Benvinguts al curs 2011 2012 b

1,067 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Benvinguts al curs 2011 2012 b

 1. 1. BENVINGUTS AL CURS 2011-2012!! Reunió d’inici de curs Escola d’Alins 29/09/2011
 2. 2. GUIÓ DE LA REUNIÓ <ul><li>EQUIP DE MESTRES </li></ul><ul><li>ASPECTES PRÀCTICS </li></ul><ul><li>SORTIDES </li></ul><ul><li>METODOLOGIA DE TREBALL </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul>
 3. 3. EQUIP DE MESTRES <ul><li>Carme Tribó. Mestra tutora de Cicle Mitjà i Cicle Superior. </li></ul><ul><li>Sílvia Sala. Mestra tutora de Cicle Inicial. </li></ul><ul><li>Meritxell Carrera. Mestra tutora d’Educació Infantil. </li></ul><ul><li>Melània Gimeno . Mestra d’Educació Infantil (1/3). </li></ul><ul><li>Davínia Alías Mestra Itinerant d’Anglès. </li></ul><ul><li>Pilar Olives. Mestra Itinerant de Música. </li></ul><ul><li>Josep Feltrer. Mestre Itinerant d’Educació Física. </li></ul><ul><li>Conxita Lozano. Mestra Itinerant d’Educació Especial, substituïda per Elena Ponsico . </li></ul><ul><li>Carmen Poch. Mestra de Religió. </li></ul>
 4. 4. HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES Meritxell De 15:00 a 16:00 h. Sílvia De 13:00 a 14:00 h. Melània De 16:00 a 17:00 h. Elena De 13:00 a 14:00 h. Josep De 13:00 a 14:00 h. Pilar De 11:00 a 11:30 h De 13:00 a 13:30 h. Carme T. De 13:00 a 14:00 h Carme P. De 8:30 a 9:00 h Davínia De 13:00 a 14:00 h. DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS
 5. 5. ASPECTES PRÀCTICS <ul><li>Calendari </li></ul><ul><li>Horari </li></ul><ul><li>Carta de compromís educatiu </li></ul><ul><li>Autorització de la imatge digital i de sortides sense transport. </li></ul><ul><li>Servei d'acollida del matí: es farà a partir de les 8:40 fins a l’arribada del transport d’Àreu. A partir d’aquesta hora, es faran files per entrar a les classes amb els mestres. </li></ul><ul><li>Medicaments: si s’han d’administrar, hauran d’estar acompanyats per una recepta mèdica o per un permís escrit signat pels pares. </li></ul><ul><li>Servei de transport: quan al matí, un nen/a no vindrà a l’escola cal avisar al transport i, a partir de les 9 h. a l’escola. </li></ul><ul><li>Si a la tarda no es marxa amb transport, s’ha de notificar per escrit a la llibreta de comunicació família escola. </li></ul>
 6. 6. Notes/comunicació família-escola: A l’agenda a Educació Infantil Al diari d'aprenentatges a CI i a l'agenda a partir de 3r curs de Primària. (Es retornaran signades com a mostra que s’han entregat). Adr eça bloc: http://blocs.xtec.cat/ceipdalins Aniversaris: Si voleu compartir l’aniversari dels vostres fills i filles amb els seus companys s’avisarà al tutor uns dies abans per tal que els nens i nenes aquell dia no portin esmorzar. No es podran repartir invitacions d’aniversari a l’escola. La quota de material anual serà de 60€ per alumne a ingressar al compte de l’AMPA 2100-0228-43-0100164202.
 7. 7. SORTIDES <ul><li>Educació Infantil </li></ul><ul><ul><li>Es realitzaran sortides d’acord amb els projectes que es treballin a l’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>A cada trimestre hi ha una sortida prevista amb la ZER però encara s’han d’acabar de concretar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Colònies al 3r Trimestre. </li></ul></ul><ul><li>Cicle Inicial </li></ul><ul><ul><li>Descoberta de l’entorn proper, recollida de fulles: 27/09/2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>Colònies al 3r trimestre. </li></ul></ul><ul><li>Cicle Mitjà </li></ul><ul><ul><li>El Bosc del Gerdar (ZER): 11/1O/2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>Colònies al 3r trimestre. </li></ul></ul><ul><li>Cicle Superior </li></ul><ul><ul><li>Sortida al Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici (ZER): 08/11/2011. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Colònies al 3r trimestre . </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Tota l’escola </li></ul><ul><ul><li>Plega del Dijous Gras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobada de la ZER a Tírvia al 3r trimestre. </li></ul></ul><ul><li>Les sortides programades es consideren tan importants com qualsevol altra de les activitats que es realitzen a l’escola i, per tant, entenem que tots els nens i nenes haurien d’assistir perquè formen part del seu aprenentatge. </li></ul>
 9. 9. METODOLOGIA DE TREBALL <ul><li>D’on partim? </li></ul><ul><ul><li>Dels interessos dels nens i nenes. </li></ul></ul><ul><ul><li>De propostes dels mestres. </li></ul></ul><ul><li>Per a què? </li></ul><ul><ul><li>Per poder adquirir uns coneixements que els ajudin a comprendre la realitat més propera i el món on es troben. </li></ul></ul><ul><li>Com ens organitzem? </li></ul><ul><ul><li>Amb padrins i fillols </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb parelles de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>En petit grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball individual </li></ul></ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul><ul><ul><li>Amb projectes </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb conferències </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb activitats significatives, contextualitzades i sistemàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb jocs didàctics </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb racons </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement </li></ul></ul>
 10. 10. AVALUACIÓ <ul><li>L’avaluació serà a partir de l’observació del treball diari dels alumnes, es valorarà la participació, l’interès, la motivació, les actituds, els valors, les normes i la bona presentació de la feina. </li></ul><ul><li>Ho farem a través de les autoavaluacions del propi procés d’aprenentatge i també a través de proves objectives, escrites, orals, tests, etc. </li></ul><ul><li>L’escola us traspassa informació personal sobre els vostres fills i filles a través dels informes i de les entrevistes personals al llarg del curs. Durant el curs es lliuraran els informes d’avaluació següents: </li></ul><ul><ul><li>Educació Infantil: dos cops a l’any, al gener i al juny. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Primària: al finalitzar cada trimestre, al desembre, a l’abril i al juny. </li></ul></ul>
 11. 11. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!!

×