Skillswap: Conquer the Appstore pt2 of 2 @ SetupUtrecht

875 views

Published on

Voor deel twee van de skillswap "Conquer the app store" heb ik in maart 2012 een presentatie gegeven op de usability do's & dont's van mobile apps!

Published in: Design
 • Be the first to comment

Skillswap: Conquer the Appstore pt2 of 2 @ SetupUtrecht

 1. 1. ConquerThe AppStorePart 2
 2. 2. Hier te vinden :Twitter.com/ctderijkChristiaanderijk.nl
 3. 3. Eigenschappenvan een goede App
 4. 4. UX Honeycomb van Peter Morville Bron: http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php
 5. 5. Restructured UX Honeycomb door Magnus Revan Bron:http://userexperienceproject.blogspot.com/2007/02/restructuring-user-experience-honeycomb.html
 6. 6. 1. Findability: Je App moet überhaupt gevonden worden. 2. Accessibility: Je kunt niet gebruiken waar je geen toegang tot krijgt. 3. Desirabiliy: Je ziet de interface als eerst. 4. Usability:Je moet in staat zijn om iets te gebruiken om er iets mee te doen. 5. Credibility: Je zult de dienst moeten vertrouwen alsvorens te gebruiken. 6. Usefulness: Na gebruik vorm je een mening over het nut. 7. Value: Waarde is het resultaat van een gebruikerservaring.
 7. 7. Volgens de ISO-norm (ISO 9241) is usability: De mate waarin een interactief systeem(website, software e.d.) de gebruiker in staat stelt om effectief, efficiënt en comfortabel ineen gegeven omgeving zijn taak te voltooien
 8. 8. Het ontwerpen van een bruikbare App betekent het begrijpen van behoeftenvan de gebruikers en hiermee rekening houden in je ontwerp.
 9. 9. Hoe hetniet moet
 10. 10. Hoe hou je tijdens het ontwerpen al rekening met usability? Hoe kun je usability zien ofmeten bij Apps, en vervolgens aantonen dat het in orde is? (of juist niet)
 11. 11. Rekening houden metUsability tijdens ontwerp
 12. 12. User-centered design (UCD)
 13. 13. Usability zien,meten enBeoordelen
 14. 14. Enquetes Interviews Contextueel onderzoek Statistieken Card sorting Focus groepen (online)Design Review Expert Evaluatie
 15. 15. Heuristieken (of vuistregels) door J. Nielsen. 1: Zichtbaarheid van de syteemstatus 2: Overeenstemming tussen systeem en echte wereld 3: Gebruikerscontrole en vrijheid 4: Consistentie en standaarden 5: Foutpreventie 6: Herkennen in plaats van herinneren 7: Flexibiliteit en gebruiksgemak 8: Vorm en minimalisme9: Help gebruikers fouten te herkennen, diagnosticeren en te herstellen 10: Help en documentatie
 16. 16. 1: Zichtbaarheid van de syteemstatusHet systeem zou de gebruiker altijd moeten informeren over de status. Waar is het mee bezig en hoelang duurt dit.
 17. 17. 2: Overeenstemming tussen systeem en echte wereldDe tekst moet duidelijk zijn voor de gebruikers met zo minmogelijk jargon. Zorg er ook voor dat de informatie in een logische volgorde verschijnt.
 18. 18. 3: Gebruikerscontrole en vrijheid Gebruikers maken regelmatig fouten. Zorg ervoor dat het systeem een ‘nooduitgang’ heeft zonder uitgebreide dialoogschermen. Geef ondersteuning aan de bekende undo en redo mogelijkheden.
 19. 19. 4: Consistentie en standaardenGebruikers mogen zich niet afvragen of verschillende woorden, situaties en acties hetzelfde betekenen. Volg de standaarden van het platform waarvoor je een App maakt.
 20. 20. 5: FoutpreventieNog beter dan een goede foutmelding is een ontwerp dat fouten voorkomt.
 21. 21. 6: Herkennen in plaats van herinnerenLaat de gebruiker zo min mogelijk nadenken. De gebruiker zou zo min mogelijk informatie zelf moeten herinneren. Instructies voor het gebruik van het systeem zichtbaar moet zijn of gemakkelijk terug te vinden zijn
 22. 22. 7: Flexibiliteit en gebruiksgemakZogeheten shortcuts moeten onzichtbaar zijn voor beginnende gebruikers, maar moeten wel beschikbaar zijn voor expert gebruikers. Door deze mogelijkheid kan het systeem beide groepen efficiënt bedienen. Gebruikers zouden acties die ze met regelmaat uitvoeren moeten kunnen aanpassen.
 23. 23. 8: Vorm en minimalisme Dialogen en schermen zouden geen onnodige informatie moeten bevatten. Al deze extra informatie kan de echtbelangrijke informatie overschaduwen waardoor het beoogde doel niet wordt bereikt.
 24. 24. Dingen gemakkelijker maken is niet hetzelfde als dingen simpeler maken!
 25. 25. 9: Help gebruikers fouten te herkennen, diagnosticeren en te herstellen Een foutmelding zou duidelijk moeten zijn voor de gebruiker. Dus geen foutcodes of andere vreemde meldingen. De melding moet precies aangeven wat het probleem is en een eventuele oplossing aanbieden.
 26. 26. 10: Help en documentatieHet is beter wanneer een systeem gebruik kan worden zonderdocumentatie, maar soms is het nodig om gebruikers van hulp te voorzien. Hou de documentatie kort en taak-georiënteerd.
 27. 27. Android Design Guidelineshttp://developer.android.com/design iOS Human interface Guidelines http://tinyurl.com/4o8pdwq
 28. 28. Expert Evaluatie
 29. 29. Zelf aan de slag!ConquerThe AppStoreNu zelf !

×