Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Top 5 website miễn phí cho trẻ 4-10 tuổi học tiếng Anh

116 views

Published on

5 website miễn phí tốt nhất cho trẻ 4-10 tuổi học tiếng Anh và học bằng tiếng Anh. Chi tiết xem tại http://www.contuhoc.com/tai-nguyen-mien-phi-hay

Published in: Education
 • ConTuHoc giới thiệu ABCYa.com - trang web dạy trẻ mầm mon, tiểu học toán, tiếng Anh,... qua games: http://www.contuhoc.com/abcyacom-trang-web-minn-phi-day-tre-mam-mon-tieu-hoc-qua-games/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Top 5 website miễn phí cho trẻ 4-10 tuổi học tiếng Anh

 1. 1. Top 5 website miễn phí cho trẻ 4-10 tuổi Học tiếng Anh & học bằng tiếng Anh
 2. 2. Tập đọc với Starfall.com Mỗi ngày tầm 20“, 21 tuần để trẻ khai thác hết 4 phần miễn phí trên site này. # 2
 3. 3. Học từ vựng theo chủ đề với learningchocolate.com Các dạng bài tập phong phú giúp trẻ hiểu nghĩa, nhớ mặt chữ và luyện nghe. # 3 Rất nhiều chủ đề khác nhau
 4. 4. Học phonics với teachyourmonstertoread.com  Học phonics qua 3 cấp độ  Mỗi ngày chơi tầm 20" thì mất 06-07 tuần để trẻ khai thác hết site này. 4
 5. 5. Học toán, tiếng Anh qua các game sinh động của abcya.com 5
 6. 6. Học Toán, tiếng Anh, Khoa học,… với e-learningforkids.org 6
 7. 7. www.ConTuHoc.com 7

×