Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CTR - Pozitie oficiala Legea Darii în Plata

189 views

Published on

Consiliul Tineretului din România (CTR), având în vedere dezbaterile purtate în plan instituțional și public, sesizările primite, analize date publicității și analiza juridică realizată, adoptă prezenta

POZIȚIE

Referitor la legea dării în plată (Nr. Înreg. Camera Deputaților: 743/28.10.2015)

Consiliul Tineretului din România susține adoptarea de măsuri legislative care să asigure un echilibru între riscurile asumate de debitor (beneficiarul creditelor) și cele asumate de creditor (bănci), într-un mod care să descurajeze abuzurile ambelor părți și să permită statului să intervină, prin politicile economice, în vederea susținerii unor segmente de populație / categorii de credite cu impact social pozitiv.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CTR - Pozitie oficiala Legea Darii în Plata

  1. 1. București, 7 Martie 2016 Consiliul Tineretului din România (CTR), având în vedere dezbaterile purtate în plan instituțional și public, sesizările primite, analize date publicității și analiza juridică atașată (anexa 1), adoptă prezenta POZIȚIE Referitor la legea dării în plată (Nr. Înreg. Camera Deputaților: 743/28.10.2015) Consiliul Tineretului din România susține adoptarea de măsuri legislative care să asigure un echilibru între riscurile asumate de debitor (beneficiarul creditelor) și cele asumate de creditor (bănci), într-un mod care să descurajeze abuzurile ambelor părți și să permită statului să intervină, prin politicile economice, în vederea susținerii unor segmente de populație / categorii de credite cu impact social pozitiv. În acest sens, Consiliul Tineretului din România: - susține darea în plată ca principiu în vederea echilibrării modului în care riscurile sunt repartizate între debitor și bancă, având în vedere dezechilibrul informațional și decizional în favoarea băncii (referitor la condițiile creditării, șansele de eșec, înțelegerea riscurilor) - consideră că actuala variantă a legii face garanția statului neexecutabilă, transferând pentru creditele viitoare riscul asumat până acum de stat, prin programe de tip „Prima Casă”, clientului (debitorului), eliminând de facto șansele unei ponderi importante a tinerilor de a își achiziționa locuințe prin scumpirea creditelor și înăsprirea condițiilor de acces. - atrage atenția că în cazul în care legea include creditele actuale obținute prin programul „Prima Casă” și transferă riscul asumat până acum de stat asupra băncilor, orice demers viitor de intervenție a statului în politica de creditare prin garanții poate deveni necredibil și potențialul de impact social și economic se poate diminua considerabil. - consideră că legea este redactată deficitar din punct de vedere al tehnicii legislative, fapt care poate genera costuri semnificative pentru debitori, poate îngreuna obținerea unor soluții în instanță, genera practici neunitare și, în general, îngreuna accesul la aplicarea legii tocmai pentru persoanele cu venituri reduse, la care legea își asumă că se referă În vederea asigurării unui impact pozitiv al demersului, Consiliul Tineretului din România solicită: - asigurarea posibilității statului de a își asuma efectiv calitatea de garant și continuarea posibilității băncilor de a executa garanția statului în vederea asigurării (continuității) unor condiții speciale de creditare pentru anumite categorii sociale / tipuri de credite cu scop social și/sau impact economic pozitiv, precum „Prima Casă” - asigurarea unei redactări corecte din punct de vedere al tehnicii legislative și evitarea derogării de la normele procesuale obișnuite prevăzute în Codul de Procedură Civilă acolo unde acest lucru nu este absolut necesar În vederea corectării aspectelor antemenționate și a evitării adoptării unei legi cu impact negativ major asupra unor categorii de tineri, CTR solicită Camerei Deputaților adoptarea legii doar după corectarea vulnerabilităților textului actual în urma dialogului cu toți actorii interesați.
  2. 2. Consiliul Tineretului din România este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial și reunește 17 structuri federative cu o rețea de peste 250 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth). Președintele CTR este membru desemnat în Consiliul Economic și Social al României.

×