Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BENGKEL KH

13,189 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

BENGKEL KH

 1. 1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA LANGAT ( UNIT TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL)
 2. 2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN BENGKEL KH <ul><li>KEADAAN FIZIKAL BENGKEL YANG SESUAI. </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI CIRI-CIRI KESELAMATAN BENGKEL. </li></ul><ul><li>KELENGKAPAN PERALATAN YANG MENCUKUPI. </li></ul><ul><li>KAEDAH PENYIMPANAN ALATAN DAN BAHAN DI BENGKEL. </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI SUDUT-SUDUT PEMBELAJARAN DAN HASIL KERJA MURID. </li></ul><ul><li>PENGURUSAN STOR YANG TERSUSUN. </li></ul><ul><li>REKOD-REKOD DAN FAIL YANG SISTEMATIK. </li></ul>
 3. 3. 1. KEADAAN FIZIKAL BENGKEL YANG SESUAI <ul><li>1.1 KEDUDUKAN BENGKEL SESUAI. </li></ul><ul><li>1.2 BERSIH,KEMAS DAN TERATUR. </li></ul><ul><li>1.3 RUANG PENGAJARAN & </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN YANG SELESA. </li></ul><ul><li>1.4 PLUG, LAMPU & KIPAS </li></ul><ul><li>BERFUNGSI. </li></ul><ul><li>1.5 NAMA UNIT YANG JELAS. </li></ul><ul><li>1.6 ADA COGAN KATA. </li></ul>
 4. 4. BERSIH, KEMAS DAN TERATUR
 5. 5. RUANG P & P YANG SELESA
 6. 6. Aktiviti P&P di bengkel terbuka
 7. 7. COGAN KATA
 8. 8. <ul><li>2.1 PERATURAN KESELAMATAN BENGKEL </li></ul><ul><li>YANG DIPAMERKAN </li></ul><ul><li>2.2 CARTA ORGANISASI YANG DIPAMERKAN </li></ul><ul><li>2.3 BANGUNAN DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK YANG SELAMAT </li></ul><ul><li>2.4 MEMPUNYAI CAHAYA YANG CUKUP </li></ul><ul><li>2.5 BERKUNCI DAN BERGRILL </li></ul>2. CIRI-CIRI KESELAMATAN BENGKEL
 9. 9. SAMBUNGAN … 2.6 ALAT PEMADAM API YANG BERFUNGSI. 2.7 KOTAK PERTOLONGAN CEMAS YANG LENGKAP. 2.8 SUSUN ATUR PERABOT YANG SESUAI DAN TERATUR. 2.9 PEREDARAN UDARA YANG BAIK. 2.10 PELAN KECEMASAN
 10. 10. PERATURAN KESELAMATAN BENGKEL
 11. 11. CARTA ORGANISASI
 12. 12. SUSUN ATUR PERABOT YANG SESUAI DAN TERATUR
 13. 13. Susun atur meja kerja murid
 14. 15. <ul><li>3.1 BILANGAN ALAT MENCUKUPI </li></ul><ul><li>3.2 SUSUNAN ALAT SESUAI </li></ul><ul><li>3.3 ALAT-ALAT BERLABEL </li></ul><ul><li>3.4 ALAT DI TEMPATKAN DI TEMPAT SELAMAT. </li></ul><ul><li>3.5 ADA ALMARI PENYIMPANAN BAHAN. </li></ul><ul><li>3.6 ADA CARTA-CARTA BERKAITAN. </li></ul><ul><li>3.7 ADA BAHAN-BAHAN KERJA AMALI </li></ul><ul><li>3.8 ADA PERALATAN PERSEDIAN P&P GURU. </li></ul>3. KELENGKAPAN PERALATAN BENGKEL
 15. 16. KELENGKAPAN PERALATAN BENGKEL MENCUKUPI
 16. 17. ADA ALMARI UNTUK MENYIMPAN BARANG
 17. 18. RAK BAHAN
 18. 19. CARTA KEMAHIRAN HIDUP
 19. 20. 4. KAEDAH PENYIMPANAN ALATAN DAN BAHAN <ul><li>4.1 MESTILAH DIINVENTORIKAN </li></ul><ul><li>4.2 SETIAP BENGKEL, STOR, ALMARI </li></ul><ul><li>MESTILAH BERKUNCI. </li></ul><ul><li>4.3 SETIAP BENGKEL MESTI ADA ALATAN </li></ul><ul><li>YANG DILABELKAN DENGAN JELAS. </li></ul><ul><li>4.4 BAHAN KIMIA, BAHAN BERACUN, </li></ul><ul><li>BAHAN MUDAH TERBAKAR, PERLU </li></ul><ul><li>DIASINGKAN DISIMPAN DI TEMPAT </li></ul><ul><li>YANG MEMPUNYAI PEREDARAN </li></ul><ul><li>UDARA YANG BAIK. </li></ul>
 20. 21. SETIAP ALATAN MESTI DI LABEL DENGAN JELAS
 21. 22. 5. SUDUT-SUDUT PEMBELAJARAN DAN HASIL KERJA MURID 5.1 IKAN HIASAN, PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN, JAHITAN, BAIK PULIH & PENYENGGARAAN, TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN. 5.2 JADUAL WAKTU PENGGUNAAN BENGKEL. 5.3 RAK PAMERAN HASIL KERJA MURID. 5.4 PAPAN KENYATAAN.
 22. 23. SUDUT IKAN HIASAN
 23. 25. SUDUT PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
 24. 26. SUDUT JAHITAN
 25. 27. SUDUT BAIK PULIH & PENYENGGARAAN
 26. 28. RAK PAMERAN
 27. 29. PAMERKAN HASIL KERJA MURID
 28. 30. PAPAN KENYATAAN
 29. 31. SUDUT INFORMASI
 30. 32. SUDUT PERKEBUNAN
 31. 35. Aktiviti P&P tanaman hiasan
 32. 36. <ul><li>6.1 KEBERSIHAN ALAT </li></ul><ul><li>6.2 ALAT DAN BAHAN DI SUSUN IKUT JENIS </li></ul><ul><li>6.3 BERLABEL </li></ul><ul><li>6.4 TETINGKAT BERLABEL </li></ul><ul><li>6.5 STOR BERSIH DAN KEMAS </li></ul>6. PENGURUSAN STOR
 33. 37. ALAT DAN BAHAN DISUSUN IKUT JENIS
 34. 39. 7. REKOD-REKOD DAN FAIL <ul><li>7.1 BUKU STOK DIKEMASKINIKAN. </li></ul><ul><li>7.2 BUKU PENGGUNAAN BENGKEL </li></ul><ul><li>7.3 BUKU PINJAMAN ALATAN DISEDIAKAN </li></ul><ul><li>7.4 BUKU REKOD KEROSAKAN ALATAN </li></ul><ul><li>7.5 BUKU KEMALANGAN DISEDIAKAN </li></ul><ul><li>7.6 BUKU PELAWAT BENGKEL </li></ul><ul><li>7.7 FAIL KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DISIMPAN </li></ul><ul><li>7.8 FAIL SOALAN PEPERIKSAAN DISIMPAN </li></ul>
 35. 40. <ul><li>7.9 FAIL AM/ SURAT PEKELILING DISEDIAKAN. </li></ul><ul><li>7.10 FAIL PANITIA KH . </li></ul>SAMBUNGAN ….
 36. 41. KESIMPULAN * SEMUA UNIT TERURUS * BENGKEL SENTIASA KEMAS ( WUJUDKAN JADUAL TUGASAN MURID)

×