que els consumeixen poden incorporar la radioactivitat i patir greus problemes de salut. Les substàncies químiques i els metalls pesants poden produir efectes devastadors sobre la vida marina. Aquests elements tòxics s'incorporen a la cadena alimentària i acaben enverinant els peixos i altres animals ,com aus i mamífers, i fins i tot provoquen problemes de salut en les persones que consumeixen aquests animals.
 13. 13. <ul><li>Cal depurar totes les aigües residuals abans d'abocar-les al mar. </li></ul><ul><li>No netegem els dipòsits dels vaixells petrolers amb aigua de mar. </li></ul><ul><li>No llencem les escombraries des dels vaixells. </li></ul><ul><li>No llencem cap tipus d'escombraries o deixalles a les platges. </li></ul><ul><li>Formem grups de voluntaris per netejar les platges. </li></ul><ul><li>No llencem olis ni combustibles al desguàs de casa, al carrer, als rius o al mar. </li></ul><ul><li>Cal llençar tots els productes de plàstic al contenidor corresponent per tal que siguin ser reciclats. </li></ul><ul><li>Reciclem el vidre i totes les deixalles sempre que sigui possible. </li></ul><ul><li>Donem suport a iniciatives ecologistes que lluitin contra la contaminació del mar. </li></ul><ul><li>Cal fer complir tots els controls i inspeccions per tal de reduir el nombre de vaixells que no compleixen les normes de seguretat i contaminació. Només així podrem evitar accidents catastròfics com el del “Prestige”. </li></ul><ul><li>Exigim als governs unes lleis que regulin la quantitat i el tipus d'abocaments de residus al mar. </li></ul><ul><li>Denunciem els abocaments d'aigües residuals no tractades. </li></ul>
 14. 14. ACTUACIÓ EN CAS DE CONTAMINACIÓ A LES NOSTRES COSTES <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 15. 22. CONCLUSIÓ: El mar és un univers ple de vida. Si l'utilitzem com un gran abocador, destruirem els meravellosos recursos que ens ofereix. L'aire, la humitat, el clima i la vida dels éssers vius depèn del mar! Volem mars i oceans plens de vida i no mars transformats en abocadors de verins i deixalles!  

×