SISTEM EJAANPENULISAN UNSUR SERAPANPensyarah:Puan Rodzita binti YahyaDisediakan oleh:HafizawatibintiTiwas @ JamaluddinDaya...
PENGENALAN Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa –bahasa asing akibat pertembungan budayadaripada interaksi masyara...
KATA SERAPANBAHASA NUSANTARA Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur– unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan,...
IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua: Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , ...
AWALAN MAHA- Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kataadjektif dan kata nama, dan membawa pengertianpaling atau tahap t...
 Mengikut kelaziman, ejaan bentuk terbitan daripadajenis maha- dan kata adjektif dieja berasingan.Perkataan maha dalam bi...
AWALAN TATA- Bentuk awalan ini digunakan khusus untukmenerbitkan kata nama, yang membawapengertian suatu susunan atau per...
AWALAN PRA- Awalan pra- ialah awalan yang produktif yangmenerbitkan kata nama untuk membawapengertian sebelum atau syarat...
AWALAN SWA- Digunakan untuk menerbitkan kata nama yangmemberi makna sendiri. Awalan ini mempunyaipotensi untuk menjadi aw...
AWALAN EKA- , DWI- , TRI- , PANCA- Bentuk – bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yangmenerbitkan kata nama untuk membawape...
AWALAN PASCA- Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkankata nama untuk membawa pengertian ‘sesudah’.Contohnya: Pa...
AKHIRAN -WAN, -MAN Penggunaan kedua – dua akhiran –wan dan –man akan menerbitkan kata nama yang membawapengertian pelaku ...
AKHIRAN -WATI, -NITA Kedua – dua akhiran ini digunakan sebagai usahamenimbulkan padanan kepada akhiran -man dan-wan. Tuju...
IMBUHAN DARIPADA ARAB - PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam, bahasa Arab telahmendapat tempat dalam kalangan orang Melayu,da...
IMBUHAN AWALAN ARAB - PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu bi- yangberasal daripada bahasa Parsi Awalan ini be...
IMBUHAN AKHIRAN ARAB - PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasaArab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu,ia...
AKHIRAN -WI, -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untukmenimbulkan bentuk kata adjektif, iaitu mencirikansifat yang t...
AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yangmembawa makna sifat atau ciri yang terkandungdalam kata dasar. Co...
AKHIRAN –IN, -AT, -AH Bentuk – bentuk kata bahasa Arab sepertimukminin / mukminat, mulimin / muslimat, dansultan / sultan...
IMBUHAN DARIPADA YUNANI – LATIN –INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masukke dalam bahasa Melayu berasal dar...
AWALAN PRO- Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju,memihak, atau menyebelahi sesuatu pihak. Contohperkataan: Pro- +...
AWALAN ANTI- Awalan anti- berlawanan dengan pro-, digunakanuntuk menunjukkan tanda melawan, membantah,menentang, atau tid...
AWALAN POLI- Awalan poli- memberi pengertian banyak. Contohperkataan: Poli- + fasa = polifasa Poli- + cakera = policakera
AWALAN AUTO- Awalan auto- memberi pengertian secarabersendirian. Contoh perkataan: Auto- + carta = autocarta Auto- + no...
AWALAN SUB- Awalan sub- memberi pengertian sebahagiandaripada keseluruhan. Contoh perkataan: Sub- + kelas = subkelas Su...
AWALAN SUPRA- Awalan supra- membari pengertian melebihi,mengatasi, atau merentasi. Contoh perkataan: Supra- + segmen = s...
AKHIRAN Bentuk – bentuk akhiran daripada bahasa Yunani –Latin – Inggeris belum lagi terserap sebagaiimbuhan pembentukan k...
Akhiran Contoh perkataan-ismeNasionalismeIdealisme-ikFonetikSaintifik-siPotensiRevolusi-alKritikalPraktikal-isEkonomisSist...
KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasapinjaman yang dominan dan kekal hingga kini. Kata – ...
KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYATERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belumsepenuhnya terserap ke dalam bahasa Mel...
KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segisebutan dan ejaannya, umumnya dieja deng...
i. Abjad a tetap arace - rasabstract - abstrakoctave - oktafii. Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap aeaerial - a...
iv. Abjad ai tetap aiaileron - aileroncaisson - kaisonv. Abjad ao tetap aoaorta - aortapaolo - paolovi. Abjad au tetap aua...
vii. Abjad c di hadapan a, u, o, dan konsonanmenjadi kcarbon - karbonclassic - klasikviii. Abjad c di muka e, i, oe dan y ...
x. Abjad cc di muka e dan i menjadi ksaccent - aksenvaccin - vaksinxi. Abjad ch, cch (yang diucapkan k) di muka e, o,dan k...
xiii. Abjad e tetap eeffective - efektiffrequency - frekuensisystem - sistemxiv. Abjad ea tetap eabearing - bearinggear - ...
xvi. Abjad ee menjadi ijeep - jipbeer - birxvii. Abjad ei tetap eiprotein - proteinphenolpthalein - fenolftaleinxviii. Abj...
xx. Abjad f tetap ffactor - faktorfaculty - fakultixxi. Abjad g tetap ggeology - geologitragedy - tragedixxii. Abjad i tet...
xxiii. Abjad ia tetap iadialect - dialekdiaphysis - diafisisxxiv. Abjad ie tetap ietieceron - tieseronxxv. Abjad ie di akh...
xxvii. Abjad io tetap ioion - ionstudio - studioxxviii.Abjad iu tetap iupremium - premiumstadium - stadiumxxix. Abjad ng t...
xxxi. Abjad oa menjadi ocardboard - kadbodcoat - kotxxxii. Abjad oe menjadi eoestrogen - estrogenfoetus - fetusxxxiii.Abja...
xxxv. Abjad oo (vokal ganda) tetap oozoology - zoologizoo - zooxxxvi.Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi ujourna...
xxxix.Abjad rh menjadi rrhetoric - retorikrhythm - ritmaxl. Abjad sc di hadapan a, o , oo dan konsonanmenjadi skscandium -...
xlii. Abjad sch menjadi skscheme - skimscholastic - skolastikxliv. Abjad th menjadi ttheater - teatertheory - teorixlv. Ab...
xlvi. Abjad ua tetap uadualism - dualismequatum - kuantumxlvii. Abjad ue tetap ueduet - duetxlviii. Abjad ue di akhir kata...
l. Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau gdigugurkan)catalogue - katalogdialogue - dialogli. Abjad ui tetap uiannuity -...
liv. Abjad v tetap vnovel - novelvitamin - vitaminlv. Abjad x pada awal kata tetap xxenon - xenonlvi. Abjad x pada keduduk...
lviii. Abjad z tetap zozone - ozonzenith - zenitlix. Konsonan ganda jadi konsonan tunggal, kecualiapabila mengelirukanassi...
SEKIAN TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penulisan Unsur Serapan

4,152 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penulisan Unsur Serapan

 1. 1. SISTEM EJAANPENULISAN UNSUR SERAPANPensyarah:Puan Rodzita binti YahyaDisediakan oleh:HafizawatibintiTiwas @ JamaluddinDayangku Nurul AkmalbintiAwang Mustapha
 2. 2. PENGENALAN Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa –bahasa asing akibat pertembungan budayadaripada interaksi masyarakat Melayu denganmasyarakat asing melalui perdagangan,penyebaran agama dan ilmu, hubungan diplomatik,dan penjajahan.
 3. 3. KATA SERAPANBAHASA NUSANTARA Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur– unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan,mengikut bahasa asal imbuhan tersebut. Tigakumpulan ini ialah: Imbuhan daripada Sanskrit Imbuhan daripada Arab – Parsi Imbuhan daripada Yunani – Latin – Inggeris
 4. 4. IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua: Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , eka- , dwi-tri- , panca- Akhiran: -wan, -man, -wati, -nita
 5. 5. AWALAN MAHA- Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kataadjektif dan kata nama, dan membawa pengertianpaling atau tahap terbesar, tertinggi dan teragung.Contohnya, Maha- + guru = mahaguru Maha- + raja = maharaja
 6. 6.  Mengikut kelaziman, ejaan bentuk terbitan daripadajenis maha- dan kata adjektif dieja berasingan.Perkataan maha dalam binaan ini tidak bertarafimbuhan tetapi satu perkataan yang utuh.Contohnya: Maha + mulia = maha mulia Maha + besar = maha besar
 7. 7. AWALAN TATA- Bentuk awalan ini digunakan khusus untukmenerbitkan kata nama, yang membawapengertian suatu susunan atau peraturan.Contohnya: Tata- + tertib = tatatertib Tata- + kerja = tatakerja
 8. 8. AWALAN PRA- Awalan pra- ialah awalan yang produktif yangmenerbitkan kata nama untuk membawapengertian sebelum atau syarat kepada sesuatuyang mengikutinya. Contohnya: Pra- + siswazah = prasiswazah Pra- + sejarah = prasejarah
 9. 9. AWALAN SWA- Digunakan untuk menerbitkan kata nama yangmemberi makna sendiri. Awalan ini mempunyaipotensi untuk menjadi awalan yang produktif,walaupun dewasa ini penggunaannya masih agakterbatas. Contohnya: Swa- + daya = swadaya (kekuatan sendiri) Swa- + asta = swasta (berdiri sendiri)
 10. 10. AWALAN EKA- , DWI- , TRI- , PANCA- Bentuk – bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yangmenerbitkan kata nama untuk membawapengertian bilangan, iaitu eka- (satu), dwi- (dua), tri-(tiga), dan panca- (lima). Contohnya: Eka- + nada = ekanada (satu nada) Dwi- + fungsi = dwifungsi (dua fungsi) Tri- + bulan = tribulan (tiga bulan) Panca- + indera = pancaindera (lima deria)
 11. 11. AWALAN PASCA- Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkankata nama untuk membawa pengertian ‘sesudah’.Contohnya: Pasca- + siswazah = pascasiswazah Pasca- + merdeka = pascamerdeka
 12. 12. AKHIRAN -WAN, -MAN Penggunaan kedua – dua akhiran –wan dan –man akan menerbitkan kata nama yang membawapengertian pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaanatau tugas; atau pemilik sesuatu sifat ataukeupayaan. Kedua – dua akhiran ini hanyalah bersifat kelainan,iaitu –man digunakan bagi bentuk kata dasar yangberakhir dengan huruf i, manakala –wan digunakanuntuk bentuk kata dasar yang berakhir denganhuruf a. Contohnya: Seni + man = seniman (pelaku) Harta + wan = hartawan (pemilik)
 13. 13. AKHIRAN -WATI, -NITA Kedua – dua akhiran ini digunakan sebagai usahamenimbulkan padanan kepada akhiran -man dan-wan. Tujuannya untuk menimbulkan kategorijantina iaitu –man dan –wan bagi lelaki, dan –watidan –nita bagi wanita. Namun, penggunaannya bukan sahaja tidak tekal(contohnya: seniman merujuk lelaki, tetapi jelitawantidak pula merujuk lelaki), bahkan amat tidakproduktif. Sedikit contoh yang dapat diberikan ialah: Seni + -wati = seniwati Biduan + -nita = biduanita
 14. 14. IMBUHAN DARIPADA ARAB - PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam, bahasa Arab telahmendapat tempat dalam kalangan orang Melayu,dan hal ini memudahkan proses asimilasi unsurbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Penyerapan unsur imbuhan Arab – Parsi ke dalambahasa Melayu amat terbatas. Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripadabahasa Arab – Parsi iaitu: Awalan Akhiran
 15. 15. IMBUHAN AWALAN ARAB - PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu bi- yangberasal daripada bahasa Parsi Awalan ini bererti tidak dan digunakan untukmenerbitkan bentuk kata adjektif, tetapipenggunaannya amatlah terbatas. Contohnya: Bi- + lazim = bilazim (tidak lazim) Bi- + adab = biadab (tidak beradab)
 16. 16. IMBUHAN AKHIRAN ARAB - PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasaArab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu,iaitu -wi -i -iah -in -at -ah
 17. 17. AKHIRAN -WI, -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untukmenimbulkan bentuk kata adjektif, iaitu mencirikansifat yang terkandung dalam kata dasar. Kedua – dua akhiran ini bersifat kelainan, danpenggunaannya ditentukan oleh huruf akhir katadasar, iaitu -wi digunakan apabila kata dasarberakhir dengan vokal, dan sebaliknya -i digunakanapabila kata dasar berakhir dengan konsonan.Contohnya: Dunia + -wi = duniawi Bahar + -i = bahari (molek)
 18. 18. AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yangmembawa makna sifat atau ciri yang terkandungdalam kata dasar. Contohnya: Lahir + -iah = lahiriah Ilmu + -iah = ilmiah
 19. 19. AKHIRAN –IN, -AT, -AH Bentuk – bentuk kata bahasa Arab sepertimukminin / mukminat, mulimin / muslimat, dansultan / sultanah yang mengandungi akhiran -in, -at, dan -ah bagi menunjukkan kata nama lelaki danperempuan. Beberapa contoh lain yang terdapatdalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: Hadir + -in = hadirin Munafik + -at = munafikat Qari + -ah = qariah
 20. 20. IMBUHAN DARIPADA YUNANI – LATIN –INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masukke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasaYunani – Latin – Inggeris. Hanya beberapa imbuhan yang menjadi unsurserapan dalam bahasa Melayu iaitu: Pro- Anti- Mono- Poli- Auto- Supra-
 21. 21. AWALAN PRO- Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju,memihak, atau menyebelahi sesuatu pihak. Contohperkataan: Pro- + barat = probarat Pro- + kerajaan = prokerajaan
 22. 22. AWALAN ANTI- Awalan anti- berlawanan dengan pro-, digunakanuntuk menunjukkan tanda melawan, membantah,menentang, atau tidak bersetuju dengan sesuatupihak. Contoh perkataan: Anti- + penjajah = antipenjajah Anti- + sosial = antisosial
 23. 23. AWALAN POLI- Awalan poli- memberi pengertian banyak. Contohperkataan: Poli- + fasa = polifasa Poli- + cakera = policakera
 24. 24. AWALAN AUTO- Awalan auto- memberi pengertian secarabersendirian. Contoh perkataan: Auto- + carta = autocarta Auto- + nomi = autonomi
 25. 25. AWALAN SUB- Awalan sub- memberi pengertian sebahagiandaripada keseluruhan. Contoh perkataan: Sub- + kelas = subkelas Sub- + kategori = subkategori
 26. 26. AWALAN SUPRA- Awalan supra- membari pengertian melebihi,mengatasi, atau merentasi. Contoh perkataan: Supra- + segmen = suprasegmen Supra- + kelas = suprakelas
 27. 27. AKHIRAN Bentuk – bentuk akhiran daripada bahasa Yunani –Latin – Inggeris belum lagi terserap sebagaiimbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Sebahagian besar bentuk ini wujud dalamperkataan yang dipinjam secara keseluruhan kedalam bahasa Melayu. Antara contohnya ialah: -isme -ik -al -is
 28. 28. Akhiran Contoh perkataan-ismeNasionalismeIdealisme-ikFonetikSaintifik-siPotensiRevolusi-alKritikalPraktikal-isEkonomisSistematisPragmatis
 29. 29. KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasapinjaman yang dominan dan kekal hingga kini. Kata – kata pinjaman bahasa Inggerismenggunakan prinsip pengekalan ejaan yangmelibatkan kemunculan ciri bunyi asal dalamsistem ejaan bahasa Melayu. Buku Pedoman Umum Pembentukan IstilahBahasa Melayu (DBP, 1992) menggabungkan duakumpulan utama kata pinjaman dari segi ejaannya,iaitu: Kata asing yang belum sepenuhnya terserap Kata asing yang sepenuhnya terserap
 30. 30. KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYATERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belumsepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayukerana: Ketiadaan padanannya yang sesuai Keinginan mengekalkan bentuk asal atas dasar sifatkeantarabangsaan penggunaannya. Perkataan demikian dieja dan disebut seperti katausulnya. Contohnya: Landrover Protein Diesel
 31. 31. KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segisebutan dan ejaannya, umumnya dieja denganmengutamakan bentuk tampaknya. Penulisan kata pinjaman itu dibuat sama adamengikut pengekalan atau perubahan abjad
 32. 32. i. Abjad a tetap arace - rasabstract - abstrakoctave - oktafii. Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap aeaerial - aerialaerograph - aerografaerobe - aerobiii. Abjad ae jika bervariasi dengan e menjadi eaesthetics - estetikaheamatite - hematit
 33. 33. iv. Abjad ai tetap aiaileron - aileroncaisson - kaisonv. Abjad ao tetap aoaorta - aortapaolo - paolovi. Abjad au tetap auautomatic - automatikauditorium - auditorium
 34. 34. vii. Abjad c di hadapan a, u, o, dan konsonanmenjadi kcarbon - karbonclassic - klasikviii. Abjad c di muka e, i, oe dan y menjadi scent - sencylinder - silinderix. Abjad cc di muka o, u, dan konsonan menjadi kaccure - akruaccomodation - akomodasi
 35. 35. x. Abjad cc di muka e dan i menjadi ksaccent - aksenvaccin - vaksinxi. Abjad ch, cch (yang diucapkan k) di muka e, o,dan konsonan menjadi kcharisma - karismacholera - koleratechnique - teknikxii. Abjad ch (yang diucapkan s) menjadi schiffon - sifonmachine - mesin
 36. 36. xiii. Abjad e tetap eeffective - efektiffrequency - frekuensisystem - sistemxiv. Abjad ea tetap eabearing - bearinggear - gearxv. Abjad ea (yang diucapkan i) menjadi igrease - grisbeaker - bikar
 37. 37. xvi. Abjad ee menjadi ijeep - jipbeer - birxvii. Abjad ei tetap eiprotein - proteinphenolpthalein - fenolftaleinxviii. Abjad eo tetap eostereo - stereogeometry - geometrixix. Abjad eu tetap euneutral - neutralneutron - neutron
 38. 38. xx. Abjad f tetap ffactor - faktorfaculty - fakultixxi. Abjad g tetap ggeology - geologitragedy - tragedixxii. Abjad i tetap isyphilis - sifilistextile - tekstil
 39. 39. xxiii. Abjad ia tetap iadialect - dialekdiaphysis - diafisisxxiv. Abjad ie tetap ietieceron - tieseronxxv. Abjad ie di akhir kata menjadi icalorie - kaloribogie - bogixxvi. Abjad ie di akhir kata ekasuku menjadi aipie - pai
 40. 40. xxvii. Abjad io tetap ioion - ionstudio - studioxxviii.Abjad iu tetap iupremium - premiumstadium - stadiumxxix. Abjad ng tetap ngcongress - kongreslinguistics - linguistikxxx. Abjad o tetap osector - sektorthrombosis - trombosis
 41. 41. xxxi. Abjad oa menjadi ocardboard - kadbodcoat - kotxxxii. Abjad oe menjadi eoestrogen - estrogenfoetus - fetusxxxiii.Abjad oi tetap oialkaloid - alkaloidduboidine - duboidinxxxiv.Abjad oo menjadi umonsoon - monsuncartoon - kartun
 42. 42. xxxv. Abjad oo (vokal ganda) tetap oozoology - zoologizoo - zooxxxvi.Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi ujournal - jurnalserious - seriuscoupon - kuponxxxvii.Abjad ph yang menjadi fphoneme - fonemphosphorus - fosforusxxxviii.Abjad q menjadi kaquarium - akuariumfrequency - frekuensi
 43. 43. xxxix.Abjad rh menjadi rrhetoric - retorikrhythm - ritmaxl. Abjad sc di hadapan a, o , oo dan konsonanmenjadi skscandium - skadiumscore - skorxli. Abjad sc di hadapan e, i, menjadi sscience - sainsabscissa - absisa
 44. 44. xlii. Abjad sch menjadi skscheme - skimscholastic - skolastikxliv. Abjad th menjadi ttheater - teatertheory - teorixlv. Abjad u tetap uunit - unituniversity - universitistructure - struktur
 45. 45. xlvi. Abjad ua tetap uadualism - dualismequatum - kuantumxlvii. Abjad ue tetap ueduet - duetxlviii. Abjad ue di akhir kata menjadi uglue - glutissue - tisuxlix. Abjad ue pada akhir kata ekasuku menjadi iucue - kiu
 46. 46. l. Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau gdigugurkan)catalogue - katalogdialogue - dialogli. Abjad ui tetap uiannuity - anuiticonduit - konduitlii. Abjad uo tetap uofluorescein - fluoreseinquota - kuotaliii. Abjad uu menjadi ucontimuun - kontinumvacuum - vakum
 47. 47. liv. Abjad v tetap vnovel - novelvitamin - vitaminlv. Abjad x pada awal kata tetap xxenon - xenonlvi. Abjad x pada kedudukan lain dalam kata menjadi kslatex - lateksextra - ekstralvii. Abjad y yang hadir bukan di awal kata menjadi iphysiology - fisiologipsychology - psikologi
 48. 48. lviii. Abjad z tetap zozone - ozonzenith - zenitlix. Konsonan ganda jadi konsonan tunggal, kecualiapabila mengelirukanassimilation - asimilasiferrum - ferumContoh kecualian ialah media massalx. Huruf e yang biasanya dilafazkan pepet dalam sukukata akhir dikekalkancylinder - silindercounter - kaunterlxi. Abjad ce menjadi sscience - sainsambulance - ambulans
 49. 49. SEKIAN TERIMA KASIH

×