SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”

        Povestea unei şcoli
   Ca toate poveştile, întâmplarea începe cu A FOST ODATĂ CA
NICIODATĂ….
   Cine are puterea de a reînvia, peste timp farmecul jocului şi jucăriilor
copilăreşti? Cine poate răspunde la întrebările fără sfârşit care macină mintea
celor care au păşit pe poarta unei şcoli pentru a cunoaşte mai mult şi mai bine?
   ŞCOALA – este locul sfinţit cu ştiinţă care îndreaptă omul către
străfundurile sinelui, mereu altul, mereu cu alte aspiraţii şi profunzimi de
descoperit. Copilul înconjurat de cărţi, intrat în hăţişurile teoriilor şi legilor
abstracte, încearcă de a decripta neştiutul, sub un acoperiş care îl fereşte de
ploaie şi-l adăposteşte la lumina ştiinţei.
   Sunt gânduri multe răsădite în pereţii unei şcoli, gânduri care vin de
dincolo de om, din timpuri ştiute dintr-o istorie pe apă, al căror suflu poate fi
simţit doar cu sufletul. Şcoala însăşi e un gând ce curge repede ca apa
heracliteană, un basm trăit şi făurit din iţe încurcate.
   Ascultăm povestea care nu are nici un sfârşit. Doar zidurile se înalţă ,
mândre, orgolioase, sărbătorite de toată suflarea…
   Ascultaţi – o şi Domniile Voastre…
   Acum 132 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de
meserii de ambele sexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi
                An şcolar 2011-2012
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”
al cărei motiv de înfiinţare îl găsim în mănunchiul de mijloace ale luptei
naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie 1880 în cadru
festiv , iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
publice are loc la 3 septembrie 1880. Organizată iniţial ca şcoală inferioară de
gradul I, prin creşterea numărului atelierelor, mărirea efectivului şcolii,
construirea unui local propriu s-a impus transformarea acestei unităţi în
şcoală inferioară de meserii de gradul II, ceea ce reprezenta la acea vreme o
etapă mai înaltă de dezvoltare a învăţământului tehnic profesional din
domeniul industrial . Alte denumiri au fost: Şcoală Tehnică Metalurgică,
Şcoală Medie Tehnică de Mecanică şi Siderurgie, Şcoală Medie Tehnică de
Mecanizarea Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman,
Liceul industrial nr. 5, Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron
Costin” Roman.
      În noiembrie 2001 Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman a
fuzionat cu Şcoala Profesională nr. 6 Roman, transformându-se apoi în
Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman. Şcoala Profesională nr. 6 Roman a
fost şcoală cu prestigiu în zona Moldovei începând cu anul 1960 şi a
şcolarizat elevi în domeniul mecanic, construcţii, textile-pielărie, obţinând
rezultate foarte bune.
   În prezent Şcoala noastră cuprinde următoarele cicluri de învăţământ
preuniversitar: gimnazial, profesional şi liceal, iar în anul şcolar 2011-2012


               An şcolar 2011-2012
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”
în unitate funcţionează 48 de clase cu 1348 de elevi care sunt îndrumaţi de 85
cadre didactice .
   Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman este situat la drumul European
E85 şi îşi desfăşoară activitatea pe o rază de 2 km în 2 locaţii diferite: Corpul
A, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.268, Corpul B, situat în str. Mihai
Eminescu, nr.5-7 .
   Colegiul Tehnic „Miron Costin” dispune de o bază materială
corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv educativ conform
standardelor de pregătire profesională, dotarea fiind realizată şi prin derularea
următoarelor proiecte şi programe:
   Program Phare RO.2003/005 – 551.05.01.05.02. Componenta TVET
2004-2006 TVET – Modernizare a invatamantului profesional si tehnic –
“Coeziune Economică si Sociala de modernizare a învăţământului profesional
şi tehnic/ componenta reabilitări reuniuni şcoală” ( reabilitarea cămin şi
cantină pentru crearea unei baze de instruire practică în domeniul Turism şi
alimentaţie – SAM) - valoare 574601.31 Euro.
   Program Phare RO.2005/017 – 553.04.01.02.04.01.01.13 “Furnizarea
de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare din
150 unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic ” - valoare
183368.69 Euro.
   Program Phare RO.2003/005 – 551.05.03.01.02.01 ”Furnizarea de
echipamente IT si Birotică” – valoare 42030 Euro.
               An şcolar 2011-2012
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”
   Proiect finanţat prin Uniunea Europeană, cu finanţare nerambursabilă
“O şansă pentru rromi privind integrarea socială” – program PHARE 2002 –
Coeziune Economică şi Socială “Dezvoltarea Resurselor Umane “ RO –
2002/000 – 586.05.02.02 (calificare în meseria tinichigiu vopsitor auto) –
valoare 31280 Euro.
   “Centrul de formare profesională continuă a angajaţilor în meseria de
zidar, pietrar tencuitor şi tinichigiu vopsitor auto” – PHARE 2005/017 –
553.04.02.02.01 – valoare 54201 Euro.
   ”Deşeuri zero? Da!” – proiect Comenius în parteneriat cu 5 ţări europene
( Italia, Cipru, Romania, Finlanda si Belgia) pe tema protejării mediului
înconjurător şi în particular a gestiunii deşeurilor (reducere si reciclare) –
24000 Euro.
   Pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor principale şi conexe din
unitate s-au înfiinţat Asociaţia sportivă „Miron Costin”, Asociaţia Tinerilor
Romaşcani de Promovare a Drepturilor Omului „Miron Costin” Roman,
Asociaţia Părinţilor de la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman şi un Centru
de Documentare şi Informare în Domeniul Promovării şi Cunoaşterii
Drepturilor Omului.
               An şcolar 2011-2012
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”        MISIUNEA
   Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman se va implica cu responsabilitate
în educarea şi formarea tinerilor capabili să răspundă rapid şi competent noilor
cerinţe ale societăţii, să realizeze o carieră care să le permită integrarea pe
piaţa muncii.
   Şcoala noastră va adopta cu responsabilitate misiunea strategică de
creare a unui învăţământ de calitate bazat pe dobândirea unor unităţi de
competenţe performante specifice calificării profesionale, considerate esenţiale
de angajator în urma dialogului cu acesta.
   Vom asigura egalitatea de şanse pentru elevii din medii defavorizate
pentru integrarea în comunitate fiind deschişi la toleranţă şi dialog social.
   Prin efort colectiv şi spirit de echipă vom putea avea succese notabile în
ceea ce priveşte viitoarea carieră a absolvenţilor învăţământului profesional şi
tehnic în contextul dimensiunii europene.
                An şcolar 2011-2012
COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”
            ROMAN
       „O şcoală pentru viitorul tău”


        VIZIUNEA
   În actualul context socio-economic, Colegiul Tehnic „Miron Costin”
Roman - este o instituţie indispensabilă comunităţii, este un mediu
educaţional de calitate care aparţine comunităţii romaşcane, este o şcoală
puternic angajată în formarea şi dezvoltarea tinerilor, în vederea integrării
ulterioare a acestora în comunitate, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de
consultanţă de înaltă calitate şi performanţă. Armonizarea relaţiilor de
parteneriat vor avea la bază implicarea efectivă a tuturor
partenerilor sociali interesaţi în implementarea cerinţelor privind
asigurarea calităţii în educaţie în acelaşi timp cu atingerea
valorilor europene prin promovarea unui dialog deschis şi permanent cu
partenerii sociali şi educaţionali. Şcoala noastră se străduieşte să creeze un
mediu favorabil astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximum posibil de
capacităţi intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă.


                Material realizat de :
            Director - prof. Havrici Nelia Lorica
                      şi
           Secretar sef - ing. Ciolan Manuela Elena


                An şcolar 2011-2012

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Lop5 10-22-2011
Lop5 10-22-2011Lop5 10-22-2011
Lop5 10-22-2011
 
Manifestazione conclusiva innovadidattica molfetta
Manifestazione conclusiva innovadidattica molfettaManifestazione conclusiva innovadidattica molfetta
Manifestazione conclusiva innovadidattica molfetta
 
Nave dinatech sur
Nave dinatech surNave dinatech sur
Nave dinatech sur
 
Blogaliciou11 Kick A$# Video Presentation
Blogaliciou11 Kick A$# Video PresentationBlogaliciou11 Kick A$# Video Presentation
Blogaliciou11 Kick A$# Video Presentation
 
Un bonito-cuento-diapositivas
Un bonito-cuento-diapositivasUn bonito-cuento-diapositivas
Un bonito-cuento-diapositivas
 
Lista profesori Arii 2012 2013
Lista profesori Arii 2012 2013Lista profesori Arii 2012 2013
Lista profesori Arii 2012 2013
 
Cap1 amaldi
Cap1 amaldiCap1 amaldi
Cap1 amaldi
 
Tarea ingles1
Tarea ingles1Tarea ingles1
Tarea ingles1
 
Programele internationale JA România 2005 2011
Programele internationale JA România 2005 2011Programele internationale JA România 2005 2011
Programele internationale JA România 2005 2011
 
Campania globală pentru educaţie 2012
Campania globală pentru educaţie 2012Campania globală pentru educaţie 2012
Campania globală pentru educaţie 2012
 
Cap1 amaldi
Cap1 amaldiCap1 amaldi
Cap1 amaldi
 
arrhythmogenic right ventricular dysplasia/Cardiomyopathy
arrhythmogenic right ventricular dysplasia/Cardiomyopathyarrhythmogenic right ventricular dysplasia/Cardiomyopathy
arrhythmogenic right ventricular dysplasia/Cardiomyopathy
 
Chronic total occlusion
Chronic total occlusionChronic total occlusion
Chronic total occlusion
 
Microencapsulation by sandeep
Microencapsulation by sandeepMicroencapsulation by sandeep
Microencapsulation by sandeep
 
Microencapsulation.....in pharmacy by sandeep
Microencapsulation.....in pharmacy  by sandeepMicroencapsulation.....in pharmacy  by sandeep
Microencapsulation.....in pharmacy by sandeep
 

Similar to Cuvant mapa olimpiada2012

Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]hobita
 
D06 ctas cj_pp1
D06 ctas cj_pp1D06 ctas cj_pp1
D06 ctas cj_pp1mincudeva
 
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman
 
1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny
1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny
1 prezentare colegiului tehnic anghel salignymincudeva
 
Lansare proiect erasmus+ 2020
Lansare proiect erasmus+ 2020Lansare proiect erasmus+ 2020
Lansare proiect erasmus+ 2020nagycsaba_61
 
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Paraschiv Camelia
 
Prezentare tanasa anda2
Prezentare tanasa anda2Prezentare tanasa anda2
Prezentare tanasa anda2mincudeva
 
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi  iasiPrezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi  iasi
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasimincudeva
 
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011
Proiectul international Agenda Europa 2010  2011Proiectul international Agenda Europa 2010  2011
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011dvasile
 
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!ctmctoman
 
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docx
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docxcoe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docx
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docxDragosButnaru3
 
Liceul tehnologic iordache zossima armasesti
Liceul tehnologic iordache zossima armasestiLiceul tehnologic iordache zossima armasesti
Liceul tehnologic iordache zossima armasestininastan
 

Similar to Cuvant mapa olimpiada2012 (20)

Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
 
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
 
D06 ctas cj_pp1
D06 ctas cj_pp1D06 ctas cj_pp1
D06 ctas cj_pp1
 
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
 
1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny
1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny
1 prezentare colegiului tehnic anghel saligny
 
Lansare proiect erasmus+ 2020
Lansare proiect erasmus+ 2020Lansare proiect erasmus+ 2020
Lansare proiect erasmus+ 2020
 
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
 
Prezentare tanasa anda2
Prezentare tanasa anda2Prezentare tanasa anda2
Prezentare tanasa anda2
 
Givet newsletter nr1-ro
Givet  newsletter nr1-roGivet  newsletter nr1-ro
Givet newsletter nr1-ro
 
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi  iasiPrezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi  iasi
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi
 
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011
Proiectul international Agenda Europa 2010  2011Proiectul international Agenda Europa 2010  2011
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011
 
Infoline5
Infoline5Infoline5
Infoline5
 
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
 
Pas 2020 2024
Pas 2020  2024Pas 2020  2024
Pas 2020 2024
 
PAS 2020 2024
PAS 2020  2024PAS 2020  2024
PAS 2020 2024
 
Proiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitorProiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitor
 
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
 
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docx
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docxcoe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docx
coe_educatie_pentru_societate_clasa_5_ro (1).docx
 
Liceul tehnologic iordache zossima armasesti
Liceul tehnologic iordache zossima armasestiLiceul tehnologic iordache zossima armasesti
Liceul tehnologic iordache zossima armasesti
 
Proiectul C.U.O.R.E.
Proiectul C.U.O.R.E.Proiectul C.U.O.R.E.
Proiectul C.U.O.R.E.
 

More from Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman (9)

Lista profesori 2012 2013
Lista profesori 2012 2013Lista profesori 2012 2013
Lista profesori 2012 2013
 
TABEL DIRIGINTI 2012 - 2013
TABEL DIRIGINTI 2012 - 2013TABEL DIRIGINTI 2012 - 2013
TABEL DIRIGINTI 2012 - 2013
 
Regulament festival2013
Regulament festival2013Regulament festival2013
Regulament festival2013
 
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013
 
GRAFICUL DE PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ PENTRU BACALAUREAT 2012
GRAFICUL DE PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ PENTRU BACALAUREAT 2012GRAFICUL DE PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ PENTRU BACALAUREAT 2012
GRAFICUL DE PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ PENTRU BACALAUREAT 2012
 
Grafic bac2011
Grafic bac2011Grafic bac2011
Grafic bac2011
 
„St. Valentine’s Day Celebration”
 „St. Valentine’s Day Celebration” „St. Valentine’s Day Celebration”
„St. Valentine’s Day Celebration”
 
Proiectul multilateral Comenius „Deşeuri zero? Da!”
Proiectul multilateral Comenius „Deşeuri zero? Da!”Proiectul multilateral Comenius „Deşeuri zero? Da!”
Proiectul multilateral Comenius „Deşeuri zero? Da!”
 
Efectul nociv al consumului de droguri
Efectul nociv al consumului de droguriEfectul nociv al consumului de droguri
Efectul nociv al consumului de droguri
 

Cuvant mapa olimpiada2012

 • 1. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” Povestea unei şcoli Ca toate poveştile, întâmplarea începe cu A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…. Cine are puterea de a reînvia, peste timp farmecul jocului şi jucăriilor copilăreşti? Cine poate răspunde la întrebările fără sfârşit care macină mintea celor care au păşit pe poarta unei şcoli pentru a cunoaşte mai mult şi mai bine? ŞCOALA – este locul sfinţit cu ştiinţă care îndreaptă omul către străfundurile sinelui, mereu altul, mereu cu alte aspiraţii şi profunzimi de descoperit. Copilul înconjurat de cărţi, intrat în hăţişurile teoriilor şi legilor abstracte, încearcă de a decripta neştiutul, sub un acoperiş care îl fereşte de ploaie şi-l adăposteşte la lumina ştiinţei. Sunt gânduri multe răsădite în pereţii unei şcoli, gânduri care vin de dincolo de om, din timpuri ştiute dintr-o istorie pe apă, al căror suflu poate fi simţit doar cu sufletul. Şcoala însăşi e un gând ce curge repede ca apa heracliteană, un basm trăit şi făurit din iţe încurcate. Ascultăm povestea care nu are nici un sfârşit. Doar zidurile se înalţă , mândre, orgolioase, sărbătorite de toată suflarea… Ascultaţi – o şi Domniile Voastre… Acum 132 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de meserii de ambele sexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi An şcolar 2011-2012
 • 2. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” al cărei motiv de înfiinţare îl găsim în mănunchiul de mijloace ale luptei naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie 1880 în cadru festiv , iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice are loc la 3 septembrie 1880. Organizată iniţial ca şcoală inferioară de gradul I, prin creşterea numărului atelierelor, mărirea efectivului şcolii, construirea unui local propriu s-a impus transformarea acestei unităţi în şcoală inferioară de meserii de gradul II, ceea ce reprezenta la acea vreme o etapă mai înaltă de dezvoltare a învăţământului tehnic profesional din domeniul industrial . Alte denumiri au fost: Şcoală Tehnică Metalurgică, Şcoală Medie Tehnică de Mecanică şi Siderurgie, Şcoală Medie Tehnică de Mecanizarea Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman, Liceul industrial nr. 5, Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman. În noiembrie 2001 Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman a fuzionat cu Şcoala Profesională nr. 6 Roman, transformându-se apoi în Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman. Şcoala Profesională nr. 6 Roman a fost şcoală cu prestigiu în zona Moldovei începând cu anul 1960 şi a şcolarizat elevi în domeniul mecanic, construcţii, textile-pielărie, obţinând rezultate foarte bune. În prezent Şcoala noastră cuprinde următoarele cicluri de învăţământ preuniversitar: gimnazial, profesional şi liceal, iar în anul şcolar 2011-2012 An şcolar 2011-2012
 • 3. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” în unitate funcţionează 48 de clase cu 1348 de elevi care sunt îndrumaţi de 85 cadre didactice . Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman este situat la drumul European E85 şi îşi desfăşoară activitatea pe o rază de 2 km în 2 locaţii diferite: Corpul A, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.268, Corpul B, situat în str. Mihai Eminescu, nr.5-7 . Colegiul Tehnic „Miron Costin” dispune de o bază materială corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv educativ conform standardelor de pregătire profesională, dotarea fiind realizată şi prin derularea următoarelor proiecte şi programe: Program Phare RO.2003/005 – 551.05.01.05.02. Componenta TVET 2004-2006 TVET – Modernizare a invatamantului profesional si tehnic – “Coeziune Economică si Sociala de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic/ componenta reabilitări reuniuni şcoală” ( reabilitarea cămin şi cantină pentru crearea unei baze de instruire practică în domeniul Turism şi alimentaţie – SAM) - valoare 574601.31 Euro. Program Phare RO.2005/017 – 553.04.01.02.04.01.01.13 “Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare din 150 unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic ” - valoare 183368.69 Euro. Program Phare RO.2003/005 – 551.05.03.01.02.01 ”Furnizarea de echipamente IT si Birotică” – valoare 42030 Euro. An şcolar 2011-2012
 • 4. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” Proiect finanţat prin Uniunea Europeană, cu finanţare nerambursabilă “O şansă pentru rromi privind integrarea socială” – program PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială “Dezvoltarea Resurselor Umane “ RO – 2002/000 – 586.05.02.02 (calificare în meseria tinichigiu vopsitor auto) – valoare 31280 Euro. “Centrul de formare profesională continuă a angajaţilor în meseria de zidar, pietrar tencuitor şi tinichigiu vopsitor auto” – PHARE 2005/017 – 553.04.02.02.01 – valoare 54201 Euro. ”Deşeuri zero? Da!” – proiect Comenius în parteneriat cu 5 ţări europene ( Italia, Cipru, Romania, Finlanda si Belgia) pe tema protejării mediului înconjurător şi în particular a gestiunii deşeurilor (reducere si reciclare) – 24000 Euro. Pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor principale şi conexe din unitate s-au înfiinţat Asociaţia sportivă „Miron Costin”, Asociaţia Tinerilor Romaşcani de Promovare a Drepturilor Omului „Miron Costin” Roman, Asociaţia Părinţilor de la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman şi un Centru de Documentare şi Informare în Domeniul Promovării şi Cunoaşterii Drepturilor Omului. An şcolar 2011-2012
 • 5. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” MISIUNEA Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman se va implica cu responsabilitate în educarea şi formarea tinerilor capabili să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale societăţii, să realizeze o carieră care să le permită integrarea pe piaţa muncii. Şcoala noastră va adopta cu responsabilitate misiunea strategică de creare a unui învăţământ de calitate bazat pe dobândirea unor unităţi de competenţe performante specifice calificării profesionale, considerate esenţiale de angajator în urma dialogului cu acesta. Vom asigura egalitatea de şanse pentru elevii din medii defavorizate pentru integrarea în comunitate fiind deschişi la toleranţă şi dialog social. Prin efort colectiv şi spirit de echipă vom putea avea succese notabile în ceea ce priveşte viitoarea carieră a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în contextul dimensiunii europene. An şcolar 2011-2012
 • 6. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” VIZIUNEA În actualul context socio-economic, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman - este o instituţie indispensabilă comunităţii, este un mediu educaţional de calitate care aparţine comunităţii romaşcane, este o şcoală puternic angajată în formarea şi dezvoltarea tinerilor, în vederea integrării ulterioare a acestora în comunitate, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi performanţă. Armonizarea relaţiilor de parteneriat vor avea la bază implicarea efectivă a tuturor partenerilor sociali interesaţi în implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în educaţie în acelaşi timp cu atingerea valorilor europene prin promovarea unui dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali. Şcoala noastră se străduieşte să creeze un mediu favorabil astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximum posibil de capacităţi intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă. Material realizat de : Director - prof. Havrici Nelia Lorica şi Secretar sef - ing. Ciolan Manuela Elena An şcolar 2011-2012