Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 1

329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 1

 1. 1. Bab 1 INSTITUSI PEMERINTAHAN , SISTEM EKONOMI DAN SOSIAL DI ASIA TENGGARAInstitusi Pemerintahan di Negara – Negara Asia Tenggara . Sistem Beraja dan pembesarSistem Ekonomi . Ekonomi Sara Diri Ekonomi KomersialSistem Sosial . Sistem feudal.Sistem Kepercayaan dan Institusi Agama . Agama Hindu dan Buddha Agama Confucianisme Agama Islam ccdikum@yahoo.com
 2. 2. Institusi Pemerintahan di Negara – Negara Asia Tenggara. 1.1 Sistem Beraja dan Pembesar ccdikum@yahoo.com
 3. 3. • Merupakan satu bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kebanyakan negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur.• Berasaskan campuran sistem tempatan dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha.• Konsep raja dikatakan berasal daripada bahasa sanskrit.• Raja merupakan ketua kerajaan dan mempunyai kuasa mutlak dan menguasai segala hal ehwal dalam dan luar negeri.• Cth negara : Jepun , China, India, Kemboja, Myanmar, Thai , Indonesia dan Tanah Melayu. ccdikum@yahoo.com
 4. 4. Peranan / Kedudukan Raja• Raja dianggap tuhan di bumi maka dikenali devaraja yang bermaksud raja tuhan.• Rakyat akan mematuhi dan akur kepada segala perintah serta menyembah raja sebagaimana menyembah tuhan• Rakyat tidak boleh mempersoalkan tindak tanduk dan perlakuan raja.• Raja mempunyai kuasa dan wibawa yang tinggi dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran serta keagamaan. ccdikum@yahoo.com
 5. 5. • Raja mempunyai kuasa mutlak untuk membuat undang – undang sendiri dengan tujuan untuk mengukuhkan kedudukannya dalam bidang pentadbiran.• Berhak menjatuhkan hukuman khususnya hukuman bunuh.• Ketua ketenteraan yang bertanggungjawab menjaga dan mengekalkan keamanan serta keselamatan negara.• Berkuasa melantik para pembesar untuk membantu dalam hal – hal pentadbiran. ccdikum@yahoo.com
 6. 6. • Kedaulatan seseorang raja diperkukuhkan oleh keistimewaan yang dimilikinya.• Antara keistimewaannya ialah penggunaan bahasa, hak istimewa raja, penggunaan warna, alat – alat dan penggunaan lambang kebesaran diraja.• Raja menguasai segala hasil ekonomi negeri seperti pungutan cukai, hasil pertanian, hasil bumi, perdagangan, ufti , barangan, kepakaran dll.• Sistem penggantian raja adalah secara warisan.• Mewujudkan keamanan dan kemakmuran serta bertanggungjawab menyatupadukan rakyat. ccdikum@yahoo.com
 7. 7. Sistem Beraja di Asia TST• Myanmar dan Thailand sistem beraja banyak dipengaruhi oleh unsur agama Hindu dan Buddha.• China dan Vietnam mengamalkan sistem beraja yang berlandaskan ajaran Confucius.• Di China gelaran raja mula digunakan oleh Shih Huang Ti (221-210 SM ) dari Dinasti Chin.• Maharaja dianggap sebagai Son of Heaven yakni mendapat mandat dari syurga. ccdikum@yahoo.com
 8. 8. • Di Jepun berbeza kerana sejak tahun 1192 M maharaja tidak mempunyai kuasa kerana pemerintahan berada ditangan golongan bangsawan yang dikenali sebagai daimyo.• Di Kemboja sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Kongaung.• Cuba anda huraikan pemerintahan beraja di negara – negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Indochina dan Burma. ccdikum@yahoo.com
 9. 9. Konsep utama• Daulat dan derhaka – Daulat wujud untuk memberi kuasa tertinggi kepada seseorang raja – Dirujuk dari raja – raja di Pattani, Sulu, Brunei. – Mengikat raja dan rakyat agar saling menghormati – Mengukuhkan daulat dengan alat kebesaran.• Derhaka merujuk kepada kegagalan menurut perintah raja dan ini dianggap melanggar daulat Mereka akan terkena tulah raja. ccdikum@yahoo.com
 10. 10. • Dharma – Menjadi ikatan antara raja dengan rakyat jelata. – Raja harus memerintah dengan adil, mengikut jalan yang benar dan mematuhi peraturan serta menjaga undang – undang yang diamalkan di negaranya. ccdikum@yahoo.com
 11. 11. Sistem Pembesar• Diwujudkan untuk melicinkan pelaksanaan pentadbiran.• Raja biasanya akan memindahkakn tugas memerintah kepada golongan pembesar yang menduduki lapisan kedua penting selepas raja.• Golongan ini dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat pusat,wilayah, daerah dan kampung• Menjalankan tanggungjawab berkaitan urusan pemerintahan, ekonomi dan sosial.
 12. 12. • Sebagai balasan mereka akan mendapat sebahagian dari hasil kutipan cukai.• Mereka mempunyai kuasa yang terhad tertakluk kepada bidang kuasa masing – masing.• Ada juga dinegara tertentu dimana golongan pembesar mengekplotasi kuasa yang diberikan untuk membolot jawatan kerajaan. Cth Shogun!• Di Thailand pula golongan pembesar terdiri daripada keluarga diraja. ccdikum@yahoo.com
 13. 13. Konsep Pembesar• Pembesar bermaksud orang yang berpangkat tinggi…jadi kedudukan mereka dalam hierarki pemerintahan adalah kedua terpenting.• Memikul tanggungjawab memerintah• Dilantik sendiri oleh raja yang memerintah.• Bertujuan untuk mengukuhkan corak pemerintahan.• Pembesar yang gagal melaksanakan tugas dengan biak akan dilucut dan diganti dengan yang baru ccdikum@yahoo.com
 14. 14. • Pembesar ini ada gelaran/panggilan tertentu.. Perdana menteri atau wazir,ketua menteri, pang5, hulubalang, pegawai daerah, ketua kampung dsbg.• Pembesar dikategorikan kepada :• Pembesar Kanan – Golongan yang paling hampir dengan raja.• Pembesar Pusat/Wilayah – Bertanggungjawab di ibu kota dan istana dan mengetuai sesuuatu jbt (cth jabatan percukaian)• Pembesar Daerah – Bertanggungjawab mentadbir di daerah masing2 ccdikum@yahoo.com
 15. 15. Peranan Pembesar• Membantu raja mentadbir negara• Mempunyai pengikut tersendiri yang bertanggungjawab melaksanakan arahan raja.• Pengikut yang ramai menunjukkan kekuatan dan kedudukan mereka adalah lebih tinggi.• Orang yang amat penting untuk menjaga hal ehwal peperangan dikenali sebagai hulubalang yang mempertahankan negara dan memperluaskan wilayah dan kuasa raja ccdikum@yahoo.com
 16. 16. 1.2 SISTEM EKONOMI 1.2.1 EKONOMI SARA DIRI1.2.2 EKONOMI KOMERSIAL ccdikum@yahoo.com
 17. 17. EKONOMI SARA DIRI• Ekonomi berkaitan dengan perdagangan, kewangan dan faktor – faktor pengeluaran (tanah)• Berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang2 dan perkhidmatan dan pengendalian sumber kekayaan (perindustrian)• Sistem ekonomi sara diri bererti suatu aktiviti yang diusahakan untuk keperluan asas, hasilnya tidak dijual atau diperdagangkan dan lebih kepada keperluan sendiri atau peribadi. ccdikum@yahoo.com
 18. 18. • Tertumpu kepada aktiviti pertanian yang diselang selikan dengan perlombongandan perdagangan.• Secara tradisional melibatkan juga aktiviti ternakan, mengutip hasil hutan, menangkap ikan, memburu binatang dan pertukangan.• Tidak memerlukan modal yang besar dan peralatan yang tidak memerlukakn pengetahuan teknologi tinggi.• Kegiatan utama sara dir ialah penanaman padi. ccdikum@yahoo.com
 19. 19. Ekonomi Komersial• Kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk menjadi asas kepada pertukaran dan penjualan barangan.• Melibatkan aktiviti pertanian,perdagangan, perlombongan, perusahaan, perindustrian dll• Konsep ekonomi komersial yang baru sejak pengaruh barat seperti komoditi tanah, kemasukkan tanaman baru dan jentera serta pertanian dalam skala yang besar dan luas.• Kemasukan buruh mahir dari luar. ccdikum@yahoo.com
 20. 20. 1.3 Sistem Sosial1.3.1 Sistem Feudal ccdikum@yahoo.com
 21. 21. Sistem Sosial• Merupakan satu bentuk susun atur yang memandu masyarakat melaksanakan kehidupan seharian mereka termasuk aspek kekuargaan, pemerintahan, budaya, perundangan dsbg. ccdikum@yahoo.com
 22. 22. Sistem Feudal• Sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh bangsawan.• Satu bentuk kerajaan, iaitu kuasa politik yang dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat.• Sebagai sebuah kerajaan yang ditadbir oleh individu – individu tertentu, iaitu raja atau maharaja dan dibantu oleh golongan pembesar / pegawai kerajaan. ccdikum@yahoo.com
 23. 23. • Sistem ini memperlihatkan kedudukan seseorang mengikut hierarki yang boleh digambarkan melalui golongan pemerintah dan golongan yang diperintah.• Lapisan pertama ialah golongan pemerintah iaitu raja.• Lapisan kedua ialah kerabat diraja dan bangsawan yang juga pembesar negeri.• Lapisan terbawah ialah golongan diperintah yang terdiri dari rakyat jelata dan hubungan raja dgn rakyat ialah melalui golongan pembesar. ccdikum@yahoo.com
 24. 24. • ccdikum@yahoo.com

×