Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jana Kaštánka / Google Web Toolkit

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jana Kaštánka / Google Web Toolkit

  1. 1. Úvod do GWT Frameworku GWT neboli Google Web Toolkit Přednáší: Jan Kaštánek
  2. 2. Na co je GWT Vytváření webového front­endu aplikací. Možnost relativně snadno vytvářet komplexní GUI. Umí se vypořádat s různými verzemi prohlížečů.
  3. 3. Filozofie GWT API je podobné jiným GUI toolkitům, např. Java Swing Architektura je dle vzoru Model­View­Presenter Používá klasický událostní model Zkrátka to, na co jsou programátoři GUI zvyklí
  4. 4. Na čem je GWT postaveno GWT aplikace se píše v Javě a XML. Hotový kód se kompiluje do Javascriptu a CSS. Pro vývoj je nutný GWT SDK.

×