Ausiàs March

3,248 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ausiàs March

  1. 1. AUSIÀS MARCH (1397-1459) “ Així com cell que es veu prop de la mort”
  2. 2. <ul><li> Segle d’or de les lletres catalanes </li></ul><ul><li>Crisi del pensament medieval. </li></ul><ul><li>Els humanistes italians inauguren una nova concepció del </li></ul><ul><li>món que tancarà l’etapa medieval. </li></ul><ul><li>La impremta contribuirà a la difusió de les noves idees. </li></ul><ul><li>La PROSA rebrà la influència classicitzant de l’ humanisme. </li></ul><ul><li>Bernat Metge (Barcelona 1340- 1413) principal humanista català. </li></ul><ul><li>Lo somni , obra cabdal. </li></ul><ul><li>La POESIA resta encara sota la influència de la lírica trobadoresca </li></ul><ul><li>(continuïtat dels tòpics medievals i de les estructures mètriques i estròfiques) </li></ul><ul><li>i no es fa ressò de les innovacions del dolce stil novo italià (Dante i Petrarca són els poetes que parlen </li></ul><ul><li>d’una humanitat que no menysprea la raó i els sentiments </li></ul><ul><li>S’inicia un llarg període de desoccitanització que s’allarga fins a l’aparició de l’obra d’ Ausiàs March . </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Dels poetes anteriors a March cal destacar : </li></ul><ul><li>Jordi de Sant Jordi (Finals s.XIV- 1424) </li></ul><ul><li>Poeta i cavaller l’obra del qual manté les formes trobadoresques tot i que s’hi insinua una lleugera influència de Dante i Petrarca. </li></ul><ul><li>Un dels seus poemes més significatius és Lo presoner. </li></ul><ul><li>Després de March és de destacar la figura de : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Joan Rois de Corella (1433 -1497) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li> La seva poesia manifesta una concepció plenament renaixentista de la literatura. </li></ul><ul><li> D’entre els seus poemes, La balada de la garsa i l’esmerla . </li></ul>
  4. 4. <ul><ul><ul><ul><li>Ausiàs March ( 1397-1459 ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Considerat pare de la poesia en català, es desmarcà de la cultura de tradició feudal i s’allunyà de l’herència trobadoresca com expliciten aquests versos: </li></ul><ul><li> “ Lleixant a part l’estil dels trobadors </li></ul><ul><li> qui, per escalf, traspassen veritat” </li></ul>Tomba d’Ausiàs March a la catedral de València Es creu que el poeta va néixer a Gandia. En tot cas, el centre de la vida cultural i política de la Corona Catalanoaragonesa el s. XV fou València, atesa la crisi que patia Barcelona.
  5. 5. <ul><li>L'obra d'Ausiàs March està constituïda per 128 poemes, d'extensió variable, el conjunt dels quals supera els 10.000 versos. </li></ul><ul><li>Se sol classificar per cicles temàtics. </li></ul><ul><li>Els cants d’amor : Podem dividir aquests cants en cinc senyals que corresponen a cinc etapes en la vida de l'autor: </li></ul><ul><ul><li>Plena de seny </li></ul></ul><ul><ul><li>Llir entre cards </li></ul></ul><ul><ul><li>Amor, amor </li></ul></ul><ul><ul><li>Mon darrer bé </li></ul></ul><ul><ul><li>Oh foll amor ! </li></ul></ul><ul><li>Qualificat com el poeta de l’amor, en aquests poemes es debat entre dos sentiments contradictoris: l’amor carnal i l’amor espiritual. </li></ul><ul><li>Els cants de mort . Sis poesies on es plany per la mort d’una sola dama. </li></ul><ul><li>Cant espiritual . Una llarga oració de 224 versos on mostra el penediment per haver caigut en “foll amor” i tem la condemna eterna. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Glossa de l’estrofa del poema número LXXXI del cicle Llir entre cards : </li></ul><ul><li>Així com cell qui es veu prop de la mort, </li></ul><ul><li>corrent mal temps, perillant en la mar, e veu lo lloc on se pot restaurar e no hi ateny per sa malvada sort, ne pren a me, qui vaig afanys passant, e veig a vós bastant mos mals delir: desesperat de mos desigs complir, iré pel món vostre ergull recitant. </li></ul><ul><li>El poeta compara el seu amor per la dama amb els perills d’un home en plena tempesta en el mar. </li></ul><ul><li>Ni el “lloc” que veu que el podria salvar (metàfora de l’amor de la dama) no està al seu abast. La dissort del destí l’ajuda a constatar la indiferència de la dama envers ell. Pren una decisió venjativa: anar difonent l’orgull de la dama pertot. </li></ul><ul><li>Forma: Cobla de vuit versos decasíl·labs amb rima consonant creu-creuada. </li></ul><ul><li>(10A/10B/10B/10A /10C/10D/10D/10C) </li></ul><ul><li>S’inicia amb una fórmula freqüent en la seva poesia “Així com cell”, una comparació que li permet fer més entenedor el seu sentiment de desesperació a causa del desamor. La hipèrbole i l’anàfora són recursos retòrics usats per March. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Modernitat de la seva obra: </li></ul><ul><li>Utilitza per primera vegada el català en els seus poemes. </li></ul><ul><li>Se separa de la poètica trobadoresca més pel que fa a la temàtica que no a la forma, ja que manté el vers decasíl·lab amb la forma 4+6, així com conserva l'ús del senyal ( pseudònim que amaga el nom de la dama ). E n fa servir cinc, cosa insòlita en la poesia dels trobadors, que sols n'empraven un. </li></ul><ul><li>Nou tractament de la dona, diferent a la idealització amb què fou tractada pels trobadors i a la sublimació espiritual dels poetes italians de l’stil novo. La dona és un ésser humà amb qualitats i defectes o vicis. Les descripcions psicològiques substitueixen les exageracions de la bellesa. </li></ul><ul><li>La seva obra és una constant reflexió de tots els aspectes sobre la condició humana: l’amor, la mort, la preocupació filosòfica i religiosa. </li></ul><ul><li>La seva poesia és escrita des d'un jo concret, i des de les pròpies experiències i circumstàncies reals d'aquest jo. És una poesia sincera. </li></ul><ul><li>MOLTS POEMES D’AUSIÀS MARCH ESTAT MUSICATS I CANTATS PER RAIMON. </li></ul>

×