Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi penyelesaian masalah 16

1,246 views

Published on

 • Be the first to comment

Strategi penyelesaian masalah 16

 1. 1. .
 2. 2. Strategi - Strategi Penyelesaian Masalah Cuba Jaya Membuat Simulasi Melukis Gambar Rajah Bekerja Ke Belakang
 3. 3. Jumlah nombor berturutan ialah 213. Anggarkan nombor – nombor itu dan cari penyelesaian + + = 213
 4. 4. Penyelesaian : Memahami Masalah Apa yang dikehendaki Menganggarkan nombor tersebut dan cari penyelesaian Apa maklumat yang diberi Jumlah nombor berturutan ialah 213 Merancang Strategi Menggunakan strategi cuba jaya
 5. 5. Melaksanakan Strategi Penyelesaian Buat anggaran 213 ÷ 3 = 71 Meneka jawapan i.71 + 72 + 73 = 216 ii.69 + 70 + 71 = 210 iii.70 + 71 + 72 = 213
 6. 6. Pak Mat bertanding dalam satu rancangan permainan tetapi malangnya asyik tidak berjaya. Pada mulanya ia meletakkan separuh wangnya untuk soalan yang pertama tetapi tidak berjaya. Seterusnya ia masih tidak berjaya dalam soalan kedua dan kehilangan separuh daripada baki wangnya. Ia kemudiannya kehilangan RM 300 untuk soalan seterusnya. Kemudian dia kehilangan separuh baki wangnya dalam soalan selepas itu. Akhirnya dia dapat menjawab dengan betul dan memenangi RM200. Di akhir pertandingan dia masih mempunyai RM1200. Berapakah wang yang dimilikinya sebelum soalan pertama ditanya?
 7. 7. Penyelesaian : Memahami Masalah Apa yang dikehendaki Berapakah wang yang dimilikinya sebelum soalan pertama ditanya? Apa maklumat yang diberi Pada mulanya ia meletakkan separuh wangnya untuk soalan yang pertama tetapi tidak berjaya. Seterusnya ia masih tidak berjaya dalam soalan kedua dan kehilangan separuh daripada baki wangnya. Ia kemudiannya kehilangan RM 300 untuk soalan seterusnya. Kemudian dia kehilangan separuh baki wangnya dalam soalan selepas itu. Akhirnya dia dapat menjawab dengan betul dan memenangi RM200. Di akhir pertandingan dia masih mempunyai RM1200.
 8. 8. Merancang Strategi Menggunakan strategi kerja ke belakang Melaksanakan Strategi Penyelesaian Bekerja ke belakang bermula dengan RM1200 yang tinggal. Oleh kerana proses songsang, semua wang yang Pak Mat kalah perlu ditambahkan dan wang yang dia menangi ditolak. (i)Wang yang tinggal = RM1200 - RM200 = RM1000 (ii)2 ( RM1000 ) = RM2000 (iii)RM2000 + RM300 = RM2300 (iv)2 ( RM2300 ) = RM4600 (v)Jumlah wang Pak Tam pada awal permainan = RM4600 x 2 = RM9200
 9. 9. Melukis Gambar Rajah Terdapat 18 ekor itik dan kambing dalam satu ladang. Jika jumlah kaki ialah 26 pasang, kirakan bilangan itik dan kambing yang ada dalam kebun itu.
 10. 10. Penyelesaian : Memahami Masalah Apa yang dikehendaki Bilangan itik dan kambing yang ada dalam kebun itu Apa maklumat yang diberi Terdapat 18 ekor itik dan kambing dalam satu ladang. Jika jumlah kaki ialah 26 pasang, kirakan bilangan itik dan kambing yang ada dalam kebun itu. Merancang Strategi Menggunakan strategi melukis gambar rajah
 11. 11. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 1.Lukis 18 kepala 2. Lukiskan 1 pasang kaki pada setiap bawah kepala (18 pasang)
 12. 12. 4. Jawapan: 8 ekor kambing dan 10 ekor itik 3. Lukiskan 1 pasang kaki pada setiap kepala sehingga habis baki bilangan pasang kaki ( 8 pasang )
 13. 13. Strategi Simulasi Puan Diana mempunyai wang sebanyak RM100. Dia memberi RM 25 kepada anaknya Zetty. Dan membeli 1 buah buku dengan harga RM 20. Berapakah baki wangnya ?
 14. 14. Penyelesaian Memahami Masalah Apa yang dikehendaki Berapakah baki wang tersebut Apa maklumat yang diberi Puan Diana mempunyai wang sebanyak RM100. Dia memberi RM25 kepada anaknya Zetty. Dan membeli 1 buah buku dengan harga RM20 Merancang Strategi Menggunakan strategi simulasi
 15. 15. Melaksanakan Strategi Penyelesaian Masalah RM 100 RM 20 RM 25
 16. 16. Cara Pengiraan RM 100 — RM25 — RM20 = RM55 Maka baki wang Puan Diana ialah RM55
 17. 17. Disediakan oleh Evelyne Anak Asin Disediakan oleh Evelyne Anak Asin

×