1.4 bentuk kssr

1,896 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.4 bentuk kssr

  1. 1. PENGENALAN KEPADA KURIKULUM SEJARAH (SJH3103) http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
  2. 2. BENTUK KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah menggunapakai konsep “tunjang” yang merupakan satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohami, emosi, jasmani dan sosial. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
  3. 3. ENAM tunjang telah diperkenalkan di bawah KSSR yang mewakili bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif.
  4. 4. Tunjang-tunjang tersebut menggambarkan  penstrukturan secara eksplisit bidang ilmu,  kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai  oleh murid.  Setiap tunjang adalah saling  berhubung kait dan bersepadu. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
  5. 5. Komponen Kurikulum Sejarah Dalam menggubal Kurikulum Standard  Sejarah Sekolah Rendah, terdapat tiga  komponen utama yang ditekankan dalam  pembinaan kurikulum ini iaitu: 1. Organisasi Kurikulum; 2. Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah; 3. Penilaian.
  6. 6. 1. Organisasi Kurikulum: Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah  mencakupi ilmu pengetahuan (kandungan),   asas Kemahiran Pemikiran Sejarah  (Kemahiran), penerapan elemen  kewarganegaraan dan nilai sivik bagi  memupuk minat murid terhadap sejarah. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
  7. 7. TQ http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/

×