ประเทศมาเลเซีย

6,514 views

Published on

นาย ชัยวัฒน์ สุวรรณ ม.6/7 เลขที่ 2

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเทศมาเลเซีย

 1. 1. ประเทศมาเลเซีย ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย
 2. 2. ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2506 จากสหพันธรัฐมาเลย์และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นของอาณานิคมประเทศอังกฤษ รวมไปถึงรัฐดินแดนทางฝั่งตะวันออก 2 รัฐ คือ ซาบาห์ ( Sabah) และซาราวัก ( Sarawak) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ( Borneo) ประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 13 รัฐ และมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต
 3. 3. ประเทศมาเลเซีย แบ่งออกเป็น 13 รัฐ ภายใต้การปกครอง 3 เขต เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์ เนื้อที่ 329 , 758 ตร . กม . ประชากร 26 , 920 , 000 คน สกุลเงิน ริงกิต GDP 2549 : 308.8 พันล้านดอลลาร์ คำขวัญ ความเป็นเอกภาพคือพลัง ( Bersekutu Bertumbah Butu ) เพลงชาติ เนอการาดู
 4. 4. สภาพภูมิศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. คาบสมุทรมาลายู ติดกับประเทศไทย (N) สิงคโปร์ (S) 2. เหนือของเกาะบอเนียว ติดกับประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม
 5. 5. ประชากร : มีอยู่หลายเชื้อชาติ มาเล 40 % จีน 30 % อินเดีย 30 % พื้นเมือง , เกาะบอเนียว 5 % ชาวไทย + อื่นๆ 2 % ภาษา มลายู เป็น ภาษาประจำชาติและภาษาราชการ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2
 6. 6. วัฒนธรรม <ul><li>คล้ายกับอินโดนีเซีย ( หมู่เกาะอิสลาม ) </li></ul><ul><li>ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 55 % พุทธ 25 % คริสต์ 13% </li></ul><ul><li>ฮินดู 7 % ลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4 % </li></ul><ul><li>รัฐธรรมนูญ บัญญัติ ให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ </li></ul><ul><li>คนนับถือมีสิทธิพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุน ด้านการศึกษา </li></ul><ul><li>การสาธารณสุข การแต่งงาน การคลอดบุตร งานศพ </li></ul><ul><li>( นโยบายภูมิบุตร ) </li></ul>
 7. 7. ความจำเป็น ( 2020 VISION) <ul><li>1 . บริบทการพัฒนาประเทศต้องอาศัยการศึกษา </li></ul><ul><li>ค . ศ . 2020 พัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>2. ประเทศมาเลเซียเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>- ฝึกคน </li></ul><ul><li>- หาแนวทางใหม่ </li></ul><ul><li>- นวตกรรมทางการศึกษา </li></ul>
 8. 8. VISION 2020 <ul><li>สร้างชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน </li></ul><ul><li>( to establish a united nation ) </li></ul><ul><li>2 . สร้างสังคมที่มีความเป็นอิสระ มั่นคงและพัฒนา </li></ul><ul><li>( to create a psychologically liberated, secured and developed society ) </li></ul><ul><li>3 . สร้างสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ </li></ul><ul><li>( to foster a matured democratic society ) </li></ul><ul><li>4 . เสริมสร้างสังคมที่มีความเจริญงอกงามทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม </li></ul><ul><li>( to establish a fully moral and ethical society ) </li></ul>
 9. 9. VISION 2020 <ul><li>5 . สร้างสังคมที่มีเสรีภาพและมีความอดทน </li></ul><ul><li>( to create a matured liberal and tolerant society ) </li></ul><ul><li>6 . สร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และมีความก้าวหน้า </li></ul><ul><li>( to establish a scientific and progressive society ) </li></ul><ul><li>7 . สร้างสังคมที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>( to establish a fully caring society ) </li></ul><ul><li>8 . สร้างสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>( to ensure an economically just society ) </li></ul><ul><li>9 . สร้างสังคมให้มีความมั่งคั่ง </li></ul><ul><li>( to establish a prosperous society ) </li></ul>
 10. 10. การปฏิรูปการศึกษา <ul><li>แผนพัฒนาอนาคต ฉบับที่ 7-8 </li></ul><ul><li>เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน </li></ul><ul><li>อุดมศึกษา ผลิตวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>ชุมชน เสริมสร้างชุมชนการค้า และชุมชนภูมิบุตร </li></ul>
 11. 11. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตาม VISION 2020 <ul><li>1 . ให้ขยายการรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ได้ 20,000 คน ในปี ค . ศ . 2020 และ </li></ul><ul><li>ขยายการสอนปีพื้นฐาน เป็นเวลา 1 ปี ต่อ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย </li></ul><ul><li>2 . มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาเปิดวิทยาลัยนานาชาติ </li></ul><ul><li>3 . ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul>
 12. 12. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตาม VISION 2020 <ul><li>4 . เน้นคุณภาพของการศึกษา </li></ul><ul><li>5 . จัดตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติ </li></ul><ul><li>6 . ตั้งสภาการอุดมศึกษา วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ </li></ul><ul><li>7 . ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>8 . จัดให้มีการศึกษาทางไกล </li></ul>
 13. 13. กฏหมายแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระดับ ( 1996 Education Bill ) <ul><li>- National (type) primary school </li></ul><ul><li>- พระราชาธิบดี ทรงลงพระปรมาภิไธย ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา </li></ul><ul><li>ปฐมวัย 5-6 ปี </li></ul><ul><li>ประถมศึกษา บังคับ ให้เปล่า เข้าเรียน อายุ 6 ปีขึ้นไป </li></ul><ul><li>- เรียน 6 ปี เลื่อนอัติโนมัติ </li></ul><ul><li>- หลักสูตร 3R อ่าน เขียน คำนวณ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>มัธยม </li></ul><ul><li>- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย </li></ul><ul><li>- โรงเรียนสายสามัญ </li></ul><ul><li>- โรงเรียนสายพานิชย์ </li></ul><ul><li>- โรงเรียนสายเทคนิค </li></ul><ul><li>- โรงเรียนสายอาชีวะ </li></ul><ul><li>- ใช้หลักสูตรผสมผสาน ภาษามลายู จีน อังกฤษ </li></ul><ul><li>- วิชาหลัก ภาษา </li></ul><ul><li>วิชาเลือก อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>วิชาใหม่ ทักษะปฏิบัติ การบริหารกิจการและการค้า ชีวิตและครอบครัว </li></ul>
 15. 15. มัธยมศึกษาตอนต้น - 1-3 ปี - สอบประเมิน ม . ต้น ( LSA : Lower Sec Ass) <ul><li>มัธยมศึกษาตอนปลาย </li></ul><ul><li>- สายสามัญ เทคนิค อาชีวะ </li></ul><ul><li>เตรียมอุดม form 6 เวลาเรียน 2 ปี ( ประกาศนียบัตรชั้นสูง ) </li></ul><ul><li>อุมศึกษา </li></ul><ul><li>- มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โพลีเทคนิค ผลิตดูความต้องการของประเทศ เน้นการวิจัย </li></ul>
 16. 16. ข้อมูลทั่วไป <ul><li>ประเทศมาเลเซีย ( Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือ ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว หรือ มาเลเซียตะวันออก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน มีเมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ </li></ul>
 17. 17. แหล่งช้อปปิ้ง <ul><li>มาเลเซีย ถือว่าเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีร้านค้า และ ช้อปปิ้งเซนเตอร์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งไม่ไกลจากโรงแรมในมาเลเซียที่ท่านเลือก เข้าพักอีกด้วยค่ะ สินค้าสำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้าจากวัตถุโบราณ ไปจนถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของดีไซน์เนอร์ ที่มีชื่อเสียง และ ศูนย์รวมแฟชั่นยอดนิยมซึ่งมีให้เลือกทุกยี่ห้อจาก ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะ ยามค่ำคืนท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับ แสง สี และ เสียง บริเวณสองข้างถนน ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจะพบกับตลาดจำหน่าย สินค้าราคาถูก หรือ Night Market ได้ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ มาเลเซีย และยังจะได้เพลิดเพลินกับสินค้าราคาพิเศษ และอาหารการกิน ที่มีรสชาติถูกปากราคาถูกใจกันอีกด้วย </li></ul>
 18. 18. ข้อแนะนำพิเศษ <ul><li>สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศมาเลเซีย มีข้อควรระวังคือ อย่าหลงเชื่อรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ตามสถานีรถไฟ สถานีขนส่งรถปรับอากาศ หรือ ตามสนามบิน นะคะ ขอให้ท่านตรวจสอบสถานที่ให้ชัดเจนก่อนออกเดินทาง และควรต่อรองราคาให้ดีค่ะ ท่านมีทางเลือกในการเดินทางอยู่พอสมควรนะคะ คือ รถเมล์โดยสาร หรือ รถไฟใต้ดิน โดยเฉพาะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ การเดินทางและการคมนาคมขนส่งสะดวกสบายมาก มีรถไฟลอยฟ้า และ รถไฟใต้ดินถึง 3 สายด้วยกัน และมีราคาประหยัดมาก </li></ul>
 19. 19. การเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ <ul><li>การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหาดใหญ่ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ แล้วเดินทางต่อเข้าไปยังมาเลเซียด้วยรถตู้ปรับอากาศ หรือ รถโดยสารปรับอากาศ วิธีนี้ถือเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกมากและยังประหยัดอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินทางไปมาเลเซียได้โดยการโดยสารรถไฟ หรือ อาจขับรถยนต์ส่วนตัวไปก็ได้ค่ะ แต่เราไม่แนะนำวิธีการขับรถเข้าไปมาเลเซียเองนะคะ เพราะการดำเนินการค่อนข้างยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูงด้วยค่ะ ส่วนการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆภายในประเทศมาเลเซียนั้นนับว่าสะดวกมาก การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศจาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยังเมืองต่างๆในประเทศ จัดว่าสะดวก และ ประหยัดที่สุด ทั้งยังเป็นวิธีการเดินทางที่คนมาเลย์นิยมมากที่สุดอีกด้วย </li></ul>
 20. 20. การเดินทางโดยเครื่องบิน <ul><li>มาเลเซียเป็นประเทศที่มีสนามบินนานาชาติอยู่ถึง 5 แห่งด้วยกันค่ะ คือ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ลังกาวี โกตาคินาบาลู และ กูชิง ส่วนสนามบินภายในประเทศ มีอยู่ 14 แห่ง ทั่วประเทศ </li></ul>
 21. 21. การเดินทาง <ul><li>การเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเลือกเดินทางได้หลายแบบ คือ </li></ul><ul><li>การเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ </li></ul><ul><li>การเดินทางโดยเครื่องบิน </li></ul>
 22. 22. ระบบไฟฟ้า <ul><li>ประเทศมาเลเซียมีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ซ และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาแบน ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ที่มาเลเซีย ควรพก Adapter ไปด้วย หรือ อาจขอยืมจากทางที่พักในมาเลเซียของท่านดูก็ได้ </li></ul>
 23. 23. ค่าเงิน และการธนาคาร <ul><li>มาเลเซียมีหน่วยเงินตราเป็น ริงกิตมาเลเซีย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10.42 บาท ต่อ 1 ริงกิต </li></ul>
 24. 24. สภาพอากาศ <ul><li>มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ( Tropical Climate) จึงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียส การตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว </li></ul>
 25. 25. ภาษาที่ใช้ <ul><li>มาเลเซียมีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ แต่ชาวมาเลย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีชาวพื้นเมืองบางกลุ่มที่พูดภาษาประจำเผ่าพันธุ์ของตนเองอยู่ </li></ul>
 26. 27. <ul><ul><li>นำเสนอ </li></ul></ul><ul><ul><li>นาย ชัยวัฒน์ สุวรรณ ม .6/7 เลขที่ 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>เสนอ </li></ul></ul><ul><ul><li>อ . อินทิรา รัตนนานันท์ </li></ul></ul>

×