PENGANTAR PENDIDIKANGLOBALISASI & CABARANPENDIDIKAN
GLOBALISASI PENDIDIKANGlobalisasi bermaksud merentasi sempadan danmedia.Dengan adanya Teknologi maklumat danKomunikasi ( I...
Fungsi utama globalisasi pendidikan adalahmenghasilkan sumber-sumber yang diperlukanuntuk pendidikan dan pembelajaran sepa...
Guru hendaklah bersifat dinamik,resfonsif danberupaya menyesuaikan diri untuk menghadapiperubahan – perubahan dari semasa ...
Guru juga mesti mengetahui dan menguasaikaedah atau cara penyampaian dalampengajarannya supaya pelajar –pelajar dapatmemah...
Di bilik darjah guru diharapkan menjadipengganti ibubapa, menjadi penasihat danpembimbing didalam pembentukan sahsiahpelaj...
1 ).Mempunyai ciri beriltizam, iaitu keterlibatandiri secara bersungguh-sungguh serta penuhdengan tanggungjawab dalam pela...
3 ).Guru hendaklah berwawasan,iaituberpandangan jauh dan mempunyaivisi,terutama yang berkaitan denganperkembangan pendidik...
5 ).Berpandangan positif,iaitu memperlihatkanreformasi dan inovasi pendidikan sertaperubahan kurikulumnya dalam perfektif ...
7 ).Mahir dalam teknologi pendidikan, khasnyadalam penggunaan komputer untuk pengajarandan pembelajaran.8 ).Membuat reflek...
9 ).Merebut peluang Pendidikan Terbuka (OpenEducation ).Pendidikan terbuka boleh diertikansebagai pendidikan masyarakat at...
10 ).Mewujudkan hubungan interpersonalsecara serwajagat untuk menghadapi cabaranglobalisasipendidikan.Perkembangan,kemajua...
PENGAJARAN-PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATPerkembangan ilmu pengetahuan dalam duniamasa kini bukan sahaja pesat , tetapi juga...
DISEDIAKAN OLEH :SITI FIRONIKA MAZLINAH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengantar pendidikan

765 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengantar pendidikan

 1. 1. PENGANTAR PENDIDIKANGLOBALISASI & CABARANPENDIDIKAN
 2. 2. GLOBALISASI PENDIDIKANGlobalisasi bermaksud merentasi sempadan danmedia.Dengan adanya Teknologi maklumat danKomunikasi ( ICT ) ,pemerolehan ilmu tidak lagiterhad di bangku sekolah sahaja, tetapi dapatberlakunya melalui internet di antarabangsa.
 3. 3. Fungsi utama globalisasi pendidikan adalahmenghasilkan sumber-sumber yang diperlukanuntuk pendidikan dan pembelajaran sepanjanghayat.
 4. 4. Guru hendaklah bersifat dinamik,resfonsif danberupaya menyesuaikan diri untuk menghadapiperubahan – perubahan dari semasa kesemasa.Guru harus mempunyai pengetahuan yangmendalam tentang mata pelajaran yang hendakdi ajar.IMPLIKASI GLOBALISASIPENDIDIKAN TERHADAP GURU
 5. 5. Guru juga mesti mengetahui dan menguasaikaedah atau cara penyampaian dalampengajarannya supaya pelajar –pelajar dapatmemahami apa yg sedang dipelajari.Guru juga harus mempunyai sahsiah yangbaik dan dapat dihormati serta dicontohi olehpelajar.
 6. 6. Di bilik darjah guru diharapkan menjadipengganti ibubapa, menjadi penasihat danpembimbing didalam pembentukan sahsiahpelajar,menjadi kaunselor kepada mereka,menjadi pengamal dan penyebar nilaikebudayaan yang baik seterusnya menjadicontoh sahsiah yang baik dalam masyarakat.
 7. 7. 1 ).Mempunyai ciri beriltizam, iaitu keterlibatandiri secara bersungguh-sungguh serta penuhdengan tanggungjawab dalam pelaksanaantugasnya sebagai pendidik di sekolah.2 ).Berorientasikan maklumat,iaitu bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baruyang berkaitan dengan pedidikan melaluiTeknologi maklumat.CIRI GURU DALAM CABARANGLOBALISASI PENDIDIKAN
 8. 8. 3 ).Guru hendaklah berwawasan,iaituberpandangan jauh dan mempunyaivisi,terutama yang berkaitan denganperkembangan pendidikan,demi mencapaimatlamat kecemerlangan pendidikan negaradalam alaf baru.4 ).Berpandangan global,iaitu melihatperspektif pendidikan bukan lagi terhad dalamnegeri tetapi juga secara global.
 9. 9. 5 ).Berpandangan positif,iaitu memperlihatkanreformasi dan inovasi pendidikan sertaperubahan kurikulumnya dalam perfektif yangpositif atau yang boleh mendatangkan manfaatkepada diri, pelajar,masyarakat dan negara.Ciri berpandangan positif :1.Peka kepada perubahan2.Sedar tentang keperluan negara3.Bersikap positif terhadap pembelajaran4.Mempunyai inovasi dalam tugas.
 10. 10. 7 ).Mahir dalam teknologi pendidikan, khasnyadalam penggunaan komputer untuk pengajarandan pembelajaran.8 ).Membuat refleksi melalui penyelidikanTindakan.Dengan menggunakan prosesrefleksi dalam penyelidikan tindakan, gurudapat menggunakan teori pengajaran sertapembelajaran pelajarnya ,lalu membaiki danmengubahsuai rancangan ,kaedah dan teknikmengajar ke arah meningkatkan keberkesananpengajaran dan pembelajaran dalam bilikdarjah
 11. 11. 9 ).Merebut peluang Pendidikan Terbuka (OpenEducation ).Pendidikan terbuka boleh diertikansebagai pendidikan masyarakat atau aktivitipendidikan diluar sekolah.Pendidikan jenis initidak perlu kelayakan akademik tinggi untukdidaftarkan sebagai pelajar.Antara contohPendidikan Terbuaka iaitu , Pendidikan JarakJauh ,Pendidikan Universiti Terbuka danbanyak lagi.
 12. 12. 10 ).Mewujudkan hubungan interpersonalsecara serwajagat untuk menghadapi cabaranglobalisasipendidikan.Perkembangan,kemajuan serta kemajuanNegara bergantung kepada kerjasama negara-negara antarabangsa.Guru hendaklahberusaha mewujudkan hubungan interpersonalsecara serwajagat.Misalnya menjalinhubungan dengan pendidik luar negeri melaluiinternet atau e-mail dan sebagainya.
 13. 13. PENGAJARAN-PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATPerkembangan ilmu pengetahuan dalam duniamasa kini bukan sahaja pesat , tetapi juga telahsampai ke tahap meledak .Jika seseorang yangtidak mengikut perkembangan ilmupengetahuan yang sedinamik ini , lambat launakan tentu mengalami nasib ketinggalanzaman.KESIMPULAN
 14. 14. DISEDIAKAN OLEH :SITI FIRONIKA MAZLINAH

×