SlideShare a Scribd company logo

Lampiran pro forma kursus

firo HAR
firo HAR
1 of 5
Download to read offline
1http://notappismpsejarah.blogspot.com/
PRO FORMA KURSUS
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
(Sejarah Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
(Oral History and Documentation)
Kod Kursus SJH3104
Kredit 3(3+0)
Jam Pembelajaran 120 jam
Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
Prasyarat Tiada
semester Dua
Hasil
Pembelajaran
1. Menyatakan prosedur pengumpulan fakta-fakta penting
sesuatu peristiwa yang diceritakan oleh seseorang.
2. Menghuraikan pelbagai bentuk bahan lisan yang telah
diproses dan tersimpan di arkib, muzium, dan juga di
tempat-tempat sumber yang lain.
3. Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen
yang lain bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa
sejarah.
4. Menghuraikan kepentingan sejarah lisan sebagai sumber
dan pengkaedahan sejarah.
5. Mengaplikasi kaedah merancang projek dan proses
rakaman untuk tujuan penyimpanan rekod sejarah.
Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah,
sejarah lisan di Malaysia, kaedah merancang projek dan proses
rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod
sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah
penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama.
This course focuses on the methods and historicat sourrces, oral
history in Malaysia, proiect planning methods and process af
recording, the recording process (transcription) and histary of
record keeping, identificatian of material history, the history of the
use of methods, and the use of old manuscripts.
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
2http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil Tajuk Kandungan Jam
1. Kaedah dan sumber
sejarah
1.1 Makna dan konsep sejarah tulisan
1.2 peranan orang sumber
1.3 Kepentingan sumber lisan
1.4 Sumber lisan sebagai sumber sejarah
1.5 Warisan Yang harus dipelihara
1.6 Perbezaan antara sumber lisan
dengan sumber bertulis
1.7 Perdebatan antara aliran Ranke dan
aliran Thomson (Aliran lisan)
 Aliran Ranke hanya menganggap
dokumen sebagai sumber utama
pengesahan sejarah (tanpa dokumen
tiada sejarah)
 Thomson datarn konteks sejarah lisan
menyatakan ruang sejarah banyak
berada di kotak pemikiran manusia.
2. Sejarah lisan di
Malaysia
2. 1 Keperluan Sejarah lisan
 Sumber lisan sebagai bahan seiarah
tempatan
 Kesukaran memperoleh bahan-bahan
bertulis
 Cerita yang benar-benar dilalui oleh
individu dan kumpulan
 Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai
pengukuh kepada pelbagai bahan
bertulis
 Memperbanyakkan penulisan sejarah
tempatan dalam pelbagai tema
 Memperkaya tradisi sejarah
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
3http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
3. Kaedah merancang
projek dan proses
rakaman
3.1 Perancangan awal
 Tema yang hendak diketahui
 Proses mendapatkan maklumat
atau fakta
 Membina kerangka atau pemetaan
3.2 Mengenalpasti orang sumber
 Latar belakang
 Pengalaman
 Motif
 Pendidikan
 Umur
 Hubungan dengan komuniti atau
institusi
3.3 Proses pengumpulan sumber
3.4 Bahan-bahan bantu yang
membantu sesuatu cerita (gambar,
peta dan sebagainya)
3.5 Tajuk, kaedah menemubual
responden dan kategori saksi
3.6 Cadangan Kajian Sebuah sekolah
 Latar belakang penubuhan sekolah
 Tokoh-tokoh
 Kejayaan
 Orang sumber
 Dokumen
 Tempoh masa
(nota :dilaksanakan semasa PBS)
4. Proses Rakaman
(mentranskrip) dan
penyimpanan rekod
sejarah
4.1 Proses Penyalinan bahan rakaman
4.2 Menyusun semula dalam laras ayat
yang menepati pelbagai konsep
sejarah
4.3 Membuat semakan melalui pelbagai
bahan bertulis yang lain
4.4 Menulis semula peristiwa dengan
memasukkan pelbagai konsep sejarah
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
4http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
4.5 Keperluan keterangan saksi melalui
banding silang seseorang saksi
4.6 Menemubual lebih daripada seorang
saksi
4.7 Menggunakan fail/dokumen asli dari
arkib, muzium atau mana-mana
sumber lain
5. Pengenalan
penyelidikan
bahan-bahan
sejarah
5.1 Prosuder membaca bahan di arkib
5.2 Mengenali katalog, indeks, gambar,
mikrofilem dan sebagainya
5.3 Sumber pertama dan kedua
5.4 Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan
sumber dan dokumen
5.5 Sumber arkeologi
6. Kaedah penggunaan
sejarah
6.1 Kritikan Luar
6.2 Kritikan dalaman
 Fail-fail kerajaan dan swasta
 Akhbar dan majalah
 Surat-surat peribadi
 Diari
 Perjanjian-perjanjian kerajaan
 Tulisan asal dan yang telah disalin
 Rekod yang masih ditutup
 Bahan-bahan sulit
 Bahan bergambar
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
5http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
7. Penggunaan
manuskrip lama
7.1 Syair Raja Ali Haji dan Hikayat
Muhammad Ali Hanafiah
 Bahasa yang digunakan
 Tafsiran terhadap makna
 Mengenali zaman tersebut
 Sejarah melayu dalam tulisan Melayu
lama
6
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka 45
Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 75
Jumlah Jam Pembelajaran 120
Pentaksiran Kerja Kursus
Peperiksaan
50 %
50 %
Rujukan
Asas
Ahmad Abd. Kadir (1987), Sejarah lisan.Satu kaedah penyelidikan sejarah
Buletin No. 16. Kuala Lumpur. Arkib Negara Malaysia.
lshak Saat. (2O10) Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur. Utusan Publications.
Ritchie, Donald A. (1995) Doing Oral Htstory. New York: Wayne Publishers
Rujukan
Tambahan
David K. Dunaway. (1984) The interdiciplinary of oral history interdciplinary
anthology (2nd edition). London Altamira Press.
James H. Morissin (1998) A global perspective of oral history in Southeast
Asia. Oral history in Southeast Asia Theory and method. (ed)
Singapore Stamford Press Pte Ltd.
Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk
culture Purba Bil 1 Jurnal Persatuan Muzium Malaysia Persatuan
Muuzium Malaysia Kuala Lumpur United Selangor Press Sdn. Bhd.
Moss W.M (1975) Oral History Program Manual New York Pragor
Publisher
Mohd. Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji
Sejarah Malysia Akademika Bil 4, Januari 1974 Bangi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Berkuatkuasa mulai Januari 2013

Recommended

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
 
Hikayat awang sulung merah muda
Hikayat awang sulung merah mudaHikayat awang sulung merah muda
Hikayat awang sulung merah mudaSharifa Azreena
 
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1)
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1)
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1) Izzah Zahh
 
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedah
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedahMpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedah
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedahfnurizdian
 
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu KunoBahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu KunoFairuz Alwi
 
Analisis wacana bahasa melayu
Analisis wacana bahasa melayuAnalisis wacana bahasa melayu
Analisis wacana bahasa melayuNur Khairani
 
08 isi kandungan bmm 3112 (2)
08 isi kandungan bmm 3112 (2)08 isi kandungan bmm 3112 (2)
08 isi kandungan bmm 3112 (2)Norhayati Muhamad
 
Hasil Kajian PBS Bahasa Melayu STPM Baharu
Hasil Kajian PBS Bahasa Melayu STPM BaharuHasil Kajian PBS Bahasa Melayu STPM Baharu
Hasil Kajian PBS Bahasa Melayu STPM BaharuEda Saayah Bakarim
 

More Related Content

What's hot

Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayuBuku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayuSyed Shafiq Syed Zaini
 
Analisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayuAnalisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayuAhmad NazRi
 
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmAhmad NazRi
 
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039NOR_IZA
 
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.Mohd Fadil Talib
 
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu
Pengantarabangsaan Bahasa MelayuPengantarabangsaan Bahasa Melayu
Pengantarabangsaan Bahasa MelayuIPG
 
Pengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa MelayuPengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa MelayuNoor Syazwanni
 
2 Bahasa Melayu Klasik
2 Bahasa Melayu Klasik2 Bahasa Melayu Klasik
2 Bahasa Melayu KlasikShirleyEu1
 
MPU 1212: Bab 1 PENGENALAN
MPU 1212: Bab 1 PENGENALANMPU 1212: Bab 1 PENGENALAN
MPU 1212: Bab 1 PENGENALANZulhana Zulkifle
 
4 Bahasa Melayu Klasik
4 Bahasa Melayu Klasik4 Bahasa Melayu Klasik
4 Bahasa Melayu KlasikShirleyEu1
 

What's hot (16)

Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayuBuku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
 
Falsafah bahasa melayu
Falsafah bahasa melayuFalsafah bahasa melayu
Falsafah bahasa melayu
 
Analisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayuAnalisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayu
 
Konsep Nazam
Konsep NazamKonsep Nazam
Konsep Nazam
 
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
 
Kaum dan bangsa melayu
Kaum dan bangsa melayuKaum dan bangsa melayu
Kaum dan bangsa melayu
 
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
 
1 pengenalan bm
1 pengenalan bm1 pengenalan bm
1 pengenalan bm
 
1.2 : BM Kuno
1.2 : BM Kuno  1.2 : BM Kuno
1.2 : BM Kuno
 
Bahasa Ilmu
Bahasa IlmuBahasa Ilmu
Bahasa Ilmu
 
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
 
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu
Pengantarabangsaan Bahasa MelayuPengantarabangsaan Bahasa Melayu
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu
 
Pengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa MelayuPengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa Melayu
 
2 Bahasa Melayu Klasik
2 Bahasa Melayu Klasik2 Bahasa Melayu Klasik
2 Bahasa Melayu Klasik
 
MPU 1212: Bab 1 PENGENALAN
MPU 1212: Bab 1 PENGENALANMPU 1212: Bab 1 PENGENALAN
MPU 1212: Bab 1 PENGENALAN
 
4 Bahasa Melayu Klasik
4 Bahasa Melayu Klasik4 Bahasa Melayu Klasik
4 Bahasa Melayu Klasik
 

Viewers also liked

182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
 
Sejarah lisan
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisanfiro HAR
 
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docxfiro HAR
 
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Hannan Ismail
 
Contoh soalan kps(print hand out)
Contoh soalan kps(print hand out)Contoh soalan kps(print hand out)
Contoh soalan kps(print hand out)zaikha09
 
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 201402) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014zaikha09
 
Filologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
 
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisannursoleha tulus
 
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta SejarahSejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta SejarahRamadhani Sardiman
 
Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Alif Akram
 
Kajian sejarah
Kajian sejarahKajian sejarah
Kajian sejarahwmkfirdaus
 
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)Jeya Kumar
 

Viewers also liked (20)

182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
 
Sejarah lisan
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
 
Nota 2
Nota 2Nota 2
Nota 2
 
Nota 3
Nota 3Nota 3
Nota 3
 
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
 
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
 
Pengurusan fail
Pengurusan failPengurusan fail
Pengurusan fail
 
Pro forma kursus
Pro forma kursusPro forma kursus
Pro forma kursus
 
Contoh soalan kps(print hand out)
Contoh soalan kps(print hand out)Contoh soalan kps(print hand out)
Contoh soalan kps(print hand out)
 
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 201402) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
 
Filologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
 
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
 
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta SejarahSejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
 
Powerpoint Bab6f1
Powerpoint Bab6f1Powerpoint Bab6f1
Powerpoint Bab6f1
 
Kaedah Penyelidikan
Kaedah PenyelidikanKaedah Penyelidikan
Kaedah Penyelidikan
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
B8. T4
B8. T4B8. T4
B8. T4
 
Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
 
Kajian sejarah
Kajian sejarahKajian sejarah
Kajian sejarah
 
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
 

Similar to Lampiran pro forma kursus

KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5zerat88
 
2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kesJaxTing1
 
tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1zuwa10
 
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxKSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxryantan116800
 
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...FaFai S.
 
Kerja kursus bmm3107 3
Kerja kursus bmm3107 3Kerja kursus bmm3107 3
Kerja kursus bmm3107 3Ryabbi Imp
 
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdpPerbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdpfaizzuddinz
 
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)Thanushah Soniyasee
 
6 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 46 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 4Mrkoyz Muchtar
 
1249 sejarah mulai spm 2013
1249 sejarah mulai spm 20131249 sejarah mulai spm 2013
1249 sejarah mulai spm 2013rozilaAbdullah
 
Minit mesyuarat sejarah
Minit mesyuarat sejarahMinit mesyuarat sejarah
Minit mesyuarat sejarahsyaz1tea
 
KAJIAN KES T6
KAJIAN KES T6KAJIAN KES T6
KAJIAN KES T6zerat88
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationUmmu Khadijah
 
Tugasan projek bmm3112
Tugasan projek bmm3112 Tugasan projek bmm3112
Tugasan projek bmm3112 anis ikhwan
 
Format mingguan topik 4
Format mingguan topik 4Format mingguan topik 4
Format mingguan topik 4Lavendar Craft
 
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdfRPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdfanalia96
 

Similar to Lampiran pro forma kursus (20)

KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5
 
Dokumen sejarah
Dokumen sejarahDokumen sejarah
Dokumen sejarah
 
2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes
 
tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1
 
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxKSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
 
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
 
Kerja kursus bmm3107 3
Kerja kursus bmm3107 3Kerja kursus bmm3107 3
Kerja kursus bmm3107 3
 
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdpPerbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
 
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
 
6 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 46 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 4
 
Kajian tinjauan bm
Kajian tinjauan bmKajian tinjauan bm
Kajian tinjauan bm
 
Contoh tesis maktab
Contoh tesis maktabContoh tesis maktab
Contoh tesis maktab
 
1249 sejarah mulai spm 2013
1249 sejarah mulai spm 20131249 sejarah mulai spm 2013
1249 sejarah mulai spm 2013
 
Minit mesyuarat sejarah
Minit mesyuarat sejarahMinit mesyuarat sejarah
Minit mesyuarat sejarah
 
KAJIAN KES T6
KAJIAN KES T6KAJIAN KES T6
KAJIAN KES T6
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
 
Tugasan projek bmm3112
Tugasan projek bmm3112 Tugasan projek bmm3112
Tugasan projek bmm3112
 
Format mingguan topik 4
Format mingguan topik 4Format mingguan topik 4
Format mingguan topik 4
 
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdfRPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
 
T4 bab 1
T4 bab 1T4 bab 1
T4 bab 1
 

More from firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
 
Penyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
 
Pengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
 
Masalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
 
6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarahfiro HAR
 
6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitiafiro HAR
 
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayatfiro HAR
 
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarahfiro HAR
 
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah srfiro HAR
 
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melakafiro HAR
 
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melakafiro HAR
 
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarahfiro HAR
 
2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarahfiro HAR
 
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negarafiro HAR
 
1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarahfiro HAR
 
1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standardfiro HAR
 
1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emkfiro HAR
 
1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssrfiro HAR
 
1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssrfiro HAR
 

More from firo HAR (20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
 
Penyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Pengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
 
Masalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
 
6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
 
6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
 
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
 
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
 
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
 
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
 
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
 
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
 
2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
 
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
 
1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
 
1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
 
1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk
 
1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr
 
1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr
 

Lampiran pro forma kursus

 • 1. 1http://notappismpsejarah.blogspot.com/ PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Oral History and Documentation) Kod Kursus SJH3104 Kredit 3(3+0) Jam Pembelajaran 120 jam Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Prasyarat Tiada semester Dua Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan prosedur pengumpulan fakta-fakta penting sesuatu peristiwa yang diceritakan oleh seseorang. 2. Menghuraikan pelbagai bentuk bahan lisan yang telah diproses dan tersimpan di arkib, muzium, dan juga di tempat-tempat sumber yang lain. 3. Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen yang lain bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah. 4. Menghuraikan kepentingan sejarah lisan sebagai sumber dan pengkaedahan sejarah. 5. Mengaplikasi kaedah merancang projek dan proses rakaman untuk tujuan penyimpanan rekod sejarah. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah, sejarah lisan di Malaysia, kaedah merancang projek dan proses rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama. This course focuses on the methods and historicat sourrces, oral history in Malaysia, proiect planning methods and process af recording, the recording process (transcription) and histary of record keeping, identificatian of material history, the history of the use of methods, and the use of old manuscripts. Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 2. 2http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil Tajuk Kandungan Jam 1. Kaedah dan sumber sejarah 1.1 Makna dan konsep sejarah tulisan 1.2 peranan orang sumber 1.3 Kepentingan sumber lisan 1.4 Sumber lisan sebagai sumber sejarah 1.5 Warisan Yang harus dipelihara 1.6 Perbezaan antara sumber lisan dengan sumber bertulis 1.7 Perdebatan antara aliran Ranke dan aliran Thomson (Aliran lisan)  Aliran Ranke hanya menganggap dokumen sebagai sumber utama pengesahan sejarah (tanpa dokumen tiada sejarah)  Thomson datarn konteks sejarah lisan menyatakan ruang sejarah banyak berada di kotak pemikiran manusia. 2. Sejarah lisan di Malaysia 2. 1 Keperluan Sejarah lisan  Sumber lisan sebagai bahan seiarah tempatan  Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis  Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan  Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis  Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema  Memperkaya tradisi sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 3. 3http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 3. Kaedah merancang projek dan proses rakaman 3.1 Perancangan awal  Tema yang hendak diketahui  Proses mendapatkan maklumat atau fakta  Membina kerangka atau pemetaan 3.2 Mengenalpasti orang sumber  Latar belakang  Pengalaman  Motif  Pendidikan  Umur  Hubungan dengan komuniti atau institusi 3.3 Proses pengumpulan sumber 3.4 Bahan-bahan bantu yang membantu sesuatu cerita (gambar, peta dan sebagainya) 3.5 Tajuk, kaedah menemubual responden dan kategori saksi 3.6 Cadangan Kajian Sebuah sekolah  Latar belakang penubuhan sekolah  Tokoh-tokoh  Kejayaan  Orang sumber  Dokumen  Tempoh masa (nota :dilaksanakan semasa PBS) 4. Proses Rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah 4.1 Proses Penyalinan bahan rakaman 4.2 Menyusun semula dalam laras ayat yang menepati pelbagai konsep sejarah 4.3 Membuat semakan melalui pelbagai bahan bertulis yang lain 4.4 Menulis semula peristiwa dengan memasukkan pelbagai konsep sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 4. 4http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 4.5 Keperluan keterangan saksi melalui banding silang seseorang saksi 4.6 Menemubual lebih daripada seorang saksi 4.7 Menggunakan fail/dokumen asli dari arkib, muzium atau mana-mana sumber lain 5. Pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah 5.1 Prosuder membaca bahan di arkib 5.2 Mengenali katalog, indeks, gambar, mikrofilem dan sebagainya 5.3 Sumber pertama dan kedua 5.4 Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan sumber dan dokumen 5.5 Sumber arkeologi 6. Kaedah penggunaan sejarah 6.1 Kritikan Luar 6.2 Kritikan dalaman  Fail-fail kerajaan dan swasta  Akhbar dan majalah  Surat-surat peribadi  Diari  Perjanjian-perjanjian kerajaan  Tulisan asal dan yang telah disalin  Rekod yang masih ditutup  Bahan-bahan sulit  Bahan bergambar Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 5. 5http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 7. Penggunaan manuskrip lama 7.1 Syair Raja Ali Haji dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah  Bahasa yang digunakan  Tafsiran terhadap makna  Mengenali zaman tersebut  Sejarah melayu dalam tulisan Melayu lama 6 Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka 45 Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 75 Jumlah Jam Pembelajaran 120 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Abd. Kadir (1987), Sejarah lisan.Satu kaedah penyelidikan sejarah Buletin No. 16. Kuala Lumpur. Arkib Negara Malaysia. lshak Saat. (2O10) Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur. Utusan Publications. Ritchie, Donald A. (1995) Doing Oral Htstory. New York: Wayne Publishers Rujukan Tambahan David K. Dunaway. (1984) The interdiciplinary of oral history interdciplinary anthology (2nd edition). London Altamira Press. James H. Morissin (1998) A global perspective of oral history in Southeast Asia. Oral history in Southeast Asia Theory and method. (ed) Singapore Stamford Press Pte Ltd. Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk culture Purba Bil 1 Jurnal Persatuan Muzium Malaysia Persatuan Muuzium Malaysia Kuala Lumpur United Selangor Press Sdn. Bhd. Moss W.M (1975) Oral History Program Manual New York Pragor Publisher Mohd. Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji Sejarah Malysia Akademika Bil 4, Januari 1974 Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkuatkuasa mulai Januari 2013